Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 30157        SUBSKRYBUJE: 7199
Tematy, które interesują czytelników:  Umowa na czas określony, Mobbing i dyskryminacja, Umowa zlecenie, Karta Multisport, Mobbing, Przerwa w pracy, Pożegnanie w pracy

Zatrudnianie studentów i absolwentów

Zatrudnianie studentów i absolwentów
Wakacje to czas, w którym kandydaci do pracy wyrastają jak grzyby po deszczu. Uczniowie i studenci mogą wtedy ?dorobić?, a absolwenci znaleźć pierwszą poważną pracę . Jest to dobry okres na nawiązanie efektywnej współpracy. Energia i chęci młodych ludzi, a zarazem optymalizacja kosztów w firmie to doskonałe połączenie.

Entuzjazm i zapał młodych ludzi to tylko jedna z korzyści wynikających zatrudnienia młodych ludzi. Pracodawca przede wszystkim ma możliwość skorzystania z odpowiadającej mu formy współpracy. A tutaj pojawia się cały wachlarz możliwości. Umowa zlecenie, o dzieło, praktyka absolwencka, staż i umowa o pracę. Warto wiedzieć, jakie korzyści wynikają z zawarcia takich umów z uczniami, studentami i absolwentami.

Umowa zlecenie

Zawarcie tej umowy ze studentami (w wieku do 26 lat), uczniami szkół ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych gwarantuje zwolnienie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

A kto według ZUS-u do 31 sierpnia utrzymuje status ucznia?

 • Osoba, która ukończyła szkołę i nie podjęła kontynuacji nauki.
 • Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, rozpoczynający studia. Jeśli kandydat o pracę przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię, jego status ucznia zostanie przedłużony do końca września.
 • Osoba kontynuująca naukę w danej szkole lub rozpoczynająca naukę w następnej, gdzie nauka rozpoczyna się 1 września.

Dla tych osób pracodawca płaci wyłącznie podatek dochodowy:

 • Od wynagrodzenia do 200 zł odprowadzany jest zryczałtowany 18% podatek dochodowy PIT-8AR. Podstawy do opodatkowania nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów. Nie jest konieczne też przesyłanie zleceniobiorcy PIT-11.
 • Umowa z wynagrodzeniem brutto powyżej 200 zł wiąże się ze standardowymi kosztami uzyskania przychodów. Dla przykładu przy wynagrodzeniu 250 zł brutto, po potrąceniu 20% kosztów uzyskania przychodów, zaliczka na podatek wynosić będzie 36 zł.

Umowa o praktykę absolwencką

Tą formą współpracy można nawiązać z osobą, która ukończyła przynajmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Pisemna umowa zawierana między pracodawcą i praktykantem nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009, nr 127, poz. 1052) mówi, że wynagrodzenie maksymalne z tytułu tej umowy nie może przekraczać dwukrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2013 r. więc kwoty 3.200 zł brutto. Ustawa ta dopuszcza też praktyki nieodpłatne.

To Cię powinno też zainteresować: Zatrudnienie po stażu - zasady

Sporą korzyścią, wynikającą z tej umowy jest fakt, że nie jest obciążona składkami ZUS. Odprowadzić należy tylko zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% od wynagrodzenia brutto. W czasie nie przekraczalnym 28 lutego następnego roku praktykant musi otrzymać od nas informację PIT-11.

Praktykant po zakończeniu współpracy może zwrócić się do pracodawcy z prośba o zaświadczenie. Powinno ono zawierać opis umiejętności nabytych w czasie praktyk oraz obowiązków, jakie pełnił.

Staż absolwencki

Osoby, które zakończyły naukę na poszczególnych szczeblach edukacji mogą zdecydować się też na odbycie stażu absolwenckiego finansowanego z urzędu pracy. Pracodawca, który chce zatrudnić absolwenta na takich zasadach musi udać się do przyporządkowanemu miejscu prowadzenia działalności urzędu pracy. Tam powinien złożyć wniosek zawierający informacje o długości stażu (3-12 miesięcy), wymaganiach zdrowotnych, niezbędnych kwalifikacjach kandydata, a także zadaniach jakie stażysta będzie pełnił. Z tego typu współpracy może skorzystać:

 • Osoba bezrobotna przed 25 rokiem życia.
 • Absolwent uczelni wyższej, przed 27 rokiem życia, w czasie 12 miesięcy po otrzymaniu dokumentu ukończenia studiów.

Jeśli urząd pozytywnie rozpatrzy naszą prośbę możemy przyjąć do pracy osobę bez płacenia składek i pensji (zrobi to za nas urząd pracy). Stażyście należy zagwarantować:

 • szkolenie BHP
 • odzież, obuwie robocze itd.
 • warunki pracy zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny
 • określony czas pracy ? nie więcej niż 8h dziennie i 40h tygodniowo
 • 2 dni urlopu w każdym pełnym miesiącu odbywania stażu
 • opinia wydana w czasie do 7 dni po zakończeniu stażu.

Poprzez przyjęcie stażysty bądź absolwenta pracodawca może dużo zyskać: Obniż koszty zatrudnienia - przyjmij stażystę lub absolwenta.

Umowa o pracę

Jeśli zatrudniamy osobę, która do tej pory nie pracowała,nie podlegała też ubezpieczeniu społecznemu w pierwszym roku możemy wypłać jej pensję mniejszą niż wynagrodzenie minimalne. Konkretnie w wysokości 80% tej kwoty. Automatycznie obniża to składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na część etatu jest oczywiście odpowiednie mniejsze. Osoba zatrudniona na tych zasadach prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 należnego urlopu.

Jak widać opłaca się zatrudniać uczniów, studentów i absolwentów. Wraz z zapałem, świeżą wiedzą i nowym spojrzeniem na naszą działalność, w pakiecie otrzymujemy niższe koszty. Możemy zaoszczędzić choćby na składkach ZUS, a to już spory profit. W zamian zaś możemy zaoferować wiedzę praktyczną, doświadczenie zawodowe i jakże cenne w dzisiejszych czasach referencje.

Opracowane na podstawie tekstu ze strony www.bielsko.biala.pl przygotowanego przez:

Martę Czajowska-Wawak Kancelaria Księgowo-Podatkowa ?MERITUM? S.C. www.meritumsc.pl

Oceń ten wpis
Zatrudnianie studentów i absolwentów
Ocena: 4.5, liczba głosów: 13

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.