Twoje wsparcie w rekrutacji

Zatrudnianie studentów i absolwentów

Zatrudnianie studentów i absolwentów
Wakacje to czas, w którym kandydaci do pracy wyrastają jak grzyby po deszczu. Uczniowie i studenci mogą wtedy ?dorobić?, a absolwenci znaleźć pierwszą poważną pracę . Jest to dobry okres na nawiązanie efektywnej współpracy. Energia i chęci młodych ludzi, a zarazem optymalizacja kosztów w firmie to doskonałe połączenie.

Entuzjazm i zapał młodych ludzi to tylko jedna z korzyści wynikających zatrudnienia młodych ludzi. Pracodawca przede wszystkim ma możliwość skorzystania z odpowiadającej mu formy współpracy. A tutaj pojawia się cały wachlarz możliwości. Umowa zlecenie, o dzieło, praktyka absolwencka, staż i umowa o pracę. Warto wiedzieć, jakie korzyści wynikają z zawarcia takich umów z uczniami, studentami i absolwentami.

Umowa zlecenie

Zawarcie tej umowy ze studentami (w wieku do 26 lat), uczniami szkół ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych gwarantuje zwolnienie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

A kto według ZUS-u do 31 sierpnia utrzymuje status ucznia?

 • Osoba, która ukończyła szkołę i nie podjęła kontynuacji nauki.
 • Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, rozpoczynający studia. Jeśli kandydat o pracę przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię, jego status ucznia zostanie przedłużony do końca września.
 • Osoba kontynuująca naukę w danej szkole lub rozpoczynająca naukę w następnej, gdzie nauka rozpoczyna się 1 września.

Dla tych osób pracodawca płaci wyłącznie podatek dochodowy:

 • Od wynagrodzenia do 200 zł odprowadzany jest zryczałtowany 18% podatek dochodowy PIT-8AR. Podstawy do opodatkowania nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów. Nie jest konieczne też przesyłanie zleceniobiorcy PIT-11.
 • Umowa z wynagrodzeniem brutto powyżej 200 zł wiąże się ze standardowymi kosztami uzyskania przychodów. Dla przykładu przy wynagrodzeniu 250 zł brutto, po potrąceniu 20% kosztów uzyskania przychodów, zaliczka na podatek wynosić będzie 36 zł.

Umowa o praktykę absolwencką

Tą formą współpracy można nawiązać z osobą, która ukończyła przynajmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Pisemna umowa zawierana między pracodawcą i praktykantem nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009, nr 127, poz. 1052) mówi, że wynagrodzenie maksymalne z tytułu tej umowy nie może przekraczać dwukrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2013 r. więc kwoty 3.200 zł brutto. Ustawa ta dopuszcza też praktyki nieodpłatne.

To Cię powinno też zainteresować: Zatrudnienie po stażu - zasady

Sporą korzyścią, wynikającą z tej umowy jest fakt, że nie jest obciążona składkami ZUS. Odprowadzić należy tylko zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% od wynagrodzenia brutto. W czasie nie przekraczalnym 28 lutego następnego roku praktykant musi otrzymać od nas informację PIT-11.

Praktykant po zakończeniu współpracy może zwrócić się do pracodawcy z prośba o zaświadczenie. Powinno ono zawierać opis umiejętności nabytych w czasie praktyk oraz obowiązków, jakie pełnił.

Staż absolwencki

Osoby, które zakończyły naukę na poszczególnych szczeblach edukacji mogą zdecydować się też na odbycie stażu absolwenckiego finansowanego z urzędu pracy. Pracodawca, który chce zatrudnić absolwenta na takich zasadach musi udać się do przyporządkowanemu miejscu prowadzenia działalności urzędu pracy. Tam powinien złożyć wniosek zawierający informacje o długości stażu (3-12 miesięcy), wymaganiach zdrowotnych, niezbędnych kwalifikacjach kandydata, a także zadaniach jakie stażysta będzie pełnił. Z tego typu współpracy może skorzystać:

 • Osoba bezrobotna przed 25 rokiem życia.
 • Absolwent uczelni wyższej, przed 27 rokiem życia, w czasie 12 miesięcy po otrzymaniu dokumentu ukończenia studiów.

Jeśli urząd pozytywnie rozpatrzy naszą prośbę możemy przyjąć do pracy osobę bez płacenia składek i pensji (zrobi to za nas urząd pracy). Stażyście należy zagwarantować:

 • szkolenie BHP
 • odzież, obuwie robocze itd.
 • warunki pracy zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny
 • określony czas pracy ? nie więcej niż 8h dziennie i 40h tygodniowo
 • 2 dni urlopu w każdym pełnym miesiącu odbywania stażu
 • opinia wydana w czasie do 7 dni po zakończeniu stażu.

Poprzez przyjęcie stażysty bądź absolwenta pracodawca może dużo zyskać: Obniż koszty zatrudnienia - przyjmij stażystę lub absolwenta.

Umowa o pracę

Jeśli zatrudniamy osobę, która do tej pory nie pracowała,nie podlegała też ubezpieczeniu społecznemu w pierwszym roku możemy wypłać jej pensję mniejszą niż wynagrodzenie minimalne. Konkretnie w wysokości 80% tej kwoty. Automatycznie obniża to składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na część etatu jest oczywiście odpowiednie mniejsze. Osoba zatrudniona na tych zasadach prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 należnego urlopu.

Jak widać opłaca się zatrudniać uczniów, studentów i absolwentów. Wraz z zapałem, świeżą wiedzą i nowym spojrzeniem na naszą działalność, w pakiecie otrzymujemy niższe koszty. Możemy zaoszczędzić choćby na składkach ZUS, a to już spory profit. W zamian zaś możemy zaoferować wiedzę praktyczną, doświadczenie zawodowe i jakże cenne w dzisiejszych czasach referencje.

Opracowane na podstawie tekstu ze strony www.bielsko.biala.pl przygotowanego przez:

Martę Czajowska-Wawak Kancelaria Księgowo-Podatkowa ?MERITUM? S.C. www.meritumsc.pl

Oceń ten wpis
Zatrudnianie studentów i absolwentów
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Malik
2019-12-15, 16:04
Wbrew pozorom wiele ludzi zatrudnianych jest przez firmy w trakcie studió i sporo firm robi to korzystnie.
gość intern.
2019-12-05, 07:08
W okresie wakacji pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają studentów na umowę zlecenie i zazwyczaj do 3 miesięcy. Pracodawcy na tym nie są stratni, bo jak piszecie " Zawarcie tej umowy ze studentami (w wieku do 26 lat), uczniami szkół ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych gwarantuje zwolnienie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne"".
doradca
2019-05-29, 08:37
Warto zatrudniać studentów i absolwentów pracodawcy. Na nich nic nie traci.
studentaa PŁ
2019-05-21, 11:05
Coraz częściej zatrudnia się w zakładach pracy studentów i absolwentów. Oni zazwyczaj zdobywają umiejętności, bo odbywają staż. To bardzo korzystne dla pracodawcy.
Niunas
2019-05-08, 14:29
W wielu przypadkach jest to bardzo korzystne dla firmy i tylko trzeba znać zasady jak pod tym względem postępować by było to korzystne dla wszystkich stron.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.