Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Ile zarabia się na stażu?

22 grudnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 6 głosów

6 głosów

26 komentarzy
Ile zarabia się na stażu?
Staż można rozpatrywać pod wieloma względami. Z całą pewnością pozwala on na zdobycie doświadczenia, które jest bezcenne z punktu widzenia każdego pracownika. Co warto wiedzieć o stażu? Kto może taki organizować? Ile właściwie płacą za staż?

Znacznym udogodnieniem dla wszystkich starających się o staż stała się reforma urzędów, która znacznie uprościła procedurę korzystania z możliwości odbycia stażu. W konsekwencji staż stał się, doskonałą szansą dla osób bezrobotnych na powrót z jeszcze większymi kompetencjami ma wymagający i dynamicznie zmieniający się rynek pracy, a także pozwala podreperować nasz domowy budżet dzięki wynagrodzeniu, jakie otrzymamy na stażu. Ile dostaje się za staż i jak się to oblicza?

Staż - w praktyce

Każda forma aktywności zawodowej niesie ze sobą, jeśli nie teraz to w przyszłości wiele korzyści. Niezależnie od tego, czy właśnie ukończyłeś szkołę, czy też straciłeś pracę, powinieneś rozważyć skorzystanie z możliwości odbycia stażu. Coraz więcej nie tylko polskich firm stawia na taką formę poznawania swoich przyszłych pracowników, a więc staż może stać się dobrym początkiem budowania twojej przyszłej kariery. Stażu nie można utożsamiać z zatrudnieniem. Nie znaczy to jednak, że jest on pozbawiony  wynagrodzenia.

Warto wiedzieć!
W praktyce staż to forma nauki wykonywania czynności na danym stanowisku w konkretnej firmie. Stażysta po zapoznaniu się z mechanizmem działania przedsiębiorstwa nabywa konkretnych umiejętności, ułatwiających płynne poruszanie się w strukturach danej firmy.

Służy temu przede wszystkim poznanie różnych działów funkcjonujących w firmie. W ten sposób młody pracownik wie, w jaki sposób działa całe przedsiębiorstwo, nie tylko jego wycinek. To pozwala na pełniejsze zrozumienie pracy poszczególnych osób w kontekście całej organizacji.

Dla stażysty to również szansa na przetestowanie i zaktualizowanie swoich umiejętności, dostosowanie ich i wykorzystanie zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Testowanie różnych stanowisk pracy jest także szansą na wyzbycie się pewnych schematów myślowych oraz odważniejsze wykorzystanie nieodkrytych dotąd talentów i wiedzy.

Jak złożyć podanie o staż?

Globalny, wymagający rynek pracy premiuje osoby, które w szybki sposób potrafią dostosować się do wymogów dyktowanych przez pracodawcę. Odbycie stażu pozwala pracodawcy poznać potencjalnego pracownika, a podanie o staż ułatwia mu znalezienie właściwej osoby na stanowisko.

Forma podania

Podanie o staż powinno spełniać szereg konkretnych wymogów. Oto kilka przydatnych zasad:

 • Dokument powinien być starannie przygotowany, napisany językiem urzędowym, pozbawionym błędów ortograficznych i literówek.
 • Należy wybrać czcionkę Times New Roman o rozmiarze 12 i odstępie 1,5 między wierszami. Po napisaniu tekstu trzeba pamiętać o jego wyjustowaniu.
 • Warto pamiętać o zwrotach grzecznościowych pisanych wielką literą.  
 • W przypadku, kiedy podanie jest napisane ręcznie, format kartki powinien być A4, a pismo czytelne i estetyczne.
 • Lewy, górny róg podania to dane osoby, starającej się o staż w danym zakładzie pracy. Trzeba podać swoje imię i nazwisko, aktualny adres, a także dane kontaktowe.
 • W prawym górnym rogu piszemy miejscowość oraz datę. Poniżej daty, podajemy swojego adresata – np. Dyrektor Firmy XYZ oraz adres.
 • Na środku strony, poniżej adresata, umieszczamy tytuł („Podanie o staż”).

Treść dokumentu

Szukasz pracy?
Dodana

Praca w Holandii przy kwiatach i cebulkach kwiatowych!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Dyrektor sieci salonów fryzjerskich

tarasfomenko

 • Kraków
 • 8 000-20 000 zł / mc
Dodana

TOP OFERTA – Praca przy produkcji części samochodowych

GRUPA CONTRAIN

 • Niemcy
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca przy produkcji pisanek.

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Po powyższych formalnych aspektach zajmujemy się treścią podania o staż, dzieląc ją na trzy akapity:

 1. Prośbę o przyjęcie na staż – wymieniamy, jakie stanowisko chcielibyśmy objąć. Podajemy także informacje o naszej obecnej edukacji (np. nazwę uniwersytetu, na których aktualnie studiujemy oraz kierunek studiów). Jeśli już wcześniej odbyliśmy inny staż, można o tym wspomnieć, omawiając doświadczenia i korzyści, które dzięki niemu zdobyliśmy.
 2. Uzasadnienie prośby – tutaj można dokonać autoprezentacji i powiedzieć coś o sobie. Można poinformować o swoich sukcesach, planach dotyczących ścieżki zawodowej oraz o oczekiwaniach, które ma się względem stażu.
 3. Podziękowanie – na koniec warto podziękować za rozpatrzenie podania i zainteresowanie się naszą kandydaturą. Pod napisanym tekstem po prawej stronie podpisujemy się odręcznie. Warto dodać załączniki: np. CV, certyfikaty, dokument ukończenia innego stażu.

Zapamiętaj!
Poprawnie napisane podanie o staż zwróci uwagę pracodawcy i zwiększy nasze szanse na zdobycie stanowiska.

Staż z urzędu pracy

Potocznie zwykło się kojarzyć staże wyłącznie z urzędami pracy, ale nie tylko te instytucje są organizatorami stażów. Stażu można szukać zarówno przez urząd pracy, jak i samodzielnie, czyli na własną rękę. Coraz częściej firmy zgłaszają zapotrzebowanie na stażystów, ale to nie urzędy pracy są jedynymi pośrednikami w walce o staż, o których warto pomyśleć. Potencjalny stażysta, jeżeli jest jeszcze studentem, powinien zapoznać się z ofertą przygotowaną przez Biuro karier swojej uczelni. Coraz więcej szkół wyższych i uniwersytetów, by pomagać swoim absolwentom, nawiązuje współpracę z różnymi firmami chcącymi zatrudnić osoby z dyplomem, lub publikuje np. na tablicach ogłoszeniowych oferty stażów lub praktyk, a także informację ile można zarobić na stażu.

Jeszcze innym sposobem jest przeglądanie ogłoszeń publikowanych na łamach serwisów ogłoszeniowych czy w prasie branżowej, w których znajdzie się także informacja: ile płacą za staż i tam bardzo często ogłaszają się firmy, poszukujące stażystów. W ten sposób osoby zainteresowane kontaktują się bezpośrednio z przedstawicielami danego podmiotu i nie są uzależnione od pośredników, mogą od ręki dowiedzieć się, ile faktycznie można zarobić na stażu.

Video

Kiedy zainteresować się stażem?

Dla osób bezrobotnych takim odpowiednim momentem będzie rejestracja w urzędzie pracy. Wówczas, rozmawiając z doradcą zawodowym, będą mogły uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, czy mają szansę na odbycie stażu, a jeśli tak, to w jakiej firmie i przez jaki okres? Osoba bezrobotna może zostać skierowana przez Urząd Pracy do odbycia stażu. W trakcie jego realizacji stażysta może liczyć na wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego, którego wysokość może się różnić w zależności od źródeł finansowania.

Staż to bez wątpienia doskonałe rozwiązanie dla absolwentów szkół wyższych, by obok wykształcenia, w dokumentach aplikacyjnych będą mogli umieścić również informację o doświadczeniu.

Staż to także znakomite rozwiązanie dla pracodawcy zainteresowanego stworzeniem nowych miejsc prac. Jeżeli stażysta wdroży się w obowiązki na danym stanowisku, będą mu one odpowiadały i będzie on w stanie porozumieć się ze współpracownikami, to istnieje realna szansa na pozostanie w firmie. Dla pracodawcy taki przeszkolony pracownik to skarb, bowiem nie trzeba wdrażać go od początku w zawodowe obowiązki. To oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy. To też kolejny powód, dla którego warto dać się poznać potencjalnemu pracodawcy, korzystając z możliwości odbycia stażu.

Sprawozdanie ze stażu

W sprawozdaniu ze stażu powinny się znaleźć takie elementy jak: przekrój/suma osiągnięć i zdobytych doświadczeń, zrealizowane zadania i plan rozwoju zawodowego. Podsumowanie ze stażu może być w formie opisowej, do spisania go można też użyć wzorów dokumentów dostępnych do pobrania w sieci. Takie sprawozdanie może się przydać w dalszej ścieżce kariery, dlatego ważne jest, by dość konkretnie wskazać, czego nauczyłeś się jako stażysta na tym stanowisku i jakie nabyłeś umiejętności.

Przydatne zwroty:

 • W trakcie stażu/Podczas stażu/W okresie stażu/Przez cały okres stażu...
 • Zgodnie z planem prowadziłem...
 • Jednym z obszarów mojej działalności było...
 • Innym ważnym zadaniem, jakie podjąłem podczas stażu było...

Wynagrodzenie za staż

Wynagrodzenie za odbyty staż nie jest obowiązkowe i wielu studentów korzysta z bezpłatnych praktyk, aby zdobyć doświadczenie, które potem mogą dodać do swojego CV. Coraz częstszym pytaniem, jakie zadają osoby ubiegające się o staż jest: ile można zarobić na stażu? Większość młodych ludzi jest zdania, że staż powinien być wynagradzany I nie chcą być po prostu tanią siłą roboczą, której pracowitość, zapał I zdolności nie są w żaden sposób doceniane.

Niestety niska jakość staży wynika głównie z wysokiej stopy bezrobocia i ogólnego kryzysu gospodarczego w kraju. W celu zwalczenia tego problemu Komisja Europejska powołała dokument, według którego staże trwające dłużej niż jeden miesiąc powinny być płatne. Pracodawca powinien zapewnić stażyście zarobek na stażu, a także zwrócić koszt dojazdów. Niestety wciąż wiele małych, ale też dużych i znanych firm praktykuje staże za darmo. Młodzi ludzie, którzy nie mają doświadczenia, wyrażają na to zgodę, gdyż wolą je zdobyć, nawet za cenę bezpłatnej pracy, bo wciąż jest to lepsze niż praca niezwiązana z kierunkiem kształcenia. Bardzo często zdarza się, że otrzymanie stażu w niektórych firmach jest prestiżowe i wyróżniające, a takie doświadczenie zapisane w CV bardzo procentuje na przyszłość.

Bezpłatne staże – czy to jest fair?
W odpowiedzi na takie zarzuty powstała m.in. instytucja Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk oraz kampania „Nie robię tego za darmo”. Największym zarzutem stażystów jest fakt, że bardzo często wykonują taką samą pracę, jak inni pracownicy w firmie, a nie otrzymują za to wynagrodzenia.

Ile płacą pracodawcy na stażach, na których obowiązuje wynagrodzenie? Według najnowszych danych na rynku najlepsze zarobki podczas stażów zawodowych otrzymują studenci kierunków IT, e-Commerce. W rankingu zarobków na stażu wygrywają nowe media, marketing, ubezpieczenia, czy IT-administracja. Więcej niż połowa stażystów deklaruje, że zarabia miesięcznie ponad 3000 zł netto. 

W przypadku stażu z urzędu pracy stażyście przysługuje wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego. Stypendium stażowe wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych i może być finansowane przez Unię lub ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. W tym okresie jednak nie obowiązuje bezrobotnego zasiłek. Od stypendium stażowego wypłacanego ze środków unijnych nie jest naliczany podatek. W 2022 roku stypendium stażowe wynosi 1564,91 zł.

Podsumowując, warto zainteresować się możliwością odbycia stażu, jeśli jesteśmy studentami lub bezrobotnymi, poszukującymi większego doświadczenia. Nawet jeśli pracodawca nie oferuje wynagrodzenia za praktyki w jego firmie, taki staż może być bardziej rozwijający niż niejeden kurs i szkolenie.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie złożyć podanie o staż?

Podanie trzeba złożyć w Urzędzie Pracy. Wniosek o staż składa się także w innych instytucjach i firmach, które zgłaszają zapotrzebowanie na stażystów

Ile zarabia się na stażu?

W zależności od firmy czy instytucji stawki są zróżnicowane. Wysokość zarobku waha się od 1 tyś. zł (120% zasiłku dla bezrobotnych) do nawet 3 tyś. zł na rękę (z dodatkami od pracodawcy).

Dla kogo jest staż?

Staż skierowany jest do osób bezrobotnych, absolwentów szkół wyższych, ale również do osób chcących zmienić branżę.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

26 komentarzy

Arek Jopek

Arek Jopek

Bardzo cieszy mnie, że coraz więcej firm decyduje się na organizowanie stażów. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć firmę, która oferuje taką formę zatrudnienia i zyskać cenne doświadczenie.
Marlena

Marlena

Uważam, że staż jest bardzo wartościowym doświadczeniem, które pozwala poznać całe przedsiębiorstwo oraz zdobyć nowe umiejętności. Dzięki niemu można lepiej zrozumieć rynek pracy i w pełni wykorzystać swój potencjał.
Lola

Lola

Bardzo się cieszę, że artykuł porusza temat stażu z urzędu pracy, ponieważ jest to jedna z niewielu szans dla mnie na zdobycie praktyki i porządnej pracy. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć odpowiedni staż i rozpocząć swoją karierę zawodową.
Monika Pawlak

Monika Pawlak

Nie wiedziałem, że podanie o staż musi spełniać tak wiele wymagań formalnych. Dobra informacja, która pomoże mi się lepiej przygotować. Liczę na to, że uda mi się zdobyć cenne doświadczenie dzięki stażowi.
Sprawiedliwy.

Sprawiedliwy.

Jak pracodawca, uważam, że staż jest jednym z najlepszych sposobów, aby poznać potencjalnych pracowników i dać szansę młodym ludziom na zdobycie doświadczenia. Więcej firm powinno inwestować w taką formę zatrudnienia.
Ciekawa

Ciekawa

Witam, czy znajdzie się osoba, która była z Urzędu Pracy w Lublinie? Chciałabym się dowiedzieć ile teraz jest na rękę za taki staż ?
Olik

Olik

Wczoraj złożyłem wniosek o pożyczkę online. właśnie dostałem powiadomienie z banku. Otrzymałem pożyczkę, skontaktuj się z JAMESON FINANCE INC., aby uzyskać szybką i niezawodną pożyczkę. ich adres e-mail to: lub whatsapp + 8618792501300 Olik
J23

J23

Staż powinien być wspólfinansowany przez organizatora stażu(pracodawcę). Na zdrowy rozum PUP wypłaca 120% zasiłku dla bezrobotnych a pracodawca może dopłacić stażyście lub nie.Stażysta po 50-tce i tak ma 120% zasiłku a za dojazd na staż musi płacić z własnej kieszeni.Jaki jest sens takij pomocy. Nie czarujmy się przez 6 mcy stażysta i tak nie wiele się nauczy jeśli nie chce lub pracodawcy na tym nie zależy.Warto więc się zastanowić czy nie dzielić kosztów pracy pomiędzy pracodawcę i PUP.
Mako

Mako

Ostatnio przeglądałem oferty pracy i oferty stażu przykuły moją uwagę. 1 489 PLN brutto przez 6 miesięcy, bo tyle zwykle trwał staż z UP, to jest wprost nie do pomyślenia. Tak niska kwota nie powinna być wypłacana przez dłużej niż miesiąc. Po tym czasie powinna być pensja minimalna 50/50 z pracodawcą. Oczywiście zatrudniający powinien mieć możliwość rezygnacji z przedłużania stażu jeśli widzi, że dalsza współpraca nie rokuje. Domyślam się że staż się różni w zależności od pracodawcy. Widziałem jak to wygląda w urzędach jak i prywatnych przedsiębiorców. Zwykle też staże z UP nie wymagają szczególnych umiejętności i elastyczna osoba sobie poradzi. Najbardziej mnie oferty stażu typu sprzątaczka, 6 miesięcy za półdarmo. :)
Zuzanna

Zuzanna

Stawki stawkami lecz trzeba powiedzieć, że w każdym miejscu pracy inaczej wyglądają te wszystkie zasady.
Zabka

Zabka

Jezeli chodzi o pracodawcow to nie wszyscy sa uczciwi. .Po primo maja pracownika za darmo i pomiataja nim jak moga i jeszcze glupie komentarze co durniu nie potrafisz a juz jezeli trafi sie na staz osoba z lekka niepelnosprawnoscia to juz jest na pierwszy rzut przegrana bo nie umie na tyle zrobic a pracodawca zaczyna byc hamem pracowalam na stazu w kuchni iwiele widzialam i slyszalam i nie podobalo mi sie to byl chlopak na stazu niepelnosprawny 3 grupy i byl ponizany wyzywany zle traktowany przez pracodawce i pracownikow niejednokrotnie ja sama bedac z nim na stazu pokazywalam mu i uczylam go Ja STAZYSTKA. takze bylo mi przykro. A za staz distawalam 850 zloty to byly smieszne pieniadze nie mielismy opiekuna ktory by sie nami opiekowal i uczyl musielismy sami a ze bylam starsza osoba na stazu uczylam go i innych bo byly tez z UKRAINY wiec uczylam to jest niefer bylismy wykorzystywani
'[09hhhhh0hhiOćjM

'[09hhhhh0hhiOćjM

/oiuyghbhkłói{{
Rudy

Rudy

DO PRACODAWCY:Skoro stażyści są tacy beznadziejni ,że tylko 2 na 60 do czegoś się nadaje i to oni powinni płacić za naukę ,to dlaczego ich wciąż przyjmujesz ? 60 osob.Dlatego ,że to dla Ciebie tania siła robocza ?
gdjfjgshdujbfusidhfbcf

gdjfjgshdujbfusidhfbcf

1440,00zł za miesiąc pracy czyli za 160 h. 18,30 zł brutto na umowe zlecenenie za 1h. Zatem zarobe na stażu wynosi 1440,00 / 160 h = 9,00 zł brutto za 1h czyli 72,00 zł brutto na dzień. Świadczenie pilęgancyjne wynosi 1971 zł miesięcznie. Reasumując osoba, której pojawi się możliwość pójścia do pracy bo np.ktoś z dziadków na emeryturze ma jeszcze zdrowie by przejąć opiekę nad osobą całkowicie niepełnosprawną na też staż nie będzie chciała pójść. Gdyż zwyczajnie by musiała sobie odjąć z budżetu domowego 1 tys zł każdego miesiąca . Zatem wpadłaby w długi bo 1 tys. to akurat to sa koszty utrzymania mieszkania. Po stażu jest jedynie gwarancja zatrudnienia na 3 m-ce na pół etatu. Stąz trwa 6-9m cy w zależności od urzędu pracy. Także przepis jest do poprawienia!!!
Kierownik

Kierownik

Zgadzam się z pracodawcą jak można płacić stażyście za naukę to stażysta powinien płacić za nasz czas i pracowników którzy muszą zajmować się takim stażystą. Jak można żądać płacy za brak doświadczenia, brak umiejętności, przecież staramy się o etat w danej firmie to pokaż ile jesteś wart i czy warto inwestować w takiego stażystę a to jest koszt pracodawcy. Jeżeli chodzi o wyjazdy za granicę to kto otrzymuje odpowiedzialne stanowisko bez doświadczenie "ZMYWAK" mimo wykształcenia. Rok pracowałam prawie za darmo ale opłacało się nie musiałam "ZMYWAĆ"
janosik

janosik

A co zrobić jeśli stażysta pracuje lepiej niż pracownik na umowę a dostaje tak małe pieniądze. Pracodawca nie chce i nie da więcej. Czy stażysta ma wtedy olewać pracę jak przystało na stażystę? W taki sposób nie ma szans na stałe zatrudnienie. A może ma się godzić na niewolniczą pracę na stażu? To jest pomiatanie ludźmi, gdzie tylko pracodawca wychodzi na plus. Niech PRACODAWCA napisze ile zarobił na 60 stażystach, a raczej na niewolnikach.
K.M.

K.M.

i za co żyć 997,- to nawet nie starczy na 15dni a gdzie reszta , dojazdy itp
K.M.

K.M.

czytam to wszystko i nie wierze jak można z potencjalnego dobrze zapowiadającego pracownika zrobić niewolnika i kazać mu za to jeszcze dziękować , przecież to jest kryminał. Potem wszyscy się dziwią że Polacy uciekają za granicę , róbcie tak dalej to nawet małpy połapane z drzew nie będą chciały pracować
Pracodawca

Pracodawca

Ja jako pracodawca powiem tak stazysta przez pierwszs 2 moze 3 miesiace to same koszty. Koszty szkolenia . Koszty jego braku wiedzy ponosi pracodawca. Steres stazysty jego brak kompetancji co chwilowe tlumaczenie i szukanie tematow zastepczych na pewno nie sa warte poeniedzy. Jestem zdania ze stazysta powinien placic za staz przez pierwsze miesiace pracy. Wiem.to.ze swojego doswiadczenia przeszlo przez nasza firme okolo 60 stazystow i moze 1 lub dwie osoby nadawaly sie do pracy po stazu.
Stażysta

Stażysta

Ciekawi mnie jak to wygląda bo teraz pracuje u pracodawcy i umówiliśmy się na kwotę 2400, jestem na stażu u niego i on mi mówi że tysiąc dostanę z urzędu a 1400 od niego i to będzie całość, w stażu powinnam pracować po 8 h i od pn do pt a tu pracuje też w weekendy jak z tym walczyć on ma prawo tak robić? Jak to wygląda
RobertJ

RobertJ

A mowia,ze my z obozami pracy nie mamy nic wspolnego.Wlasnie sami sobie,legalnie je robimy.Ciekawe czy na stazu bija ?
Stażysta

Stażysta

Staż w urzedzie pracy to najgorsze co mozna uczynic :). Tania sila robocza, wszystko spada na stazyste :) za taką płace lekko żałosne
Robert Bilnik

Robert Bilnik

Chyba jakieś normy minimalne są ale przecież firma zawsze może to ustalić na jakimś lepszym poziomie gdyby tylko ktoś w ten sposób chciał dodatkowo motywować.
Zuzanna

Zuzanna

Fajny artykuł, z którego wiele rzeczy można się dowiedzieć. jestem studentką i miałam staż i za to wynagrodzenia nie dostałam. Zdobyłam na pewno pewne doświadczenie w firmie, w której zamierzam pracować jak skończę studia. Wiem, że niektóre osoby otrzymują wynagrodzenia.....
Joka

Joka

Niektórzy pracownicy otrzymują wynagrodzenie według stawki godzinowej i tylko za godziny, w których faktycznie pracują. Godzinowi pracownicy zazwyczaj pracują bez zwolnień - od pracowników fabrycznych po pracowników biurowych. W przypadku stażu jest to podobnie tylko inaczej z wynagrodzeniem.
Kaz

Kaz

Dla wielu ludzi staż jest dobry ale chyba dla młodych ludzi, bowiem stawki za staż są bardzo niskie i dla ludzi utrzymujących dom chyba jeśli nie są w skrajnej sytuacji zupełnie nieopłacalne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka