Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4086        SUBSKRYBUJE: 7536
Tematy, które interesują czytelników:  Referencje, Emerytura

Stażysta czy może praktykant?

Stażysta czy może praktykant?
Pracodawca może zdecydować się zarówno na utworzenie nowego stanowiska pracy, jak i przyjęcie stażysty czy praktykanta. Druga opcja jest o tyle kusząca, że generuje niższe koszty, choć należy pamiętać o tym, że stażysta czy praktykant będzie musiał zdobyć konkretną wiedzę.

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, między stażem a praktykami jest spora różnica. Przede wszystkim organizując staż przedsiębiorca jest zobowiązany trzymać się reguł, które zostały określone w umowie ze starostą. To właśnie na jej podstawie do pracy kierowana jest osoba bezrobotna i ma ona zdobyć konkretne umiejętności. Inaczej jest wówczas, gdy pracodawca decyduje się na praktyki. W takiej sytuacji zainteresowane strony mogą dowolnie ustalać reguły ich odbywania. Oznacza to, że zakres obowiązków praktykanta podmiot zatrudniający może wyznaczyć zgodnie z własnym uznaniem.

Stażysta z urzędu pracy

Organizacja stażu jest sformalizowana, choć ? co warto podkreślić ? dzięki temu pracodawca nie jest zobowiązany wypłacać stażyście wynagrodzenia (wypłatą świadczenia zajmuje się urząd pracy). Co więcej, przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów i nie podpisuje z osobą skierowaną na staż umowy ? wszystkie formalności załatwiane są ze starostą. Warto jednak wskazać, że na podstawie właśnie tej umowy pracodawca jest zobowiązany do dopełnienia konkretnych obowiązków. Mowa tu o tym, że powinien on:

  • zapoznać stażystę z programem stażu, przekazać mu informacje o jego obowiązkach i zapewnić mu badania wstępne,
  • przeszkolić stażystę w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy czy zapewnić mu ? gdy jest to konieczne ? odzież i obuwie robocze,
  • udzielić stażyście ? na jego wniosek ? dni wolnych (przysługują mu dwa dni na każde 30 dni kalendarzowych).

Do obowiązków pracodawcy, który decyduje się na przyjęcie stażysty do zakładu pracy jest należy również ewentualne informowanie starosty o przerwaniu stażu czy nieusprawiedliwionych nieobecnościach stażysty. Wszystko to sprawia, że w efekcie ? choć pracodawca może liczyć na dodatkową parę rąk do pracy ? musi pamiętać o tym, że będzie na nim spoczywało wiele obowiązków formalnych.

A może praktykant?

Nieco inaczej wygląda kwestia zatrudniania praktykanta. Praktyki ? w odróżnieniu od stażu ? są przede wszystkim odformalizowane. Pracodawca może (ale nie musi) przyjąć wytyczne, które znajdują się w ustawie o praktykach absolwenckich z dnia 17 lipca 2009 roku. W efekcie zatem nie tylko może przyjąć na praktyki dowolną osobę, ale również zorganizować je zgodnie z własną koncepcją. To duża różnica, która wpływa również na postrzeganie takiego systemu zatrudniania jako bardzo korzystnego.
Wśród organizowanych praktyk warto wskazać na praktyki absolwenckie. Takie organizowane są na okres maksymalnie trzech miesięcy. Pracodawca i zainteresowana osoba podpisują umowę, w której powinny być określone prawa i obowiązki stron. Przedsiębiorca ma również obowiązek, już po zakończeniu praktyk, wystawić absolwentowi zaświadczenia o rodzaju wykonywanej przez niego pracy i określić nabyte przez niego umiejętności.

To Cię powinno też zainteresować: Staż a praktyka - najważniejsze różnice

Staż czy praktyki?

Decyzja o tym, czy w firmie zostanie zorganizowany staż czy praktyki powinna być podyktowana wieloma czynnikami. Jeżeli pracodawca chce w przyszłości stworzyć kolejne miejsce pracy, to wydaje się, że lepszym wariantem będzie przyjęcie stażysty. Staż, w odróżnieniu od praktyk, może trwać maksymalnie rok. To dużo czasu, aby stażysta dokładnie poznał poszczególne stanowiska pracy w firmie i zapoznał się z obowiązkami, jakie miałby wykonywać w przyszłości.

Oceń ten wpis
Stażysta czy może praktykant?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 17

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.