Szkolenia i rozwój

Jak wygląda cykl kariery zawodowej?

4 lipca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 10 głosów

10 głosów

0 komentarzy
Jak wygląda cykl kariery zawodowej?
Świadomie wybrana ścieżka kariery i pięcie się po jej szczeblach wielu zapewnia poczucie spełnienia. Czy można zaplanować swoją karierę zawodową, a potem świadomie nią kierować? Czym różni się cykl życia kariery zawodowej od cyklu życia pracownika?

Zobacz także artykuł: Zmiana pracy. 5 oznak, że powinieneś pożegnać się z dotychczasowym pracodawcą

Zastanawiasz się, jakich błędów uniknąć, aby czuć spełnienie zawodowe? Podpowiadamy, jak planować swoją ścieżkę kariery i czym jest ona naprawdę.

Spis treści:

 1. Czym jest cykl kariery zawodowej?
 2. Jak wygląda cykl kariery zawodowej?
 3. Elementy powodujące wypalenie zawodowe
 4. Determinanty warunkujące zmianę pracy
 5. Świadome planowanie ścieżki kariery zawodowej

Czym jest cykl kariery zawodowej?

Cykl kariery zawodowej to nie to samo, co cykl życia pracownika. O ile kariera zawodowa obejmuje większość życia każdego z nas (zazwyczaj zaczyna się jeszcze na etapie edukacji, a kończy wraz z przejściem na emeryturę), o tyle cykl życia pracownika obejmuje wyłącznie okres pracy w jednej firmie.

Cykl kariery pracownika można zatem podzielić na następujące etapy:

 1. Przyszły kandydat do pracy. Aby osoba z doświadczeniem zawodowym i o odpowiednich kompetencjach stała się pracownikiem albo zmotywowany młody człowiek został praktykantem lub stażystą, pracodawca musi zadbać o employer branding, np. w mediach społecznościowych. Na pierwszym miejscu w cyklu życia pracownika jest bowiem uświadomienie potencjalnemu kandydatowi, że firma istnieje, a także zainteresowanie go ofertą pracy, praktyk lub stażu i kulturą organizacji.
 2. Kandydat do pracy to osoba, która bierze udział w rekrutacji. Etap kandydowania do pracy zazwyczaj zaczyna się w momencie przesłania dokumentów aplikacyjnych, a kończy na podpisaniu umowy. W trakcie rekrutacji kandydat powinien dobrze poznać specyfikę stanowiska i samą firmę, a osoba rekrutująca – uzyskać informacje, które pozwolą jej świadomie podjąć decyzję o propozycji zatrudnienia kandydata.
 3. Nowy pracownik powinien mieć czas na zadomowienie się w nowej firmie – poznanie współpracowników, używanych narzędzi, przebiegu konkretnych procesów wewnątrz firmy itd. To tzw. proces onboardingu, na który składają się m.in. założenie imiennego maila na firmowym serwerze, przekazanie komputera wraz z hasłami dostępu do urządzenia i zainstalowanego na nim oprogramowania, a także przedstawienie pracownikowi zadań do wykonania na jego nowym stanowisku, zasad obowiązujących w organizacji oraz osób w zespole i innych ważnych osób w firmie.
 4. Pracownik po wdrożeniu i pracownik stabilny. W obu przypadkach istotna jest umiejętność utrzymania entuzjazmu pracownika do wykonywania zadań i przedstawianie mu wizji rozwoju.
 5. Pracownik rozwijający się i pracownik rotujący. To również ważne etapy np. dla team lidera czy managera projektu, w których mają szanse dostrzec potencjał pracownika. Kolejnym krokiem jest rotacja wewnątrz firmy – pracownik może przejść na wyższe stanowisko albo zmienić swoje zadanie w ramach jednego zespołu (to odpowiednio tzw. rotacja pionowa i rotacja pozioma).
 6. Pracownik, który powinien lub chce odejść z firmy. Ten pierwszy musi być zwolniony np. ze względu na brak lojalności wobec pracodawcy, a drugi – chce szukać innych możliwości rozwoju, wyższej pensji lub zdecydował się na zmianę miejsca zamieszkania. Po złożeniu wypowiedzenia pracodawca może uzyskać od prawnika ważne informacje na temat swojej firmy.

Video

Szukasz pracy?

Elektronik w Dziale Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

OPERATOR MASZYN

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Praca Holandia - magazyn - od zaraz ! Bergen op Zoom

DSV Services Sp. z o.o.

 • Holandia
 • 9 000-12 000 zł / mc
Dodana

Monter nawierzchni kolejowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Wielkopolskie
Dodana

Jak wygląda cykl kariery zawodowej?

Wiesz już, jak wygląda cykl kariery pracownika. Cykl kariery zawodowej również składa się z wyraźne nakreślonych kroków. Wyróżniamy siedem podstawowych etapów kariery zawodowej:

 1. Edukacja formalna przed podjęciem pierwszej pracy. W tym czasie każdy nabywa niezbędną wiedzę, podstawowe umiejętności i kwalifikacje do wykonywania zawodu.
 2. Odbywanie staży i praktyk, które służą zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych i praktycznej wiedzy w zakresie wykonywanego zawodu.
 3. Pierwsza praca, czyli stałe zatrudnienie na określonym stanowisku. U pierwszego pracodawcy zazwyczaj pogłębia się i rozwija kompetencje i wiedzę zdobyte w trakcie edukacji, a także staży i/lub praktyk. Następuje także rozwój kompetencji społecznych, a pracownik zaczyna przystosowywać się do miejsca zatrudnienia.
 4. Rozwój kariery, oparty o codzienny rozwój kompetencji, także dzięki kursom doskonalącym czy studiom podyplomowym. W pierwszych latach budowania kariery zawodowej możliwy jest też awans, który otwiera przed pracownikiem perspektywy zdobycia kolejnych umiejętności, pogłębienia wiedzy fachowej i rozszerzenia zakresu obowiązków. Pozyskanie różnych doświadczeń sprawia, że staje się on coraz atrakcyjniejszą osobą na rynku pracy i zaczynają interesować się nim inni pracodawcy. To może być odpowiedni moment na zmianę pracy.
 5. Dalszy rozwój kariery w tej samej organizacji lub u kolejnego pracodawcy może przynieść zmianę stanowiska na eksperckie lub seniorskie. Poza inną nazwą zmienia się też zakres kompetencji i odpowiedzialności. Na tym etapie pracownik jest gotowy do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami z krótszym stażem.
 6. Kolejnym etapem może być przekwalifikowanie, np. na wykładowcę akademickiego praktyka, i dalszy rozwój w nowym obszarze.
 7. Stopniowa rezygnacja z życia zawodowego lub emerytura. Zamiast 100% swojego czasu poświęcić np. na wypoczynek na emeryturze, wielu starszych pracowników decyduje się jeszcze na drobne zlecenia związane z wykonywanym zawodem.

Elementy powodujące wypalenie zawodowe

Konfucjusz powiedział: „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia”. Podobna idea jest fundamentem Ikigai, czyli japońskiej filozofii szczęścia…

Warto wiedzieć jednak, że nie zawsze wykonywanie wymarzonego zawodu może uchronić przed wypaleniem zawodowym. Wiele zależy od kultury organizacji i osobowości osób w Twoim zespole. Do czynników, które powodują wypalenie zawodowe, należą:

 • brak dłuższego odpoczynku;
 • zaburzona równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym;
 • nadmiar obowiązków i stresująca atmosfera w pracy;
 • konflikty ze współpracownikami;
 • brak poczucia osiągania założonych rezultatów, mimo pełnego zaangażowania w obowiązki;
 • monotonne zadania;
 • brak możliwości rozwoju zawodowego i niedocenianie.

Determinanty warunkujące zmianę pracy

Sytuacje, w których należy zmienić pracę, to przede wszystkim te, negatywnie wpływające na Twoje funkcjonowanie i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Jeżeli kultura organizacji jest sprzeczna z Twoimi zasadami, a zespół jest skonfliktowany, na pewno atmosfera wpływa negatywnie na Twoje życie zawodowe i osobiste. Jeżeli czujesz, że firma ma kłopoty finansowe lub inne, które mogą mieć znaczenie dla Twojego dalszego zatrudnienia, zacznij rozglądać się za nowym pracodawcą.

Do trzech najważniejszych czynników, które sprawiają, że Polacy zaczynają poszukiwanie pracy, należą poza tym: 1) chęć otrzymywania wyższego wynagrodzenia, 2) potrzeba rozwoju w większym zakresie niż w obecnym miejscu zatrudnienia (dzięki szkoleniom, awansowi czy zróżnicowanym zadaniom) oraz 3) korzystniejsza forma zatrudnienia (niektórzy wolą pewną umowę o pracę, inni preferują np. B2B i realizowanie pobocznych projektów). Zmiana pracy to może być też krok we właściwą stronę, jeśli chcesz uniknąć wypalenia zawodowego.

Video

Świadome planowanie ścieżki kariery zawodowej

Budowanie kariery zawodowej, tak jak każde ważne i długofalowe przedsięwzięcie, wymaga przygotowania planu. Idealnie byłoby, aby opracowanie takiego planu było wstępem do wyboru szkoły średniej. Technika otwierają bowiem zupełnie inne drogi zawodowe niż licea ogólnokształcące. Jeżeli do tej pory nie przygotowałaś lub nie przygotowałeś swojego własnego planu budowania kariery zawodowej, nic straconego! Możesz zacząć w każdej chwili.

Przede wszystkim zastanów się, jakie zajęcia lubisz wykonywać, jakie masz umiejętności, a jakie chcesz zdobyć. Przeanalizuj również Twoje mocne i słabe strony, a także co motywuje Cię do działania. W poznaniu własnych kompetencji i talentów mogą pomóc Ci powszechnie stosowane narzędzia, takie jak liczne testy predyspozycji zawodowych i/lub test talentów Gallupa®. Niezbędna okaże się też własna analiza rynku pracy i ścieżek rozwoju, który w zakładkach firmowych stron internetowych poświęconych karierze zamieszcza wiele organizacji.

Weź jeszcze pod uwagę narzędzia do planowania osiągnięcia celów krótko- i długoterminowych. Dla przykładu tym pierwszym może być polepszenie poziomu znajomości języka angielskiego z B2 na C1, a drugim – nauka hiszpańskiego od podstaw do poziomu zaawansowanego. Wykorzystaj metodę SMART, która zakłada, że każdy cel powinien być: 1) jasno sprecyzowany, 2) mierzalny (możesz przeanalizować postępy zbliżające Cię do osiągnięcia celu), 3) atrakcyjny, 4) realistyczny i 5) terminowy (z wyraźną datą realizacji).

Podsumowanie:
 • Cykl kariery zawodowej różni się od cyklu życia pracownika, obejmuje większość życia i składa się z siedmiu podstawowych etapów.
 • Etapy cyklu kariery zawodowej to m.in.: edukacja formalna, pierwsza stała praca, rozwój kariery z możliwością awansu, pozyskanie doświadczenia i zmiana pracy, dalszy rozwój kariery, przekwalifikowanie i szacunek w branży.
 • Warunki pracy, brak rozwoju zawodowego oraz niskie wynagrodzenie mogą prowadzić do wypalenia zawodowego, dlatego warto planować swoją ścieżkę kariery zawodowej świadomie i podejmować decyzje na podstawie przemyślenia.
 • Pracodawcy powinni zadbać o employer branding, czyli wizerunek firmy w mediach społecznościowych, aby przyciągać i zatrzymywać pracowników na dłużej oraz dbać o proces onboardingu, aby nowy pracownik dobrze wdrożył się w firmę i poczuł się komfortowo na nowym stanowisku.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się cykl kariery zawodowej od cyklu życia pracownika?

Cykl kariery zawodowej obejmuje całe życie zawodowe, natomiast cykl życia pracownika – wyłącznie pracę w konkretnej firmie.

Jak zaplanować karierę zawodową?

Im wcześniej napiszesz plan kariery, tym lepiej. Poznaj swoje predyspozycje, potrzeby i motywacje. Przyjrzyj się rynkowi pracy i możliwym ścieżkom kariery. Korzystaj z prostych narzędzi, np. testów predyspozycji zawodowych i talentów, a także metody planowania realizacji celów SMART.n

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka