Staż - 5 powodów, dla których warto się na niego zdecydować

Staż - 5 powodów, dla których warto się na niego zdecydować
By otrzymać dobrą posadę, większość bezrobotnych stara się przygotować zestaw atrakcyjnych dokumentów aplikacyjnych i jednocześnie zdobywa dodatkowe umiejętności. Zainteresowani mogą zdobyć cenne doświadczenie na wiele sposobów, decydując się np. na wzięcie udziału w kursach zawodowych czy odbywając staż w wybranej firmie. Drugie rozwiązanie jest o tyle atrakcyjne, że posiadając więcej niż jeden zawód, bezrobotny szybciej znajdzie posadę. Sprawdź, co zyskujesz decydując się na staż.


Jakie korzyści płyną z odbycia stażu?
 

Oto przykładowe:

  1. Możliwość zdobycia doświadczenia

Każda praca wzbogaca o konkretne umiejętności. Osoba spełniająca wymagania (szczegóły znajdziesz np. na stronie internetowej Powiatowego Urzędu w Białymstoku) może zyskać więcej niż tylko doświadczenie – może zdobyć takie doświadczenie i umiejętności, które będą zgodne z jej wykształceniem. Takie rozwiązanie jest korzystne, bo umożliwia zainteresowanemu zdobycie doświadczenia, które przyda mu się w pracy w wyuczonym zawodzie.

  1. Lepsze posługiwanie się językiem obcym

Pracodawcy cenią sobie tych pracowników, którzy biegle posługują się językiem obcym. Jeżeli zdecydujesz się na zagraniczny staż (szczegóły znajdziesz m.in. na stronach internetowych: Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i http://europa.eu/), możesz nie tylko zdobyć doświadczenie, lecz także nabyć umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym. To doskonałe rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli myślisz o tym, by w przyszłości pracować za granicą lub znaleźć pracę w międzynarodowej firmie czy organizacji.

  1. Zwiększenie pewności siebie i swoich umiejętności

Pierwsza praca może być stresująca. Wiedzą o tym ci, którzy rozpoczęli jej wykonywanie. Jeżeli pracodawca nie zapewnia dodatkowego szkolenia, zaś współpracownicy niechętnym okiem patrzą na nowego kolegę czy koleżankę, to łatwo o popełnienie błędów. Jeżeli dostaniesz się na staż – niezależnie od tego, czy krajowy, czy zagraniczny – i ukończysz go z wynikiem pozytywnym, będziesz pewniejszy swoich umiejętności. Warto o tym pamiętać, bo pewność siebie nie jest niczym złym – przeciwnie, pozwala na podejmowanie trafnych decyzji i lepsze radzenie sobie w godzinach pracy.

  1. Przygotowanie się do otwarcia własnej firmy

Choć o stażach najczęściej mowa w kontekście pracy na konkretnym stanowisku, powinieneś pamiętać, że w ten sposób możesz też przygotować się do otwarcia własnej firmy. Jeżeli będziesz bacznie obserwował działalność firmy, to możesz stwierdzić, czy będziesz w stanie samemu prowadzić działalność gospodarczą. W zależności od branży i charakteru prowadzonej działalności, możesz też pozyskać pierwszego klienta – firmę, w której odbywałeś naukę. Rozwiązanie to jest bardzo praktyczne.

  1. Referencje ułatwią zdobycie posady

Nie powinieneś zapomnieć również o tym, że po zakończeniu stażu możesz otrzymać referencje. Takie ułatwią ci zdobycie posady wówczas, gdy firma, w której odbywałeś staż nie będzie mogła pozwolić sobie na to, by cię zatrudnić. Dobra opinia lub nawet polecenie cię innemu pracodawcy to najlepszy sposób na to, by pokazać się potencjalnemu szefowi z dobrej strony.
 

Staż z urzędu pracy – zasady
 

Przedsiębiorca ma prawo wystąpić do urzędu pracy z wnioskiem o przysłanie stażysty do pracy. Rozwiązanie takie ma wiele zalet. Nic nie kosztuje, a zyskują obie strony – pracodawca zdobywa pracownika, a osoba bezrobotna ma szansę na zdobycie doświadczenia i potencjalnie na zdobycie pracy. Stażystą z Urzędu Pracy może zostać osoba bezrobotna, która przez dany okres będzie uczyć się zawodu w danej firmie. Po zakończeniu stażu firma może (ale nie musi) zatrudnić tę osobę na pełny etat.

 Kto może zostać takim stażystą z PUP? Na staż do 6 miesięcy może zostać skierowany: bezrobotny do 25. roku życia, który jest długotrwale bezrobotny, kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotny powyżej 50. roku życia, osoba bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez wykształcenia średniego, rodzic w pojedynkę wychowujący co najmniej 1 dziecko poniżej 18 roku życia, bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia oraz niepełnosprawny. Bezrobotni, którzy nie skończyli 25 lat lub są absolwentami uczelni wyższej, mogą być skierowani na staż nawet na 12 miesięcy.

Pracodawca przez okres trwania stażu powinien respektować prawa, jakie przysługują przyjętemu bezrobotnemu. Ma on bowiem prawo do wynagrodzenia w postaci stypendium, w wysokości 120% kwoty zasiłku. Nie wypłaca je pracodawca – pieniądze pochodzą z Funduszu Pracy.

Przedsiębiorca zatrudniający stażystę ma jeszcze obowiązek dostarczenia w każdym miesiącu (do piątego dnia miesiąca) do urzędu pracy specjalnej listy obecności, podpisanej przez przyjętego stażystę.

Stażysta nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo. Staż nie może odbywać się w niedziele i święta,  w nocy, w systemie pracy zmianowej ani w nadgodzinach. Wyjątkiem są sytuacje, w których urząd pracy wyraził zgodę na taką pracę, ze względu na charakter pracy w danym zawodzie. Stażysta ma także prawo do urlopu. Za każde 30 dni stażu nabywa prawo do dwóch dni wolnego, które muszą zostać mu udzielone na jego wniosek.

Po odbyciu stażu pracodawca musi pamiętać o wystawieniu opinii potwierdzającej zdobyte kwalifikacje i umiejętności zawodowe stażysty. Na podstawie takiego dokumentu urząd pracy wystawi stażyście zaświadczenie o odbytym stażu.
 

Podanie o staż
 

By dostać się na staż z urzędu, najpierw należy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Następnie należy napisać i złożyć odpowiednie podanie w wybranej firmie. Jeśli przekona się przyszłego pracodawcę, że jest się odpowiednim kandydatem, istnieje duża szansa, że zostanie się przyjętym na staż. By tak się stało, należy dobrze skonstruować swoje podanie. O czym należy więc pamiętać?

Warto dobrze się zastanowić, dlaczego zależy ci właśnie na stażu w tym miejscu. Napisz o swoich motywacjach w jasny, przejrzysty i poprawny sposób. Pamiętaj o używaniu zwrotów grzecznościowych, a także uważaj na ortografię, gramatykę i interpunkcję. Jeśli jesteś studentem kierunku związanego z danym zawodem czy stanowiskiem, koniecznie zaznacz, że praca ta umożliwi ci wykorzystanie i rozwinięcie specjalistycznej wiedzy zdobytej podczas nauki na studiach. Opisz swoje zalety i pozytywne cechy. Szczególnie dobrze widziane są takie jak: sumienność, ambitność, punktualność, dokładność, pracowitość. Bądź jednak szczery i nie przypisuj sobie nieprawdziwych zalet. Dobrym pomysłem będzie opisanie swojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego, jeśli takie posiadasz. Nie zapomnij o zwrocie dotyczącym prośby o pozytywne rozpatrzenie podania. Cały dokument napisz na komputerze, ale podpis złóż własnoręcznie, po jego wydrukowaniu.
 

Zatrudnienie po stażu z urzędu pracy
 

Pracodawca nie ma obowiązku przyjęcia stażysty na etat po zakończeniu okresu stażu, chyba że zostało to zaznaczone w umowie między pracodawcą i urzędem pracy. Najczęściej jednak to, czy stażysta ma szansę na zatrudnienie, zależy tylko od jego predyspozycji i umiejętności. Jeśli jest sumienny, pokorny, pogodny, kreatywny, pracowity i wykazuje duże chęci do nauki, ma na to duże szanse. Po przyjęciu i po zawarciu umowy o pracę, stażysta staje się pracownikiem, dlatego więc zaczynają obowiązywać go przepisy kodeksu pracy.

Nawet jeśli nie ma się gwarancji na zatrudnienie po odbyciu stażu, i tak warto się na niego zdecydować. Dzięki takiej aktywności zdobywa się wiedzę i doświadczenie niezbędne do rozwoju przyszłej drogi zawodowej. W ten sposób można także sprawdzić, czy planowane zajęcie faktycznie będzie nam odpowiadało i czy się do niego nadajemy. Pozytywna opinia wystawiona przez pracodawcę również świetnie uzupełni nasze CV.

Staż z urzędu pracy to rozwiązanie dobre dla obu stron. Przedsiębiorcy zyskują w ten sposób dodatkowe ręce do pracy, w dodatku nie muszą wykładać na nich żadnych pieniędzy. W perspektywie mogą także zdobyć lojalnego i sumiennego pracownika na stałe. Stażyści natomiast zdobywają niezbędną wiedzę i doświadczenie, które będzie dla nich pomocne w przyszłości, a także mają realną szansę na zatrudnienie.

Oceń ten wpis
Staż - 5 powodów, dla których warto się na niego zdecydować
Ocena: 4.1, liczba głosów: 20

Opinie

ewi
2020-11-03, 08:50
te staze to wielka ściema ,darmowy pracownik.
Linda
2019-12-15, 15:48
Wydaje mi się, że wiele można zyskać pracując jako stażysta w ciekawych firmach i poza tym to bardzo dobra opcja na rozpoczęcie pracy w zawodzie.
stazysta H
2019-12-05, 05:04
U nas w pracy co pewien czas są zatrudniani stażyści. Do takiej pracy zazwyczaj oddelegowuje ich UP. Warto dzięki stażowi nabyć doświadczenie, nowe umiejętności. Naz szef obserwując stażystów, niejednego (ą) już przyjął do pracy po stażu.
Andrzej
2019-05-24, 11:44
Kto nie ma pracy, to warto korzystać ze stażu. UP organizują dla bezrobotnych płatne staże. Pracownicy mogą zdobyć doświadczenie i nawet w zakładzie w którym odbywają staż, zdobyć upragnioną pracę.
Magna2
2019-05-07, 11:58
Dobre programy szkoleniowe i rozwojowe pomagają utrzymać właściwych ludzi i zwiększyć zyski. Ponieważ walka o najwyższy talent staje się bardziej konkurencyjna, szkolenia i programy rozwojowe dla pracowników są ważniejsze niż kiedykolwiek.
Zolda
2019-04-05, 14:22
Dla młodych osób bez doświadczenia, którzy chcą je nabyć to dobre rozwiązanie pozwalające w dobrym klimacie zahaczyć się w w firmie po stażu na dłużej. Ciekawie opisany tekst.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.