Praca dla studenta

Opinia o stażyście

24 listopada 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 12 głosów

12 głosów

4 komentarze
Opinia o stażyście
Rynek pracy dynamicznie się zmienia, a obecnie największym atutem kandydatów do pracy jest doświadczenie. Tylko, jak je zdobyć przed rozpoczęciem kariery? W tym celu powstały staże pracownicze, które pozwalają zaznajomić się z nową branżą i zdobyć pierwsze doświadczenia. Pracodawca ma zaś za zadanie wystawić opinię o stażyście.

Pracodawcy mają obowiązek wystawienia opinii o stażyście i przebiegu stażu. Jednak oceny pracowników mogą dotyczyć także osób zatrudnionych przez długi czas. Ważne, że opinię o pracowniku można wydać tylko na jego wniosek, a ten najczęściej zostaje złożony po zakończeniu świadczenia pracy. Zdarza się jednak, że pracownicy wnioskują także o opinię o pracowniku dla sądu rodzinnego. Bez względu na to, w jakim celu powstaje opinia, to powinna zostać ona przygotowana z należytą starannością. Przyjrzyjmy się, jak napisać oceny stażystów i pracowników.

Opinia pracodawcy – co powinna zawierać?

Niekiedy pracodawcy zastanawiają się, czy warto w ogóle zatrudniać stażystów w swojej organizacji. Niewątpliwie wiąże się to z czasem, który trzeba przeznaczyć na nadzór i naukę takiego młodego pracownika, jednak profitów może być całkiem sporo. Więcej na ten temat mówimy w tym artykule: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracodawcow/1444/czy-warto-przyjac-stazystow-sprawdz-jakie-korzysci-plyna-z-takiego-kroku. Wracając jednak już do samej opinii, którą można wyrazić po zakończeniu współpracy ze stażystą. Należy zacząć od tego, że polskie prawo pracy nie reguluje szczegółowo tego, jak powinna wyglądać opinia o stażyście. Mimo to przyjęło się pewne wytyczne, które nakreślają wygląd takiego pisma.

Pracodawca, przygotowując kompletną opinię o pracowniku, czy stażyście powinien odnieść się do jego kwalifikacji zawodowych. Konieczne jest ujęcie cech wpływających bezpośrednio na pracę danej osoby. Warto zwrócić uwagę na takie elementy, jak umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, czy komunikatywność. Cenną informacją będzie nastawienie do zdobywania wiedzy i rozwijania kompetencji.

Bardzo dobrze jeżeli w opinii o stażyście znajdą się konkretne informacje na temat odbytych szkoleń oraz pozyskanych umiejętności zawodowych. Pracodawca wystawiający pismo z opinią powinien zadbać o jego autentyczność. Także cechy wymagające dalszej pracy powinny zostać wyszczególnione, co będzie wskazówką dla kolejnego pracodawcy, w jakim kierunku podążać ze szkoleniem pracownika.

Podsumowując, w dokumencie opinii o pracowniku powinny się znaleźć:

 • informacje o zajmowanym stanowisku;
 • informacje o osiągnięciach pracownika w pracy;
 • informacje o pozyskanych kwalifikacjach zawodowych;
 • ocena pracownika - opis pod kątem tego, jak wywiązywał się z powierzonych zadań.

Zazwyczaj obowiązek przygotowania opinii o praktykancie spoczywa na pracodawcy w ramach umowy stażowej. Jednak także zwykli pracownicy mogą wystąpić o taką opinię po zakończeniu współpracy. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie opinii o pracowniku. W wielu firmach wystarczy słowna prośba, ale nierzadko również formalna prośba będzie potrzebna. Pracownik proszący swojego pracodawcę o opinię musi jednak pamiętać, że ta nie musi mieć pozytywnego wydźwięku.

Szukasz pracy?
Dodana

Przedstawiciel handlowy ds. gastronomii

Farutex Sp. z o.o.

 • Zielona Góra
Dodana

Pracownik produkcji-Bielsko-Biała- system 2 zmianowy

Adecco Poland Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana
Dodana

W przypadku opinii o pracowniku dla sądu rodzinnego nie jest ważne określenie nabytych umiejętności. Bardziej chodzi o skupieniu się na cechach charakteru pracownika, zakresie powierzonych obowiązków i tego, jak z nimi sobie radzi. Zwykle o taką opinię prosi bezpośrednio sąd za pomocą oficjalnego pisma, lub pracownik socjalny, który jest "opiekunem" danego pracownika.

Pozytywna opinia o stażyście - wzór

Wystawienie pozytywnej opinii o stażyście pomoże młodemu adeptowi rozpocząć karierę zawodową. Wielu pracodawców zadaje sobie pytanie, w jaki sposób sporządzić taki dokument? O ile nie ma uniwersalnego wzoru, to należy pamiętać o zachowaniu formalnego charakteru takiego pisma.

W opinii pracodawcy o stażyście powinny się znaleźć:

 • Miejsce i data sporządzenia dokumentu
 • Dane firmy i osoby opiniującej
 • Nagłówek
 • Przedstawienie praktykanta i stażu w ramach którego pracował
 • Zakres obowiązków
 • Osiągnięte cele i zrealizowane treści edukacyjne
 • Opinia pracodawcy o stażyście
 • Pieczątka i podpis osoby wystawiającej opinię

Pobierz i wypełnij opinię dla stażysty

Opinia o praktykancie - przykład

W sieci można znaleźć wiele wzorów dokumentów opinii ze stażu. Wśród publikacji można trafić także na przykłady takich opinii, publikowane między innymi przez strony urzędów lub organizacji zajmujących się organizacją staży oraz praktyk. Przykładowe pismo z oceną praktykantów możecie znaleźć poniżej:

Dane zakładu pracy                                                                                                         Kraków, 17 maja 2021

(miejsca odbywania praktyk)

 

LIST REFERENCYJNY

Pani Anna Kowalska, studentka II roku marketingu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła 120-godzinną praktykę w (nazwa firmy) w Krakowie w dniach od 12 kwietnia do 14 maja 2021.

W trakcie praktyki Pani Anna Kowalska:

1. Zapoznała się z funkcjonowaniem, misją oraz zadaniami Biura Karier;

2. Zapoznała się z funkcjonowaniem i strukturą wybranych jednostek Uczelni;

3. Organizowała prace Biura:

a) obsługa klientów Biura;

b) rejestracja klientów Biura;

c) obsługa urządzeń biurowych (telefon, faks, ksero);

d) obsługa ofert – graficzne opracowanie, rejestracja oraz aktualizacja;

e) obsługa korespondencji wewnętrznej oraz elektronicznej;

f) przygotowanie korespondencji seryjnej;

g) informowała osoby zarejestrowane w Biurze o ofertach pracy i praktyk;

4. Promowała Biuro na wydziałach uczelni – opieka nad tablicami informacyjnymi;

5. Kontaktowała się z pracodawcami – aktualizacja ofert;

6. Asystowała doradcom zawodowym przy tworzeniu materiałów informacyjnych i programu warsztatów dotyczących udziału w rynku pracy i rozwoju własnego dla studentów naszej Uczelni;

7. Archiwizowała prasę i jej dodatki poświęcone ofertom pracy;

8. Uzupełniała i segregowała zasoby Informatorium Biura Karier;

9. Prowadziła zapisy i wstępną selekcję na warsztaty w ramach działalności Biura;

10. Wprowadzała i aktualizowała dane studentów i absolwentów do baz doradców zawodowych i bazy pracy dorywczej.

11. Gromadziła informację na temat praktyk w różnych instytucjach paostwowych np. ministerstwach.

12. Promowała towarzyszące targom pracy DNI KARIERY® 2010–„Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy”.

13. Reprezentowała Biuro Karier UMK podczas Dni Praktyk Prawniczych WPiA.

14. Brała udział w Promocji Edukacyjnej UMK 2010, podczas której informowała przyszłych studentów o działalności biura.

15. Stworzyła raport na temat wynagrodzeń w Polsce w roku 2009, który potrzebny był na stronę internetową biura.

Opinia o praktykancie bezpośredniego przełożonego:

Pani Anna Kowalska chętnie podejmowała się powierzonych prac. Wykazywała zainteresowanie działalnością Biura i z zaangażowaniem asystowała pracownikom. Pani Anna jest osobą rzetelną i sumienną. Bardzo szybko przyswajała wiedzę i zdobywała nowe doświadczenie, które przydały się podczas kontaktów z Pracodawcami. Wykazała się samodzielnością i umiejętnością kooperacji podczas organizacji warsztatów. Chętnie służyła radą i pomocą osobom odwiedzającym Biuro. Pani Anna Kowalska okazała się osobą bardzo dobrze zorganizowaną i bezkonfliktową, która z powodzeniem odnajduje się w środowisku pracy wymagającym wielozadaniowości.

Opiekun praktyk

Izabela Rutkowska

Specjalista ds. informacji

Przykłady takich pism mogą być dobrym natchnieniem do stworzenia dokumentów samemu. Należy jednak pamiętać, że ocena każdego praktykanta powinna być indywidualna i zawierać konkretne informacje oraz cechy ocenianego pracownika. Zastanawiasz się czym różni się praktyka od stażu? Zapraszamy do lektury artkułu, który porusza ten temat: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/937/praktyka-a-staz-najwazniejsze-roznice

Negatywna opinia o pracowniku - wzór

Wydanie opinii o pracowniku nie oznacza, że musi ona być pozytywna. Jednak pracodawca nie ma obowiązku wystawienia oceny pracownika na jego wniosek. Dlatego w przypadku braku pozytywów do opisania wielu pracodawców rezygnuje z wystawienia pisma. Negatywna opinia powinna być poparta dokumentacją pracowniczą potwierdzającą niestosowne zachowania pracownika.

Pracodawcy chcący sporządzić negatywną ocenę pracownika mogą się posiłkować powyższymi wzorami. Z oczywistych względów w opinii znajdzie się także opis negatywnych zachowań i przewinień pracownika.

Opinia z przebiegu stażu

Pracodawcy przyjmujący stażystów w ramach programów prowadzonych przez urzędy pracy lub inne organizacje mogą się spotkać z prośbą o przygotowanie opinii pracodawcy z przebiegu stażu. To w zasadzie nic innego, jak opinia o stażyście, a urzędy zazwyczaj mają swoje wzory takiego pisma.

Stosowne wzory znajdują się na witrynach www urzędów pracy. Co ciekawe w zależności od placówki wzory pism się różnią. Jednak wszystkie sprowadzają się do podania danych pracodawcy oraz stażysty i wyszczególnienia zleconych zadań, oraz zdobytych w ich toku kwalifikacji zawodowych.

Wzór opinii pracodawcy z przebiegu stażu

Opinia stażysty po zakończeniu stażu - przykład

W niektórych przypadkach stażysta może zostać poproszony o wystawienie swojej opinii na temat przebiegu stażu. Taka sytuacja nie jest częsta, ale się zdarza. Co wtedy należy zrobić?

Ponownie wzory opinii nie są określone w przepisach prawa, a organizatorzy zazwyczaj dostarczają odpowiednie pismo do wypełnienia. W przypadku jego braku można się posiłkować powyższymi wzorami. Główną różnicą w wypełnieniu jest to, że to stażysta wskazuje zadania, jakie miał do wykonania oraz umiejętności, jakie pozyskał w czasie ich realizacji. Stażysta wieńczy dokument swoją opinią na temat pracodawcy i opiekuna, którzy prowadzili staż. Oczywiście chodzi o rzeczowe określenie tego, w jaki sposób wywiązali się ze swoich zadań w roli mentorów.

Przykładowo można napisać, w jaki sposób przełożony delegował do zadań, jak wyjaśniał szczegóły pracy i jakimi materiałami dydaktycznymi się posługiwał.

Opinie o stażystach i pracownikach to szczególnie ważne dokumenty dla osób, które zostają poddane ocenie. Pozytywne opinie mogą być przepustką do kariery, ale także są wizytówką przedsiębiorców, którzy w ten sposób budują swoją markę pracodawcy.

Podsumowanie:
 • Pracodawcy zastanawiają się, czy warto zatrudniać stażystów ze względu na czas potrzebny na nadzór i naukę młodego pracownika, jednak profitów może być wiele.
 • Opinia o pracowniku powinna odnosić się do jego kwalifikacji zawodowych, umiejętności organizacji pracy, pracy w zespole, komunikatywności oraz nastawienia do zdobywania wiedzy i rozwijania kompetencji.
 • Pracownik może wystąpić o opinię po zakończeniu współpracy, ale musi pamiętać, że ta nie musi mieć pozytywnego wydźwięku.
 • Przykładowe pismo z oceną praktykantów powinno zawierać dane zakładu pracy, informacje o okresie praktyki oraz opis zadań wykonywanych przez stażystę.

To może Cię również zainteresować

Zatrudnienie po stażu - zasady

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Artur

Artur

Cieszy mnie fakt, że wiele firm decyduje się na przyjęcie stażystów. Odbycie stażu to dobra okazja do nauczenia się nowych rzeczy i zdobycia cennych doświadczeń. Opinia o stażyście powinna być rzetelna i uwzględniać jego umiejętności i charakter. Z pewnością taki dokument może pomóc w przyszłej karierze zawodowej.
Atena

Atena

Wydaje mi się, że odbycie stażu może pomóc w zdobyciu dobrego stanowiska w przyszłości. Ważne jest jednak, by pracodawca przygotował rzetelną opinię. Cieszę się, że wiele firm daje szansę młodym ludziom na odbycie stażu i zdobycie pierwszego doświadczenia.
Lena

Lena

Cieszy mnie fakt, że wiele firm daje szansę na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu. Opinia o praktykancie jest ważnym dokumentem, który może stanowić dobry element CV. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się zdobyć szansę na odbycie stażu w dobrej firmie.
Piotr

Piotr

Uważam, że warto przyjąć stażystów do firmy. Dzięki nim młodzi ludzie mają szansę zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe, a my z kolei możemy zyskać pracownika z odpowiednim wykształceniem i chęcią do pracy. Opinia o stażyście powinna być rzetelna i uwzględniać jego umiejętności i charakter.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka