Twoje wsparcie w rekrutacji

Staż pracy - jak go poprawnie wyliczyć?

Staż pracy - jak go poprawnie wyliczyć?
Na staż pracy składa się łączna długość okresów zatrudnienia, które mają istotne znaczenie przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Dzięki niemu można wyznaczyć liczbę dni przysługującego urlopu wypoczynkowego, ustalić prawo do emerytury, odprawy czy nagrody jubileuszowej. Warto więc skrupulatnie pilnować i rozliczać wszystkie okresy zatrudnienia, by nie tracić swoich przywilejów. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na długość trwania czy sposób ustania stosunku pracy. I choć kodeks pracy nie definiuje wprost, co należy zaliczyć do stażu pracy to najczęściej jest to okres, w którym dany pracownik świadczył pracę w oparciu o umowę o pracę, powołanie mianowanie, wybór albo spółdzielczą umowę o pracę.

 Obliczanie stażu pracy - do czego może się przydać
 

Staż pracy ma wpływ na przykład na takie uprawnienia jak prawo do urlopu, prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, prawo do emerytury, prawo do nagrody jubileuszowej, prawo do odprawy. W zależności od rodzaju pożądanego uprawnienia, należy zatroszczyć się o właściwą dokumentację stażu pracy. Pamiętajmy, że to na pracowniku, a nie pracodawcy ciąży obowiązek jego wykazania.

Do stażu pracy wlicza się wszystkie poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy. Takim okresem jest na przykład okres pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, który wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, takich jak prawo do nagrody jubileuszowej czy stażowej. Okres pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się natomiast do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Ponadto istnieją okresy zaliczane do stażu pracy, które mogą wpływać na przysługujące uprawnienia pracownicze. Dzięki temu na przykład prędzej możemy ustalić minimalny czas pracy do emerytury. Do takich okresów zalicza się m.in.:

  • czas, za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli ten podjął pracę;
  • czas czynnej i zawodowej służby wojskowej;
  • okres, o który skrócono czas wypowiedzenia umowy, jeśli doszło do zwolnienia pracownika z przyczyn zależnych od pracodawcy i za które pracownik otrzymał odszkodowanie;
  • odbywania studiów doktoranckich – jednak nie więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora;
  • okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie;
  • okres pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego (odpowiednio udokumentowany);
  • czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych bądź stypendium starosty dla bezrobotnych.
     

Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy
 

Okresy niewykonywania pracy, wliczające się do wyliczenia stażu pracy są ściśle określone przepisami Kodeksu pracy. Ze względu na fakt, że na staż pracy składa się trwający ogółem stosunek pracy, w jego ramach można wyróżnić tak zwane okresy nieświadczenia pracy. Najczęściej chodzi właśnie o urlop macierzyński i wychowawczy. Pracownik nie pełni w tym czasie obowiązków na rzecz pracodawcy, jednak pozostaje osobą zatrudnioną i w przypadku urlopu macierzyńskiego otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie. Tym samym roczny urlop macierzyński w pełni zalicza się do stażu pracy każdej pracującej kobiety.
 

Minimalny staż pracy do emerytury
 

Podstawową rolą kalkulatora stażu pracy jest wyznaczenie zasadności prawa do otrzymania świadczeń takich jak emerytura. Wielkość emerytury wylicza się na podstawie kilku kryteriów, jednak to właśnie ilość wszystkich przepracowanych lat, stanowi aspekt, o którym warto myśleć już w młodości. Nie wszystkie umowy regulujące stosunek pracy są wliczane do stażu pracy – dlatego dobór życiowych posad i oferowanych umów jest ważny na każdym etapie życia. Pozwala to na zbudowanie pewnej opcji emerytalnej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Minimalny staż pracy do emerytury różni się w przypadku obu płci. Mężczyźni muszą wykazać się 25-letnim stażem pracy, z kolei kobiety powinny przedłożyć dokumentację potwierdzającą przepracowanie co najmniej 20 lat. W taki sposób przyznawane jest prawo do emerytury minimalnej, wynoszącej obecnie 1000 złotych. W przypadku osób, których staż pracy jest zbyt krótki, ZUS nie przewiduje taryfy ulgowej. Pracownicy tacy uzyskują dostęp do kapitału zgromadzonego przez lata i wyliczonego jedynie na podstawie odprowadzanych składek. Zazwyczaj jest to więc suma sięgająca zaledwie kilkuset złotych miesięcznie. Analitycy rynku pracy alarmują, że wymogi formalne w kwestii otrzymywania późniejszej emerytury jasno wskazują na możliwe niekorzystne scenariusze. Właśnie dlatego osoby aktywne zawodowo powinny racjonalniej podchodzić do oferowanych im przez przełożonych umów regulujących stosunek pracy i próbować przekładać je na widoczne korzyści oraz ewentualne ograniczenia w perspektywie długoterminowej.
 

Staż pracy a urlop
 

Z kolei w perspektywie krótkoterminowej wymierne korzyści z dłuższego stażu pracy są odczuwalne już w momencie wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego. W polskim prawie pracy, urlop taki wylicza się tylko i wyłącznie na podstawie ilości przepracowanych lat. Kalkulator stażu pracy jest w tej kwestii niezwykle prosty. Pracownik, który ma na swoim koncie co najmniej 10 letni staż pracy posiada prawo do 26 dni urlopowych, zaś osoby pracujące krócej niż 10 lat mają do dyspozycji 20 dni wolnych.
 

Czy wojsko wlicza się do stażu pracy
 

W kwestii rozgraniczenia, co wlicza się do stażu pracy często padają pytania o służbę wojskową. Ustawodawca zakłada, że okres odbywania służby wojskowej w Wojsku Polskim zalicza się do stażu pracy.   Tego typu zabieg ma za zadanie zabezpieczyć przyszłość wojskowych, którzy obierają tak nieprzewidywalną ścieżkę kariery zawodowej. Dokumentem potwierdzającym może być nie tylko książeczka wojskowa, ale także specjalistyczne oświadczenia.
 

Studia a staż pracy
 

Do stażu pracy wlicza się także okres nauki – na przykład ukończenie szkoły wyższej liczone jest jako 8 lat zatrudnienia. W sytuacji, gdy pracownik jednocześnie studiował i pracował na etacie, do stażu pracy wlicza się albo okres studiów, albo okres zatrudnienia. Opcja wybierana jest tak, aby być najkorzystniejszą dla pracownika. Wliczanie okresu nauki do stażu pracy oznacza zatem, że osoba po wyższych studiach uzyskuje prawo do maksymalnego, 26-dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego już po 2 latach. Zaznaczmy także, że za studia wyższe uznawany jest już 1 stopień, a zatem 3-letnie studia na uczelni wyższej.

Także ukończenie innych szkół skutkuje doliczeniem odpowiedniego okresu stażu pracy. Odpowiednio – z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej dolicza się maksymalnie 3 lata, z tytułu ukończenia zasadniczej średniej szkoły zawodowej oraz średniej szkoły zawodowej – nie więcej niż 5 lat, z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, osobom, które ukończyły szkoły policealne 6 lat. Również doktorantowi, który uzyskał stopień doktora, zalicza się do okresu pracy czas odbywania studiów doktoranckich, jednak w wymiarze nie dłuższym niż 4 lata.
 

Dodajmy, że różne okresy nauki nie ulegają sumowaniu, a zatem osoba kończąca liceum ogólnokształcące, a następnie studia wyższe nie przedłuży swojego stażu do 12 lat (4+8), ponieważ do jej stażu pracy zaliczone będzie tylko ukończenie szkoły wyższej.

Jak widać, obliczanie stażu pracy w zależności od posiadanego doświadczenia może być procesem żmudnym, jednak przy znajomości podstawowych kryteriów nie musi przysparzać większego problemu. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z dokładnego kalkulatora stażu pracy, by dokładnie ocenić ilość przepracowanych lat.
Oceń ten wpis
Staż pracy - jak go poprawnie wyliczyć?
Ocena: 4.6, liczba głosów: 24
Tematy, które interesują czytelników:  Wypalenie zawodowe

Zobacz inne porady

Opinie

Henio
2019-05-26, 10:13
Na staż pracy wchodzą wszystkie okresy zatrudnienia, z których były odprowadzane odpowiednie składki. Nawet "szkołę" można wliczyć do stażu pracy....
Wilson
2019-05-07, 12:38
To akurat jest proste, a poza tym każdy specjalista z odpowiedniego działu, czy to nawet zusowcy wiedzą jak to odpowiednio wyliczyć. Problem gdy dokumentacja stara gdzieś zaginęła.
woj
2019-05-02, 14:45
a co ze stażem pracy uprawniającym do zasiłku dla bezrobotnych, czy też wlicza się te 8 lat ze studiów
Bajkał
2019-04-09, 16:19
Dobrze, że szkoła średnia i szkoła wyższa wchodzi w wielkość stażu pracy. W ten sposób szybciej można nabyć prawo do pełnego urlopu. Wyliczenia sa logiczne.
Internet
2019-04-06, 14:03
Zawsze się człowiek czegoś nowego nauczy przy okazji. Szukałam pracy a tu przez przypadek wchodzę na tą poradę i coś nowego wiem niż wcześniej. Czytelnie napisane.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.