Zatrudnienie studenta

Zatrudnienie studenta
W czasie trwania nauki studenci często decydują się na swoją pierwszą pracę. To jednocześnie szansa dla młodych adeptów na zdobycie doświadczenia, ale także spore korzyści dla zatrudniającego. Podpowiadamy, dlaczego warto zostać pracodawcą studenta, jaką umowę wybrać oraz jak wygląda opłacanie składek w przypadku nawiązania takiej współpracy.

Niegdyś studenci decydowali się na pierwszą pracę dopiero po obronie pracy magisterskiej. Obecnie ich podejście zmieniło się w kwestii zatrudnienia i wielu z nich poszukuje pierwszej pracy już w trakcie studiów. Pracodawcy, którzy zatrudniają studentów, zazwyczaj oferują im jedną z dwóch możliwości – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.

Zatrudnienie studenta na umowę o pracę

Umowa o pracę to, z punktu widzenia pracownika, najkorzystniejsza z form zatrudnienia. W przypadku takiej umowy to pracodawca opłaca za pracownika wszystkie składki ZUS oraz odprowadza podatek. Inne formy zatrudnienia tego nie gwarantują. Student zaoczny z powodzeniem może pogodzić pełny wymiar godzin pracy w tygodniu ze studiami w weekendy. Natomiast w przypadku studentów dziennych, wciąż można zdecydować się na umowę o pracę, ale najczęściej w niepełnym wymiarze godzin (np. na pół etatu).

Student zatrudniony na umowę o pracę podlega przepisom kodeksu pracy. W związku z tym, przysługuje mu przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a pracodawca jest zobowiązany do uiszczania skladek za ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

Zgodnie z kodeksem pracy, zatrudnienie studenta na umowę o pracę zapewnia mu prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni wolnych). Ponadto, przysługuje mu także prawo do urlopu wychowawczego oraz macierzyńskiego, a w razie wypadku – otrzyma stosowne świadczenia. Chroniony jest także przed natychmiastowym zwolnieniem, ponieważ okres wypowiedzenia w przypadku pracy etatowej wynosi zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy.

Czasem jednak zatrudnienie studenta na umowę o pracę okazuje się nieatrakcyjne dla obu stron. Student do ukończenia 26 roku życia, ma opłacane składki zdrowotne przez rodziców lub uczelnię. Z tego względu nie musi być on nimi dodatkowo obciążany przy podejmowaniu zatrudnienia, co stanowi zysk dla pracodawcy i dla samego pracownika. Ten pierwszy ma niższe koszty utrzymania zatrudnionego, drugi z kolei nie ma potrącanych składek więc może liczyć na wyższe wynagrodzenie netto. W takich sytuacjach często dochodzi do zatrudnienia studenta na umowę zlecenie. Jak to przebiega? Wyjaśniamy.

To Cię powinno też zainteresować: Praca dla studentów za granicą

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie cieszy się bardzo dużą popularnością wśród pracodawców. Taka forma zatrudnienia wiąże się bowiem z obniżeniem kosztów dla zatrudniającego. W przypadku uczących się osób, które nie skończyły 26 lat, pracodawca nie musi odprowadzać składek ZUS. Po ukończeniu tego wieku, mimo statusu studenta, osoba ta musi być obowiązkowo objęta ubezpieczeniem na ogólnych zasadach.

Brak konieczności opłacania ubezpieczenia ZUS nie występuje w sytuacji, kiedy student zatrudniony w oparciu na umowę zlecenie jest jednocześnie zatrudniony także na umowę o pracę u tego samego pracodawcy. Wówczas zatrudniający musi odprowadzać za niego wszelkie, obowiązkowe składki.

Inaczej wygląda sytuacja, w której student na umowie zlecenie jest zatrudniony na umowę o pracę u innego przedsiębiorcy. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje zwolnienie z opłacania składek ZUS z tytułu posiadania statusu studenta.

Zgodnie z nowelizacją przepisów, od 2016 roku osoby pracujące na umowę zlecenie, które nie osiągają minimalnego wynagrodzenia, również muszą być oskładkowane. Niemniej zasada nie obowiązuje w przypadku studentów. Dlatego też student może otrzymywać wynagrodzenie za wykonane zlecenie w kwocie niezależnej od minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo zatrudnienie studenta na umowę zlecenie nie zapewnia:

  • ochrony przed wypowiedzeniem umowy,
  • wypłacania wynagrodzenia za okres choroby,
  • prawa do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego i wychowawczego.

Zatrudnienie studenta z Ukrainy

Zatrudnienie studenta z Ukrainy, Bialorusi, Mołdawii czy Armenii nie wymaga posiadania przez kandydata pozwolenia na pracę. Studenci z wymienionych krajów nie są zwolnieni wyłącznie z obowiązku posiadania wizy. Podobnie jak w przypadku polskich studentów, pracodawca zatrudniając zleceniobiorcę z Ukrainy, który posiada status studenta, nie musi opłacać skladek ZUS. Jedynym warunkiem jest brak ukończenia 26. roku życia. Od momentu utracenia statusu studenta lub ukończenia 26 lat przez zleceniobiorcę, zatrudniający powinien zacząć uiszczać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jak wygląda kwestia opodatkowania umowy podczas zatrudnienia studenta z Ukrainy? Zależy to od jego zadeklarowanego miejsca zamieszkania. Jeżeli student wskazał, że jego miejsce zamieszkania znajduje się w rodzimym kraju, wówczas podatek ryczałtowy wynosi 20% i musi być przekazywany do urzędu skarbowego w miejscu siedziby lub w miejscu zamieszkania płatnika. Student może także przedstawić certyfikat rezydencji, który niweluje konieczność pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

Korzyści z zatrudnienia studenta

Rozpoczęcie pierwszej pracy jeszcze w trakcie kształcenia się, daje studentowi możliwość utrzymania się, ale także zdobycia cennego doświadczenia. Wiele korzyści z zatrudnienia studenta może zauważyć także pracodawca. Niewątpliwymi zaletami są:

  • Mniejsze koszty zatrudnienia;

To jedna z najważniejszych korzyści z zatrudnienia studenta przez pracodawcę. W przypadku umowy zlecenia, zatrudniający nie musi odprowadzać składek ZUS, co pozwala na dużą oszczędność. Co więcej, pracodawca nie musi także płacić za czas urlopu czy choroby.

  • Cechy ludzi młodych;

Studenci to osoby otwarte na nowe rozwiązania i kreatywne, co sprawia, że mogą wnieść wiele do przedsiębiorstwa. Co więcej, zazwyczaj doskonale znają nowe technologie, dzięki czemu mogą sprawnie obsługiwać media społecznościowe oraz wykorzystywać różnego rodzaju programy komputerowe i aplikacje.  To z pewnością bardzo ważne umiejętności, często niezbędne dla przyszłych pracodawców.

  • Dostosowywanie kształcenia pracownika do własnych potrzeb;

Brak doświadczenia na poprzednich stanowiskach może mieć swoje plusy dla zatrudniającego. Pracodawca, zatrudniający jeszcze nieukształtowanego pracownika, może być pewien, że nie będzie on posiadał negatywnych nawyków z poprzednich stanowisk. Dlatego też zatrudniający może nauczyć studenta własnych schematów oraz sposobów pracy i obsługiwania narzędzi, a tym samym dostosować kwalifikowanie pracownika wedle własnych oczekiwań.

Podsumowując, zatrudnienie studenta to nie tylko korzyść dla niego, ale także dla pracodawcy. W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie nie trzeba opłacać składek ZUS, dlatego koszty utrzymania takiego pracownika są znacznie niższe. Ponadto, wzbogacenie swojej kadry pracowniczej o młode, kreatywne osoby, które wniosą nowe spojrzenie oraz umiejętności w zakresie nowych technologii, zawsze korzystnie wpływa na rozwój przedsiębiorstwa.

Oceń ten wpis
Zatrudnienie studenta
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Janko M
2019-12-15, 16:59
Zatrudnić studenta można na umowę o pracę, umowę zlecenie. Dużo studentów pracuje i studiuje. Szkoda, że pracodawcy w większości zatrudniają studentów na umowę zlecenie. Wiem, że to korzystne dla pracodawcy- mam 22 lata i pracodawca mi nie odprowadza składki ZUS. Ale zdobywam doświadczenie i liczę, że w tym zakładzie zatrudnię się na stałe i to na umowie o pracę.
Roona
2019-12-15, 15:49
Dobrze poznać jakie są zasady z tym związane. Dotyczy to w ogóle pracy na studiach oraz także bezpośrednio po nich. W tym tekście wiele zostało napisane.
już pracownik
2019-12-05, 05:10
Bardzo dużo studentów w trakcie trwania studiów zatrudnia się w jakimś zakładzie pracy i to zazwyczaj, aby zarobić pieniądze. Dzięki pracy takiej, można zdobyć doświadczenie i nabyć jakieś umiejętności. Ja zatrudniłem się w pewnym zakładzie pracy w trakcie studiów. Miałem umowę zlecenie. Wykazałem się w tej pracy umiejętnościami do tego stopnia, że po ukończeniu studiów pracodawca zatrudnił mnie na umowę na czas określony.
Olek
2019-05-17, 18:31
Zazwyczaj pracodawcy studentów zatrudniają na umowę zlecenie. Mi się udało, bo pracodawca mnie zatrudnił na umowę o pracę na czas określony do końca studiów i potem obiecał, że zatrudni mnie na nowo i będę miał umowę o pracę na czas nieokreślony.
Madzia
2019-05-13, 13:09
Jesteś komunikatywny, możesz inspirować i wykazywać pełne zaangażowanie? Wtedy ta praca jest Twoim nowym wyzwaniem. To jest dość ciekawa opcja w tym zakresie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.