Działalność gospodarcza

Podwójne opodatkowanie: Praca za granicą a podatek dochodowy - co musisz wiedzieć?

25 czerwca 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 10 głosów

10 głosów

12 komentarzy
Podwójne opodatkowanie: Praca za granicą a podatek dochodowy - co musisz wiedzieć?
Liczba Polaków pracujących za granicą wynosi przeszło 3 miliony. Eksperci podkreślają, że liczba ta nieustannie rośnie. Warto wiedzieć, że te osoby, które decydują się na podjęcie legalnej pracy za granicą, w pewnych przypadkach w dalszym ciągu zobowiązane są do cyklicznego rozliczania się z polskim fiskusem. Jak dokładnie wygląda obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym w Polsce w przypadku pracy za granicą? Kiedy ma miejsce podwójne opodatkowanie? Wszystkie te kwestie omawiamy w niniejszym poradniku. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Rozliczenie podatku od dochodów z zagranicy a podwójne opodatkowanie

Podatnicy, którzy są polskimi rezydentami podatkowymi oraz jednocześnie uzyskują dochody zza granicy, mają obowiązek rozliczania podatku w Polsce. Podczas dokonywania rozliczenia zawsze trzeba odnosić się do postanowień konkretnej umowy w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Czasem jednak dzieje się tak, że podatnik uzyskuje dochód w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy regulującej kwestie podwójnego podatkowania, co może wywołać wiele komplikacji.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy na Malcie - stawki podatkowe

Przepisy dokładnie regulują także, kogo można uznać za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, a tym samym kwalifikującą się do posiadania tytułu polskiego rezydenta podatkowego. Taka osoba:

 • posiada na terenie Polski centrum interesów gospodarczych i/lub osobistych (ośrodek interesów życiowych), lub
 • przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku podatkowego.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy w Holandii - stawki podatkowe

Oznacza to, że w przypadku, gdy osoba fizyczna przebywa w innym kraju dłużej niż 183 dni a jednocześnie Polska jest ośrodkiem jej interesów życiowych, w świetle polskich regulacji prawnych będzie uznawana za polskiego rezydenta podatkowego.

Co dokładnie kryje się pod terminem ośrodek interesów życiowych? Może to oznaczać prowadzenie gospodarstwa domowego wraz z innymi członkami rodziny, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną czy obywatelską.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy w Irlandii - stawki podatkowe

Z kolei pojęcie centrum interesów gospodarczych to określenie dla miejsca prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadanych inwestycji czy posiadanych nieruchomości i ruchomości. Co ważne, do tej grupy może też zaliczać się fakt posiadania rachunku bankowego lub kredytu w banku działającym na terenie Polski.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy z Niemiec - rozliczenie dochodów w Polsce

podwójne opodatkowanie

Zaliczka na podatek dochodowy a praca za granicą

Pracodawcy za granicą pobierają z wynagrodzeń polskich pracowników zaliczki na zagraniczny podatek dochodowy. Polscy pracownicy są z reguły zobowiązani do tego, aby samodzielnie rozliczyć się z kwot tych zaliczek oraz kwot wynagrodzenia uzyskanych w danym kraju z tamtejszym fiskusem. Co do zasady, polscy pracownicy nie są traktowani tam jako tamtejsi rezydenci podatkowi, czyli osoby, które powinny rozliczać się ze wszystkich swoich dochodów.

To powinno Cię również zainteresować: Zwrot podatku z Norwegii - rozliczenie dochodów w Polsce

Szukasz pracy?

Operator maszyn produkcyjnych

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 5 900-7 000 zł / mc
 • Kędzierzyn-Koźle
Dodana

Operator maszyn produkcyjnych

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 5 900-7 000 zł / mc
 • Opole
Dodana

Operator wózka widłowego

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 5 100-6 500 zł / mc
 • Krapkowice
Dodana

Operator maszyn produkcyjnych

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 5 900-7 000 zł / mc
 • Gogolin
Dodana

Operator maszyn produkcyjnych

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 5 900-7 000 zł / mc
 • Krapkowice
Dodana

Oznacza to, że Polak, który wyjeżdża do pracy za granicę, w danym państwie musi wykazać i rozliczyć przed zagranicznym urzędem skarbowym wyłącznie te dochody, które osiągnął w danym państwie. Z kolei obowiązkiem podatnika w Polsce jest rozliczenie wszystkich wynagrodzeń i zaliczek. Podatnik, który rozliczył się za granicą, najpewniej nie będzie musiał płacić podatku po raz drugi w Polsce, ponieważ nasz kraj ma podpisane umowy międzynarodowe z innymi państwami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy w Belgii - stawki podatkowe

Video

Z kim Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Poniżej przedstawiamy wykaz państw, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bangladesz, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Filipiny, Finlandia, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Kuwejt, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malezja, Malta, Maroko, Meksyk, Republika Mołdowa, Mongolia, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Rosja, Republika Południowej Afryki (RPA), Rumunia, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Syria, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA), Uzbekistan, Węgry, Wietnam, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zimbabwe, Turkmenia.

(źródło: STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA)

To powinno Cię również zainteresować: Zwrot podatku z Belgii - rozliczenie dochodów w Polsce

Jeżeli posiadamy dochód z któregokolwiek z powyżej wymienionych państw, oznacza to, że będzie on opodatkowany wyłącznie w danym kraju, a w Polsce już nie. W zeznaniu podatkowym dla polskiego urzędu skarbowego wystarczy wskazać miejsce uzyskania dochodu oraz jego wysokość.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy w Austrii - stawki podatkowe

Praca za granicą i roliczanie w Polsce

Opodatkowanie zagranicznych dochodów w Polsce - zasady

Opodatkowanie zagranicznych dochodów w Polsce przebiega zgodnie z zasadami wskazanymi przez stosowne przepisy polskiego oraz zagranicznego prawa podatkowego. Aby uniknąć zjawiska podwójnego opodatkowania, należy skorzystać z zapisów właściwych umów międzynarodowych dotyczących podwójnego opodatkowania.

To powinno Cię również zainteresować: Jednoosobowa działalność gospodarcza

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania może dotyczyć jednej z dwóch metod:

 • metoda wyłączenia z progresją,
 • metoda proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją - jak obliczyć podatek?

Metoda wyłączenia z progresją to jeden z popularnych sposobów na uniknięcie podwójnego opodatkowania przy pracy zarobkowej za granicą. Polega ona na tym, że podatnik jest zwolniony w Polsce z opodatkowania dochodów uzyskanych poza granicą Polski. Jego obowiązkiem jest wyłącznie ustalenie ich na podstawie stopy procentowej, zaś później bazując na niej oblicza on należny podatek od dochodów uzyskanych na terenie RP. W niektórych przypadkach dochody uzyskane za granicą mogą także pomóc w obniżeniu stawki podatków płaconych z tytułu pracy w Polsce.

podwojne opodatkowanie i odlicznie podatku

To powinno Cię również zainteresować: Zwrot podatku z Austrii - rozliczenie dochodów w Polsce

W ramach metody wyłączenia z progresją należny podatek oblicza się w sposób następujący:

 

1. Sumuje się dochody do opodatkowania uzyskane na terenie Polski pomniejszone o przysługujące odliczenia wraz z dochodami uzyskanymi poza granicami Polski.

2. Od wyliczonej sumy oblicza się podatek zgodnie z obowiązującą skalą podatkową.

3. Obliczony podatek dzieli się przez sumę dochodów (pochodzących z Polski oraz z zagranicy) a następnie wynik mnoży się przez 100. Uzyskaną liczbę zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Wynik oznacza rzeczywistą stopę procentową podatku.

4. Wyliczona stopa procentowa podatku jest niezbędna do ustalenia wysokości należnego podatku, który będzie trzeba zapłacić w Polsce. Podstawą obliczenia podatku są dochody uzyskane w Polsce opodatkowane skalą podatkową po zaokrągleniu do pełnych złotych.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy w Szwecji - stawki podatkowe

Metoda unikania podwójnego opodatkowania a ulga dla młodych

Ulga dla młodych oznacza zwolnienie podatników wieku do 26. roku życia z obowiązku składania rozliczenia podatkowego, w przypadku gdy podatnik w danym roku podatkowym osiągnął dochody z tytułu umowy o pracę oraz umowy zlecenia w kwocie nieprzekraczającej 85 528 złotych.

To powinno Cię również zainteresować: Zwrot podatku z Hiszpanii - rozliczenie dochodów w Polsce

Co ważne, polski ustawodawca nie wprowadził rozróżnienia na dochody krajowe oraz zagraniczne. Oznacza to, że w przypadku gdy, całość dochodów (polskich oraz zagranicznych) danego młodego podatnika w roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 85 528 złotych, to nie musi on płacić od nich podatku a także składać zeznania rocznego w polskim urzędzie skarbowym.

podwojne opodatkowanie

Zasada nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego

Artykuł 3 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że osoby fizyczne, które są polskimi rezydentami podatkowymi, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów i nie ma tutaj znaczenia źródło ich przychodów. Specjaliści określają to jako nieograniczony obowiązek podatkowy. Zgodnie z tą definicją, polscy rezydenci podatkowymi mają obowiązek rozliczania w Polsce wszystkich dochodów - zarówno tych pochodzących z naszego kraju jak i z zagranicy.

To powinno Cię również zainteresować: Zwrot podatku ze Słowenii - rozliczenie dochodów w Polsce

Z kolei te osoby fizyczne, które nie posiadają polskiej rezydencji podatkowej, muszą podlegać opodatkowaniu wyłącznie tych dochodów, które uzyskały na terytorium Polski o czym mówi artykuł 1 ustęp 2a ustawy o PIT. Jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy.

Raj podatkowy - jak rozliczać zagraniczne dochody?

Raj podatkowy to określenie dla systemu podatkowego konkretnego państwa, w którym zasady rozliczeń podatkowych dla obcokrajowców są niezwykle korzystne. Państwa określane jako raje podatkowe wprowadzają preferencyjne warunki opodatkowania, ponieważ zależy im na tym, aby przyciągnąć jak największą liczbę zagranicznych podatników.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy w Niemczech - stawki podatkowe

Rozliczanie zagranicznych dochodów pochodzących z rajów podatkowych musi przebiegać na identycznych zasadach jak w przypadku pozostałych krajów. Najważniejsze jest to, czy dany kraj podpisał z Polską umowę na temat unikania podwójnego opodatkowania. Jak wskazaliśmy powyżej, dwa popularne europejskie raje podatkowe (Cypr i Malta) ratyfikowały z Polską taki dokument. Oznacza to, że posiadając dochód z tego kraju, podatek płacimy wyłącznie w nim, zaś w Polsce już nie.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy w Norwegii - stawki podatkowe

Podsumowanie:
 • Osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce to ta, która posiada na terenie Polski centrum interesów gospodarczych i/lub osobistych lub przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku podatkowego - wynika to z przepisów regulujących podatek od dochodów z zagranicy.
 • Polscy pracownicy pracujący za granicą muszą samodzielnie rozliczyć się z kwot zaliczek na zagraniczny podatek dochodowy pobieranych przez pracodawców za granicą, a także kwot wynagrodzenia uzyskanych w danym kraju z tamtejszym fiskusem.
 • Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma państwami, dzięki czemu osoba posiadająca dochody z któregoś z tych państw będzie opodatkowana wyłącznie w danym kraju, a w Polsce już nie.
 • Opodatkowanie zagranicznych dochodów w Polsce przebiega zgodnie z zasadami wskazanymi przez przepisy polskiego oraz zagranicznego prawa podatkowego, aby uniknąć podwójnego opodatkowania.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega podwójne opodatkowanie?

Podwójne opodatkowanie ma miejsce wtedy, gdy podatnik uzyskujący dochód z zagranicy płaci podatek zarówno w danym kraju jak i w Polsce. Istnieją jednak rozwiązania prawne, dzięki którym możliwe jest uniknięcie podwójnego opodatkowania.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Uniknięcie podwójnego opodatkowania nie jest trudne. Warto wiedzieć, że Polska podpisała z większością krajów świata stosowne umowy o unikaniu podwójnego podatkowania. Uzyskując dochody z tych państw mamy gwarancję, że po spełnieniu odpowiednich warunków unikniemy opodatkowania.

Z jakimi państwami Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajami takimi jak Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bangladesz, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Filipiny, Finlandia, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Kuwejt, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malezja, Malta, Maroko, Meksyk, Republika Mołdowa, Mongolia, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Rosja, Republika Południowej Afryki (RPA), Rumunia, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Syria, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA), Uzbekistan, Węgry, Wietnam, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zimbabwe, Turkmenia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

12 komentarzy

Monster

Monster

Ważne, aby znać zasady opodatkowania. Dla mojej firmy, która działa na wielu rynkach zagranicznych, to istotna informacja.
Południe bardzo biedne.

Południe bardzo biedne.

To dobrze, że Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z innymi państwami. Takie porozumienia ułatwiają rozliczenie się z podatkami, a jednocześnie nie obciążają podatnika podwójnymi daninami.
Wichura

Wichura

Dla pracodawców z zagranicy, którzy zatrudniają polskich pracowników, jest to ważna informacja. Trzeba pamiętać o pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy z wynagrodzeń pracowników.
Zorrez

Zorrez

Bardzo pomocny artykuł dla osób szukających pracy za granicą. Warto znać zasady opodatkowania, żeby uniknąć podwójnego obciążenia.
Gerwazy

Gerwazy

Nie jest to temat dla mnie interesujący, ponieważ nie pracuję i nie zarabiam pieniędzy.
Zosia

Zosia

Czy kiedykolwiek padłeś ofiarą oszustwa? Zgubiłeś portfel lub pieniądze przez fałszywych hakerów online? Błagam o kontakt z tym godnym zaufania hakerem i ekspertem od odzyskiwania danych PRAWDZIWY HACKER. Byłem ofiarą fałszywych ludzi podających się za opcje binarne i inwestorów bitcoinowych, straciłem sumę 10 000 $ i 2 BTC z mojego portfela bitcoin przez te podróbki. Minęło trochę czasu, zanim zdałem sobie sprawę, że to oszustwa i to naprawdę boli. Wtedy mój przyjaciel usłyszał o tym i polecił mnie PRAWDZIWEMU HACKOWI, który pomógł mi odzyskać wszystko, co straciłem. Aby uzyskać więcej informacji, wyślij e-mail na adres lub przez WhatsApp +1 (260) 218-3592.
Mr

Mr

W takim razie niech podwójna emeryturę wypłacają
Barbara

Barbara

Otrzymuję rentę z Norwegii jako jedyne moje źródło utrzymania.Pobrano podatek w Norwegii i w Polsce,więc jak to jest? Czy w końcu ta zasada o unikaniu podwójnego opodatkowania jest aktualna?W PIT,11 mam przychód norweski przel.na zł i kwotę podatku przel.na zł.Kto więc nie respektuje umowy?Które państwo zwróci mi podatek,który podwójnie zapłaciłam?
Darek

Darek

Witam, chętnie się dowiem czy mieszkając w Irlandii i pracując legalnie. Czy powinienem się rozliczyć w Polsce??? Posiadam z żoną nieruchomość, jak to wszystko wygląda. Proszę o wskazówki, dziękuje
Bogna

Bogna

Wprowadzacie w blad ,jak w kraju zarobkowania podatek jest nizszym niz w Polsce,albo kwota wolna od podatku jest wieksza to roznice doplacamy,w przypadku proporcjonalnego zaliczenia
Ewa

Ewa

To co pragnęłam wiedzieć, to wszystko teraz wiem z tego artykułu.
Dorota Byrtek

Dorota Byrtek

Mnie zawsze ciekawiła taka informacja gdy pracuję np. jednocześnie w Polsce i Czechach. Mogę przecież na pograniczu tak mieć, że pracuję w Ostrawie np. a w Polsce także mam jaką drugą pracę. Wbrew pozorom ciekawe zagadnienie szczególnie w tych czasach.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.