Zwrot podatku z Czarnogóry - rozliczenie dochodów w Polsce

Zwrot podatku z Czarnogóry - rozliczenie dochodów w Polsce
Wszystkie osoby legalnie zatrudnione w Czarnogórze są objęte lokalnym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z prawem stosowne składki na poczet podatku pobierają z wynagrodzenia pracodawcy i przekazują je na konto Departamentu Dochodów Publicznych, czyli urzędu skarbowego w Czarnogórze.

Odprowadzanie podatku w ten sposób jest bardzo wygodne dla podatnika, ale też może zrodzić pewne niezgodności między odprowadzonymi składkami, a rzeczywiście należnym podatkiem dochodowym. Podatnicy mają jednak możliwość rozliczenia się z fiskusem i w ten sposób mogą uzyskać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.

Warto więc się zapoznać z prawami i obowiązkami przed czarnogórskim urzędem skarbowym. Przyjrzyjmy się bliżej kwestii rozliczenia podatku w tym bałkańskim państwie.

Kto i kiedy musi się rozliczyć z urzędem skarbowym Czarnogóry?

Departament Dochodów Publicznych wymaga zasadniczo rocznego rozliczenia od wszystkich podatników z dwoma wyjątkami. Zeznania nie muszą składać osoby czerpiące dochód jedynie z pracy najmniej bądź z inwestycji. Trzeba jednak zaznaczyć, że samodzielne rozliczenie jest jedynym sposobem na odzyskanie nadpłaconego podatku dochodowego.

Zeznanie podatkowe w Czarnogórze:

  • Roczne zeznania podatkowe należy składać po zakończeniu roku podatkowego. Ten jest w Czarnogórze tożsamy z rokiem kalendarzowym, co oznacza, że trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
  • W deklaracjach podatkowych należy wykazać dochody z tego okresu.
  • Podatnicy mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowych do dnia 30 kwietnia roku następnego po zakończonym roku podatkowym.
  • Warto nadmienić, że rezydenci podatkowi Czarnogóry mają obowiązek rozliczenia przed fiskusem wszystkich dochodów uzyskiwanych na całym świecie.

Status rezydenta może uzyskać osoba przebywająca w kraju ponad 183 dni w roku podatkowym, bądź mająca na terenie Czarnogóry stałe miejsce zamieszkania lub centrum interesów osobistych. Nierezydenci podatkowi rozliczają się jedynie z dochodów uzyskiwanych na terenie Czarnogóry.

W jaki sposób należy się rozliczyć z urzędem skarbowym w Czarnogórze?

Podatnicy mają obowiązek wypełnienia formularza GPPFL, który można zdobyć w oddziale Departamentu Dochodów Publicznych bądź na jego stronie internetowej: http://www.poreskauprava.gov.me

Do poprawnego wypełnienia deklaracji potrzebny będzie certyfikat podatkowy od pracodawcy. Odpowiednik polskiego PIT-11 zawiera szczegółowe informacje na temat uzyskanego dochodu oraz pobranych składek na poczet podatku i ubezpieczeń społecznych. W przypadku świadczenia pracy w czasie roku podatkowego u większej ilości pracodawców należy posiadać certyfikaty podatkowe od wszystkich firm.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Czarnogóra

Konieczne są także dokumenty potwierdzające czerpanie dochodu z innych źródeł jeżeli podatnik odnotował takie wpływy. Warto też pamiętać, że dochody z wynagrodzenia są objęte progresywną stawką podatku dochodowego. W zależności od wysokości dochodu może to być 9% bądź 11% powyżej progu 751 euro miesięcznie. W przypadku pozostałych dochodów są one opodatkowane jedną stawką w wysokości 9%.

Bez ulg podatkowych w Czarnogórze

Czarnogórskie władze nałożyły na podatników bardzo niskie składki podatku dochodowego od osób fizycznych. Niestety taka sytuacja ma pewne niekorzystne następstwa, a przynajmniej ograniczające pewne możliwości podatników.

Prawo podatkowe Czarnogóry nie przewiduje możliwości korzystania z ulg podatkowych:

  • Przy okazji rocznego rozliczenia nie można skorzystać z ulg obniżających wysokość podatku.
  • Nie przewidziano także odliczeń pomniejszających podstawę opodatkowania.
  • Taka sytuacja w zasadzie jest dość przejrzysta i pozwala między innymi na łatwe określenie zarobków netto.

Warto odnotować, że władze kraju zdecydowały się wspierać osoby planujące prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Podatnicy otwierający działalność w słabiej rozwiniętych regionach kraju zostają zwolnieni na osiem lat z podatku dochodowego. Zwolnienie trwa przez osiem lat bądź do przekroczenia dochodu w wysokości 200 000 euro.

Bez podwójnego podatku dochodowego za pracę w Czarnogórze

Osoby pracujące w Czarnogórze i pozostające polskimi rezydentami podatkowymi mają obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej przed rodzimym fiskusem. Tym samym w formularzu PIT-36 z załącznikiem ZG należy wykazać wpływy pochodzące z Czarnogóry. Szczęśliwie podatnik nie musi się obawiać podwójnego opodatkowania.

Polskę i Czarnogórę łączy umowa o unikaniu podwójnego podatku dochodowego. Na mocy porozumień między państwami stosuje się przy rozliczeniu zagranicznych dochodów tak zwaną metodę wyłączenia z progresją. Co ona oznacza? Podatnik musi wykazać dochód uzyskany w Czarnogórze w deklaracji podatkowej. Jednak dochód ten nie będzie podlegał opodatkowaniu. Zostanie za to wzięty pod uwagę przy wyliczeniu stawki procentowej dla pozostałych opodatkowanych w Polsce dochodów.

Polacy pracujący w Czarnogórze nie muszą się obawiać obowiązków podatkowych. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę w jednej firmie mogą nawet zapomnieć o rozliczaniu dochodów przed czarnogórskim fiskusem.

Oceń ten wpis
Zwrot podatku z Czarnogóry - rozliczenie dochodów w Polsce
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.