Praca za granicą

Ulga abolicyjna - zasady rozliczeń ulgi abolicyjnej w roku 2023 w Polsce

3 października 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

7 komentarzy
Ulga abolicyjna - zasady rozliczeń ulgi abolicyjnej w roku 2023 w Polsce
Począwszy od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące ulgi abolicyjnej, które znacznie pogorszyły warunki opodatkowania dla Polaków pracujących za granicą. Sprawdź, jakie nowe ograniczenia obowiązują przy odliczaniu ulgi abolicyjnej.

Podatek od pracy za granicą. Oto fatalne skutki zmiany

Co to jest ulga abolicyjna? Ulga abolicyjna przeznaczona jest dla osób:

 • przebywających na terenie Polski w danym roku podatkowym przez okres dłuższy niż 183 dni, lub
 • dla których Polska to ośrodek interesów gospodarczych i życiowych.

Co daje ulga abolicyjna? Osoby, które spełniają powyższe warunki, zalicza się do grona rezydentów Polski oraz mają prawo do obowiązku rozliczenia podatkowego w polskim urzędzie skarbowym. Do 31 grudnia 2020 roku obowiązywały zdecydowanie korzystniejsze zasady odliczania tego podatku. Wszystko zmieniło się 1 stycznia 2021 roku.

Zmiany w odliczaniu ulgi abolicyjnej zawarto w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie ze znowelizowanym artykułem 27g tego aktu prawnego, ulga abolicyjna będzie dostępna dla wszystkich podatników, jednak kwota odliczenia od podatku dochodowego nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1360 złotych.

Na czym polega istota ulgi abolicyjnej?

Ulga abolicyjna, czyli tzw. ulga na powrót, to rodzaj ulgi przeznaczony dla Polaków pracujących za granicą, jednak na stałe związanych z Polską. Aby móc skorzystać z ulgi abolicyjnej, kraj, w którym pracujemy, musi mieć podpisaną umowę z Polską o unikaniu podwójnego opodatkowania.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy na Malcie - stawki podatkowe

Istotą ulgi abolicyjnej jest zwolnienie z obowiązku opłacania podatku przez osoby czerpiące dochody z zagranicy oraz spełniające warunki wskazane we wcześniejszej części artykułu. Niestety, wraz z nowelizacją ustawy i podatku PIT, ulga abolicyjna jest już znacznie mniej korzystna dla polskich podatników niż dotychczas. Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2021 roku i w tej chwili nic nie wskazuje na to, aby polski ustawodawca miał się z nich wycofać.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy w Holandii - stawki podatkowe

ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna 2021 - sprawdź co się zmieniło?

Od 1 stycznia 2021 roku zaszło wiele zmian w przepisach dotyczących ulgi abolicyjnej. Przede wszystkim, ulga abolicyjna jest dostępna dla wszystkich podatników, jednak kwota odliczenia od podatku nie będzie mogła być wyższa niż 1360 złotych, co jest niezwykle niekorzystną zmianą. Wprowadzenie limitu dla odliczania ulgi abolicyjnej było szeroko krytykowane przez polską opinię publiczną, jednak ustawodawca nie uwzględnił uwag krytycznych na ten temat. Na zmianie prawa stracą wszyscy podatnicy polscy otrzymujący dochody z zagranicy. Te niekorzystne przepisy utrzymują się nadal i w 2023 roku nic się w tej spawie nie zmieniło.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy w Irlandii - stawki podatkowe

W praktyce oznacza to, że każdy podatnik, który uzyska w danym roku podatkowym dochód wyższy niż 8000 złotych, będzie musiał zapłacić od niego podatek w wysokości 12%, zaś po przekroczeniu kwoty 120 000 złotych stawka podatku wyniesie aż 32%.

Szukasz pracy?

Spawacz TIG nierdzewka

IK Hofmann GmbH

 • Niemcy
Dodana

Mechanik przy pociagach Berlin Charlottenburg

IK Hofmann GmbH

 • 10 000-15 000 zł / mc
 • Niemcy
Dodana

(PS) Sprzedawca / Ekspedientka

SGP APT Sp. z o.o.

 • 4 700-5 000 zł / mc
 • Skwierzyna
Dodana
Dodana

[PS] Praca na magazynie - OD ZARAZ !

Human & Hunter Sp. Z O.O.

 • 4 500-5 000 zł / mc
 • Sady
Dodana

Jakich źródeł dotyczy ulga abolicyjna

Ustanowiony limit dla ulgi abolicyjnej dotyczy wszystkich podatników, którzy osiągają zagraniczne dochody z następujących źródeł:

 • stosunek pracy,
 • stosunek służbowy,
 • praca nakładcza,
 • spółdzielczy stosunek pracy,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • działalność gospodarcza,
 • prawa majątkowe w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych (oprócz dochodów uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw bądź rozporządzania nimi),
 • działalność artystyczna, literacka, oświatowa, naukowa, publicystyczna.

To powinno Cię również zainteresować: Zwrot podatku z Niemiec - rozliczenie dochodów w Polsce

Ważny jest fakt, iż ulga abolicyjna może być stosowana przez wszystkich podatników bez względu na to, jaka jest wysokość przychodów osiąganych ze źródeł objętych ulgą.

To powinno Cię również zainteresować: Zwrot podatku z Norwegii - rozliczenie dochodów w Polsce

ulga abolicyjna

Ulga odliczana od podatku — wyzerowanie podatku do zapłaty

Kiedy ulga abolicyjna może być stosowana i przynosi najwięcej korzyści? Stosując ulgę abolicyjną, można nawet całkowicie wyzerować należny podatek do zapłaty. Od 1 stycznia 2021 całkowite wyzerowanie podatku do zapłaty możliwe jest jednak wyłącznie w określonych przypadkach.

To powinno Cię również zainteresować: Zwrot podatku z Belgii - rozliczenie dochodów w Polsce

Wyzerowanie podatku do zapłaty z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej możliwe jest tylko wtedy, gdy dochód uzyskany przez podatnika w danym roku podatkowym był mniejszy lub równy kwocie 8000 złotych. W przypadku, gdy kwota dochodu jest wyższa, podatnik będzie musiał zapłacić od niej podatek w wysokości 12%. Po przekroczeniu kwoty dochodu 120 000 złotych podatek wzrośnie aż do 32%.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy w Austrii - stawki podatkowe

Znaczenie wprowadzonych zmian oraz korzystanie z ulgi abolicyjnej od 2021 r. Kto straci na zmianach w uldze abolicyjnej?

Obowiązująca począwszy od 1 stycznia 2021 roku nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadziła w artykule 27g ograniczenie ulgi abolicyjnej do równowartości kwoty zmniejszającej podatek, czyli wcześniej wspomnianej kwoty 1360 złotych.

To powinno Cię również zainteresować: Jednoosobowa działalność gospodarcza

Oznacza to, że w przypadku, gdy kwota podatku zapłaconego za granicą od dochodu jest niższa o więcej niż 1360 złotych od podatku obliczonego przy tej samej kwocie w Polsce, obowiązkiem podatnika będzie dopłacenie stosownej kwoty tego podatku do polskiego urzędu skarbowego. Ograniczenie ulgi abolicyjnej to konkretne straty w portfelach polskich podatników.

To powinno Cię również zainteresować: Zwrot podatku z Austrii - rozliczenie dochodów w Polsce

Oprócz tego nowelizacja ustawy mówi o tym, że prawo do skorzystania z ulgi nie będzie przysługiwało już osobom, które wykonują pracę bądź usługi poza terytorium lądowym państw. Do tej kategorii zawodów zaliczają się m.in. marynarze oraz pracownicy branży offshore. Jednocześnie trzeba podkreślić, że dla pracowników mobilnych wyszczególniono określoną kategorię dochodów zwolnionych w państwie, w którym wypłacany jest dochód (koszt zakwaterowania, żywności oraz podróży), która w Polsce stanowi dochód mocno zwiększając opodatkowanie świadczeń materialnych dla tej grupy pracowników.

ulga abolicyjna 2

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy w Szwecji - stawki podatkowe

Ulga abolicyjna: zasady z umów międzynarodowych

Oddzielne wytyczne na temat ulgi abolicyjnej mogą być zawarte w stosownych umowach międzynarodowych. Umowa międzynarodowa może mówić o tym, że należy wyłączyć z opodatkowania dochody zagraniczne polskiego rezydenta.

W takim przypadku stosuje się zasadę zwolnienia z progresją. Wówczas podatek określa się zgodnie z poniżej opisaną procedurą:

 • Do dochodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione z tego podatku oraz od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali (12% i 32%).
 • Określa się stopę procentową tego podatku do obliczonej w powyżej omówiony sposób sumy dochodów.
 • Ustalona stopa procentowa musi być stosowana do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

To powinno Cię również zainteresować: Zwrot podatku z Hiszpanii - rozliczenie dochodów w Polsce

Istnieje także inna możliwość, mianowicie umowa może nie być zawarta bądź nie gwarantować zwolnienia z opodatkowania dochodów zagranicznych. Wtedy stosuje się proporcjonalne odliczenie.

Należny podatek oblicza się w poniżej opisany sposób:

 • Wszystkie uzyskiwane dochody z różnych źródeł oraz terytoriów dodaje się do siebie.
 • Od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów oblicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu, który został zapłacony w danym państwie.
 • Odliczenie nie może przekroczyć części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada w sposób proporcjonalny na dochód uzyskany w danym państwie. Oznacza to, że jeżeli za granicą zapłaciliśmy wyższą kwotę podatku niż proporcjonalnie od tej kwoty zapłacilibyśmy w Polsce (uwzględniając cały roczny podatek), odliczenie będzie wyższe niż krajowy podatek, który przypada na kwotę zarobioną za granicą.

Ulga abolicyjna — lista krajów

Zmiana zasad stosowania ulgi abolicyjnej w ogromnym stopniu odbije się na sytuacji finansowej Polaków pracujących za granicą. Oto lista krajów, w których na stałe mieszka łącznie około 2 milionów Polaków:

 • Wielka Brytania,
 • Irlandia,
 • Finlandia,
 • Izrael,
 • Japonia,
 • Litwa,
 • Holandia,
 • Nowa Zelandia,
 • Słowacja,
 • Norwegia,
 • Belgia,
 • Kanada,
 • Dania,
 • Australia,
 • Austria,
 • Słowenia.

To powinno Cię również zainteresować: Zwrot podatku ze Słowenii - rozliczenie dochodów w Polsce

Każdy Polak pracujący w jednym z krajów z powyższej listy musi liczyć się z tym, że możliwości odliczenia ulgi abolicyjnej będą znacząco ograniczone, co odbije się na wysokości jego dochodów.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy w Niemczech - stawki podatkowe

ulga abolicyjna co jeszcz e warto wiedziec?

Ulga abolicyjna a abolicja podatkowa

W polskim ustawodawstwie od lat obowiązują różne przepisy, które przewidują istnienie określonych ulg podatkowych dla polskich rezydentów podatkowych pracujących za granicą (w krajach, które mają z Polską podpisane umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania).

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy w Norwegii - stawki podatkowe

W latach 2002-2007 obowiązywała w Polsce tzw. abolicja podatkowa. Jej celem było wyrównanie różnicy wynikającej z wysokości zobowiązania podatkowego liczonego zgodnie z mniej korzystną metodą. Od kiedy obowiązuje ulga abolicyjna? Począwszy od 1 stycznia 2008 roku abolicję podatkową zastąpiono ulgą abolicyjną. Taki stan rzeczy obowiązuje aż po dzień dzisiejszy.

To powinno Cię również zainteresować: Podatek dochodowy w Belgii - stawki podatkowe

Podsumowanie:
 • Zmiany w odliczaniu ulgi abolicyjnej są już obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
 • Kwota odliczenia od podatku dochodowego nie może przekroczyć kwoty 1360 złotych, co jest niekorzystną zmianą dla polskich podatników.
 • Ulga abolicyjna może być stosowana przez wszystkich podatników, którzy osiągają zagraniczne dochody z wybranych źródeł.
 • Całkowite wyzerowanie podatku jest możliwe tylko w przypadku, gdy dochód uzyskany przez podatnika w danym roku podatkowym jest mniejszy lub równy kwocie 8000 złotych.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna to ulga wprowadzona w 2008 roku z myślą o Polakach pracujących za granicą. Dzięki niej nasi rodacy mogli znacznie zmniejszyć kwotę należnego podatku dochodowego z tytułu pracy poza granicami kraju.

Jakie zmiany w odliczaniu ulgi abolicyjnej obowiązują od 2021 roku?

Począwszy od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje drastyczny limit odliczania ulgi abolicyjnej. W myśl nowych przepisów, podatnik, który uzyska w danym roku podatkowym dochód za granicą wyższy niż 8000 złotych, będzie musiał zapłacić od niego podatek w wysokości 17%, zaś po przekroczeniu kwoty 85 528 złotych stawka podatku wyniesie aż 32%. Kwota odliczenia ulgi abolicyjnej od podatku nie będzie mogła przekroczyć 1360 złotych.

Kto najbardziej straci na zmianach w uldze abolicyjnej?

Na wprowadzonych zmianach stracą wszyscy Polacy, którzy osiągają dochody za granicą wyższe niż 8000 złotych.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

7 komentarzy

Ksenia 23

Ksenia 23

To już całkiem niedorzeczne. Jak mam przekonać pracowników do pracy za granicą, skoro będą musieli płacić jeszcze więcej podatków? Może warto zacząć zatrudniać tylko osoby z Polski?
Zosia

Zosia

Niestety, to już chyba jest standard - rząd zawsze znajdzie sposób, żeby zabrać nam nasze ciężko zarobione pieniądze. Co z tego, że pracujemy w innych krajach, skoro i tak nie mamy szans na odliczenie podatku?
Danka

Danka

Nigdy nie myślałam, że zmiany w podatkach mogą mnie dotknąć aż tak bardzo. Teraz, próbując znaleźć pracę, myślę dwa razy, czy warto wyjeżdżać i narażać się na wyższe podatki.
Elżbieta Moskalczyk

Elżbieta Moskalczyk

Jak zawsze tracą pracujący ludzie. To takie niesprawiedliwe, że musimy płacić jeszcze więcej podatków. I co, za co? Za to, że pracujemy poza granicami kraju? Absurd!
Holendee

Holendee

To jest złodziejstwo. Na starych zasadach 9 tyś zwrotu. Na nowych dopłata 345! Człowiek wyjeżdża aby móc utrzymać rodzinę, a Państwo go okrada.
Gal anonim

Gal anonim

Bogatsi? :D Bogatsi obrotni to ci zo zwyciążyli na tym samym rynku pracy a nie bogatszy robol od polskiego inżyniera lub małego przedsiebiorcy bogatszy tylko dlatego ze jest rożnica w kursie walut i cenach :P
Jagna

Jagna

Ulga abolicyjna to temat ważny dla wielu ludzi. Sporo ludzi pracuje za granicą. Straty jak czytam to się scyzoryk otwiera w kiszeni. Bogatsi mają gorzej a są bardziej obrotni.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.