Mobbing i dyskryminacja

Kiedy mowa o dyskryminacji w pracy?

3 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 23 głosy

23 głosy

12 komentarzy
Kiedy mowa o dyskryminacji w pracy?
Każda osoba, która stara się o pracę lub już pracuje powinna być świadoma, kiedy dochodzi do dyskryminacji. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa osobom dyskryminowanym dają wachlarz środków, za pomocą których można dochodzić swoich praw.

Prawo do bycia traktowanym na równi z innymi w zakresie zatrudnienia jest zapisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowo jedna z podstawowych zasad prawa pracy głosi, że jakakolwiek dyskryminacja w miejscu pracy jest niedopuszczalna. Zgodnie z art. 183a § 1 Kodeksu pracy: Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy. Mimo tak precyzyjnej definicji wielu pracowników nie wie jednak, kiedy dochodzi do dyskryminacji.

Kiedy jesteś dyskryminowany?

Z punktu widzenia pracownika i dochodzenia swoich roszczeń ważne jest, aby prawidłowo potrafić wskazać, kiedy dochodzi do dyskryminacji w miejscu pracy. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy wówczas, gdy pracodawca dla przykładu płaci danemu pracownikowi mniej niż innym, choć wszyscy wykonują te same zadania i mają porównywalne kwalifikacje zawodowe lub też nie przyznaje pracownikowi awansu z uwagi na jego wiek, można mówić o dyskryminacji. Dodatkowo osoba zatrudniona powinna mieć świadomość, że postanowienia umów o pracę, jak i innych aktów, na podstawie których dochodzi do nawiązania stosunku pracy, a które to naruszają zasadę równego traktowania, są zawsze nieważne. Jednak równie istotne jest rozpoznanie "dyskryminacji pośredniej". Ta forma ma miejsce, gdy pozornie neutralna polityka lub praktyka stawia niektórych pracowników w niekorzystnej sytuacji.

To nie jest dyskryminacja

Szukasz pracy?

Pracownik produkcji

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Wrocław
Dodana

Mechanik przy pociagach Berlin Charlottenburg

IK Hofmann GmbH

  • 10 000-15 000 zł / mc
  • Niemcy
Dodana

(PS) Sprzedawca / Ekspedientka

SGP APT Sp. z o.o.

  • 4 700-5 000 zł / mc
  • Skwierzyna
Dodana
Dodana

[PS] Praca na magazynie - OD ZARAZ !

Human & Hunter Sp. Z O.O.

  • 4 500-5 000 zł / mc
  • Sady
Dodana

Warto zauważyć, że nie w każdym przypadku można mówić o dyskryminacji. Dzieje się tak między innymi wówczas, gdy ze względu na rodzaj oferowanej pracy lub warunki jej wykonywania, podmiot zatrudniający zawęża krąg kandydatów. W takim przypadku może on zastosować kryterium płci, wieku czy nawet wymagać dostarczenia zaświadczenia o niekaralności. Taka sytuacja może dotyczyć choćby firm świadczących usługi transportowe związane z przeprowadzkami. Wówczas pracodawca może wskazać, że poszukuje wyłącznie sprawnych fizycznie mężczyzn z uwagi na fakt, że oferowana praca wymaga znacznego wysiłku fizycznego. W takim przypadku nie jest możliwe mówienie o dyskryminacji.

Co z molestowaniem seksualnym?

Od stycznia 2004 roku pojęcie dyskryminacji ze względu na wiek obejmuje również molestowanie seksualne. Mowa o nim wówczas, gdy dochodzi do zdarzenia nieakceptowanego o charakterze seksualnym lub takim, które odnosi się do płci zatrudnionego, zaś efektem jest naruszenie jego godności lub jego poniżenie. Dodatkowo ustawodawca wskazuje tu, że na takie zachowanie składać mogą się zarówno zachowania fizyczne (na przykład dotyk), ja również werbalne (choćby niejednoznaczne propozycje) czy pozawerbalne elementy (głównie dwuznaczne gesty). I w takim przypadku pracownik może dochodzić swoich praw i skorzystać z katalogu środków, jakie daje mu prawo.

Obrona przed dyskryminacją

Osoby, które padły ofiarami dyskryminacji mają prawo do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Aby je uzyskać niezbędne jest skierowanie pozwu do sądu pracy przeciwko pracodawcy. Trzeba pamiętać, że ważne jest tu wyłącznie przedstawienie faktów, które wskazywałyby na to, że dyskryminacja miała miejsce. Pracownik powinien postarać się o dowody lub świadków. Z drugiej jednak strony, nie należy zapominać, że to na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu to on musi udowodnić, że jest niewinny. W takim przypadku mowa o tym, że może się on uwolnić od zarzutu, jeżeli zdoła udowodnić, że różnicowanie sytuacji pracowników było dokonane z powodów nie subiektywnych, ale obiektywnych. Jeżeli sąd przychyli się do racji pracownika, to może on liczyć na odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Świadomość i działanie to twoje najlepsza obrona przed dyskryminacją w miejscu pracy; znać swoje prawa prawne i nie krępuj się szukać sprawiedliwości.

Zapobieganie dyskryminacji 

Jeśli uważacie, że doświadczyliście dyskryminacji, ważne jest podjęcie odpowiednich działań. "Sprawy przeciwdziałania dyskryminacji" można rozwiązywać zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. W miejscu pracy może istnieć wyznaczona osoba lub komisja odpowiedzialna za rozpatrywanie takich spraw. Dodatkowo, macie prawo szukać zewnętrznej pomocy prawnej i wsparcia w celu przeciwdziałania dyskryminacji.

Podsumowanie

Podsumowując, "dyskryminacja w miejscu pracy" to istotny problem, który wymaga uwagi i działań. Poprzez zrozumienie różnych form dyskryminacji, umiejętność rozpoznawania i przeciwdziałania jej oraz dążenie do sprawiedliwości, możemy wspólnie budować miejsce pracy, które szanuje prawa i podtrzymuje zasady sprawiedliwości i równości. Pamiętajcie, że każda osoba zasługuje na pracę w środowisku szanującym jej prawa i przestrzegającym zasad uczciwości i równości.

Aspekt Formy Dyskryminacji Obrona przed Dyskryminacją Zapobieganie Dyskryminacji
Prawo Art. 183a § 1 Kodeksu pracy w Polsce Skierowanie pozwu do sądu pracy Szkolenia antydyskryminacyjne w miejscu pracy
Przykłady Nierówne wynagrodzenie, brak awansu z uwagi na wiek Zgromadzenie dowodów i świadków Komisja lub osoba odpowiedzialna za sprawy dyskryminacji
Wyjątki Rodzaj pracy wymaga konkretnego profilu kandydata Pracodawca udowadnia obiektywne przyczyny Brak

To może Cię również zainteresować

Dyskryminacja i mobbing w Twoim zakładzie pracy

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest dyskryminacja w miejscu pracy?

Dyskryminacja w pracy to nierówne traktowanie pracowników ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, orientację seksualną i inne cechy, zabronione przez kodeks pracy.

Jak rozpoznać rodzaje dyskryminacji?

Rodzaje dyskryminacji to bezpośrednia (jawnie negatywne traktowanie) oraz pośrednia (neutralne polityki prowadzące do nierównego traktowania).

Jak postępować w przypadku doświadczenia dyskryminacji?

Zidentyfikuj niepożądane zachowanie, skonsultuj się z komisją lub prawnikiem wewnętrznym, lub skorzystaj z pomocy zewnętrznej, aby przeciwdziałać dyskryminacji.

Jakie są skuteczne sposoby obrony przed dyskryminacją?

Skuteczne obrony to aktywne przeciwdziałanie, raportowanie i gromadzenie dowodów oraz wsparcie prawne w celu udowodnienia naruszenia zasady równego traktowania.

Jakie odszkodowania można uzyskać w przypadku dyskryminacji?

W przypadku wygranej sprawy o dyskryminację, można otrzymać minimalne wynagrodzenie lub wyższe odszkodowanie za poniesione szkody.

12 komentarzy

Leokadia

Leokadia

Mobbing w miejscu pracy przenosi zastraszanie na wyższy poziom i obejmuje wiele stron. Dyskryminacja w miejscu pracy jest niestety powszechna.
Adam Klaczek

Adam Klaczek

W naszym kraju wszystko powoli się staje w każdą stronę dyskryminujące. Dobrze jednak wiedzieć jak w pracy to wygląda i jak sobie z tym radzić.
Habel

Habel

Definiowane mobbingu nie jest trudne ale może być to bardzo skomplikowane. W wielu przypadkach to różne rzeczy.
Emma2000

Emma2000

Kary oby były, jednak sens w tym by były respektowane i dało się pewne stanowisko łatwo udowodnić, gdy np. taki szary pracownik staje naprzeciwko kogoś kto ma większe np. pieniądze i całą rzeszę prawników i kasę....
Agata

Agata

Dobrze, że są i będą wyższe kary za molestowanie...
master & servant

master & servant

Biorąc pod uwagę te ogromne potencjalne konsekwencje, ważne jest, aby osoby poszkodowane otrzymały pomoc na wczesnym etapie. I to zarówno psychicznie, jak i prawnie.
Asia.

Asia.

Oprócz zapobiegania mobbingowi obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie równego traktowania wszystkich pracowników. Dyskryminacja jest bardzo negatywna i karalna.
Felix Marx

Felix Marx

Innym czynnikiem, który można bezpiecznie nazwać dyskryminacją, jest postawa przy ubieganiu się o pracę dla osób niepełnosprawnych. To bardzo ważna sprawa.
Kama

Kama

Najczęściej takie bariery powstają w przypadkach, gdy zespół nie jest gotowy na przyjęcie początkującego. Powody tego mogą być różne: na przykład, jeśli nowy pracownik został powołany na stanowisko, które inni pracownicy tej organizacji mieli nadzieję zająć, lub gdy nowy pracownik zastąpił zwolnionego.
Pils

Pils

Nie chciałabym być dyskryminowana ale jestem taką osobą, że od razu bym zareagowała. Wiem jednak że co dla mnie jest proste dla drugiej osoby może być bardzo trudne.
Ula

Ula

W naszej firmie zdarzyła się taka sytuacja i koleżanka doszła swego. Teraz mamy spokój, bo z tego co wiem nie wszyscy przez lata zgłaszali podobne sytuacje. Teraz sytuacja jest klarowna.
Tytus

Tytus

Molestowanie i inne działania są negatywne. Co ciekawe dotyczą one nie tylko kobiet. Poznanie swoich praw i reagowanie na zaistniałą sytuacje jest bardzo ważną rzeczą. W każdym przypadku trzeba przeciwdziałać przestępcom bo inaczej tego nazwać nie można.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.