!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Elektromechanik samochodowy

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 10.08.2022

Elektromechanik

Umowa o pracę

Pełny etat

Młodszy specjalista (junior)

Elektromechanik samochodowy

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE Sp. z o.o.

 

Dołącz do grona naszych zadowolonych pracowników

 

Jesteśmy Spółką ze 100% udziałem Gminy Cieszyn. Dbałość o pracownika jest naszym priorytetem. Przestrzegamy prawa pracy i doceniamy pracowników pomagających się nam rozwijać.

Osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, dlatego prosimy o podanie w dokumentach aplikacyjnych numeru telefonu, aby umożliwić bezpośredni i szybki kontakt z kandydatem.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru na ww. stanowisko oraz skontaktowania tylko z wybranymi osobami.

Zakres obowiązków

 • diagnozowanie usterek w pojazdach za pomocą specjalistycznego sprzętu,
 • diagnoza, kontrola i naprawa układów elektrycznych, układów sterowania oraz instalacji elektrycznych w samochodach,
 • wszelkie prace związane z naprawą elektryki i elektroniki w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusach,
 • konserwacja i naprawa urządzeń oraz podzespołów zainstalowanych w pojazdach,
 • diagnostyka, naprawa i konserwacja kładów pneumatycznych w samochodach ciężarowych i autobusach.
 • diagnostyka i napełnianie układów klimatyzacji w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusach,
 • ustawianie geometrii kół w samochodach ciężarowych i autobusach,
 • montaż i wymiana opon oraz wyważanie kół w samochodach osobowych, ciężarowych i autobusach.

Wymagania

 • podstawowa wiedza i praktyka z zakresu mechaniki, elektromechaniki i elektroniki,
 • zdolności organizacyjne, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność,
 • prawo jazdy min. kat. B,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku: elektryk, elektromechanik, elektronik, mechanik, serwisant.

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę w systemie dwuzmianowym zgodnie z ustalonym grafikiem,
 • atrakcyjny system nagród,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • terminową wypłatę wynagrodzenia – do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000347288, NIP: 548-260-67-54 REGON: 241423780 (dalej Administrator Danych);

   

  • Wszelkie kwestie dotyczące Pani/Pana danych osobowych można kierować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1 lub tel. +48 33 47 94 100;

   

  • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu;

   

  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;

   

  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

   

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 12 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji;

   

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3;

   

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

   

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

   

  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 • Abyśmy mogli kontaktować się z Państwem w przyszłości w kolejnych procesach rekrutacyjnych do powyższych dokumentów proszę dołączyć podpisaną następującą klauzulę: Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla osób ubiegających się o zatrudnienie z dnia … do bazy danych kandydatów do pracy prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. w celu wykorzystania ich na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres ………. . Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte z bazy danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. i nie będą dłużej przetwarzane.
Miejsce pracy
 • Cieszyn pow. cieszyński, Śląskie
Opublikowana
Wygasła (5 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.