Twoje wsparcie w rekrutacji

Pracownik biurowy Cieszyn - najnowsze oferty pracy

Liczba ogłoszeń: 29
Daedong System Poland

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: praca stała
Daedong System Poland
Daedong System Poland
Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna przede wszystkim za: - Wykonywanie testów funkcjonalnych na wyrobie gotowym, częściach oraz materiałach, - Nadzór ...
Cieszyn
2019-05-24
Daedong System Poland

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: praca stała
Daedong System Poland
Daedong System Poland
W związku z rozwojem firmy i poszerzeniem działu Zakupów i Rozwoju, poszukujemy obecnie kandydatów na stanowisko ASYSTENTA DS. ZAKUPÓW I ...
Cieszyn
2019-05-22

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zapoznanie się z systemem komputerowym SYRIUSZ, zapoznanie się ze ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-05-16
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
pierwszy kontakt z osobami zagrożonymi bezdomnością lub bezdomnych, wspieranie mieszkańców Domów wspólnotowych w bieżących trudnościach, wsparcie mieszkańców w realizacji indywidulanego ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-05-13
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z: przepisami Ordynacji podatkowej, przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisami ustawy o zasadach ewidencji i ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-05-13
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z: przepisami Ordynacji podatkowej, przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisami ustawy o zasadach ewidencji i ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-05-13
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
pomoc przy realizacji aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez stowarzyszenie, pomoc w przygotowaniu materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów, asystowanie pracownikowi ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-05-13
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z instrukcją kancelaryjną i archiwalną, zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Cieszynie, zapoznanie się z elektronicznym ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-05-07
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie z obiegiem dokumentów, przygotowanie rozliczeń finansowych, weryfikacja rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, wykonywanie podstawowych czynności finansowych, planistycznych, analitycznych, obsługa ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-26
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
szkolenie na stanowisku pracy, zaznajomienie się ze specyfiką pracy w Dziale Turustyki bądż Wzornictwa, pomoc w przygotowywaniu bieżących informacji dla ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-24
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z organizacją i pracą Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz podstawowymi aktami prawnymi, archiwizacja dokumentów, w tym prace porządkowe ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-24
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z organizacją i pracą Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz podstawowymi aktami prawnymi, redagowanie pism urzędowych, przesyłanie ostrzeżeń meteorologicznych, ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-24
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z organizacją i pracą Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz podstawowymi aktami prawnymi, nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych, umożliwiających ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-24
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z organizacją i pracą Urzędu Miejskiego w Cieszynie, z wewnętrznymi procedurami i regulaminami z zakresu organizacji UM, instrukcji ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-24
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z organizacją i pracą Urzędu Miejskiego w Cieszynie, zapoznanie się z treścią instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-24
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
pomoc przy prowadzeniu rejestru korespondencji na biurze podawczym, rejestrowanie, dekretowanie, przekazywanie pozostałym komórkom, odbieranie pism do wysyłki, przygotowywanie korespondencji do ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-23
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się stażysty ze specyfiką pracy w firmie i tematyką branżową w zakresie oświetlenia ulicznego (proste prace biurowe: rejestr korespondencji ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-23
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z instrukcją kancelaryjną i archiwalną, zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Starostwa, z elektronicznym obiegiem dokumentacji SEKAP, pomoc przy ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-05
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z instrukcją kancelaryjną i archiwalną, zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Starostwa, z elektronicznym obiegiem dokumentacji SEKAP,obsługa administracyjno - ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-05
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z instrukcją kancelaryjną i archiwalną, zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Starostwa, z elektronicznym obiegiem dokumentacji SEKAP, obsługa administracyjno ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-05
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z instrukcją kancelaryjną i archiwalną, zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Starostwa, z elektronicznym obiegiem dokumentacji SEKAP, prace porządkowe ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-05
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z instrukcją kancelaryjną i archiwalną, zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Starostwa, z elektronicznym obiegiem dokumentacji SEKAP, prace porządkowe ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-05
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z instrukcją kancelaryjną i archiwalną, zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Starostwa, z elektronicznym obiegiem dokumentacji SEKAP, prace porządkowe ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-05
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z instrukcją kancelaryjną i archiwalną, zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Starostwa, z elektronicznym obiegiem dokumentacji SEKAP, prace porządkowe ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-05
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z instrukcją kancelaryjną i archiwalną, zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Starostwa, z elektronicznym obiegiem dokumentacji SEKAP, archiwizacja dokumentacji ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-05
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z instrukcją kancelaryjną i archiwalną, zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Starostwa, z elektronicznym obiegiem dokumentacji SEKAP, obsługa administracyjno ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-05
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z instrukcją kancelaryjną i archiwalną, zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Starostwa, z elektronicznym obiegiem dokumentacji SEKAP, pomoc przy ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-05
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z instrukcją kancelaryjną i archiwalną, zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Starostwa, z elektronicznym obiegiem dokumentacji SEKAP, pomoc w ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-05
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
zapoznanie się z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zapoznanie się z systemem komputerowym "SYRIUSZ", zapoznanie się z ...
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Cieszyn
2019-04-03
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Pracownik biurowy - zobacz oferty pracy w innych miastach

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Skoczów
2019-05-16
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Ustroń
2019-05-14
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Ustroń
2019-04-05
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Jastrzębie-Zdrój
2019-05-24
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Jastrzębie-Zdrój
2019-05-21
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Jastrzębie-Zdrój
2019-05-16
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Jastrzębie-Zdrój
2019-05-16
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Jastrzębie-Zdrój
2019-05-10
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
brutto/m-c
?
Jastrzębie-Zdrój
2019-05-09
od 1017 zł
brutto/m-c
?

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: umowa o pracę
TERMODOMPLUS SP. z o.o.
od 2250 zł
brutto/m-c
?
Jastrzębie-Zdrój
2019-04-02
od 2250 zł
brutto/m-c
?
Filtruj oferty pracy
Oferty z okresu
Województwo
Miasta
Obszary zawodowe
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto
Stanowisko, opis, firma

Pracownik biurowy w Cieszynie – gdzie znajdzie pracę i ile zarobi?

Sprawne funkcjonowanie biura jest podstawowym warunkiem działania i rozwoju firmy, niezależnie od jej profilu i wielkości. Wszędzie tam, gdzie organizowane są spotkania (wewnętrzne bądź z klientami), planowane podróże służbowe oraz drukowane i skanowane setki potrzebnych dokumentów, wymagana jest obecność pracowników biurowych, którzy wykonując zlecone zadania, zapewnią wszystkim zatrudnionym doskonałe warunki pracy.
Jeśli studiujesz bądź ukończyłeś kierunki związane z administracją i jesteś zainteresowany pracą w Cieszynie, masz dużą szansę na znalezienie idealnej pierwszej posady. Doświadczeni pracownicy biurowi również mogą przebierać w ofertach cieszyńskich pracodawców.

Oczekiwania wobec pracowników biurowych

W większości przypadków pracodawcy wymagają od kandydatów co najmniej średniego wykształcenia oraz biegłej obsługi urządzeń biurowych. Pracownik powinien również znać system operacyjny, którego używa się na komputerach firmowych (w 90% będzie to Windows) oraz mieć doświadczenie w używaniu edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i poczty elektronicznej – włącznie z jej zaawansowanymi funkcjami typu planowanie spotkań czy ustawianie list odbiorców. Jeżeli w firmie pracują obcokrajowcy bądź ma ona zagranicznych klientów, zatrudnione osoby powinny posługiwać się przynajmniej średnio zaawansowanym angielskim, ewentualnie innym językiem obcym wymaganym przez pracodawcę. Pracownik biurowy powinien być doskonale zorganizowany i umieć zarządzać czasem własnym oraz dobrze dogadywać się z osobami ze swojego zespołu.

Firmy oferujące pracownikom biurowym pracę w Cieszynie

Spółka Cantoni Motor S.A. szukała osoby do kompleksowej obsługi sekretariatu oraz m.in. do administrowania korespondencją i kalendarzem, a także sporządzania raportów i tłumaczeń. Proponowana była umowa o pracę oraz liczne świadczenia wynikające z regulaminów wewnętrznych. Innym pracodawcą jest Sferawent Sp. z o.o., firma świadcząca usługi w zakresie systemów oddymiania, klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania nadmuchowego, która potrzebowała pracownika administracyjno-biurowego w dziale handlowym do wystawiania faktur, wprowadzania zamówień kontrahentów do systemu i koordynacji obiegu dokumentów. Oprócz typowych umiejętności oczekiwano również prawa jazdy kat. B. Z kolei Kancelaria Radcy Prawnego Bogaczyk Piotr swoje ogłoszenie kierowała do osób ze znajomością języków obcych i biegłą obsługą komputera, zainteresowanych pracą na stanowisku sekretarki.

Na jakie wynagrodzenie może liczyć pracownik biurowy?

Cieszyn to miejsce przyjazne zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom, a najczęstszą umową zawieraną między stronami jest umowa o pracę. Średnie zarobki osoby pracującej w biurze są porównywalne do pensji pobieranej przez zatrudnionych na podobnym stanowisku w innych częściach Polski i wynoszą 2 396 PLN brutto. Oprócz wynagrodzenia pieniężnego niektórzy pracodawcy oferują służbowy telefon komórkowy i prywatną opiekę medyczną.