Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony

Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony

Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony należy samodzielnie edytować, by uzupełnić wszystkie niezbędne dane. Dokument cechuje kompatybilność z programem MS Word oraz innymi darmowymi, popularnymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office). Nasz wzór umowy o pracę został przygotowany przejrzyście i nieskomplikowanej formie, aby edycja szablonu była prosta i intuicyjna.

Umowa o pracę na czas nieokreślony niesie za sobą wiele przywilejów i pozytywów. Pracownik otrzymuje w ten sposób gwarancję trwałości zatrudnienia i może się między innymi cieszyć większą przychylnością banków przy staraniach o kredyt. Dla wielu pracowników uzyskanie umowy o pracę na czas nieokreślony jest niezwykle ważne, szczególnie jeżeli chcą się na stałe związać z danym pracodawcą.

Przygotowanie ważnej umowy o pracę na czas nieokreślony wymaga zadbania o wszystkie potrzebne detale. Nieocenioną pomocą podczas sporządzania umowy może się okazać nasz wzór tego dokumentu. Wzór umowy został przygotowany z największą starannością i dbałością o szczegóły. Dokument cechuje się funkcjonalnym i nowoczesnym szablonem graficznym zapewniającym doskonałą przejrzystość zawartych w nim danych.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest bardzo pożądaną formą zatrudnienia przez pracowników. Taka forma daje im poczucie bezpieczeństwa i pewne gwarancje trwałości zatrudnienia. Z drugiej strony umowa bezterminowa należy do najmniej pożądanych form zatrudnienia przez pracodawców. Zatrudnienie na czas nieokreślony oznacza dla przedsiębiorstwa mniejszą elastyczność w zarządzaniu kadrą pracowniczą oraz bardziej problematyczny proces zwolnienia pracowników niespełniających oczekiwań pracodawców.

Kiedy podpisać umowę o pracę na czas nieokreślony?

Pracodawcy do 2016 roku chętnie wykorzystywali brak limitu czasowego na stosowanie umów na czas określony. Po 2016 roku wprowadzono zmiany korzystne dla pracowników. Nowe prawo pracy zakłada limit 3 umów na czas określony oraz okres trwania tymczasowego zatrudnienia wynoszący maksymalnie 33 miesiące. Oznacza to, że po upływie 33 miesięcy bądź w przypadku zawarcia czwartej umowy między jednym pracodawcą i pracownikiem, ta musi być umową o pracę na czas nieokreślony.

Warto odnotować, że pracodawcom trudno jest uniknąć przekształcenia umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony. Przed zmianą przepisów po miesiącu przerwy w świadczeniu pracy resetował się limit dwóch umów na czas określony. Obecnie pracodawca może zawrzeć z pracownikiem trzy umowy na czas określony, ale przerwa w świadczeniu pracy nie odnawia tego limitu. Dotyczy to także limitu czasowego 33 miesięcy. Nawet po kilku latach ponowne zatrudnienie w danej firmie owocuje zaliczeniem do limitu wcześniej przepracowanych miesięcy.

Zalety umowy na czas nieokreślony

Jedną z największych zalet umowy o pracę na czas nieokreślony jest długi czas jej wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pracownik nadal może świadczyć pracę i ma czas na znalezienie nowego zatrudnienia. Z drugiej strony dla pracodawcy jest to również atrakcyjna cecha pozwalająca na rekrutację nowego pracownika na miejsce osoby rezygnującej ze stanowiska. Jeśli natomiast zdarzy się, że 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest z jakiegoś powodu problemem, strony mogą polubownie rozwiązać umowę wcześniej.

Kolejną dużą zaletą umowy na czas nieokreślony jest przychylność banków w czasie oceny zdolności kredytowej. Taka forma zatrudnienia daje znacznie większe szanse na pozyskanie choćby kredytu hipotecznego.

Umowę o pracę na czas nieokreślony można rozwiązać na trzy sposoby: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem (przez pracownika lub przez pracodawcę) lub bez wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony trwa:

  • 2 tygodnie przy zatrudnieniu poniżej 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc przy zatrudnieniu trwającym co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące przy zatrudnieniu trwającym co najmniej 3 lata.

W przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie okres wypowiedzenia może zostać przedłużony.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki