Wzór umowy na czas wykonania określonej pracy

Wzór umowy na czas wykonania określonej pracy

Wzór umowy na czas wykonywania określonej pracy został przygotowany zgodnie z obowiązującymi normami. Dokument sformatowano do nowoczesnej i funkcjonalnej postaci, a w treści pozostawiono do uzupełnienia niezbędne dane. Aby skorzystać ze wzoru do zawiązania umowy, należy samodzielnie zedytować szablon, uzupełniając go m.in. o dane osobowe obu stron, a po wydrukowaniu opatrzyć podpisami. Dokument jest kompatybilny z programem MS Word oraz z najczęściej stosowanymi darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Kategoria: .
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena:0,00 Liczba głosów: 0
Loading...

Umowa na czas wykonywania określonej pracy to rodzaj umowy na czas określony, która jest zawierana na okres przewidywany do wykonania konkretnej pracy. Przed zmianami w Kodeksie Pracy z 2016 roku tego typu umowy były dość popularne. Obecnie nie można zawrzeć umowy nazwanej umową na czas wykonywanej pracy, ale możliwe jest podpisanie umowy na czas określony odpowiadający długością terminowi, na jaki pracodawca szacuje wykonanie określonej pracy. W praktyce na jedno wychodzi, ponieważ dokument taki wiąże stosunkiem pracy obie strony do określonego czasu, który w razie gdy okres wykonania danej pracy trwa więcej, niż przewidywano, można przedłużyć.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Do zatrudnienia na tego rodzaju umowie dochodzi, gdy pracownik potrzebny jest do wykonania konkretnych zadań. Obecnie nie stosuje się już nazewnictwa umowy na czas wykonania określonej pracy, zastąpiła ją umowa na czas określony, który to czas wskazuje pracodawca po oszacowaniu, ile zajmie pracownikowi wykonanie danej pracy.

Jeżeli chodzi o zakres czasu trwania takiej umowy pracodawca musi pamiętać, że zgodnie z polskim prawem pracy nie może przekroczyć 33 miesięcy, a łączna liczba takich umów nie może przekroczyć 3. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, w przypadku zawierania umów na czas określony (wykonywania określonej pracy):

  • w celu wykonywania pracy o charakterze sezonowym lub dorywczym;
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji;
  • w przypadku, kiedy pracodawca określi obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

W przypadku ostatniego elementu pracodawca jest zobowiązany dodatkowo zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy w terminie 5 dni od zawarcia takiej umowy.

Co zawrzeć w umowie na czas wykonania określonej pracy?

Opisywana umowa musi zawierać wszystkie elementy znajdujące się w tradycyjnej umowie na czas określony, czyli przede wszystkim: wymiar i okres zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy, przysługujące wynagrodzenie itp. Dodatkowo w umowie na czas wykonania określonej pracy powinny się znaleźć dodatkowe informacje dotyczące charakteru wykonywanej pracy (sezonowość) lub obiektywne przyczyny, z powodu których pracodawca zatrudnia do wykonania określonej pracy (np. realizacja konkretnego projektu).

Umowa na czas wykonania określonej pracy wzór

Mimo iż, jak już wspomnieliśmy, od 2016 roku taka umowa nie jest już odrębnym typem umowy, to może funkcjonować jako rodzaj umowy na czas określony. Jej legalne zawarcie uzależnione jest od właściwego sporządzenia pisma, co ułatwia skorzystanie z bezpłatnego wzoru dostępnego do pobrania powyżej.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki