Wzór kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wzór kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wzór kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy samodzielnie edytować w popularnych programach biurowych, uzupełniając w nim dane pracownika i inne wymagane informacje. Szablon kwestionariusza dla kandydata do pracy jest kompatybilny z programem MS Office oraz z darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Pracodawcy poszukujący pracowników mają prawo poprosić kandydatów o podanie pewnych danych niezbędnych do nawiązania stosunku pracy. Przekazaniu informacji służy stosowny kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Warto pamiętać, że mowa tu o piśmie, które wypełnia kandydat do pracy - należy rozróżnić kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy pracownika. Na tej stronie znajdziecie wzór pierwszego z dokumentów, który pozwoli na zgodne z przepisami prawa zebranie informacji o przyszłym pracowniku. Wzór kwestionariusza został przygotowany z dbałością o funkcjonalną i nowoczesną formę gwarantującą przejrzystość informacji zawartych w dokumencie.

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Stosowany niekiedy w rekrutacji kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest sposobem na uzyskanie od kandydata na dane stanowisko danych osobowych potrzebnych do ustalenia stosunku pracy. Pracodawca ma prawo zażądać pewnych informacji pod warunkiem, że są one konieczne do uzyskania zatrudnienia na określonym stanowisku bądź w określonej branży.

Co podać w kwestionariuszu dla kandydata do pracy

Za pomocą kwestionariusza można zażądać kilku konkretnych informacji, które mogą być potrzebne do przygotowania umowy o pracę, jeśli rekruter zdecyduje się zatrudnić kandydata. Pracodawca może wymagać podania następujących danych:

  • imię i nazwisko;
  • data urodzenia;
  • dane kontaktowe;
  • wykształcenie;
  • kwalifikacje zawodowe;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Należy pamiętać, że żądane informacje muszą faktycznie być konieczne do pracy na określonym stanowisku lub zawiązania stosunku pracy, ponadto w świetle przepisów RODO pracodawca powinien uzyskać zgodę na przetwarzanie tych danych w toku rekrutacji. W przypadku wymienionych powyżej informacji oczywiste jest, że są to kwestie konieczne do określenia kwalifikacji pracownika i zawiązania stosunku pracy. Pracownik powinien również w dokumencie podpisać oświadczenie, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

Kiedy stosować kwestionariusz dla ubiegającego się o pracę

Wzór kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pozwoli na sprawne przeprowadzenie przekazania wymaganych danych, a pisemna forma stanowi najlepsze udokumentowanie ich przekazania. Warto zastosować szablon dokumentu, gdy prowadzimy ostatni etap rekrutacji i planujemy zatrudnić danego kandydata. Przygotowany przez nas wzór kwestionariusza dla ubiegającego się o pracę jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gromadzenia i przechowywania danych osobowych.

Warto także nadmienić, że wprowadzenie RODO mocno ograniczyło możliwości pobierania przez pracodawców danych pracowników. Mimo to przepisy jasno wskazują, że pracodawcy mają prawo żądać informacji związanych bezpośrednio ze stosunkiem pracy.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki