Wzór spółdzielczej umowy o pracę

Wzór spółdzielczej umowy o pracę

Wzór spółdzielczej umowy o pracę przygotowano zgodnie z obowiązującymi normami. Dokument stworzono w nowoczesnej i funkcjonalnej postaci z pozostawionymi miejscami na uzupełnienie danych i niezbędnych informacji dotyczących stron umowy i szczegółowych ustaleń. Aby skorzystać ze wzoru, należy pobrać bezpłatnie plik w wybranym formacie. Dokument w DOC jest edytowalny i można go przekształcić za pomocą programu MS Word oraz najczęściej stosowanych darmowych pakietów biurowych (Open Office lub Libre Office).

Kategoria: .
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena:0,00 Liczba głosów: 0
Loading...

Każda spółdzielcza umowa o pracę jest szczególnym rodzajem zawiązania stosunku pracy. Przed jej zawarciem potrzebne jest bowiem przystąpienie i uzyskania prawa członkostwa w spółdzielni. Wszystkie regulacje związane z tego rodzaju umową zawarte są w ustawie z dnia 15 września 1982 roku – prawo spółdzielcze. Według jej zapisów stosunek pracy musi odpowiadać aktualnym możliwościom i słusznemu interesowi obydwu stron. Jeśli zamierzamy nawiązać taki stosunek pracy, warto dowiedzieć się więcej o tym, jaką formę i treść powinna mieć spółdzielcza umowa o pracę.

Spółdzielcza umowa o pracę

Członkostwo w spółdzielni wiąże się z koniecznością zawiązania stosunku pracy. Jeśli w ciągu roku od powstania członkostwa spółdzielcza umowa o pracę nie zostanie zawarta, członkowi spółdzielni przysługuje odszkodowanie na zasadach prawa cywilnego. Jeżeli nienawiązanie spółdzielczego stosunku pracy leży po stronie członka spółdzielni, to może on zostać pozbawiony członkostwa. Spółdzielcza umowa o pracę może być rozwiązana tylko w ściśle określonych przypadkach, zawartych w ustawie prawo spółdzielcze, np. na mocy porozumienia stron w czasie trwania członkostwa i w takiej sytuacji musi łączyć się z wypowiedzeniem członkostwa przez pracownika spółdzielni. Rozwiązanie umowy wiąże się także ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia na podstawie uchwały rady nadzorczej. Następuje wtedy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Spółdzielcza umowa o pracę może zostać rozwiązana w przypadku ubiegania się członka o emeryturę z zachowaniem wypowiedzenia albo w ramach wypowiedzenia zmieniającego. Niezdolność do pracy trwająca przez określony czas, zawarty w ustawie, także może być przesłanką do wypowiedzenia umowy. Ponadto umowa wygasa wraz z ustaniem członkostwa w spółdzielni.

Jak przygotować spółdzielczą umowę o pracę?

Wiadomo, kiedy spółdzielcza umowa o pracę obowiązuje i kiedy może zostać rozwiązana albo zakończona. Warto zatem przytoczyć, jak powinna zostać skonstruowana. W umowie należy podać datę jej zawarcia, a także strony umowy, czyli spółdzielnię reprezentowaną przez członka zarządu, a także dane członka spółdzielni, z którym zawierana jest umowa. Musi znaleźć się zapis oświadczenia o członkostwie w spółdzielni, wskazane stanowisko i wymiar czasu pracy, a także od kiedy umowa obowiązuje i jaki jest zakres obowiązków na stanowisku. Trzeba również wskazać poziom wynagrodzenia, a także datę, do kiedy ma być wypłacone.

Spółdzielcza umowa o pracę wzór

Warto skorzystać z darmowego szablonu, sporządzając spółdzielczą umowę o pracę. Wzór pozwoli uwzględnić wszystkie niezbędne paragrafy w umowie. Na końcu zawsze musi się znaleźć miejsce na podpisy obydwu stron umowy, należy także pamiętać o podaniu daty spisania umowy. Bez tych elementów umowa nie będzie miała mocy prawnej.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki