Wzór umowy o pracę wykonywaną w formie telepracy

Wzór umowy o pracę wykonywaną w formie telepracy

Wzór umowy o pracę wykonywaną w formie telepracy został przygotowany z uwzględnieniem obowiązujących wymogów formalnych. Dokument opracowano w schludnej i funkcjonalnej postaci, a wzór można samodzielnie edytować po pobraniu wersji DOC. Plik szablonu umowy o telepracę jest kompatybilny z programem MS Word oraz z najczęściej stosowanymi darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Pracownik może wykonywać pracę z domu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i bez konieczności przyjazdów do biura. Będzie to wtedy tzw. telepraca. Zasady takiej formy zatrudnienia warto jednak dokładnie uregulować poprzez odpowiednie przygotowanie umowy. Telepraca, często mylona z pracą zdalną, formalnie nie jest tym samym, dlatego warto zapoznać się z opisem dokumentu oraz treściami, jakie powinno zawierać to pismo.

Telepraca – co to jest?

Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy. Nie każda praca może być jednak wykonywana w takiej formie. Bardzo istotne znaczenie ma tutaj możliwość komunikacji i przesłania efektów pracy do pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila. Decyzja o tym, że praca ma być świadczona w systemie telepracy, może zostać podjęta przez strony przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie trwania zatrudnienia. Należy zaznaczyć, że umowa o telepracę nie stanowi żadnego odrębnego rodzaju umowy o pracę. Jest to jedynie regulacja szczególnej formy wykonywania pracy.

Co powinna zawierać umowa o pracę wykonywaną w formie telepracy?

Umowa o telepracę, tak jak i każda umowa o pracę powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy tradycyjnej umowy, takie jak: miejsce i data zawarcia umowy czy oznaczenie stron i rodzaju umowy. W umowie koniecznie trzeba określić miejsce wykonywania pracy, jej rodzaj, wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie. W umowie powinno być wyraźnie zaznaczone, że praca będzie wykonywana poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Umowa o pracę w formie telepracy musi zawierać dodatkowo uzgodnione między stronami umowy warunki wykonywania pracy w tej formie, a także sposób przekazywania efektów pracy pracodawcy. Strony mogą zawrzeć również dodatkową umowę, w której uregulują zasady wykorzystywania i ubezpieczenia sprzętu niezbędnego do wykonania telepracy.

Umowa o pracę wykonywaną w formie telepracy wzór

Aby umowa o pracę wykonywaną w formie telepracy była prawidłowo sporządzona, warto skorzystać z szablonu takiej umowy. Dzięki temu uda się właściwie uregulować najważniejsze zasady telepracy oraz dopełnić wszystkich obowiązków zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki