Wzór powołania, mianowania, wyboru pracownika

Wzór powołania, mianowania, wyboru pracownika

Wzór nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania, mianowania i wyboru został przygotowany jako przykładowy szablon przy zatrudnianiu nauczyciela do pracy w szkole. Dokument sformatowano do nowoczesnej i funkcjonalnej postaci, ale by móc z niego skorzystać, należy samodzielnie edytować wzór, uzupełniając dane obu stron umowy oraz szczegółowe informacje, a po wydrukowaniu opatrzyć podpisami. Dokument jest kompatybilny z programem MS Word oraz popularnymi darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Obok tradycyjnej umowy o pracę pracownik może być zatrudniony w wyniku powołania, mianowania czy wyboru. Są to odrębne źródła powstania stosunku pracy, dlatego warto wiedzieć, jak odpowiednio sporządzić umowę. Do Twojej dyspozycji udostępniamy wzór takiej umowy na przykładzie powołania nauczyciela, ale tego rodzaju dokument stosuje się również w różnych jednostkach administracji publicznej czy placówkach kultury - w zależności od tego, gdzie mianowana czy powoływana jest do pracy dana osoba, należy przekształcić wzór stosownie do przypadku.

Umowa o pracę na podstawie powołania, mianowania lub wyboru

Stosunek pracy na podstawie powołania dotyczy przede wszystkim osób na stanowiskach kierowniczych. Można powiedzieć, że do nawiązania stosunku pracy w drodze powołania dochodzi, gdy właściwy organ, zwany organem powołującym, powoła pracownika na określone stanowisko, a pracownik powołanie to przyjmie. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru następuje z kolei jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu. Przykładem jest tutaj np. praca posła. Jeśli chodzi o mianowanie to, może ono nastąpić tylko wtedy, gdy przewidują to przepisy prawa pracy (art. 68 § 1, 73 i 76) lub inne źródła prawa np. ustawa o pracownikach samorządowych. Dodatkowo w tym przypadku wymagane może być dokonanie dodatkowych czynności np. złożenie ślubowania przez nowego pracownika.

Jak przygotować umowę o pracę na podstawie powołania/mianowania/wyboru?

Treść umowy o pracę na podstawie powołania, mianowania lub wyboru jest bardzo podobna do tradycyjnej umowy o pracę. Umowa musi zawierać dane obu stron umowy, a także określać rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności: miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, rodzaj pracy, termin rozpoczęcia pracy oraz długość trwania umowy. W przypadku umowy o pracę na podstawie np. wyboru umowa powinna również zawierać podstawę prawną, na bazie której doszło do wyboru np. odniesienie do przeprowadzonych wyborów i ich wyników. W przypadku powołania i mianowania należy wskazać nazwę organu, który pracownika powołał czy mianował.

Umowa o pracę na podstawie powołania/mianowania/wyboru wzór

Bez względu na to, czy sporządzamy umowę o pracę na podstawie powołania, mianowania czy wyboru, to warto skorzystać ze wzoru takiej umowy, aby mieć pewność, że umowa zostanie sporządzona prawidłowo. W zależności jednak od tego, jaki jest podmiot powołujący. mianujący lub wybierający pracownika, należy pismo dostosować do obowiązujących norm.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki