Wzór umowy lojalnościowej

Wzór umowy lojalnościowej

Wzór umowy lojalnościowej opracowano według aktualnie obowiązujących norm, choć dokładna jej treść zależy od ustaleń stron. W dokumencie powinno się m.in. zapisać czas obowiązywania umowy, ponieważ zakaz działalności dla konkurencji może być ustanowiony również na czas po ustaniu stosunku pracy. Wzór umowy lojalnościowej pobierzesz online bez dodatkowych opłat w formacie PDF lub .doc, który umożliwia edycję za pomocą programu MS Word bądź najczęściej stosowanych darmowych pakietów biurowych (Open Office lub Libre Office).

Kategoria: .
Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena:0,00 Liczba głosów: 0
Loading...

Współczesne przepisy prawa pracy umożliwiają pracodawcy chronienie swoich interesów np. poprzez podpisanie z pracownikiem umowy lojalnościowej. Co musi zawierać taka umowa i kiedy warto ją podpisać? Przede wszystkim umowa potocznie nazywana "lojalką" musi być sporządzona na piśmie, by w razie naruszenia jej ustaleń obie strony miały dowód w postaci podpisanego porozumienia zawierającego szczegółowe ustalenia. Przygotowany przez nasz gotowy szablon umowy lojalnościowej ma uniwersalną formę, a jak dokładnie określić warunki umowy oraz zakres jakiego dotyczy, wyjaśniamy poniżej.


Umowa lojalnościowa to dokument wiążący pracownika i pracodawcę, w którym zawarty jest zakaz konkurencji. Umowa taka chroni firmę przed zdradzeniem istotnych informacji, które przyczyniają się do jej sprawnego funkcjonowania. Umowa lojalnościowa obowiązuje zarówno w okresie zatrudnienia pracownika, jak i po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z art. 101 § 1 Kodeksu pracy firma może zaproponować pracownikowi podpisanie dodatkowej umowy, której istotą jest zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.

Jak przygotować umowę lojalnościową?

Niezbędnym elementem umowy lojalnościowej jest jej podstawa prawna. Istotne jest dokładne określenie przedmiotu lojalki. Umowa musi zawierać dane firmy oraz pracownika, zakres zakazu konkurencji, czas trwania zakazu oraz wysokość odszkodowania za złamanie umowy. Dodatkowo w umowie powinien wystąpić zapis, że pracodawca wyraża zgodę na udoskonalanie kwalifikacji zawodowych pracownika, ze wskazaniem rodzaju kursu, szkolenia i miejsca, w którym szkolenie się odbędzie. Powinna pojawić się także informacja, że pracownik nie może, w trakcie trwania umowy lub zaraz po jej zakończeniu wykonywać zbliżonych obowiązków na rzecz konkurencji. W umowie lojalnościowej ustala się także wszelkie warunki odstąpienia od umowy oraz przepisy końcowe. Niezbędnymi elementami umowy lojalnościowej są także data, miejsce podpisania kontraktu oraz odręczne podpisy pracodawcy oraz pracownika.

Umowa lojalnościowa wzór

Lojalka powinna być zawarta na piśmie, aby stanowić później udokumentowany dowód. Jej postanowienia nie mogą być krzywdzące dla pracownika i mniej korzystne dla niego niż obowiązujący kodeks pracy. Przygotowując umowę lojalnościową warto skorzystać z darmowego szablonu umowy, który pobierzesz na naszej stronie – zawiera wszystkie najważniejsze elementy tego rodzaju pisma. Na podstawie wzoru łatwo można przygotować własną umowę lojalnościową, uzupełniając treści bazowe o szczegółowe ustalenia zainteresowanych stron.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki