Darmowe wzory umowy o pracę

Umowa o pracę jest jedną z wielu form zawiązywania stosunku pracy i równocześnie stanowi cel większości pracowników. To ona zapewnia możliwość korzystania z przywilejów pracowniczych, a w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony daje gwarancję trwałości zatrudnienia. Większość pracowników traktuje umowę o pracę jako najatrakcyjniejszą formę zatrudnienia. Trzeba jednak wiedzieć, że rozgraniczamy kilka rodzajów umowy o pracę, a nie wszystkie niosą za sobą takie same korzyści. Niezwykle ważne przy sporządzaniu takiego dokumentu jest przestrzeganie kilku zasad konstrukcji umowy o pracę, dlatego bardzo pomocne mogą się okazać nasze wzory.

Wzór umowy o pracę pozwala na bezbłędne wypełnienie dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przed sporządzeniem stosownej umowy warto zapoznać się z kilkoma kwestiami, jak to co powinno się znaleźć w umowie o pracę, czy w jakich okolicznościach faktycznie można zaoferować tę formę zatrudnienia. Poniżej możecie znaleźć interesujące fakty oraz wzory umów o pracę – przygotowaliśmy wzory wszystkich popularnych rodzajów umów o pracę. Szablony wystarczy poddać prostej i intuicyjnej edycji, co pozwoli stworzyć poprawny dokument.

Co musi się znaleźć w umowie o pracę?

Umowa o pracę jest najważniejszym dokumentem przy nawiązaniu stosunku pracy. To on określa strony zawierające współpracę oraz określa wysokość wynagrodzenia i warunki zatrudnienia. Poprawne wypełnienie umowy o pracę jest niezwykle kluczowe i będzie rzutować na wiele kwestii w przyszłości. Właśnie dlatego warto skorzystać ze wzorów umów o pracę, które pozwolą na sprawne przygotowanie poprawnego dokumentu.

Przepisy Kodeksu pracy jasno określają zawartość umowy o pracę, w której muszą się znaleźć wszystkie ustalenia zawarte między pracownikiem i pracodawcą. Konieczne jest uwzględnienie w dokumencie stron umowy, jej rodzaju oraz miejsca wykonywania pracy i wysokość wynagrodzenia. Nie wolno zapominać o uwzględnieniu wymiaru czasu pracy. Warto pamiętać, że w przypadku umów o pracę na niepełny etat, w umowie powinny się znaleźć informacje o ustalonym limicie godzin, po przekroczeniu którego pracownikowi będzie przysługiwać prawo do dodatku za nadgodziny.

Rodzaje umowy o pracę i różnice

Mówiąc o pracy na etat, od razu kojarzymy ją z umową o pracę. Trzeba jednak mieć świadomość, że na rynku pracy rozgraniczamy trzy rodzaje umów o pracę, które zawierają w sobie znaczące różnice dotyczące między innymi okresu zatrudnienia. Jakie rodzaje umów o pracę obowiązują w Polsce?

Umowa o pracę na okres próbny jest powszechnie stosowaną formą sprawdzenia nowych pracowników. Dzięki tej formie zatrudnienia pracodawca może w krótkim czasie ocenić kompetencje nowego pracownika, zaś ten ma szansę zapoznania się ze strukturami oraz warunkami pracy w danej firmie. Pracodawcy mogą wystawić umowę na okres próbny opiewającą na czas maksymalnie 3 miesięcy.

Umowa o pracę na czas określony jest szczególnie ceniona przez pracodawców. Z pomocą tej konkretnej umowy pracodawca może nieco sprawniej zarządzać siłą roboczą łatając tymczasowe wakaty lub korzystając z możliwości wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Obecnie można podpisać maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony, a czas zatrudnienia przy tej formie nie może trwać dłużej niż 33 miesiące.

Umowa na czas nieokreślony jest celem niemal każdego pracownika. Tylko ona daje gwarancję stałego zatrudnienia i w razie wypowiedzenia wymaga od pracodawcy podania przyczyn takiej decyzji. Gotowy szablon umowy o pracę na czas nieokreślony pozwala na szczegółowe wypełnienie dokumentu wszystkimi potrzebnymi informacjami do zawarcia ważnego stosunku pracy.

W przypadku różnych rodzajów umów o pracę główną różnicą jest okres wypowiedzenia. Rzutuje on na sposób rozstania się pracownika z pracodawcą i warto wiedzieć, przy jakiej umowie ile może potrwać okres wypowiedzenia. Równocześnie należy nadmienić, że zgodnie z Kodeksem pracy okres wypowiedzenia rozpoczyna się wraz z końcem tygodnia bądź miesiąca w zależności od jego długości.