Wzór podania o przedłużenie umowy o pracę

Wzór podania o przedłużenie umowy o pracę

Wzór podania o przedłużenie umowy o pracę został przygotowany według ogólnych standardów, a jego treść ma charakter uniwersalny. Warto jednak, w zależności od zajmowanego stanowiska, spersonalizować szablon oraz zadbać o to, by argumenty zawarte w prośbie były stosowne do sytuacji i skłaniały pracodawcę do dalszego zatrudnienia pracownika na konkretnym stanowisku. Dokument można pobrać w dwóch formatach, w tym edytowalnym, dzięki któremu można dowolnie przekształcić treść dokumentu. Wzór podania o przedłużenie umowy o pracę w DOC. jest kompatybilny z programem MS Word oraz popularnymi darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Wraz ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia umowy o pracę na czas nieokreślony nie zawsze pracodawca z wyprzedzeniem informuje o dalszych planach co do pracownika. W takim przypadku, jeśli chcemy zachować posadę na tym stanowisku, warto złożyć podanie o przedłużenie umowy o pracę. Taki dokument umożliwia nie tylko przypomnienie się w sprawie ustaleń co do przedłużenia umowy i okresu, na jaki kolejna ma być podpisana, ale w razie wątpliwości pracodawcy może przechylić szalę na korzyść pracownika. W podaniu bowiem motywujemy swoją prośbę, wykazując zalety naszej pracy w okresie dotychczasowego zatrudnienia i powody, dla których przedłużenie umowy o pracę jest obustronnie korzystne.

Podanie o przedłużenie umowy o pracę

Umowa o pracę na okres próbny jest zazwyczaj stosowana przez pracodawców chcących się przekonać, czy wybrany pracownik spełni ich oczekiwania. Osoba zatrudniona ma także możliwość poznania warunków pracy oraz struktur danego przedsiębiorstwa. Większość pracodawców chętnie korzysta z tej formy zawarcia stosunku pracy. Należy mieć świadomość, że wzór umowy o pracę na okres próbny może być wykorzystany jedynie w przypadku zatrudnienia nowego pracownika i na okres maksymalnie 3 miesięcy. Po tym czasie pracodawca nie musi decydować się na dalsze zatrudnienie konkretnego pracownika, ale jeżeli zechce kontynuować współpracę, to musi spisać umowę o pracę na czas określony bądź nieokreślony.

Wszystko, co powinno się zawrzeć w dokumencie, znajduje się we wzorze umowy o pracę na okres próbny, który udostępniono powyżej. Należy pamiętać zamieszczeniu w piśmie stron umowy, daty zawarcia, rodzaju oraz warunków świadczenia pracy i wysokości wynagrodzenia. Bardzo ważne, aby zwracać uwagę, czy umowę sporządzono jako zawartą na okres próbny, czy na czas określony. Wiąże się to z różnymi okresami wypowiedzenia umowy.

Co napisać w podaniu o przedłużenie umowy o pracę

Okres próbny może zostać skrócony, ale także w konkretnych sytuacjach jest możliwe ponowne przyznanie okresu próbnego pracownikowi, z którym już wcześniej podpisano taką umowę. Ponowny okres próbny może zostać przyznany w przypadku zmiany stanowiska bądź wyznaczeniu nowego zakresu czynności wymagających ponownej oceny kwalifikacji. Czas wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny:

  • 3 dni robocze przy umowie zawartej na mniej niż 2 tygodnie;
  • 1 tydzień przy umowie zawartej na czas dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie przy umowie zawartej na 3 miesiące.

Umowa o pracę na okres próbny może zostać rozwiązana na trzy sposoby:

  • za porozumieniem stron;
  • za wypowiedzeniem;
  • bez wypowiedzenia.

Umowa wygasa wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta. W przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny sąd pracy orzeka jedynie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia obliczonego proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał pracownikowi do końca umowy. Sąd nie orzeka o przywróceniu pracownika do pracy.

Wzór podania o przedłużenie umowy o pracę

Warto skorzystać z szablonu i dostosować go na potrzeby firmy, by mieć w dokumentacji stały wzór stosowany w przypadku zatrudniania każdego nowego pracownika. Taki dokument zobowiązuje obie strony do przestrzegania Prawa pracy, a zatem pracownik zatrudniony na umowę o pracę na okres próbny ma obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy wynikających z zakresu świadczonej pracy, a pracodawca musi z kolei respektować prawne przywileje zatrudnionego. Osoba zatrudniona ponosi również odpowiedzialność porządkową za przekraczanie swoich praw lub niewywiązywanie się z obowiązków. Umowa o pracę na okres próbny wiąże się z otrzymywaniem przez pracownika wynagrodzenia i stosowanie umów o charakterze nieodpłatnym jest zabronione, podobnie jak stosowanie umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy są wyraźne przesłanki do nawiązania stosunku pracy.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki