Symulant w szeregach - jak sobie z nim poradzić?

Symulant w szeregach - jak sobie z nim poradzić?
Pracodawca, który ma podejrzenia, że jego podwładny nadużywa zwolnień lekarskich, otrzymał od ustawodawcy pełen wachlarz narzędzi, za pomocą których może skontrolować pracownika. Poza samodzielną wizytą w miejscu zamieszkania zatrudnionego, może skorzystać również z pomocy pracowników ZUS.

Zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy pracownik jest obowiązany ?wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę?. Pracownik, którzy wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem musi być świadomy konsekwencji, jakie może ponieść. Te, jak wynika z przepisów prawa pracy, mogą być bardzo dotkliwe. Wszystko zależy wyłącznie od tego, czy pracodawca zainteresuje się tym, dlaczego jego podwładny tak często przebywa na zwolnieniach lekarskich.

Zwolnienie ? abyś wyzdrowiał

Zasadniczym celem, dla którego lekarz wypisuje pracownikowi zwolnienie lekarskie, jest to, aby mógł on poprawić stan swojego zdrowia i powrócić do wykonywanych przez siebie zadań służbowych w jak najszybszym terminie. Oznacza to, że zatrudniony, który przebywa na zwolnieniu dłużej niż powinien lub wykorzystuje je w nieodpowiednim celu, naraża się na zarzut działania na szkodę firmy, która go zatrudnia. Warto przy tym zauważyć, że zgodnie z przepisami, możliwość przeprowadzenia kontroli ma zarówno pracodawca, jak i pracownicy ZUS. Ten pierwszy kontroluje swojego pracownika najczęściej w pierwszej fazie wykorzystywania przez niego zwolnień lekarskich. Dlaczego? Warto wskazać na art. 92 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną ? trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego ? pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Inaczej mówiąc, za absencję swojego podwładnego płaci pracodawca. W takiej sytuacji inspektorzy ZUS najczęściej nie interweniują.

Kontrola w dwóch aspektach

Gdy dochodzi do kontroli zasadności przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim, dotyczy ona dwóch kwestii ? materialnej i formalnej. W pierwszym przypadku chodzi o to, aby sprawdzić, czy osoba zatrudniona rzeczywiście wykorzystuje zwolnienie w sposób prawidłowy. Druga część kontroli odnosi się wyłącznie do kwestii formalnych, czyli sprawdzenia, czy zwolnienie lekarskie zostało wystawione w sposób poprawny. Istotnym elementem kontroli jest również sprawdzenie, czy dokument, na podstawie którego pracownik przebywa na zwolnieniu nie został sfałszowany. Jeżeli pracodawca ma takie podejrzenie, to ? w pierwszej kolejności ? powinien zwrócić się do lekarza, który wystawił. Dopiero później zawiadomiony powinien zostać również ZUS.

Gdy pracownika nie ma w domu

Przy kontroli w miejscu zamieszkania pracownika warto zwrócić uwagę na sytuację, w której osoba zatrudniona jest nieobecna. W takiej sytuacji nie traci ona automatycznie prawa do wynagrodzenia chorobowego. Nie można bowiem zakładać, że wykorzystuje ona zwolnienie lekarskie niezgodnie z przepisami. Pracodawca lub inspektorzy przeprowadzający kontrolę powinni ponowić ją w innym terminie i zażądać wyjaśnień. Może się bowiem okazać, że pracownik stosował się do zaleceń lekarza ? np. miał umówioną wizytę w przychodni. W takiej sytuacji powinien on jednak udokumentować swoją nieobecność w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że doszło do naruszenia przepisów.

Poważne konsekwencje

W sytuacji, gdy pracownik narusza przepisy i korzysta ze zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem pracodawca ma prawo nawet rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Ponadto, w sytuacji, gdy osoba zatrudniona wykorzystywała zwolnienie, aby np. świadczyć pracę na rzecz innego podmiotu, traci ona prawo do zasiłku chorobowego i to za cały okres przebywania na zwolnieniu. Warto przy tym zauważyć, że problem z roku na rok nasila się ? kontrole przeprowadzane przez inspektorów ZUS wykazują szereg naruszeń w tym zakresie, część osób podnosi nawet konieczność zaostrzenia kar za nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego.

Oceń ten wpis
Symulant w szeregach - jak sobie z nim poradzić?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

gość
2019-12-12, 07:57
Nie jest tak łatwo uchwycić "symulanta", który co pewien czas ma L4. W końcu to L4 lekarz mu daje. Najgorzej jest wtedy, gdy nie pisze na zwolnieniu, że chory pacjent musi leżeć, czyli przebywać w domu.
Piotr BO
2019-05-21, 07:37
Czasami się zdarza, że są symulanci w firmie. Każdy ma prawo chorować, ale u nas jeden pracownik zawsze corocznie choruje w miesiącu lipcu i sierpniu. Tak robił to już 3 razy. Chyba tego roku jak zachoruje, będzie miał kontrolę ni tylko z ZUS. Plotki chodzą, że on w tym casie przebywa poza granicami naszego kraju..., gdzie pracuje na czarno.
Babia Hora
2019-05-08, 13:23
Być może słyszałeś, że HR koncentruje się na pomaganiu firmie w osiągnięciu sukcesu, a nie na pomocy w karierze dla poszczególnych pracowników. Jeżeli ktoś symuluje może czas na zmiany.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.