Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1038        SUBSKRYBUJE: 7269
Tematy, które interesują czytelników:  Kontrahent, Stres w pracy, Work-life balance, Praca w soboty

Symulant w szeregach - jak sobie z nim poradzić?

Symulant w szeregach - jak sobie z nim poradzić?

Pracodawca, który ma podejrzenia, że jego podwładny nadużywa zwolnień lekarskich, otrzymał od ustawodawcy pełen wachlarz narzędzi, za pomocą których może skontrolować pracownika. Poza samodzielną wizytą w miejscu zamieszkania zatrudnionego, może skorzystać również z pomocy pracowników ZUS.

Zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy pracownik jest obowiązany ?wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę?. Pracownik, którzy wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem musi być świadomy konsekwencji, jakie może ponieść. Te, jak wynika z przepisów prawa pracy, mogą być bardzo dotkliwe. Wszystko zależy wyłącznie od tego, czy pracodawca zainteresuje się tym, dlaczego jego podwładny tak często przebywa na zwolnieniach lekarskich.

Zwolnienie ? abyś wyzdrowiał

Zasadniczym celem, dla którego lekarz wypisuje pracownikowi zwolnienie lekarskie, jest to, aby mógł on poprawić stan swojego zdrowia i powrócić do wykonywanych przez siebie zadań służbowych w jak najszybszym terminie. Oznacza to, że zatrudniony, który przebywa na zwolnieniu dłużej niż powinien lub wykorzystuje je w nieodpowiednim celu, naraża się na zarzut działania na szkodę firmy, która go zatrudnia. Warto przy tym zauważyć, że zgodnie z przepisami, możliwość przeprowadzenia kontroli ma zarówno pracodawca, jak i pracownicy ZUS. Ten pierwszy kontroluje swojego pracownika najczęściej w pierwszej fazie wykorzystywania przez niego zwolnień lekarskich. Dlaczego? Warto wskazać na art. 92 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną ? trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego ? pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Inaczej mówiąc, za absencję swojego podwładnego płaci pracodawca. W takiej sytuacji inspektorzy ZUS najczęściej nie interweniują.

Kontrola w dwóch aspektach

Gdy dochodzi do kontroli zasadności przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim, dotyczy ona dwóch kwestii ? materialnej i formalnej. W pierwszym przypadku chodzi o to, aby sprawdzić, czy osoba zatrudniona rzeczywiście wykorzystuje zwolnienie w sposób prawidłowy. Druga część kontroli odnosi się wyłącznie do kwestii formalnych, czyli sprawdzenia, czy zwolnienie lekarskie zostało wystawione w sposób poprawny. Istotnym elementem kontroli jest również sprawdzenie, czy dokument, na podstawie którego pracownik przebywa na zwolnieniu nie został sfałszowany. Jeżeli pracodawca ma takie podejrzenie, to ? w pierwszej kolejności ? powinien zwrócić się do lekarza, który wystawił. Dopiero później zawiadomiony powinien zostać również ZUS.

Gdy pracownika nie ma w domu

Przy kontroli w miejscu zamieszkania pracownika warto zwrócić uwagę na sytuację, w której osoba zatrudniona jest nieobecna. W takiej sytuacji nie traci ona automatycznie prawa do wynagrodzenia chorobowego. Nie można bowiem zakładać, że wykorzystuje ona zwolnienie lekarskie niezgodnie z przepisami. Pracodawca lub inspektorzy przeprowadzający kontrolę powinni ponowić ją w innym terminie i zażądać wyjaśnień. Może się bowiem okazać, że pracownik stosował się do zaleceń lekarza ? np. miał umówioną wizytę w przychodni. W takiej sytuacji powinien on jednak udokumentować swoją nieobecność w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że doszło do naruszenia przepisów.

Poważne konsekwencje

W sytuacji, gdy pracownik narusza przepisy i korzysta ze zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem pracodawca ma prawo nawet rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Ponadto, w sytuacji, gdy osoba zatrudniona wykorzystywała zwolnienie, aby np. świadczyć pracę na rzecz innego podmiotu, traci ona prawo do zasiłku chorobowego i to za cały okres przebywania na zwolnieniu. Warto przy tym zauważyć, że problem z roku na rok nasila się ? kontrole przeprowadzane przez inspektorów ZUS wykazują szereg naruszeń w tym zakresie, część osób podnosi nawet konieczność zaostrzenia kar za nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.