Agencje pracy i praca za granicą

A może pracownik przez agencję pracy tymczasowej?

20 maja 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 21 głosów

21 głosów

12 komentarzy
A może pracownik przez agencję pracy tymczasowej?
Zatrudnienie pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej może być rozpatrywane na dwóch płaszczyznach. Poza optymalizacją kosztów pracy należy zwrócić uwagę na fakt, że to rozwiązanie jest korzystne dla tych pracodawców, u których zapotrzebowanie na pracę jest zmienne.

Korzystanie z pośrednictwa agencji pracy niesie za sobą dla pracodawcy szereg korzyści. Przede wszystkim mowa tu o możliwości obniżenia kosztów pracy. Dzieje się tak dlatego, że nie musi on oddelegowywać pracownika do przeprowadzenia rekrutacji, nie naraża on firmy na paraliż i co istotne nie musi ponosić kosztów związanych z badaniami profilaktycznymi nowego pracownika czy obsługą kadrową. O wszystkie wyżej wymienione aspekty dba sama agencja pracy tymczasowej. Poza oszczędnościami na płaszczyźnie finansowej pracodawca może zatem również zaoszczędzić całkiem sporo czasu. Z jego punktu widzenia ważne powinno być również to, że stosowany jest tu uproszczony tryb rezygnacji z usług takiego pracownika ? nie obowiązuje tu szereg norm ochronnych.

Jedną z możliwości optymalizacji kosztów w firmie jest korzystanie z usług agencji pracy. To również rozwiązanie dla tych wszystkich pracodawców, u których zapotrzebowanie na pracowników jest zmienne. Leasing pracowniczy, gdyż o nim mowa, jest w naszym kraju coraz popularniejszy.

Wzrost popularności modelu zatrudnienia przez agencje pracy tymczasowej

Z roku na rok wzrasta liczba firm, które zajmują się rekrutowaniem i dostarczaniem pracowników do swoich klientów, czyli zazwyczaj dużych i średnich przedsiębiorstw. Z punktu widzenia pracodawców, takie rozwiązanie cieszy się popularnością z uwagi przynajmniej na kilka kwestii. Po pierwsze mowa tu o znaczącej możliwości obniżenia kosztów pracy, po drugie szybkości, z jaką można skorzystać z usług pracownika zewnętrznego. I tak, podmiot zatrudniający nie musi ponosić obciążeń finansowych, które związane są zarówno z rekrutacją pracowników, przeprowadzaniem badań profilaktycznych czy też z obsługą kadrową. Ponadto, pracodawca nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji, gdyż obowiązek ten spoczywa na firmie zewnętrznej. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest szybkość, z jaką można zrezygnować z usług pracowników. Inaczej mówiąc, nie mają tu zastosowania normy ochronne.

Video

Szukasz pracy?

Zatrudnię Samodzielnego kucharza

FUNDACJA "WSPÓLNYM KROKIEM"

 • Stęszew
 • 32-47 zł / h
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Operator wózków widłowych

Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.

 • Strumień
Dodana

Podstawa prawna zatrudnienia pracownika "tymczasowo"

Zatrudnianie pracowników tymczasowych przez pracodawców zostało uregulowane w ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Agencje działają zaś zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Praca tymczasowa, w rozumieniu powyższych ustaw, jest stosunkiem prawnym. W jej nawiązaniu udział biorą trzy podmioty, czyli agencja, pracodawca użytkownik oraz pracownik tymczasowy. Ten drugi to ?pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie podczas gdy pracownik tymczasowy to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Zgodnie z definicją praca tymczasowa to stosunek prawny, w którym udział biorą trzy podmioty:

 • agencja pracy tymczasowej,

 • pracownik tymczasowy,

 • pracodawca użytkownik.

Wyżej wymieniona ustawa zawiera również wyjaśnienie tych pojęć. O ile nikomu nie trzeba raczej tłumaczyć, kim jest pracownik tymczasowy lub agencja pracy tymczasowej, to wiele pytań budzi pracodawca użytkownik. Otóż, w tym kontekście mowa o pracodawcy lub takim podmiocie, który nie jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, który wyznacza pracownikowi tymczasowemu zadania i kontroluje ich wykonywanie. Warto przy tym podkreślić, że nie zawiera on umowy z zainteresowanym kandydatem, ale z agencją pracy tymczasowej. Z mocy prawa posiada jednak takie uprawnienia, które pozwalają mu na organizowanie i sprawdzanie pracy właśnie pracownika tymczasowego.

Zatrudnienie przez agencje pracy tymczasowej - jak wygląda w praktyce

Praca tymczasowa - charakterystyka i podstawa zatrudnienia w agencjach

Trzeba pamiętać, że zatrudnienie pracownika tymczasowego ? choć nie jest pozbawione zalet ? może być o tyle kłopotliwe, że ten może wykonywać powierzone mu zadania tylko i wyłącznie przez pewien czas.

Co więcej, jego obowiązki powinny:

 • mieć charakter sezonowy, okresowy lub doraźny,

 • być takie, że terminowe ich wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracownika nie byłoby możliwe,

 • należeć do pracownika zatrudnionego przez pracodawcę, ale aktualnie nieobecnego w zakładzie pracy.

Tylko taka praca wykonywana przez pracownika tymczasowego nie zostanie uznana za nadużycie ze strony pracodawcy użytkownika. Ponadto, musi on pamiętać o terminach wyznaczonych w ustawie, których nie może przekroczyć. Okres świadczenia pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy nie może przekraczać 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik wykonuje zadania na rzecz danego pracodawcy, których wykonanie należy do obowiązków pracownika nieobecnego. W takim przypadku okres świadczenia pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Jak zatrudnić pracownika przez agencje pracy tymczasowej?

Aby zatrudnić pracownika tymczasowego w pierwszej kolejności niezbędne jest podpisanie stosownej umowy z agencją pracy tymczasowej. Z punktu widzenia stron ważne jest, że ustawa nie narzuca im treści umowy, co oznacza, że mogą one ją dowolnie kształtować zgodnie ze swoimi potrzebami i ustaleniami. Jest to o tyle istotne, że większość agencji pracy różnicuje wysokość prowizji za skierowanie pracownika tymczasowego do pracodawcy w zależności choćby od długości umowy.

Video

Choć zatrudnienie pracownika tymczasowego nie jest sprawą trudną, to trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach, które leżą po stronie pracodawcy. Mowa tu między innymi o konieczności jeszcze przed podpisaniem umowy z agencją poinformowania o tym fakcie reprezentatywnej organizacji związkowej. W przypadku jednak, gdy pracownik tymczasowy będzie miał świadczyć pracę dłużej niż przez 6 miesięcy, to niezbędne będzie nie tylko poinformowanie organizacji związkowej, ale również uzgodnienie tego faktu z nią.

Outsourcing czy to tylko chwilowa moda?

Coraz częściej specjaliści z zakresu HR, którzy zajmują się tematyką pracy tymczasowej, podkreślają, że agencje pracy tymczasowej działają, gdyż aktualnie są po prostu modne. Z punktu widzenia jednak polskich pracodawców trzeba zaznaczyć, że idealnie spełniają swoją rolę, czyli pozwalają na minimalizowanie kosztów utrzymania pracowników. Dodatkowo, o czym często się zapomina, są rozwiązaniem również korzystnym z punktu widzenia przynajmniej pewnej grupy pracowników.

Uwaga - agencja pracy tymczasowej

Mowa tu głównie o tych, którzy poszukują elastycznych form zatrudnienia chcą pracować na część etatu, szukają pracy dodatkowej lub też chcą pracę połączyć z nauką. W takich przypadkach praca przez agencję pracy jest rozwiązaniem bardzo korzystnym, gdyż istnieje możliwość porozumienia się zarówno w kwestii godzin, jak i dni świadczenia pracy. I właśnie z tych dwóch powodów agencje pracy tymczasowej jak się wydaje jeszcze przez wiele lat będą popularne w naszym kraju.

Podsumowanie:
  • Leasing pracowniczy staje się coraz popularniejszy w Polsce jako sposób optymalizacji kosztów oraz elastycznego zaspokojenia zapotrzebowania na pracowników przez firmy.
  • Pracodawcy korzystający z usług agencji pracy tymczasowej obniżają koszty związane z rekrutacją i obsługą kadrową, a także unikają odpowiedzialności za prowadzenie dokumentacji.
  • Zatrudnianie pracowników tymczasowych jest regulowane prawnie, a okres świadczenia pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy jest ograniczony do 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych.

To może Cię również zainteresować

Agencja pracy - czy warto skorzystać z jej usług?

Najczęściej zadawane pytania

Praca tymczasowa kiedy warto ją podjąć? - kwestie prawne

Z punktu widzenia podmiotów, które zawiązują stosunek prawny istotnym jest, że praca tymczasowa może być wykonywana wyłącznie przez okres, który został wskazany w ustawie. Zgodnie z art. 2 ust. 3 mowa tu o takich zadaniach, jak: - wykonywanie prac o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub - których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub - których wykonywanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Praca przez agencje pracy tymczasową - o czym pamiętać?

Warto pamiętać, że zatrudnianie pracowników tymczasowych w innych celach niż te, które podane zostały powyżej, to naruszenie zasad obowiązującego prawa. Wówczas też pracownik ma podstawy by dochodzić swoich praw. Identycznie będzie w sytuacji przekroczenia terminów wykonywania przez pracownika pracy tymczasowej. Zgodnie z art. 20 ustawy okres świadczenia pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć łącznie 18 miesięcy w ciągu okresu, który obejmuje kolejne 36 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik tymczasowy wykonuje zadania należące do obowiązków pracownika zatrudnionego bezpośrednio przez pracodawcę. W takim przypadku mowa o okresie pracy, który nie może przekroczyć 36 miesięcy. Po tym okresie przerwa musi wynosić co najmniej 36 miesięcy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

12 komentarzy

Izydor

Izydor

Nie sądzę, żeby praca tymczasowa była najlepszym rozwiązaniem dla kogoś, kto szuka stabilnego zatrudnienia. Może to co najwyżej stanowić chwilowe rozwiązanie, żeby zarobić na czynsz lub rachunki.
OBI tak to robi

OBI tak to robi

Korzystanie z usług agencji pracy jest dla mnie i mojej firmy świetnym sposobem na obniżenie kosztów pracy. Co więcej, dzięki temu, że agencja zajmuje się rekrutacją i obsługą kadrową, mogę skupić się na innych aspektach prowadzenia biznesu. Polecam!
Turbo

Turbo

Praca tymczasowa zawsze ma swoje wady i zalety. Jednym z minusów jest to, że nie daje pewności zatrudnienia na stałe. Z drugiej strony, czasami trzeba wziąć to, co jest dostępne, żeby przetrwać. W końcu każda praca potrzebuje jakichś ofiar.
Hania

Hania

Rozumiem, że usługi agencji pracy to dobry pomysł dla pracodawców, ale co z osobami szukającymi pracy? Czy te agencje pomagają również w znalezieniu zatrudnienia, czy tylko pośredniczą w zatrudnianiu pracowników? Bo jeśli nie pomagają, to osoba bezrobotna wciąż pozostaje bez pracy...
jeżyk

jeżyk

Pewne firmy współpracują z takimi agencjami i tylko rekrutują pracowników za ich pośrednictwem więc nie powinno się tego nie doceniać.
Stanisław

Stanisław

Te najważniejsze i znane agencje na rynku jak widać współpracują z pewnymi wielkimi korporacjami bo wiele ich ogłoszeń z tym jest związanych.
Jonek

Jonek

Zatrudnienie przez agencje to normalna sprawa. Wszystkie prawne aspekty potencjalnego pracownika nie interesują, ale owszem dobrze, że opisujecie jak to jest w praniu.
Sandra

Sandra

Wiele firm po prostu ma taką działalność, że potrzebuje w danych okresach pracowników Inaczej to nie działa.
Damian

Damian

Rożne są firmy, niektóre takie kastingi wolą realizować przez zewnętrzne firmy. Każda organizacja jest inna. Jedni sobie to cenią a inni nie.
Bianco

Bianco

Jeśli nastawiłeś swoje serce na konkretne miasto, zbadaj, jak łatwo będzie znaleźć pracę i miejsce do życia. Sprawdź, jak ludzie dojeżdżają do pracy i jak to wpływa na budżet i oczekiwania.
Ludia

Ludia

Pochwal się doświadczeniem, które już masz - a my wszyscy mamy doświadczenie w czymś, bez względu na to, czy są to umiejętności mające zastosowanie na stanowisku nauczycielskim, czy kariera jako pracownik sezonowy.
Cisna

Cisna

Na dzisiejszym rynku pracy szczególnie do ciekawych firm dobrze jest skorzystać ogłoszeń tego typu. Zawsze to jest szansa by potem na stałe pracować i zaczepić się w sprawdzonym miejscu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka