Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. analiz

Zakres obowiązków:

 • Badanie i analizowanie przebiegu transakcji podejrzanych i ponadprogowych, w tym m.in. współuczestniczenie przy realizacji pilnych procedur wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu projektów zawiadomień do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, projektów powiadomień do organów kontroli skarbowej i organów ścigania oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli do organów podatkowych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
 • Przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych, współuczestniczenie w opracowywaniu projektów pism do instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących zajmujących się zapobieganiu praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu w zakresie prowadzonych analiz oraz weryfikowanie otrzymanych od nich informacji, jak również współpraca w przygotowywaniu zapytań do zagranicznych odpowiedników Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
 • Współpraca przy wprowadzaniu do bazy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych danych dotyczących podmiotów podejrzanych o przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz przygotowywanie projektów zapytań.
 • Realizowanie działań pomiędzy instytucjami obowiązanymi a jednostkami współpracującymi w zakresie podejmowania czynności polegających na blokadach rachunków lub wstrzymaniu transakcji.
 • Współpraca przy przygotowywaniu informacji do sprawozdań, analiz, informacji i materiałów, uczestnictwo w przygotowywaniu stanowiska do dokumentów i programów na poziomie międzyresortowym dotyczących działania GIIF oraz sporządzanie prezentacji w języku polskim lub językach obcych.
 • Przygotowywanie projektów informacji zwrotnych do uprawnionych instytucji o przekazanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury oraz współpraca w przygotowywaniu i przekazywaniu materiałów.
 • Przygotowywanie projektów dokumentacji spraw przekwalifikowanych na analizę pasywną oraz przygotowywanie i wprowadzanie danych do bazy oraz współpraca w testowaniu modeli i strumieni analitycznych na potrzeby m.in. automatycznej analizy transakcji progowych oraz testowanie i weryfikowanie nowych aplikacji analitycznych tworzonych na potrzeby departamentu.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w instytucjach obowiązanych lub w administracji skarbowej lub w organach ścigania przestępstw gospodarczych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
 • Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego
 • Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Umiejętności argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analizy i przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Prosimy o wypełnienie formularza przygotowanego przez pracodawcę
Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę z formularzem pracodawcy do zbierania CV kandydatów.
APLIKUJ

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (22) 694 38 83

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
21-05-2020
Oferta wygasa w dniu:
04-06-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

STRABAG

Specjalista ds. Kalkulacji Robót Ogólnobudowlanych (m/k)

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG

POLECANA
Pruszków
Opublikowana:26-05-2020 POLECANA