Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor wojewódzki ds. gospodarowania funduszem wynagrodzeń

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-18

Zakres obowiązków:

 • Planowanie budżetu dysponenta trzeciego stopnia (w układzie tradycyjnym i zadaniowym) w zakresie funduszu wynagrodzeń i jego pochodnych celem zapewnienia rzetelnego i terminowego przygotowania projektu budżetu państwa oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.
 • Analizowanie zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach (ŚUW) celem zapewnienia Kierownictwu Urzędu rzetelnej i aktualnej informacji nt. możliwości sfinansowania działań kadrowo-płacowych.
 • Przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu państwa (w układzie tradycyjnym i zadaniowym) oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie funduszu wynagrodzeń i jego pochodnych w celu przekazania materiałów do wydziału przygotowującego projekt budżetu dysponenta głównego oraz umożliwienia rzetelnego i terminowego przygotowania projektu budżetu państwa.
 • Przygotowywanie wniosków ws. wystąpienia o zwiększenie budżetu dysponenta trzeciego stopnia o środki pochodzące z rezerw celowych i rezerwy Wojewody Śląskiego oraz wniosków w sprawie przeniesienia środków finansowych w celu dostosowania planu wydatków (w układzie tradycyjnym i zadaniowym) do faktycznych potrzeb Urzędu.
 • Koordynowanie, ewidencjonowanie i wprowadzanie zmian w zakresie przyporządkowania pracowników ŚUW do działań budżetu zadaniowego w celu zachowania zgodności klasyfikacji budżetu zadaniowego ponoszonych wydatków z ich faktycznymi celami.
 • Weryfikowanie i ewidencjonowanie wniosków o wyrażenie zgody na realizację wydatków oraz monitorowanie i analizowanie realizacji wniosków, zaangażowanych umów oraz wydatkowanych środków budżetowych w ramach wynagrodzeń bezosobowych w celu zabezpieczenia środków na realizacje zadania zgodnie z limitem w planie finansowym Urzędu oraz prawidłowej realizacji budżetu dysponenta III-go stopnia.
 • Sporządzanie zestawień potwierdzających poniesienie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników i wniosków o płatność w zakresie zatrudnienia pracowników ŚUW realizujących zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (UE) celem przekazania do Ministerstwa Rozwoju (MR).
 • Przygotowywanie materiałów koniecznych do sporządzenia sprawozdań i analiz w zakresie wykorzystania limitu zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników ŚUW (Rb-70) wraz z kwartalną, półroczną i roczną oceną przebiegu wykonania budżetu w celu przekazania do Wydziału Finansów i Budżetu odpowiedzialnego za przygotowanie zbiorczej oceny realizacji budżetu Wojewody Śląskiego.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe lub wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego
 • znajomość ustaw o: finansach publicznych (dział I, III), służbie cywilnej (rozdział 7), systemie ubezpieczeń społecznych (rozdział 3), pracownikach urzędów państwowych, wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
 • znajomość rozporządzenia MF ws. szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office) na poziomie średniozaawansowanym, w tym tworzenia podstawowych funkcji (logicznych, matematycznych, wyszukiwania) w MS Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Katowice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-07
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-18
Liczba odsłon ogłoszenia:
83
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Inspektor ds. elektrycznych w Administracji Domów Mieszkalnych

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
2019-12-03

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu
Sosnowiec
2019-11-19

Inspektor ds. prowadzenia składnicy akt oraz obsługi kancelaryjno-biurowej i sekretarskiej Komendy

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Mysłowicach
Mysłowice
2019-11-29

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH - DYSPOZYTOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU - BUDOWLANIEC

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
od 4500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-14
od 4500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHRZANOWIE
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Chrzanów
2019-10-11
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach
Żory
2019-12-05

Inspektor ds. stanowisko koordynujące do spraw prezydialnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Rybnik
2019-12-07

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
2019-11-16

SPECJALISTA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYDZIAŁU KONTROLI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu
od 1500 zł
UoP brutto/m-c
Racibórz
2019-11-25
od 1500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp z o.o.
4000-4600 zł
UoP brutto/m-c
Racibórz
2019-11-20
4000-4600 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor ds. zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Częstochowa
2019-12-04

Inspektor wojewódzki ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2019-12-05

Inspektor wojewódzki ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2019-12-05

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Krakowskiego Ziemskiego w Krakowie
Kraków
2019-12-03

Starszy inspektor ds. zarządzania środowiskiem

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków
2019-11-29

Terenowy inspektor mostowy ds. utrzymania mostów

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Kraków
2019-11-28

Inspektor ds. administracyjnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
Kraków
2019-11-25

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Krakowskiego Ziemskiego w Krakowie
Kraków
2019-11-21