Schiever Polska

Poznaj naszą historię

Przez ponad 149 lat, grupa Schiever, z rodzinnej firmy stworzonej w 1871 roku przez Euphémie Schiever, zarządzanej kolejno przez Georges i Jacques Schiever, obecnie kierowanej przez Vincent Picq, Prezesa Zarządu oraz Pierre Courgeon, Przewodniczącego Rady Nadzorczej stała się znaczącym hurtownikiem artykułów spożywczych i przemysłowych.

 • 1871

  Rok założenia. Euphémie Schiever tworzy firmę zajmującą się handlem winami oraz napojami alkoholowymi we Francji.

 • 2001

  Schiever Polska otwiera swój pierwszy hipermarket Auchan w Polsce.

 • 2015

  Otwarcie 7 hipermarketów bi1 w Polsce.

 • 2016

  Otwarcie hipermarketu Auchan w Tadżykistanie.

 • 2021

  Otwarcie 8 hipermarketu bi1 w Ełku.

 • 2022

  Uruchomienie pierwszego esklepu dla zamówień online w bi1.

Nasza misja i filozofia

MISJA: DZIAŁAMY WSPÓLNIE NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO HANDLU DOSTĘPNEGO DLA WSZYSTKICH

 • jesteśmy odpowiedzialni w biznesie
 • stosujemy zasady ładu korporacyjnego
 • podejmujemy działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
 • odnosząc się do naszych wartości Szacunek, Energia, Niezależność – promujemy zasady, standardy oraz etyczne zachowania w relacjach biznesowych i pracowniczych

Szanujemy konkurencję:

 • kierujemy się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
 • promujemy aktywne i uczciwe współzawodnictwo
 • zgodnie z zasadą „fair play” pozyskujemy klientów etycznymi metodami
 • od 2010 roku jesteśmy sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk POHiD (Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji)
Antoine Leveilley – Prezes Zarządu

Pracownicy

NASZ CEL: WZMOCNIENIE WIZERUNKU ODPOWIEDZIALNEGO PRACODAWCY

 • budujemy relacje opartych na naszych 3 wartościach: Szacunek, Energia i Niezależność
 • promujemy równość w miejscu pracy poprzez politykę równych szans oraz przeciwdziałanie dyskryminacji
 • zapewniamy świadczenia socjalne: bony świąteczne, paczki, karnety sportowe, dofinansowanie do wczasów
 • oferujemy prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin oraz grupowe ubezpieczenie na życie
 • budujemy karierę w SCHIEVER poprzez rekrutacje wewnątrz grupy i możliwość awansu wewnątrz struktury spółki (awans zarówno poziomy jak i pionowy)
 • dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie i tym samym zapewniamy bezpieczne miejsca pracy
 • stosujemy jasną komunikację wewnętrzną

Szkolenia

Zapewniamy szkolenia i rozwój poprzez:

 • programy wdrożenia pracowników na stanowisko pracy obejmujące zarówno wiedzę jak i ćwiczenia praktyczne,
 • programy szkoleniowe dla poszczególnych grup stanowiskowych pogłębiające wiedzę na stanowisku oraz umożliwiające rozwój kompetencji,
 • możliwość samokształcenia poprzez dostęp do platformy e-learningowej oferującej szkolenia z różnych obszarów,
 • działania zespołu trenerów wewnętrznych wspierającego implementację nowej wiedzy i umiejętności bezpośrednio w miejscu pracy
 • Program UTALENTOWANI, którego celem jest docenienie i rozwój kompetencji liderskich takich jak: budowa autorytetu, delegowanie, organizacja pracy, motywowanie czy wprowadzanie zmian
 • Diagnoza 5 topowych talentów – test Gallupa przeprowadzony wśród potencjlanych kandydatów na stanowisko menedżera

Kodeks dobrych praktyk

Każdego dnia staramy się poprzez różne nasze działania kształtować właściwą kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa, zwłaszcza kulturę pracy, oraz regulować relacje wewnątrz firmy, a także pomiędzy firmą i jej bezpośrednim otoczeniem w zgodzie z naszymi wartościami.

6 FILARÓW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI SCHIEVER

Grupa Schiever w Polsce realizuje strategię zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiednie działania w zdefiniowanych kluczowych obszarach, powiązanych z głównymi interesariuszami, którymi są dla nas:

 • klient,
 • społeczności lokalne,
 • pracownik,
 • dostawcy,
 • środowisko,
 • etyka.

Różnorodność i polityka równych szans

Od 10 września 2018 roku jesteśmy Sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce!

 • W procesie rekrutacji kierujemy się znormalizowaną, rzeczywistą oceną umiejętności, wyłaniając kandydatów wyłącznie na podstawie obiektywnych kryteriów
 • Zapewniamy równe szanse rozwoju zawodowego: awans wewnątrz struktury spółki bez dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne lub społeczne, religię, czy wiek
 • Wspieramy różnorodność kadry managerskiej: kobiety na stanowiskach managerskich to aż 71% naszej kadry
 • Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami oraz korzystamy z usług kontrahentów zatrudniających takie osoby

Pracuj w Schiever!

Grupa Schiever zatrudnia w Polsce blisko 1300 osób pracujących w 11 lokalizacjach.

Źródłem naszego sukcesu jest nauka. Każdego dnia doskonalimy się w dziedzinie dystrybucji i w zarządzaniu, aby zagwarantować dobre wyniki naszej firmie. Nasza kadra zarządzająca, każdy szef działu, każdy pracownik nieustannie odkrywają zasady funkcjonowania wielkiej dystrybucji.

Jeśli jesteś otwarty, ambitny, komunikatywny i zorganizowany, lubisz ruch i działanie, potrafisz się zaangażować w pracę, szybko się uczysz i chcesz dołączyć do zespołu Schiever w Polsce, by pracować na nasz wspólny sukces wybierz interesujące cię stanowisko i prześlij do nas swoją aplikację.

Wszystkim współpracownikom gwarantujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szkolenia pozwalające na podnoszenie kwalifikacji,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • atrakcyjny pakiet socjalny.

Benefity

 • Prywatna opieka medyczna
 • Imprezy integracyjne
 • Karnety na siłownię / karta MultiSport
 • Bony towarowe
 • Możliwość awansu
 • Dodatkowe ubezpieczenia
 • premie kwartalne/roczne uzależnione od wyników Twojej pracy
 • prywatną opiekę medyczną (nieograniczony dostęp do lekarzy w 35 specjalizacjach, w tym np.: alergolog, ginekolog, chirurg, ortopeda, kardiolog, onkolog, okulista)
 • atrakcyjne świadczenia socjalne np.: bony na święta, paczki dla dzieci, karnety sportowe, dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, bilety do kina/teatru itp.
 • ubezpieczenie grupowe na życie na preferencyjnych warunkach
 • udział w wolontariacie pracowniczym „Dobroczynni”
 • coroczne akcje dla pracowników np. „Miesiąc Zdrowia”, podczas których oprócz serwowania dawki przydatnej wiedzy dotyczącej zdrowia każdego z nas, odbywa się szereg konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, spotkania z lekarzami, rehabilitantami, koktajlowe środy