mBank S.A.

Specjalista/ specjalistka ds. oceny ryzyka portfela faktoringowego

Bankowiec, Bankier

Umowa o pracę

Specjalista/ specjalistka ds. oceny ryzyka portfela faktoringowego

                               

Zakres obowiązków

W Departamencie Oceny Ryzyka dbamy o ryzyko pojedynczych transakcji faktoringowych oraz o ryzyko całego portfela należności. Zespół tworzą pracownicy z wieloletnim stażem i doświadczeniem w zakresie oceny ryzyka, monitoringu należności i windykacji. Dołącz do zespołu i odpowiadaj za:

 • przyznawanie limitów dla odbiorców włączanych do umów faktoringu oraz w trakcie współpracy
 • monitoring portfela skupionych wierzytelności
 • kontrolowanie spływu płatności od odbiorców
 • kontakt telefoniczny lub mailowy z odbiorcami w celu zapewnienia spłat od odbiorców
 • wysyłanie monitów, wezwań do zapłaty
 • uzgadnianie sald z odbiorcami, przygotowywanie wniosków o wyłączenie odbiorców z finansowania oraz proponowanie zmian limitów w aktywnych transakcjach
 • obsługę polis ubezpieczenia kredytu kupieckiego zawartych przez naszych klientów oraz mFaktoring w zakresie m.in. zakładania faktorantów, pilnowania zgodności limitów ubezpieczyciela, zgłoszenia do windykacji, wystąpienia o odszkodowanie oraz monitorowanie wypłat odszkodowania, współpracy z ubezpieczycielami, kancelarią prawną ubezpieczyciela oraz działem windykacji

Aplikuj, jeśli:

 • posiadasz doświadczenie w zakresie faktoringu, ubezpieczenia kredytu kupieckiego lub w obszarze monitoringu przedwindykacyjnego
 • znasz podstawowe zasady analizy finansowej przedsiębiorstw (przyznawanie limitów odbiorcom w faktoringu)
 • umiesz prowadzić rozmowy z dłużnikami, uważnie słuchasz oraz potrafisz jasno wyrażać swoje myśli
 • masz łatwość nawiązywania kontaktu z innymi
 • masz wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: bankowość, finanse, ekonomia)
 • posługujesz się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym

Wymagania

To oferujemy:

 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego w mFaktoring oraz budowania wraz z nami marki firmy w Polsce
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w mFaktoring + etat techniczny w mBanku
 • możliwość pracy w modelu hybrydowym w biurze przy ul. Prostej 18
 • możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w obszarze finansowania handlu, ryzyka po stronie mBanku oraz mFaktoringu
 • samodzielne stanowisko, przestrzeń na wdrażanie Twoich pomysłów, poszukiwanie ciekawych rozwiązań
 • bogaty pakiet socjalny (w tym opiekę medyczną w LuxMed, dofinansowanie do wypoczynku, świąt, ZFŚS, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie)
 • pracę w doświadczonym zespole, który chętnie dzieli się wiedzą
 • stabilne warunki zatrudnienia, w oparciu o umowę o pracę z pakietem benefitów płacowych i pozapłacowych
 • narzędzia pracy (laptop, telefon)
 • wsparcie w opracowaniu indywidualnych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa
 • bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platform językowych
Atrakcyjne wynagrodzenie
Dodatki do urlopu
Dodatki świąteczne
Karta Multisport
Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym
Nowoczesne biuro
Parking
Pracownicze Plany Kapitałowe
Program poleceń pracowników
Prywatna opieka lekarska
Spotkania integracyjne
Stabilne warunki zatrudnienia
Stołówka pracownicza
Strefa relaksu
System premiowy
Szkolenia, kursy, konferencje
Szkolenie stanowiskowe
Służbowy laptop
Służbowy samochód
Służbowy telefon
Ubezpieczenie grupowe
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Świeża kawa z ekspresu
 • 1) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu aplikacyjnym jest mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000094143, NIP 526 102 00 62, REGON 010925090.

  2) Kontakt z inspektorem ochrony danych mFaktoring S.A.:  Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych mFaktoring S.A. w formie tradycyjnej na adres siedziby mFaktoring S.A., tj. mFaktoring S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: inspektordanychosobowych@mfaktoring.pl.

  3) Cele i podstawa przetwarzania:

  W związku z aplikowaniem przez Państwa na stanowisko pracy w mFaktoring S.A., Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

  1. wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy w mFaktoringA., w tym udokumentowania złożenia dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy w mFaktoring S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO – w przypadku przetwarzania danych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO – w przypadku przetwarzania danych w zakresie szerszym niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa),
  2. wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowiska pracy w mFaktoringA., w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. wewnętrznych celów administracyjnych mFaktoringA., w tym statystyki i raportowania wewnętrznego mFaktoring S.A. oraz w ramach Grupy mBank będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO),

  4) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: firmy współpracujące w zakresie usług IT, mBank S.A., Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K., podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące usługi kancelaryjno-administracyjne, kancelarie prawne.

  5) Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów mFaktoring S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w mFaktoring S.A.

  6) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

  8) Prawo do sprzeciwu:  w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  9) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

  10) Podanie danych osobowych wymienionych powyżej jest niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

  11)  Cofnięcie zgody: W każdej chwili  przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez  bezpośredni kontakt z mFaktoring S.A. w formie pisemnej na adres siedziby mFaktoring S.A., tj. mFaktoring S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe” lub w formie elektronicznej na adres: inspektordanychosobowych@mfaktoring.pl bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Miejsce pracy
 • Warszawa
Opublikowana
Wygasa (za 2 dni)

Praca alert - powiadomienia

Bankowiec, Bankier, Warszawa

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach
Zobacz podobne oferty pracy

Pracodawca mBank S.A.

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka