Praca Urzędnik Warszawa - najnowsze oferty pracy

Główny specjalista ds. prowadzenia badań technicznych cyfrowych odbiorników telewizyjnych i radiowyc

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowyBudynek przystosowany dla osób z ...
Warszawa
04-08-2021

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej ...
Warszawa
04-08-2021

Specjalista ds. nadzoru finansowo-ekonomicznego ANS

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - obsługa klientów zewnętrznych Urzędu, - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i ...
Warszawa
04-08-2021

Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczymw Departamencie Administracyjno-Budżetowy

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Praca administracyjno-biurowa.Praca przy komputerze.Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do ...
Warszawa
04-08-2021

Starszy specjalista ds. technicznych

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania ...
Warszawa
04-08-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Główny specjalista ds. obsługi prawnej

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno-biurowaObsługa komputera powyżej 4 godzin dziennieOpracowuje analizy prawne w sprawach ...
Warszawa
04-08-2021

Referent ds. wsparcia

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin ...
Warszawa
04-08-2021

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 ...
Warszawa
04-08-2021

Inspektor w Zespole Wsparcia Technicznego Wydziału Ogólnego

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Urzędnik umowa o pracę
-praca administracyjno-biurowa-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin-wymuszona pozycja ciała-naturalne i sztuczne oświetlenie-budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo ...
Warszawa
04-08-2021

Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Praca administracyjno-biurowa.Praca przy komputerze.Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany ...
Warszawa
04-08-2021

Główny specjalista ds. oceny jakości działalności naukowej i systemowych analiz

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie ...
Warszawa
04-08-2021

Referendarz ds. obsługi obiegu notyfikacji w zakresie międzynarodowej rejestracji znaków towarowych

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańPraca administracyjno-biurowa:- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner).Miejsce ...
Warszawa
04-08-2021

Specjalista ds. analityk (analiza i projektowanie systemów konsularnych)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1.       Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.2.       Nietypowe godziny pracy (w tym ...
Warszawa
04-08-2021

Specjalista ds. gospodarki energetycznej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1.       Praca w terenie.2.       Zagrożenie korupcją.3.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza ...
Warszawa
04-08-2021

Specjalista ds. naboru i doskonalenia zawodowego

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy ...
Warszawa
04-08-2021

Starszy specjalista ds. kadrowych

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje ...
Warszawa
04-08-2021

Specjalista ds. analiz

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwiewindy. Toaleta przystosowana do ...
Warszawa
04-08-2021

Specjalista ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i azylu

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.Wyjazdy służbowe.Obsługa klientów zewnętrznych.Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.Praca pod presją czasu.Budynek nie przystosowany dla ...
Warszawa
04-08-2021

Starszy specjalista w Wydziale Finansowym w Departamencie Oceny Inwestycji

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I, IV, VII i VIII piętrze; budynek jest dostosowany ...
Warszawa
04-08-2021

Specjalista ds. oceny i monitorowania projektów

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I, IV, VII i VIII piętrze; budynek jest dostosowany ...
Warszawa
04-08-2021

Inspektor ds. ewidencji majątku

Główny Urząd Miar w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. ...
Warszawa
04-08-2021

Starszy specjalista ds. wdrażania działań w ramach Funduszu Medycznego

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I, IV, VII i VIII piętrze; budynek jest dostosowany ...
Warszawa
04-08-2021

Wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w ...
Warszawa
04-08-2021

Główny specjalista ds. kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej ...
Warszawa
04-08-2021

Główny specjalista ds. wdrażania działań w ramach Funduszu Medycznego

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I, IV, VII i VIII piętrze; budynek jest dostosowany ...
Warszawa
04-08-2021

Główny specjalista ds. monitorowania sektora badań i rozwoju

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; praca ...
Warszawa
04-08-2021

Specjalista ds. organizacyjno-medialnych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i ...
Warszawa
04-08-2021

Główny specjalista ds. oddziałów międzynarodowych i eksperymentów oraz innowacji w edukacji

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli ...
Warszawa
04-08-2021

Główny specjalista ds. podręczników i książek pomocniczych dla uczniów deklarujących przynależność d

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.Zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:Możliwość poruszania się po budynku: budynek ...
Warszawa
04-08-2021

Główny specjalista ds. eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej ...
Warszawa
04-08-2021

Referendarz w Wydziale Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowePraca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennieCzęste reprezentowanie urzędu ...
Warszawa
04-08-2021

Główny specjalista ds. wsparcia i zabezpieczenia technicznego gmachu Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennieZagrożenie korupcjąPermanentna obsługa klientów ...
Warszawa
04-08-2021

Referendarz ds. danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie,  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie ...
Warszawa
03-08-2021

Referendarz ds. danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie,  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie ...
Warszawa
03-08-2021

Starszy specjalista ds. zwalczania zagrożeń dla integralności sportu

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- budynek bez podjazdu ...
Warszawa
03-08-2021

Referent ds. karnych skarbowych

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Miejsce pracy znajduje się na drugim piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych pomieszczeniach oraz ...
Warszawa
03-08-2021

Referent ds. identyfikacji i rejestracji podatkowej

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Miejsce pracy znajduje się na pierwszym piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych pomieszczeniach oraz ...
Warszawa
03-08-2021

Główny specjalista ds. analiz statystycznych i sprawozdawczości

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Praca administracyjno-biurowa.Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).Zagrożenie korupcją.Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej ...
Warszawa
03-08-2021

Główny specjalista ds. księgowości

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych;brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich;Prowadzi rachunkowość AAN oraz zapewnia ...
Warszawa
03-08-2021

Referent ds. orzecznictwa podatkowego

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Stanowisko pracy znajduje się w budynku wyposażonym w windy i podjazdy, toaleta jest dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy ...
Warszawa
03-08-2021

Oferty pracy w Warszawie - popularne zawody