!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Psychoterapeuta/ka

Psychoterapeuta

Umowa o pracę

Część etatu

Specjalista (mid/regular)

Od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewniamy dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczymy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspieramy i angażujemy rodziców by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!

Szukamy osoby, która podziela wartości związane z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka (m.in.: nietykalność cielesna, brak dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, religię i inne cechy), chce się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci, a także wolnej od przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstw na szkodę małoletniego oraz toczących się wobec niej postępowań karnych i dyscyplinarnych. Jeśli tak o sobie myślisz, zapraszamy Cię do aplikowania na stanowisko: psychoterapeuty/psychoterapeutki.  


Centra Pomocy Dzieciom to miejsca, do których trafiają dzieci w bardzo trudnym momencie swojego życia - po doświadczeniu wykorzystywania seksualnego, przemocy lub będące w trakcie procedur sądowych.

Zakres obowiązków

 • udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym po doświadczeniu traumy,
 • prowadzenie indywidualnej terapii dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • współprowadzenie grupowych form terapii,
 • praca w trybie interdyscyplinarnym (w tym kontakty z instytucjami zaangażowanymi w sprawę klienta, np. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, sądami, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej),
 • prowadzenie dokumentacji (w tym ewaluacji) klientów,
 • udział w zebraniach i superwizjach zespołu,
 • współpraca z zespołem placówki i innymi działami Fundacji.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe psychologiczne/pedagogiczne,
 • minimum 3-letni staż pracy w obszarze pomocy psychologicznej, mile widziane doświadczenie w pracy z osobami po doświadczeniu traumy,
 • ukończony minimum trzeci rok szkolenia psychoterapeutycznego lub ukończonie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego,
 • umiejętność/gotowość do pracy łączącej elementy różnych nurtów terapeutycznych,
 • doświadczenie/gotowość do pracy z dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwami,
 • gotowość do pracy w zespole interdyscyplinarnym,
 • umiejętność sprawnego korzystania z aplikacji/narzędzi, szczególnie Word, Excel, Office 365 (Teams), Zoom,
 • znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2), która umożliwi uczestniczenie w superwizjach i szkoleniach zagranicznych,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie,
 • chęć i gotowość do zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności.

Oferujemy

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu,
 • pakiet wdrożeniowy oraz możliwość zdobywania bezcennych doświadczeń klinicznych, oferujemy intensywny rozwój z zakresu metod pracy oraz poszerzanie wiedzy w renomowanych ośrodkach (np. udział w szkoleniach Anna Freud Center oraz w międzynarodowych i krajowych konferencjach),
 • wynagrodzenie w wysokości 7000-8500 zł brutto miesięcznie (na pełen etat), w zależności od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia,
 • superwizje indywidualne i grupowe u polskich certyfikowanych superwizorów (PTP) oraz superwizje ze specjalistą z Anna Freud Center,
 • możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego w obszarach działania Fundacji (np. pisanie artykułów do kwartalnika Dziecko Krzywdzone, wystąpienia na fundacyjnych konferencjach/seminariach, prowadzenie szkoleń, tworzenie materiałów dydaktycznych),
 • wsparcie zespołu kompetentnych i doświadczonych specjalistów,
 • pracę w przyjaznej atmosferze i w miejscu, gdzie pracujemy w oparciu o wartości takie jak: rozwój, odpowiedzialność, skuteczność i jakość, współpraca, szacunek.
 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 03-926 Warszawa Walecznych 59, NIP: 1130725676. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 03-926 Warszawa Walecznych 59, NIP: 1130725676 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Warszawa
Opublikowana
Wygasa (za 5 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.