ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy najczęściej poszukuje kandydatów
w kategoriach zawodowych:
prawo i administracja państwowa administracja biurowa / praca biurowa inżynieria / technologia / technika księgowość / ekonomia bankowość / finanse

Oferty pracy ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe i kontaktowe - ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Pełna nazwa
"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST.WARSZAWY"
Adres rejestrowy
ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa
NIP
5213321452
REGON
01085840700000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

3.8

Na podstawie 84 oceny z Google.

Piotr Warszawa

Piotr Warszawa

"Jak to urząd. Osobiście sprawa bardzo szybko zalatwiona. Serdeczni ludzie Ci z którymi załatwialem sprawę."

w ostatnim tygodniu

Zbigniew Rosa

Zbigniew Rosa

"Pan na recepcji bardzo miły i chętnie doradzi jak załatwić sprawę. Parkowanie uciążliwe. Ciężko znaleźć miejsce."

8 miesięcy temu

Mi Box

Mi Box

"Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Rzadko kiedy spotyka się taką życzliwość i podejście do klienta. Może budynek nie należy do nowoczesnych, ale dla mnie jest ważne jak traktuje się drugiego człowieka"

2 lata temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.
Data aktualizacji: 31.01.2024

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Warszawa
 2. Wrocław
 3. Bydgoszcz
 4. Otwock
 5. Gdańsk
 6. Łódź
 7. Pruszków
 8. Katowice
 9. Piaseczno
 10. Błonie

Data aktualizacji: 01.04.2024

Praca ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - oferty archiwalne

 • Inspektor (nr ref. 33/ee/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - przyjmowanie wniosków i deklaracji dochodowych w sprawie przyznania obniżki czynszu dla najemców o niskich dochodach,
   - przeprowadzanie wstępnego wywiadu z wnioskodawcą podczas składania wniosków,
   - analizowanie i sprawdzanie złożonych wniosków z załączonymi dokumentami pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
   - poświadczanie odpisów dokumentów składanych przez interesantów,
   - prowadzenie rejestrów przyjętych wniosków,
   - w ramach powierzonych obowiązków przygotowywanie pism o charakterze merytorycznym, nienoszących znamion decyzji prawnych lub zobowiązań ZGN Mokotów,
   - współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, właściwymi jednostkami Miasta i organizacjami pozarządowymi w zakresie badania sytuacji materialnej osób wnioskujących o przyznanie obniżki czynszu,
   - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy celem zbadania stanu faktycznego oraz oceny warunków finansowych i bytowych w sprawach przyznawania obniżki czynszu,
   - monitorowanie we współpracy z księgowością czynszową osób mających przyznaną obniżkę czynszu, zobowiązanych do spłaty zadłużenia zgodnie z zawartą umową o ich spłacie,
   - sporządzanie lity lokali najemców korzystających z obniżki czynszu, w celu wskazania WZL mniejszego lokalu o niższych kosztach utrzymania,
   - bieżące sprawdzanie przyznanych obniżek pod zgodności z uchwałami Rady m.st. Warszawy.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, inne
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - przyjmowanie wniosków i deklaracji dochodowych w sprawie przyznania obniżki czynszu dla najemców o niskich dochodach, - przeprowadzanie wstępnego wywiadu z wnioskodawcą podczas składania wniosków, - analizowanie i sprawdzanie złożonych wniosków z załączonymi dokumentami pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, - poświadczanie odpisów dokumentów składanych przez interesantów, - prowadzenie rejestrów przyjętych wniosków, - w ramach powierzonych obowiązków przygotowywanie pism o charakterze merytorycznym, nienoszących znamion decyzji prawnych lub zobowiązań ZGN Mokotów, - współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, właściwymi jednostkami Miasta i organizacjami pozarządowymi w zakresie badania sytuacji materialnej osób wnioskujących o przyznanie obniżki czynszu, - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy celem zbadania stanu faktycznego oraz oceny warunków finansowych i bytowych w sprawach przyznawania obniżki czynszu, - monitorowanie we współpracy z księgowością czynszową osób mających przyznaną obniżkę czynszu, zobowiązanych do spłaty zadłużenia zgodnie z zawartą umową o ich spłacie, - sporządzanie lity lokali najemców korzystających z obniżki czynszu, w celu wskazania WZL mniejszego lokalu o niższych kosztach utrzymania, - bieżące sprawdzanie przyznanych obniżek pod zgodności z uchwałami Rady m.st. Warszawy. niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022r., poz. 530); - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - wykształcenie średnie; - staż pracy minimum 3 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy minimum 1 rok w przypadku osób z wyższym wykształceniem, - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa o własności lokali, ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny, ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawa o gospodarce nieruchomościami, akty prawa miejscowego - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird. Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia, - podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, - podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe - podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji. - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. [Pełna treść oferty: ]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (nr ref. 34/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - wspólnie z inspektorem nadzoru robót sanitarnych, budowlanych i konserwatorem dokonywanie przeglądów technicznych budynków w obowiązujących terminach i układzie zgodnie z umową konserwatora oraz zgodnie z Prawem Budowlanym
   - umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego budynku, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie analizy kolejności i pilności robót, kierowanie robotami do realizacji w sposób uzgodniony z kierownikiem
   - sporządzanie protokołów typowania robót remontowych. Wprowadzanie wykonawcy na roboty, nadzorowanie realizacji, dokonywanie odbioru, sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo - płacowej
   - ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację umów konserwatorskich
   - przygotowanie oraz kompletowanie materiałów przetargowych, uczestniczenie w komisji przetargowej
   - typowanie, zlecanie, nadzorowanie i odpowiadanie za realizację robót budowlano elektrycznych podjętych w drodze planów remontowych oraz zgłoszeń bieżących
   - kontrolowanie urządzeń pomiarowych prawidłowości podłączeń, sprawności działania, terminów ich uwierzytelnienia

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Program Norma Pro, Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282); - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - wykształcenie średnie; - uprawnienia budowlane do nadzoru robót elektrycznych (bez ograniczeń); - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne, Polskie Normy, Ustawa o ochronie danych osobowych ; - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; - staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. dodatkowe: - wykształcenie wyższe Obowiązki: - wspólnie z inspektorem nadzoru robót sanitarnych, budowlanych i konserwatorem dokonywanie przeglądów technicznych budynków w obowiązujących terminach i układzie zgodnie z umową konserwatora oraz zgodnie z Prawem Budowlanym - umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego budynku, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie analizy kolejności i pilności robót, kierowanie robotami do realizacji w sposób uzgodniony z kierownikiem - sporządzanie protokołów typowania robót remontowych. Wprowadzanie wykonawcy na roboty, nadzorowanie realizacji, dokonywanie odbioru, sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo - płacowej - ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację umów konserwatorskich - przygotowanie oraz kompletowanie materiałów przetargowych, uczestniczenie w komisji przetargowej - typowanie, zlecanie, nadzorowanie i odpowiadanie za realizację robót budowlano elektrycznych podjętych w drodze planów remontowych oraz zgłoszeń bieżących - kontrolowanie urządzeń pomiarowych prawidłowości podłączeń, sprawności działania, terminów ich uwierzytelnienia [Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: ]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Księgowy/księgowa (nr ref. 32/dom2/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie rozliczeń najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszów i świadczeń;
   - wprowadzanie danych odczytów wodomierzy wraz z kontrolą stanów pod kątem prawidłowości wskazań i rozliczeń;
   - przygotowywanie i wprowadzanie do komputera dowodów wpłat banków;
   - przechowywanie dokumentów księgowych w zakresie swojego stanowiska pracy
   - uzgadnianie sald z lokatorami;
   - sporządzanie wydruków, sprawozdań i sald końcowych;
   - współpraca z administratorami z działem windykacji w zakresie windykacji należności;
   - ewidencjonowanie i analiza realizacji porozumień ratalnych dotyczących spłaty zadłużenia oraz porozumień restrukturyzacyjnych;
   - wprowadzenie zmian w oczynszowaniu lokali na podstawie pisemnych wniosków administratorów;
   - sporządzanie rozliczeń finansowych w zakresie czynszów nieruchomości przekazywanych w oby zarząd;
   - sporządzanie sprawozdań windykacyjnych i statystycznych;
   - współpraca z księgowością kosztów w zakresie uzgadniania zmian powierzchni budynków;
   - rejestracja i analiza ulg czynszowych i dodatków mieszkaniowych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, inne
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - prowadzenie rozliczeń najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszów i świadczeń; - wprowadzanie danych odczytów wodomierzy wraz z kontrolą stanów pod kątem prawidłowości wskazań i rozliczeń; - przygotowywanie i wprowadzanie do komputera dowodów wpłat banków; - przechowywanie dokumentów księgowych w zakresie swojego stanowiska pracy - uzgadnianie sald z lokatorami; - sporządzanie wydruków, sprawozdań i sald końcowych; - współpraca z administratorami z działem windykacji w zakresie windykacji należności; - ewidencjonowanie i analiza realizacji porozumień ratalnych dotyczących spłaty zadłużenia oraz porozumień restrukturyzacyjnych; - wprowadzenie zmian w oczynszowaniu lokali na podstawie pisemnych wniosków administratorów; - sporządzanie rozliczeń finansowych w zakresie czynszów nieruchomości przekazywanych w oby zarząd; - sporządzanie sprawozdań windykacyjnych i statystycznych; - współpraca z księgowością kosztów w zakresie uzgadniania zmian powierzchni budynków; - rejestracja i analiza ulg czynszowych i dodatków mieszkaniowych. niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, - wykształcenie średnie, - znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawa o rachunkowości, ustawa o własności lokali, ustawa o ochronie danych osobowych, - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, - staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy w przypadku osób z wyższym wykształceniem nie jest wymagany. dodatkowe: - wykształcenie wyższe - doświadczenie w pracy w księgowości - umiejętność pracy w zespole - rzetelność - odpowiedzialność - odporność na stres Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia, - podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, - podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe - podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji. - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. [Pełna treść oferty: ]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 29/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych; uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych; sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i koordynacja robót; sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych; przygotowywanie materiałów do przetargów i przydziału środków; sprawdzanie zgodności robót i dokumentów z zawartymi umowami; typowanie robót konserwacyjnych i remontowych w oparciu o przeglądy roczne i pięcioletnie; korespondencja tematyczna.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Program Norma Pro, Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530); pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych; uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych; sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i koordynacja robót; sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych; przygotowywanie materiałów do przetargów i przydziału środków; sprawdzanie zgodności robót i dokumentów z zawartymi umowami; typowanie robót konserwacyjnych i remontowych w oparciu o przeglądy roczne i pięcioletnie; korespondencja tematyczna. [Pełna treść oferty: ] [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549 37 56]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 28/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych; uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych; sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i koordynacja robót; sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych; przygotowywanie materiałów do przetargów i przydziału środków; sprawdzanie zgodności robót i dokumentów z zawartymi umowami; typowanie robót konserwacyjnych i remontowych w oparciu o przeglądy roczne i pięcioletnie; korespondencja tematyczna.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Program Norma Pro, Pakiet MS Office, Kodeks Postępowania Administracyjnego
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530); pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych; uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych; sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i koordynacja robót; sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych; przygotowywanie materiałów do przetargów i przydziału środków; sprawdzanie zgodności robót i dokumentów z zawartymi umowami; typowanie robót konserwacyjnych i remontowych w oparciu o przeglądy roczne i pięcioletnie; korespondencja tematyczna. [Pełna treść oferty: ] [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549 37 56]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych (nr ref. 30/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie spraw remontów w branży sanitarnej w tym: Wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, opracowywanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, archiwizacja materiałów poszczególnych zadań, przygotowywanie dokumentów do kontroli, weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów
   - uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
   - ocena przydatności dokumentacji projektowo-kosztorysowej
   - sprawdzanie i opiniowanie założeń dot. zlecania dokumentacji technicznej, specyfikacji i dokumentów przetargowych dot. branży sanitarnej
   - uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych
   - rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie branży sanitarnej
   - wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego
   - współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów
   - załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami
   - uczestnictwo w seminariach i szkoleniach
   - analizowanie przeglądów technicznych budynków
   - współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych
   - przygotowywanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży sanitarnej
   - opiniowanie, w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, rozbudowy i adaptacji
   - współpraca w zakresie przygotowania i prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej branży sanitarnej
   - bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z utrzymaniem obiektów, lokali, sieci i instalacji zarządzanych przez ZGN Mokotów
   - przygotowanie porozumień cywlino-prawnych z najemcami dot. branży sanitarnej
   - przygotowanie aneksów do umów konserwujących
   - przygotowywanie wniosków do Zarządu Dzielnicy Mokotów z polecenia Dyrektora
   - rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw sanitarnych
   - rzeczowe, terminowe wykonywanie zadań

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi- bez ograniczeń , Pakiet MS Office, Program Norma Pro
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022r., poz. 530), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie średnie budowlane; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń), w specjalności instalacje i sieci sanitarne; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, administracyjnego, rozporządzenia pochodne do ww. ustaw, normy, bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Obowiązki: - prowadzenie spraw remontów w branży sanitarnej w tym: Wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, opracowywanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, archiwizacja materiałów poszczególnych zadań, przygotowywanie dokumentów do kontroli, weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów - uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - ocena przydatności dokumentacji projektowo-kosztorysowej - sprawdzanie i opiniowanie założeń dot. zlecania dokumentacji technicznej, specyfikacji i dokumentów przetargowych dot. branży sanitarnej - uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych - rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie branży sanitarnej - wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego - współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów - załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami - uczestnictwo w seminariach i szkoleniach - analizowanie przeglądów technicznych budynków - współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych - przygotowywanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży sanitarnej - opiniowanie, w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, rozbudowy i adaptacji - współpraca w zakresie przygotowania i prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej branży sanitarnej - bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z utrzymaniem obiektów, lokali, sieci i instalacji zarządzanych przez ZGN Mokotów - przygotowanie porozumień cywlino-prawnych z najemcami dot. branży sanitarnej - przygotowanie aneksów do umów konserwujących - przygotowywanie wniosków do Zarządu Dzielnicy Mokotów z polecenia Dyrektora - rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw sanitarnych - rzeczowe, terminowe wykonywanie zadań [Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: ]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych (nr ref. 31/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: nadzór nad pracami konserwacyjnymi oraz realizowanymi remontami pod względem jakości ich wykonania i rozliczeń finansowych; sporządzanie protokołów typowania kwalifikujących roboty do wykonania w budynkach i w lokalach, wykonywanie kosztorysów inwestorskich, wprowadzanie wykonawcy na roboty, dokonywanie odbiorów oraz rozliczeń finansowych; przygotowywanie materiałów przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i technicznych, kosztorysów inwestorskich umów, założeń projektowych; uczestniczenie w komisjach, przeglądach, dokonywania pomiarów lokali, ocenianie lokali pod względem technicznym, wykonywanie protokołów zdawczo - odbiorczych lokali. Przygotowywanie dokumentów do wykupów lokali; odpisywanie na pisma.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi- bez ograniczeń , Pakiet MS Office, Program Norma Pro
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022r., poz. 530), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie średnie techniczne; uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami sanitarnymi (bez ograniczeń); znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r., Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: nadzór nad pracami konserwacyjnymi oraz realizowanymi remontami pod względem jakości ich wykonania i rozliczeń finansowych; sporządzanie protokołów typowania kwalifikujących roboty do wykonania w budynkach i w lokalach, wykonywanie kosztorysów inwestorskich, wprowadzanie wykonawcy na roboty, dokonywanie odbiorów oraz rozliczeń finansowych; przygotowywanie materiałów przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i technicznych, kosztorysów inwestorskich umów, założeń projektowych; uczestniczenie w komisjach, przeglądach, dokonywania pomiarów lokali, ocenianie lokali pod względem technicznym, wykonywanie protokołów zdawczo - odbiorczych lokali. Przygotowywanie dokumentów do wykupów lokali; odpisywanie na pisma. [Pełna treść oferty: ] [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549 37 56]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (nr ref. 23/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - wykonywanie czynności wynikających z obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych związanych z zadaniami remontowymi planowanymi, pozaplanowymi i awaryjnymi zleconymi przez kierownictwo ZGN Mokotów
   - kontrola i analiza dokumentów rozliczeniowych zadań w branży elektrycznej realizowanych przez DOM-y pod kątem prawidłowości i zgodności z zawartymi umowami
   - sprawowanie kontroli innych dokumentów prowadzonych przez jednostki organizacyjne np. książek obiektów itp.
   - współudział w pracach komisji oceny stanu technicznego obiektów administrowanych przez ZGN Mokotów
   - wnioskowanie sposobu realizacji i udzielania odpowiedzi na korespondencję ZGN Mokotów
   - rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez najemców, wspólnoty mieszkaniowe oraz administratorów prywatnych w zakresie realizacji prac będących w gestii służb technicznych ZGN Mokotów
   - wykonywanie stosownych sprawozdań w zakresie zadań prowadzonych przez ZGN Mokotów

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Program Norma Pro, Kosztorysowanie, Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282); - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - wykształcenie średnie; - uprawnienia budowlane do nadzoru robót elektrycznych (bez ograniczeń); - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne, Polskie Normy, Ustawa o ochronie danych osobowych ; - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; - staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. dodatkowe: - wykształcenie wyższe Obowiązki: - wykonywanie czynności wynikających z obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych związanych z zadaniami remontowymi planowanymi, pozaplanowymi i awaryjnymi zleconymi przez kierownictwo ZGN Mokotów - kontrola i analiza dokumentów rozliczeniowych zadań w branży elektrycznej realizowanych przez DOM-y pod kątem prawidłowości i zgodności z zawartymi umowami - sprawowanie kontroli innych dokumentów prowadzonych przez jednostki organizacyjne np. książek obiektów itp. - współudział w pracach komisji oceny stanu technicznego obiektów administrowanych przez ZGN Mokotów - wnioskowanie sposobu realizacji i udzielania odpowiedzi na korespondencję ZGN Mokotów - rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez najemców, wspólnoty mieszkaniowe oraz administratorów prywatnych w zakresie realizacji prac będących w gestii służb technicznych ZGN Mokotów - wykonywanie stosownych sprawozdań w zakresie zadań prowadzonych przez ZGN Mokotów [Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: ]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (nr ref. 24/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - wspólnie z inspektorem nadzoru robót sanitarnych, budowlanych i konserwatorem dokonywanie przeglądów technicznych budynków w obowiązujących terminach i układzie zgodnie z umową konserwatora oraz zgodnie z Prawem Budowlanym
   - umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego budynku, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie analizy kolejności i pilności robót, kierowanie robotami do realizacji w sposób uzgodniony z kierownikiem
   - sporządzanie protokołów typowania robót remontowych. Wprowadzanie wykonawcy na roboty, nadzorowanie realizacji, dokonywanie odbioru, sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo - płacowej
   - ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację umów konserwatorskich
   - przygotowanie oraz kompletowanie materiałów przetargowych, uczestniczenie w komisji przetargowej
   - typowanie, zlecanie, nadzorowanie i odpowiadanie za realizację robót budowlano elektrycznych podjętych w drodze planów remontowych oraz zgłoszeń bieżących
   - kontrolowanie urządzeń pomiarowych prawidłowości podłączeń, sprawności działania, terminów ich uwierzytelnienia

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Program Norma Pro, Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282); - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - wykształcenie średnie; - uprawnienia budowlane do nadzoru robót elektrycznych (bez ograniczeń); - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne, Polskie Normy, Ustawa o ochronie danych osobowych ; - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; - staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. dodatkowe: - wykształcenie wyższe Obowiązki: - wspólnie z inspektorem nadzoru robót sanitarnych, budowlanych i konserwatorem dokonywanie przeglądów technicznych budynków w obowiązujących terminach i układzie zgodnie z umową konserwatora oraz zgodnie z Prawem Budowlanym - umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego budynku, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie analizy kolejności i pilności robót, kierowanie robotami do realizacji w sposób uzgodniony z kierownikiem - sporządzanie protokołów typowania robót remontowych. Wprowadzanie wykonawcy na roboty, nadzorowanie realizacji, dokonywanie odbioru, sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo - płacowej - ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację umów konserwatorskich - przygotowanie oraz kompletowanie materiałów przetargowych, uczestniczenie w komisji przetargowej - typowanie, zlecanie, nadzorowanie i odpowiadanie za realizację robót budowlano elektrycznych podjętych w drodze planów remontowych oraz zgłoszeń bieżących - kontrolowanie urządzeń pomiarowych prawidłowości podłączeń, sprawności działania, terminów ich uwierzytelnienia [Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: ]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 26/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Wykonywanie: ocen technicznych i typowania robót budowlanych i drogowych, opracowanie przedmiarów robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów; przygotowanie dokumentów do kontroli; weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów, prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami, uczestnictwo w ocenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych w tym w komisjach przetargowych; rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych; wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego; współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów; załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami; uczestnictwo w seminariach i szkoleniach; analizowanie przeglądów technicznych budynków; współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych, przygotowanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej; opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacji; bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN; archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce; rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych, uczestnictwo w komisjach przetargowych

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Program Norma Pro, Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530); pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym; uprawnienia budowlane wykonawcze(bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lubkonstrukcyjno budowlanej; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. dodatkowe: wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności drogowej lub doświadczenie w tym zakresie. Wykonywanie: ocen technicznych i typowania robót budowlanych i drogowych, opracowanie przedmiarów robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów; przygotowanie dokumentów do kontroli; weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów, prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami, uczestnictwo w ocenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych w tym w komisjach przetargowych; rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych; wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego; współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów; załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami; uczestnictwo w seminariach i szkoleniach; analizowanie przeglądów technicznych budynków; współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych, przygotowanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej; opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacji; bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN; archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce; rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych, uczestnictwo w komisjach przetargowych [Pełna treść oferty: ] [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549 37 56]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor ds. budynków mieszkalnych (nr ref. 25/dom9/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych; prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych; prowadzenie spraw wykupu lokali; dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych; rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów/; zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem; egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości; przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami; współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku; współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami; współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających; terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów; aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ; dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe umiejętności: obsługa komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office; klienta poczty Mozilla Thunderbird, znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Ustawa o ochronie danych osobowych. doświadczenie zawodowe : staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż pracy nie jest wymagany. Obowiązki: Uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych; prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych; prowadzenie spraw wykupu lokali; dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych; rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów/; zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem; egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości; przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami; współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku; współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami; współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających; terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów; aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ; dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu. Praca w godz. 7-15 Szczegóły dot. wymaganych dokumentów na stronie: [Kontakt: osobiście lub tel.: 549 37 16//22 549 37 56 w godz. 7-15]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor ds. budynków mieszkalnych (nr ref. 22/dom4/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych; prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych; prowadzenie spraw wykupu lokali; dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych; rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów/; zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem; egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości; przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami; współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku; współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami; współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających; terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów; aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ; dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe umiejętności: obsługa komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office; klienta poczty Mozilla Thunderbird, znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Ustawa o ochronie danych osobowych. doświadczenie zawodowe : staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż pracy nie jest wymagany. Obowiązki: Uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych; prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych; prowadzenie spraw wykupu lokali; dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych; rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów/; zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem; egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości; przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami; współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku; współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami; współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających; terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów; aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ; dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu. Praca w godz. 7-15 Szczegóły dot. wymaganych dokumentów na stronie: [Kontakt: osobiście lub tel.: 549 37 16//22 549 37 56 w godz. 7-15]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 21/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Wykonywanie: ocen technicznych i typowania robót budowlanych i drogowych, opracowanie przedmiarów robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów; przygotowanie dokumentów do kontroli; weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów, prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami, uczestnictwo w ocenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych w tym w komisjach przetargowych; rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych; wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego; współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów; załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami; uczestnictwo w seminariach i szkoleniach; analizowanie przeglądów technicznych budynków; współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych, przygotowanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej; opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacji; bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN; archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce; rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych, uczestnictwo w komisjach przetargowych

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office, Program Norma Pro
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530); pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym; uprawnienia budowlane wykonawcze(bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lubkonstrukcyjno budowlanej; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. dodatkowe: wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności drogowej lub doświadczenie w tym zakresie. Wykonywanie: ocen technicznych i typowania robót budowlanych i drogowych, opracowanie przedmiarów robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów; przygotowanie dokumentów do kontroli; weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów, prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami, uczestnictwo w ocenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych w tym w komisjach przetargowych; rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych; wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego; współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów; załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami; uczestnictwo w seminariach i szkoleniach; analizowanie przeglądów technicznych budynków; współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych, przygotowanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej; opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacji; bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN; archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce; rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych, uczestnictwo w komisjach przetargowych [Pełna treść oferty: ] [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549 37 56]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor ds. budynków mieszkalnych (nr ref. 20/dom1/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych; prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych; prowadzenie spraw wykupu lokali; dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych; rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów/; zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem; egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości; przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami; współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku; współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami; współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających; terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów; aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ; dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe umiejętności: obsługa komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office; klienta poczty Mozilla Thunderbird, znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Ustawa o ochronie danych osobowych. doświadczenie zawodowe : staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż pracy nie jest wymagany. Obowiązki: Uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych; prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych; prowadzenie spraw wykupu lokali; dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych; rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów/; zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem; egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości; przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami; współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku; współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami; współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających; terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów; aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ; dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu. Praca w godz. 7-15 Szczegóły dot. wymaganych dokumentów na stronie: [Kontakt: osobiście lub tel.: 549 37 16//22 549 37 56 w godz. 7-15]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (nr ref. 19/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - wspólnie z inspektorem nadzoru robót sanitarnych, budowlanych i konserwatorem dokonywanie przeglądów technicznych budynków w obowiązujących terminach i układzie zgodnie z umową konserwatora oraz zgodnie z Prawem Budowlanym
   - umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego budynku, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie analizy kolejności i pilności robót, kierowanie robotami do realizacji w sposób uzgodniony z kierownikiem
   - sporządzanie protokołów typowania robót remontowych. Wprowadzanie wykonawcy na roboty, nadzorowanie realizacji, dokonywanie odbioru, sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo - płacowej
   - ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację umów konserwatorskich
   - przygotowanie oraz kompletowanie materiałów przetargowych, uczestniczenie w komisji przetargowej
   - typowanie, zlecanie, nadzorowanie i odpowiadanie za realizację robót budowlano elektrycznych podjętych w drodze planów remontowych oraz zgłoszeń bieżących
   - kontrolowanie urządzeń pomiarowych prawidłowości podłączeń, sprawności działania, terminów ich uwierzytelnienia

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office, Program Norma Pro
   • Inne wymagania: niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282); - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - wykształcenie średnie; - uprawnienia budowlane do nadzoru robót elektrycznych (bez ograniczeń); - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne, Polskie Normy, Ustawa o ochronie danych osobowych ; - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; - staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. dodatkowe: - wykształcenie wyższe Obowiązki: - wspólnie z inspektorem nadzoru robót sanitarnych, budowlanych i konserwatorem dokonywanie przeglądów technicznych budynków w obowiązujących terminach i układzie zgodnie z umową konserwatora oraz zgodnie z Prawem Budowlanym - umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego budynku, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie analizy kolejności i pilności robót, kierowanie robotami do realizacji w sposób uzgodniony z kierownikiem - sporządzanie protokołów typowania robót remontowych. Wprowadzanie wykonawcy na roboty, nadzorowanie realizacji, dokonywanie odbioru, sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo - płacowej - ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację umów konserwatorskich - przygotowanie oraz kompletowanie materiałów przetargowych, uczestniczenie w komisji przetargowej - typowanie, zlecanie, nadzorowanie i odpowiadanie za realizację robót budowlano elektrycznych podjętych w drodze planów remontowych oraz zgłoszeń bieżących - kontrolowanie urządzeń pomiarowych prawidłowości podłączeń, sprawności działania, terminów ich uwierzytelnienia [Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: ]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych (nr ref. 4/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie spraw remontów w branży sanitarnej w tym: Wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, opracowywanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, archiwizacja materiałów poszczególnych zadań, przygotowywanie dokumentów do kontroli, weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów
   - uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
   - ocena przydatności dokumentacji projektowo-kosztorysowej
   - sprawdzanie i opiniowanie założeń dot. zlecania dokumentacji technicznej, specyfikacji i dokumentów przetargowych dot. branży sanitarnej
   - uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych
   - rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie branży sanitarnej
   - wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego
   - współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów
   - załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami
   - uczestnictwo w seminariach i szkoleniach
   - analizowanie przeglądów technicznych budynków
   - współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych
   - przygotowywanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży sanitarnej
   - opiniowanie, w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, rozbudowy i adaptacji
   - współpraca w zakresie przygotowania i prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej branży sanitarnej
   - bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z utrzymaniem obiektów, lokali, sieci i instalacji zarządzanych przez ZGN Mokotów
   - przygotowanie porozumień cywlino-prawnych z najemcami dot. branży sanitarnej
   - przygotowanie aneksów do umów konserwujących
   - przygotowywanie wniosków do Zarządu Dzielnicy Mokotów z polecenia Dyrektora
   - rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw sanitarnych
   - rzeczowe, terminowe wykonywanie zadań

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi- bez ograniczeń , Program Norma Pro, Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022r., poz. 530), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie średnie budowlane; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń), w specjalności instalacje i sieci sanitarne; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, administracyjnego, rozporządzenia pochodne do ww. ustaw, normy, bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Obowiązki: - prowadzenie spraw remontów w branży sanitarnej w tym: Wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, opracowywanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, archiwizacja materiałów poszczególnych zadań, przygotowywanie dokumentów do kontroli, weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów - uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - ocena przydatności dokumentacji projektowo-kosztorysowej - sprawdzanie i opiniowanie założeń dot. zlecania dokumentacji technicznej, specyfikacji i dokumentów przetargowych dot. branży sanitarnej - uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych - rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie branży sanitarnej - wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego - współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów - załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami - uczestnictwo w seminariach i szkoleniach - analizowanie przeglądów technicznych budynków - współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych - przygotowywanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży sanitarnej - opiniowanie, w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, rozbudowy i adaptacji - współpraca w zakresie przygotowania i prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej branży sanitarnej - bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z utrzymaniem obiektów, lokali, sieci i instalacji zarządzanych przez ZGN Mokotów - przygotowanie porozumień cywlino-prawnych z najemcami dot. branży sanitarnej - przygotowanie aneksów do umów konserwujących - przygotowywanie wniosków do Zarządu Dzielnicy Mokotów z polecenia Dyrektora - rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw sanitarnych - rzeczowe, terminowe wykonywanie zadań [Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: ]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych (nr ref. 5/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: nadzór nad pracami konserwacyjnymi oraz realizowanymi remontami pod względem jakości ich wykonania i rozliczeń finansowych; sporządzanie protokołów typowania kwalifikujących roboty do wykonania w budynkach i w lokalach, wykonywanie kosztorysów inwestorskich, wprowadzanie wykonawcy na roboty, dokonywanie odbiorów oraz rozliczeń finansowych; przygotowywanie materiałów przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i technicznych, kosztorysów inwestorskich umów, założeń projektowych; uczestniczenie w komisjach, przeglądach, dokonywania pomiarów lokali, ocenianie lokali pod względem technicznym, wykonywanie protokołów zdawczo - odbiorczych lokali. Przygotowywanie dokumentów do wykupów lokali; odpisywanie na pisma.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi- bez ograniczeń , Program Norma Pro, Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022r., poz. 530), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie średnie techniczne; uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami sanitarnymi (bez ograniczeń); znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r., Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: nadzór nad pracami konserwacyjnymi oraz realizowanymi remontami pod względem jakości ich wykonania i rozliczeń finansowych; sporządzanie protokołów typowania kwalifikujących roboty do wykonania w budynkach i w lokalach, wykonywanie kosztorysów inwestorskich, wprowadzanie wykonawcy na roboty, dokonywanie odbiorów oraz rozliczeń finansowych; przygotowywanie materiałów przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i technicznych, kosztorysów inwestorskich umów, założeń projektowych; uczestniczenie w komisjach, przeglądach, dokonywania pomiarów lokali, ocenianie lokali pod względem technicznym, wykonywanie protokołów zdawczo - odbiorczych lokali. Przygotowywanie dokumentów do wykupów lokali; odpisywanie na pisma. [Pełna treść oferty: ] [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549 37 56]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 3/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Wykonywanie: ocen technicznych i typowania robót budowlanych i drogowych, opracowanie przedmiarów robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów; przygotowanie dokumentów do kontroli; weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów, prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami, uczestnictwo w ocenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych w tym w komisjach przetargowych; rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych; wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego; współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów; załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami; uczestnictwo w seminariach i szkoleniach; analizowanie przeglądów technicznych budynków; współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych, przygotowanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej; opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacji; bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN; archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce; rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych, uczestnictwo w komisjach przetargowych

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office, Program Norma Pro
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530); pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym; uprawnienia budowlane wykonawcze(bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lubkonstrukcyjno budowlanej; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. dodatkowe: wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności drogowej lub doświadczenie w tym zakresie. Wykonywanie: ocen technicznych i typowania robót budowlanych i drogowych, opracowanie przedmiarów robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów; przygotowanie dokumentów do kontroli; weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów, prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami, uczestnictwo w ocenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych w tym w komisjach przetargowych; rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych; wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego; współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów; załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami; uczestnictwo w seminariach i szkoleniach; analizowanie przeglądów technicznych budynków; współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych, przygotowanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej; opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacji; bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN; archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce; rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych, uczestnictwo w komisjach przetargowych [Pełna treść oferty: ] [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549 37 56]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 2/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych; uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych; sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i koordynacja robót; sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych; przygotowywanie materiałów do przetargów i przydziału środków; sprawdzanie zgodności robót i dokumentów z zawartymi umowami; typowanie robót konserwacyjnych i remontowych w oparciu o przeglądy roczne i pięcioletnie; korespondencja tematyczna.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Program Norma Pro, Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530); pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych; uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych; sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i koordynacja robót; sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych; przygotowywanie materiałów do przetargów i przydziału środków; sprawdzanie zgodności robót i dokumentów z zawartymi umowami; typowanie robót konserwacyjnych i remontowych w oparciu o przeglądy roczne i pięcioletnie; korespondencja tematyczna. [Pełna treść oferty: ] [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549 37 56]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Księgowa/księgowy (nr ref. 1/dom4/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - realizacja uchwał podjętych przez WM, wynikających z rozliczenia finansowego, przekazywanie środków finansowych wynikających z rozliczenia;
   - realizacja zobowiązań finansowych Miasta wobec WM, tj. comiesięczne przekazywanie na konta Wspólnot środków finansowych wynikających z zaliczek A i B oraz zaliczek na świadczenia;
   - realizacja zobowiązań finansowych z tytułu jednorazowych wpłat na fundusz remontowy WM wynikających z podjętych uchwał zgodnie z wielkością udziałów Miasta w danej WM
   - księgowanie przekazywanych WM środków finansowych w rozbiciu na zal. A, zal. B zaliczki na media w układzie poszczególnych WM (obrotówki);
   - analiza kosztów świadczeń przekazywanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, podejmowanie interwencji w przypadkach ich niewłaściwego sporządzania oraz przekazywanie gotowych rozliczeń księgowym czynszowym oraz EU w celu rozliczenia najemców lokali komunalnych;
   - współpraca z pełnomocnikami umocowanymi do reprezentowania Miasta we WM w zakresie realizacji zobowiązań Miasta wobec WM;
   - korespondencja z Zarządami WM i ich administratorami/zarządcami w sprawach spornych dotyczących przekazywanych środków finansowych;
   - bieżąca współpraca z księgowymi WM w zakresie przekazywanych środków finansowych;
   - współpraca z Działem Najmu Lokali Użytkowych w zakresie prawidłowości naliczeń zaliczek A, B oraz na media.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - realizacja uchwał podjętych przez WM, wynikających z rozliczenia finansowego, przekazywanie środków finansowych wynikających z rozliczenia; - realizacja zobowiązań finansowych Miasta wobec WM, tj. comiesięczne przekazywanie na konta Wspólnot środków finansowych wynikających z zaliczek A i B oraz zaliczek na świadczenia; - realizacja zobowiązań finansowych z tytułu jednorazowych wpłat na fundusz remontowy WM wynikających z podjętych uchwał zgodnie z wielkością udziałów Miasta w danej WM - księgowanie przekazywanych WM środków finansowych w rozbiciu na zal. A, zal. B zaliczki na media w układzie poszczególnych WM (obrotówki); - analiza kosztów świadczeń przekazywanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, podejmowanie interwencji w przypadkach ich niewłaściwego sporządzania oraz przekazywanie gotowych rozliczeń księgowym czynszowym oraz EU w celu rozliczenia najemców lokali komunalnych; - współpraca z pełnomocnikami umocowanymi do reprezentowania Miasta we WM w zakresie realizacji zobowiązań Miasta wobec WM; - korespondencja z Zarządami WM i ich administratorami/zarządcami w sprawach spornych dotyczących przekazywanych środków finansowych; - bieżąca współpraca z księgowymi WM w zakresie przekazywanych środków finansowych; - współpraca z Działem Najmu Lokali Użytkowych w zakresie prawidłowości naliczeń zaliczek A, B oraz na media. niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530); - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe; - wykształcenie średnie; - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny w zakresie podstawowych pojęć i najmu lokali, Ustawa o rachunkowości w zakresie podstawowych pojęć; - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird; - staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy w przypadku osób z wyższym wykształceniem nie jest wymagany. [Pełna treść oferty: ]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Warszawie