!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Kierownik sekcji konserwacji i utrzymania nieruchomości

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 31.07.2022
Centralna Baza Ofert Pracy

Inżynier

Umowa o pracę

Pełny etat

Zakres obowiązków

a) Przygotowywanie zadań dla poszczególnych pracowników lub brygad na podstawie zleceń otrzymanych z jednostek organizacyjnych oraz organizacja i koordynowanie ich terminowej realizacji. Nadzór nad pracą podległych brygad b) Prowadzenie gospodarki materiałowej udział i nadzór nad rozliczeniem kosztów materiałowych, rozliczanie zleceń zgodnie z pobranym z magazynu materiałem oraz terminowe przekazywanie dokumentów dla specjalisty do spraw administracyjnych celu dalszych rozliczeń c) Prowadzenie gospodarki narzędziowej i sprzętu, nadzór nad prawidłową eksploatacją narzędzi d) Sporządzanie wykazów materiałów do wybrakowania lub upłynnienia e) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Akademii oraz dostawcami mediów zgodnie z zawartymi umowami f) Udział w komisjach odbiorowych robót g) Utrzymywanie w sprawności sieci, instalacji i urządzeń zapewniających zasilanie w energię elektryczną, wodę, gaz, energię cieplną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych) wykonywanie robót konserwacyjno-naprawczych, usuwaniem awarii siłami własnymi oraz systemem zleconym. h) udział oraz przygotowywanie procedur przetargowych na świadczenie usług konserwacyjnych, napraw i awarii realizowanych w ramach zamówień publicznych lub zapytań ofertowych i) udział w planowaniu napraw, remontów i konserwacji realizowanych systemem gospodarczym oraz przez firmy zewnętrzne. j) sporządzanie rocznego wykazu potrzeb materiałowych k) pełnienie dyżurów domowych pod telefonem min 2 razy w miesiącu.

Wymagania

  • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
  • Uprawnienia: Zamówienia publiczne
  • Inne wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, inżynierią sanitarna lub pokrewne, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, Umiejętności: wiedza specjalistyczna, znajomość ustawy Prawo Budowlane i ustawy o Zamówieniach Publicznych i o gospodarowaniu nieruchomościami, znajomość pakietu Office, wiedza w zakresie administrowania nieruchomościami oraz systemów i urządzeń technicznych, cierpliwość, dokładność, kreatywność, odpowiedzialność, analityczne myślenie, umiejętność pracy w zespole, organizowanie pracy zespołu, radzenie sobie ze stresem, dbałość o poprawne relacje z przełożonymi i współpracownikami umiejętność realizacji pilnych zadań pod presją czasu, opcjonalnie uprawnieniado sprawowania funkcji technicznych Obowiązki: a) Przygotowywanie zadań dla poszczególnych pracowników lub brygad na podstawie zleceń otrzymanych z jednostek organizacyjnych oraz organizacja i koordynowanie ich terminowej realizacji. Nadzór nad pracą podległych brygad b) Prowadzenie gospodarki materiałowej udział i nadzór nad rozliczeniem kosztów materiałowych, rozliczanie zleceń zgodnie z pobranym z magazynu materiałem oraz terminowe przekazywanie dokumentów dla specjalisty do spraw administracyjnych celu dalszych rozliczeń c) Prowadzenie gospodarki narzędziowej i sprzętu, nadzór nad prawidłową eksploatacją narzędzi d) Sporządzanie wykazów materiałów do wybrakowania lub upłynnienia e) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Akademii oraz dostawcami mediów zgodnie z zawartymi umowami f) Udział w komisjach odbiorowych robót g) Utrzymywanie w sprawności sieci, instalacji i urządzeń zapewniających zasilanie w energię elektryczną, wodę, gaz, energię cieplną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych) wykonywanie robót konserwacyjno-naprawczych, usuwaniem awarii siłami własnymi oraz systemem zleconym. h) udział oraz przygotowywanie procedur przetargowych na świadczenie usług konserwacyjnych, napraw i awarii realizowanych w ramach zamówień publicznych lub zapytań ofertowych i) udział w planowaniu napraw, remontów i konserwacji realizowanych systemem gospodarczym oraz przez firmy zewnętrzne. j) sporządzanie rocznego wykazu potrzeb materiałowych k) pełnienie dyżurów domowych pod telefonem min 2 razy w miesiącu. *Wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa, dodatek stażowy, dodatek zadaniowy, dodatek funkcyjny. [Zgłoszenia na adres e-mail: joanna.karpio@wat.edu.pl, telefonicznie: 261 839 089 - w godzinach: 07:30-15:30]

Oferujemy

  • Wynagrodzenie brutto: od 4 700 PLN
  • Opis wynagrodzenia: + premia regulaminowa, dodatek stażowy, dodatek zadaniowy, dodatek funkcyjny.
  • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
Miejsce pracy
  • Warszawa
Opublikowana
Wygasła (14 dni)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.