!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Bulgarian Premium Customer Care Specialist

Doradca

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Запрошуємо працівників з України

Firma Teleperformance to światowy lider branży  Customer Expierence Management. Jesteśmy obecni w 80 krajach, zatrudniając blisko 400.000 osób współpracujących z największymi markami na świecie!

TELEPERFORMANCE each interaction matters- you will find that it is so!

We are in Poland for more than 20 years, we have 1700 workplaces here and we work in 19 languages.

We want our people to be inspired, and motivated, we want them to feel proud to belong to our team. We help them to build their professional careers.

If you are interested in automotive, we looking for you!

Your responsibilities

Join our team and work as:
Premium Customer Care Specialist in automotive in Bulgarian

You will take care on:
- premium customer service via phone, chat, e-mails,
- answering technical questions related to the purchase of a new car,
- help with choosing accessories,
- support win using an application compatible with the car.
Our requirements

Our requirements:
- excellent Bulgarian written and spoken language skills are a must
- good knowledge of English (B2 level)
- availability to work full-time
- automotive knowledge
- experience in customer service min. 1 year

JOIN US and APPLY!

We offer

What we offer to you:
- a contract of employment or civil contract- your choice
- professional training
- multicultural environment and mixed-aged teams
- interesting job
- co-financing for the Medicover Sport card
- private medical care in Medicover
- personal and career development

 • Szanowna Pani / Szanowny Panie!
  Informujemy, że firmy Teleperformance Polska sp. z o.o. oraz TPG Katowice sp. z o.o. zwane dalej Teleperformance przetwarzają Państwa dane osobowe zgodnie z zasadami poufności danych Grupy Teleperformance, która została uaktualniona z dniem 25 maja 2018 roku. Prosimy o zapoznanie się z pełną wersją powiadomienia o poufności danych zamieszczoną poniżej.
  - Cel przetwarzania
  - Działania związane z przetwarzaniem danych
  - Podstawy prawne przetwarzania danych
  - Odbiorcy danych osobowych
  - Transfer międzynarodowy
  - Dane kontaktowe firmy Teleperformance i specjalistów z zakresu ochrony danych
  - Okres przechowywania danych
  - Prawa użytkowników w zakresie danych osobowych

  Informacja o poufności danych kandydata
  Celem niniejszej informacji o poufności jest wyjaśnienie sposobu i celów wykorzystywania danych osobowych kandydatów na pracowników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą informacją.

  Cel przetwarzania
  Teleperformance wykorzystuje Twoje dane osobowe, w celu rozpatrzenia aplikacji dotyczącej zatrudnienia, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia z Tobą umowy o pracę oraz w celach administracji rekrutacyjnej. Jeśli Twoja aplikacja o pracę zostanie przyjęta, wykorzystamy podane przez Ciebie dane, aby administrować Twoim zatrudnieniem w Teleperformance. Po zawarciu umowy o pracę dostarczymy Ci nową informację o prywatności, wyjaśniającą w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe pracowników.

  Działania związane z przetwarzaniem danych
  Poniżej zamieszczono przykładowe sposoby przetwarzania danych osobowych kandydatów przez firmę Teleperformance.
  Teleperformance zbiera Twoje podstawowe dane takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, życiorys, aby rozpatrzyć Twoją aplikację i móc się z Tobą skontaktować.
  Podczas procesu rekrutacji Teleperformance zbiera również dane osobowe zawarte w różnych dokumentach, takich jak notatki z rozmowy kwalifikacyjnej, informacje dotyczące uzyskanej w toku rekrutacji oceny.
  Niedostarczenie wskazanych danych osobowych może ograniczyć zdolność Teleperformance do rozpatrzenia Twojej aplikacji.
  Dodatkowe informacje o działaniach związanych z przetwarzaniem danych można znaleźć w odpowiedniej części Polityki prywatności – (w linku wersja angielska – tłumaczenie na język polski jest dostępne w Dziale Kadr Teleperformance)
  http://www.teleperformance.com/en-us/data-privacy-information-and-inquires/

  Podstawy prawne przetwarzania danych
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: (i) podjęcia na Twoje życzenie kroków zmierzających do zawarcia umowy o pracę (w zakresie przetwarzania danych) oraz (ii) administracji rekrutacyjnej.
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe na gruncie uzasadnionego interesu w odniesieniu do działań dotyczących przetwarzania danych, takich jak telewizja przemysłowa (CCTV) i rekrutacja wewnętrzna (OnTarget Recruitment). Uzasadnione interesy obejmują również zapewnienie bezpieczeństwa.

  Odbiorcy danych osobowych
  Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym spółkom zależnym Teleperformance, jeżeli wyrazisz na to zgodę oraz organom publicznym, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązującego prawa.

  Transfer międzynarodowy
  Dane osobowe możemy przesyłać do krajów, terytoriów i organizacji znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. W takich sytuacjach firma Teleperformance zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące dane osobowe pracowników, takie jak Wiążące reguły korporacyjne (w linku wersja angielska – tłumaczenie na język polski jest dostępne w Dziale Kadr Teleperformance oraz na stronie internetowej https://my.teleperformance.com/index.php/gcp-s/data-privacy/binding-corporate-rules) zatwierdzone przez krajowe organy ochrony danych EOG bądź standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub odpowiednie krajowe organy ochrony danych w ramach EOG.

  Przechowywanie danych
  Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to konieczne z punktu widzenia celów określonych powyżej, bądź tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa. Twoje dane zostaną usunięte najpóźniej w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, chyba że wyrazisz zgodę na ich użycie w innych rekrutacjach.

  Prawa kandydatów w zakresie danych osobowych
  Kandydat ma następujące prawa w kwestii swoich danych osobowych:
  - Dostęp — kandydat może wnioskować o bezpłatny dostęp do swoich danych osobowych.
  - Zmiana — kandydat może zażądać od firmy Teleperformance korekty niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.
  - Usunięcie — kandydat może zażądać od firmy Teleperformance usunięcia danych osobowych z jednego z poniższych powodów:
  a) gdy dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których były zbierane lub w jakikolwiek sposób przetwarzane;
  b) gdy kandydat wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, jeśli nie istnieją inne podstawy prawne do ich przetwarzania;
  c) gdy dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem;
  d) gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego, którym podlega firma Teleperformance;
  - Ograniczenie — kandydat może zażądać od firmy Teleperformance ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych z jednego z poniższych powodów:
  a) kandydat podważa dokładność swoich danych osobowych, przez okres umożliwiający firmie Teleperformance weryfikację dokładności danych;
  b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, a zamiast tego wnioskuje o ograniczenie ich wykorzystania;
  c) firma Teleperformance nie potrzebuje już danych osobowych kandydata w celu ich przetwarzania, ale kandydat potrzebuje ich w celu określenia, zastosowania lub obrony przed roszczeniami;
  d) kandydat sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z prawem do sprzeciwu i automatycznego podejmowania decyzji, pod warunkiem sprawdzenia, czy uzasadnione prawa firmy Teleperformance mają priorytet nad prawami pracownika.
  - Przenoszenie — kandydat może zażądać od firmy Teleperformance przekazania udostępnionych jej danych osobowych innej organizacji i/lub otrzymania swoich danych osobowych w formie uporządkowanej i w łatwo dostępnym formacie.
  - Wycofanie — kandydat może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w stosunku do których wyraził wcześniej taką zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na działania związane z przetwarzaniem danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody.
  - Sprzeciw — kandydat może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych przez firmę Teleperformance na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innych sytuacjach zgodnie z przepisami lokalnymi, przez poinformowanie działu administracji personalnej o swoim sprzeciwie.
  - Skarga — kandydat ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane kontaktowe organu nadzorczego podano poniżej:

  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych:

  Nathan Coffey

  nathan.coffey@teleperformance.com

  M +44 (0) 7790 814326

  London, United Kingdom  Dane kontaktowe Teleperformance:

  Privacy-Office-Poland@pl.teleperformance.com
  +48 22 468 70 00

  Teleperformance Polska sp. z o.o.

  ul. Wołoska 24
  02-675 Warszawa
  NIP: 899-22-17-906
  REGON: 931907038
  KRS: 0000084816

  TPG Katowice sp. z o.o.
  ul. Roździeńskiego 1a
  40-202 Katowice
  REGON: 634488812
  NIP: 7781409117
  KRS: 0000163062

 • Klikając w przycisk "wyślij" Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Teleperformance Polska sp. z o.o. (ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, NIP: 899-22-17-906) oraz TPG Katowice sp. z o.o. (ul. Roździeńskiego 1a, 40-202 Katowice, NIP: 7781409117) w celu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Miejsce pracy
 • Warszawa
Opublikowana
Wygasa (za 14 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.