Młodszy asystent - pedagog specjalny

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2021-11-28

Ogłoszenie na stanowisko Młodszy asystent - pedagog specjalny - Instytut

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem naukowym i jednostką badawczo rozwojową Ministerstwa Zdrowia, a także jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce, leczącym najciężej chore dzieci z całego kraju. Podczas 40 lat swojego istnienia Instytut regularnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia, nie tylko za swoją działalność medyczną i naukową, ale również jako pracodawca.

W 2020 r. Instytut po raz kolejny  znalazł się w TOP 10 najbardziej atrakcyjnych pracodawców rankingu Universum Most Attractive Employers Poland, awansując na 4 miejsce.

Na co dzień towarzyszy nam zasada:

 

Leczymy na najwyższym poziomie, zawsze najważniejsze jest dla nas Dziecko”


Aktualnie do Ośrodka Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

poszukujemy kandydata na stanowisko:
 

MŁODSZY ASYSTENT – PEDAGOG SPECJALNY

(1/2 etatu)

Zakres obowiązków:

Do zadań ww. osoby będzie należało m. in.:

 

 • Zapewnienie opieki i pomocy pedagogicznej dzieciom i nastolatkom z niepełnosprawnościami intelektualnymi/ruchowymi i wynikającymi z tego m.in. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży wz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (Autyzm, Zespół Aspergera)
 • Współorganizacja kształcenia integracyjnego, ściśle współpracując z nauczycielami prowadzącymi i rodziną.
 • Współpraca z zespołem specjalistów na II poziomie referencyjności zatrudnionych w projekcie oraz psychologiem szkolnym i specjalistami wspierającymi proces edukacyjno – wychowawczy.
 • Prowadzenie analizy dokumentacji pacjentów (diagnoza w oparciu o orzeczenia dzieci i obserwację podczas sytuacji zadaniowych w trakcie wizyty, by proces diagnostyczny dał początek sformułowaniu oddziaływań terapeutycznych i dydaktycznych).
 • Gromadzenie informacji i dokumentów o dotychczasowych wydanych dokumentach wspierając funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym/edukacyjnym i domowym.
 • Diagnozowanie potrzeb dziecka wymagającego wsparcia w obrębie kształcenia specjalnego i rodzinnego.
 • Wydawanie opinii i zaświadczenia, zalecenia opierając się na metodach i formie kształcenia oraz wsparcia dziecka i jego rodziny.
 • Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
 • Ścisła współpraca z rodzicami pacjenta.
 • Uczestnictwo w zebraniach zespołu specjalistów II poziomu referencyjności w ramach projektu.
 • Uczestnictwo w superwizjach organizowanych w Centrum w ramach projektu.

Wymagania:

Od kandydatów oczekujemy:

 • Ukończonych studiów wyższych magisterskich na kierunku pedagogika ze specjalizacją pedagog specjalny lub ukończenie studiów wyższych magisterskich na kierunkach humanistycznych i ukończenie studiów podyplomowych pedagogika specjalna.
 • Posiadania dokumentu potwierdzającego ukończenie „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)”.
 • Posiadania certyfikatu Terapeuty Integracji Sensorycznej (SI).
 • Ukończonego szkolenia Carol Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zrachowaniami dziecka”.
 • Ukończonego szkolenia z metod pracy i diagnozy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera).
 • Mile widziane ukończenie szkolenia z testu PEP-R oraz ADOS-a.
 • Doświadczenia w pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem umysłowym.
 • Co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w pracy jako pedagog specjalny.
 • Mile widziane wcześniejsze doświadczenie w pracy jako pedagog specjalny z doświadczeniem w pracy w szkolnictwie specjalnym.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji o podobnym profilu.
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.
 • Cierpliwości, komunikatywności, łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności pracy zespołowej, wyrozumiałości, empatyczności.

Oferujemy:

Osobom zatrudnionym oferujemy:

 

 • Zatrudnienie na 0,50 etat na podstawie umowy o pracę na czas trwania projektu od 01.12.2021 do 30.09.2023 r.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Zniżki pracownicze na badania laboratoryjne.
 • Dofinansowanie do wakacji pracowników oraz ich dzieci („wczasy pod gruszą”).
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oferty zawierające: cv, list motywacyjny z dopiskiem: „Pedagog”

prosimy przesyłać do dnia 15.11.2021 r. na adres:

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz innych przesłanych dokumentach do celów rekrutacyjnych prowadzonych przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z siedzibą w Warszawie jak również wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".

Miejsce pracy:
Warszawa
Zawód:
Pedagog specjalny
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
część etatu
Dodano:
29.10.2021
Wygasa:
28.11.2021

Adres firmy

Al. Dzieci Polskich, 04-730 Warszawa
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie
Pedagog specjalny umowa o pracę część etatu
Ciechanów
Warszawa

22-11-2021

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach
Pedagog specjalny umowa o pracę część etatu
Nowe Iganie
Warszawa

29-11-2021