GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW I PROGRAMÓW

Zakres obowiązków:

1. Zarządzanie całością działań związanych z realizacją projektów i programów:
- planowanie, przygotowywanie projektów i programów z zakresu pomocy społecznej oraz wniosków na pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na ten cel;
- przygotowywanie projektów umów z wykonawcami i nadzór nad ich prawidłową realizacją;
- przygotowywanie postępowań o wyłonienie wykonawców usług;
- nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków;
- bezpośrednia współpraca z interesariuszami projektów i programów;
- rozliczanie projektów, programów i prowadzenie dokumentacji.
2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Ośrodka.

Wymagania:

Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):
1. Obywatelstwo polskie lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: społeczne, ekonomiczne, administracja publiczna.
7. Udokumentowany co najmniej 4 staż (w administracji), w tym co najmniej dwa lata doświadczenia w realizacji projektów i programów.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Znajomość programów rządowych ogłaszanych przez MRPiPS kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego z zakresu pomocy społecznej.
2. Wiedza na temat Europejskiego Funduszu Społecznego i jego obszarów wsparcia;
3. Wiedza z zakresu przepisów:
3.1. ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych,
3.2. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
3.3. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3.4. ustawy o pracownikach samorządowych,
3.5. przepisów o ochronie danych osobowych,
3.6. ustawy o finansach publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
4. Dobra organizacja pracy oraz wysoki poziom zaangażowania.
5. Kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres.
6. Biegła znajomość obsługi programów biurowych.

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6.
Pracodawca oferuje zatrudnienie na podstwie umowy o pracę na czas określony (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony), w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie równoważnym. Praca biurowa z obsługą podstawowych programów komputerowych i systemów informatycznych, wymagająca współpracy z innymi urzędami i instytucjami. Osoba podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
od 3 200 PLN
Opis wynagrodzenia:
+ dodatki: stażowy, funkcyjny
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Adama Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze, powiat: oświęcimski, woj: małopolskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
inna
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adama Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze, powiat: oświęcimski, woj: małopolskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, życiorys CV ze szczegółowym opisem pracy zawodowej, kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie osoby przystępującej do naboru, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, oświadczenie osoby przystępującej do naboru o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku, oświadczenie, że osoba przystępująca do naboru cieszy się nieposzlakowaną opinią, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.), oświadczenie, zawarte w dokumentach aplikacyjnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w załączonych dokumentach (list motywacyjny i CV), w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, przy ulicy Mickiewicza 6 (II piętro, pokój nr 204); pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ops.brzeszcze.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub operatora pocztowego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze, w zaklejonej kopercie z napisem: "Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach"
Dokumenty będą przyjmowane do dnia 20.04.2021 r.

Po zakończeniu rekrutacji dokumenty kandydatów, z którymi nie zawarto stosunku pracy, zostaną zwrócone kandydatowi lub zniszczone po okresie trzech miesięcy od rozstrzygnięcia naboru.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta, inny - poczta elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Prosimy o wypełnienie formularza przygotowanego przez pracodawcę
Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę z formularzem pracodawcy do zbierania CV kandydatów.
APLIKUJ
Zawód:
Asystent zarządu
Miejsce pracy:
Brzeszcze
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Wynagrodzenie:
od 3200 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
26-03-2021
Oferta wygasa w dniu:
20-04-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

BRYGADZISTA SIECI GAZOWYCH

Zawód: asystent zarządu Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Wadowice
Brzeszcze

29-01-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

ASYSTENT(KA) ZARZĄDU

Zawód: asystent zarządu Rodzaj: umowa o pracę
ZARMEN ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Chorzów
Brzeszcze

01-04-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

ASYSTENTKA ZARZĄDU (STAŻ)

Zawód: asystent zarządu Rodzaj: staż/praktyka
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Zabrze
Brzeszcze

16-04-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

ASYSTENT ZARZĄDU

Zawód: asystent zarządu Rodzaj: staż/praktyka
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
Brzeszcze

01-04-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

ASYSTENTKA ZARZĄDU

Zawód: asystent zarządu Rodzaj: umowa o pracę
KPI ( KOREA PLASTIC INDUSTRY) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
Brzeszcze

28-10-2020
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

STARSZY SPECJALISTA D/S ZAKUPÓW STRATEGICZNYCH

Zawód: asystent zarządu Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 9200 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Brzeszcze

15-04-2021
od 9200 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DO SPRAW ZARZĄDZANIA KATEGORIĄ PRODUKTÓW

Zawód: asystent zarządu Rodzaj: umowa o pracę
Kontakt przez PUP
od 11228 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Brzeszcze

13-04-2021
od 11228 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. KANTYN

Zawód: asystent zarządu Rodzaj: umowa o pracę
PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE "RAKON" W RACIBORZU
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Racibórz
Brzeszcze

26-03-2021
od 3500 zł
UoP brutto/mies.