Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 27543        SUBSKRYBUJE: 7146
Tematy, które interesują czytelników:  Umowa zlecenie, Pracownik młodociany, Nienormowany czas pracy, Pierwszy dzień w pracy, Zwolenie dyscyplinarne, Staż a lata pracy, Klauzula poufności

Czy praca na budowie jest kwalifikowana jako podróż służbowa czy oddelegowanie do pracy?

Czy praca na budowie jest kwalifikowana jako podróż służbowa czy oddelegowanie do pracy?
Wielu pracowników wciąż nie zna swoich praw. Warto przy tym wskazać choćby na osoby, które świadczą pracę na budowach. Czy ciągłe wyjazdy związane z realizowaniem kolejnych inwestycji można zaliczyć jako podróże służbowe?

Czy budowlaniec pracuje w delegacji?

Pracownicy budowlani wykonują dość specyficzną pracę. W ich przypadku praktycznie nigdy nie można mówić o stałym miejscu świadczenia pracy.Dzieje się tak dlatego, że większość prac wykonują oni bezpośrednio w terenie, czyli na miejscu inwestycji. I choć ich praca wiąże się nieustannie z wyjazdami, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (sygn. akt II UK 284/11), nie można podróży pracowników budowlanych uznać za podróże służbowe. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy wskazując przy tym, że podróż służbową charakteryzuje wykonywanie ? w jej ramach ? ściśle określonych zadań, które to nie są głównym składnikiem umówionej pracy. Z drugiej strony warto też wskazać, że od tej zasady istnieje odstępstwo. Mowa tu o kierowcach, gdyż ich czas pracy jest uregulowany w osobnych ustawach.

Incydentalny charakter pracy budowlańca

Zgodnie z art. 77?§1 Kodeksu pracy Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Jak wskazano powyżej, przepis ten nie będzie odnosił się do pracowników budowlanych. Warto jednak wiedzieć dlaczego tak się właśnie dzieje. Aby zrozumieć takie stanowisko, należy wskazać, że podróż służbowa ma swoistego rodzaju incydentalny charakter. Mowa tu o tym, że jest ona zjawiskiem niecodziennym wobec zakresu obowiązków danego pracownika, które wykonuje on zgodnie z zawartą odpowiednio wcześniej umową. Inaczej mówiąc, podróż służbowa nie pokrywa się z powinnościami osoby świadczącej pracę na danym stanowisku. I właśnie dlatego nie można uznać, że stałe wykonywanie czynności zawodowych poza siedzibą pracodawcy i jednocześnie bez wyznaczenia zadania służbowego jest podróżą służbową.

To Cię powinno też zainteresować: Delegacja

Kiedy zatem mowa o delegacji? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule: Kiedy oddelegowanie do pracy, kiedy podróż służbowa?

Budowlaniec kontra pracownik mobilny

Sąd Najwyższy w przywołanym powyżej wyroku wskazał, że praca wykonywana przez pracowników z branży budowlanej znacząco odbiega charakterem od pracy świadczonej przez pracowników mobilnych. Przede wszystkim nie przemieszczają się oni po ściśle określonym obszarze, aby załatwić określone sprawy, choć ? co warto też podkreślić ? nie można przyjąć, że miejscem świadczenia przez nich pracy jest siedziba pracodawcy. Dzieje się tak dlatego, że ich zadania są specyficzne. Większość czasu spędzają na terenie inwestycji. Ponadto, często cyklicznie zmieniają miejsce, zaś fakt ten jest ściśle związany z ukończeniem prac i podjęciem kolejnych. Nierzadko przy tym dochodzi do takiej sytuacji, w której to pracownicy budowlani opuszczają granice kraju, choć takie sytuacji nie są częste, jak ma to miejsce choćby w przypadku przedstawicieli handlowych.

 Podróż służbowa, czy delegacja - decyduje rodzaj wykonywanej pracy

Choć pracownicy budowlani, jak wskazano powyżej, często przemieszczają się zarówno po kraju, jak i poza jego granicami, w każdym przypadku jest to ściśle związane z pracą, jaką wykonują. Można powiedzieć, że ich podróże zawsze powiązane są charakterem i naturą prowadzonej przez ich pracodawcę działalności gospodarczej, czyli budowaniem lub remontowaniem określonych inwestycji. W związku z powyższym nie należą im się dodatkowe należności, które pokryć mogłyby ewentualne koszty związane z samym przemieszczaniem się pomiędzy placami budowy. W praktyce najczęściej firma zatrudniająca sama jednak gwarantuje środek transportu co jest uzasadnione terminami lub ? ogólnie ujmując ? kolejnymi zobowiązaniami czy koniecznością przetransportowania także określonego sprzętu. W takiej sytuacji pracownik korzysta, niemniej trzeba pamiętać, że do takiego zachowania zatrudniający nie jest zobowiązany przepisami aktualnie obowiązującego prawa.

Ruchome miejsce pracy

Można powiedzieć, że miejsce pracy osób świadczących pracę na budowie jest niejako ?ruchome?. Jednocześnie jednak właśnie ta ?ruchomość? sprawia, że należy ją traktować jako stałe miejsce świadczenia pracy, które ściśle odpowiada czasowi realizacji danej inwestycji. Pracownik budowlany nie opuści zatem placu budowy w danym miejscu, zaś jego odbywane przez niego podróże nie mogą być traktowane jako podróże służbowe. W tym przypadku pracodawca zawsze powinien mówić jedynie o oddelegowaniu pracowników budowlanych do pracy (czy to do innego miasta, czy też poza granice kraju). Z drugiej strony zainteresowane osoby powinny pamiętać, że od tej sytuacji mogą być wyjątki. I tak, o podróży służbowej będzie mowa zawsze wtedy, gdy pracownik budowlany zostanie oddelegowany do wykonania krótkotrwałego zadania i to poza placem inwestycji, na którym pracuje aktualnie. Wówczas stwierdzenie, że pracownik odbywa podróż służbową będzie w pełni adekwatne, zaś pracodawca będzie miał obowiązek przekazać zatrudnionemu należności na pokrycie kosztów z nią związanych.

Oceń ten wpis
Czy praca na budowie jest kwalifikowana jako podróż służbowa czy oddelegowanie do pracy?
Ocena: 3.5, liczba głosów: 7

Zobacz inne porady

Opinie

Zablokowano
2014-07-30, 08:35
Komentarz został zablokowany przez administratora.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.