Delegacje krajowe i zagraniczne

Delegacja za granicę: wszystko, co musisz wiedzieć

12 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 8 głosów

8 głosów

10 komentarzy
Delegacja za granicę: wszystko, co musisz wiedzieć
Zastanawiasz się nad swoimi obowiązkami i prawami podczas zagranicznej delegacji? Przygotowaliśmy przewodnik, który pomoże Ci skupić się na najważniejszych aspektach.

Wyjazdy służbowe można podzielić według kryterium, jakim jest docelowe miejsce podróży. Stosując taki wyznacznik, wskazać można na delegacje krajowe i zagraniczne. Niezależnie jednak od tego, o których mowa, kwestie formalne zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Z punktu widzenia osób wyjeżdżających ważne jest, że rozporządzenie nie obejmuje wszystkich pracowników, ale tych, którzy są zatrudnieni w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej. Pozostali pracodawcy mogą we własnym zakresie ustalać warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej, choć trzeba podkreślić, że ustalenia te znaleźć powinny się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę.

Jak się przygotować do podróży służbowej?

Przygotowanie do podróży służbowej zależy od wielu czynników, w tym miejsca, do którego udajemy się, celu podróży oraz jej długości. Przede wszystkim, kluczowe jest zapoznanie się z celami biznesowymi wyjazdu, aby móc adekwatnie przygotować niezbędne materiały i informacje. Przydatne może być także zrozumienie kultury biznesowej danego kraju, aby uniknąć faux pas. Ponadto, należy upewnić się, że wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak paszport, wiza, czy pozwolenia na pracę są aktualne i gotowe do użycia. Sprawdź prognozę pogody, aby spakować odpowiednie ubrania, ale pamiętaj także o rzeczach niezbędnych do pracy, takich jak laptop czy notatnik. Na koniec, nie zapomnij o zebraniu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących podróży, takich jak adres hotelu, numer lotu czy kontakt do osób, z którymi będziesz się spotykać. Właściwe przygotowanie to klucz do udanej podróży służbowej.

Podczas przygotowań do wyjazdu służbowego za granicę, zwróć szczególną uwagę na planowanie, zrozumienie zasad dotyczących transportu i diet, oraz dokładne dokumentowanie wszystkiego do późniejszego rozliczenia. 

Szukasz pracy?
Dodana

Sortowanie paczek - zmiana nocna - tygodniówki

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Czechowice-Dziedzice
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Cel w zagranicznej podróży

Cel zagranicznej podróży służbowej jest zawsze dokładnie określony w poleceniu wyjazdu służbowego. Może to być udział w spotkaniu biznesowym, szkoleniu lub konferencji. Cel ten jest zasadniczym punktem odniesienia zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika - pozwala na adekwatne przygotowanie się do podróży i ułatwia późniejsze rozliczenie zagranicznej podróży. Wyjaśnienie celu podróży pozwala także na zaplanowanie harmonogramu wyjazdu, umożliwiając optymalne wykorzystanie czasu spędzonego za granicą.

Miejsce zagranicznej podróży

Decydując o miejscu zagranicznej podróży służbowej, pracodawca musi wziąć pod uwagę wiele czynników. Wybór jest skomplikowany i nie ogranicza się tylko do aspektów związanych z samym celem podróży, czy to spotkanie biznesowe, konferencja czy szkolenie. Należy również uwzględnić lokalne warunki - infrastrukturę, możliwości komunikacji i dostępność usług. Kluczowym elementem jest także bezpieczeństwo pracownika. Wymaga to analizy różnych aspektów, takich jak poziom przestępczości, sytuacja polityczna i warunki sanitarne w danym kraju. Pracownik powinien również mieć gwarancję dostępności odpowiednich środków transportu oraz możliwości zapewnienia godziwych warunków noclegu za granicą. Te wszystkie elementy muszą być uwzględnione, aby zagraniczna podróż służbowa była efektywna i bezpieczna dla pracownika.

Transport podczas podróży służbowej

Zmagając się z emocją pierwszej zagranicznej podróży służbowej, kluczowym elementem jest zrozumienie różnych aspektów związanych z transportem. Pracownicy, którzy został oddelegowani, będą musieli korzystać z różnych środków transportu. Zastanówmy się, jak różne formy przemieszczania wpływają na czas podróży:

  • Transport lądowy - Czas podróży zaczyna się, gdy przekraczasz granicę państwa w drodze do celu, i kończy się, gdy przekraczasz ją w drodze powrotnej.

  • Transport lotniczy - Czas podróży zaczyna się w momencie startu samolotu z ostatniego lotniska krajowego i kończy w momencie lądowania na pierwszym lotnisku krajowym po powrocie.

  • Transport morski - W takiej sytuacji czas podróży liczy się od momentu wyjścia statku z ostatniego polskiego portu do momentu powrotu do pierwszego portu w Polsce.

Z tego wynika, że każda delegacja zagraniczna składa się z części krajowej i zagranicznej. Dodatkowo, jeśli podróż służbowa obejmuje więcej niż jeden kraj, może być ustalonych więcej niż jeden punkt docelowy, co wpłynie na wysokość świadczeń dla pracownika.

Planowanie budżetu na podróż służbową: Przewidywanie kosztów dojazdu

Gdy mowa o podróży służbowej za granicę, należy zauważyć, że pracownik przemieszcza się również po kraju. Z tego też względu przysługuje mu zwrot kosztów dojazdu w formie ryczałtu. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, w której strony ustalą, że na terenie kraju pracownik będzie poruszał się własnym lub służbowym pojazdem. Jeżeli pracodawca zapewni podwładnemu bezpłatne dojazdy, to pracownik nie będzie mógł żądać pieniędzy na pokrycie wydatków na ich rzecz. Analogicznie będzie w takiej sytuacji, w której nie poniesie on kosztów, gdyż nie będzie korzystał z komunikacji miejskiej.

Dieta podczas podróży służbowych

Podczas wyjazdów służbowych za granicą, dieta jest nieodłączną częścią pakietu. W zależności od długości podróży, diety są przyznawane w różnych stawkach:

  • Do 8 godzin - pracownik otrzymuje 1/3 diety,

  • Ponad 8 do 12 godzin - przysługuje Ci 50% diety,

  • Ponad 12 godzin - otrzymasz dietę w pełnej wysokości.

Pamiętaj, że cel diety to pokrycie kosztów wyżywienia. Istnieją jednak sytuacje, w których pracodawca zapewnia pełne wyżywienie, wtedy pracownikowi przysługuje jedynie 25% diety. Dodatkowo, wysokość diety może się różnić w zależności od kraju, do którego jesteś oddelegowany. W załączniku do rozporządzenia znajduje się szczegółowy wykaz stawek diet dla poszczególnych krajów.

Efektywne rozliczenie delegacji: Unikanie błędów i nadmiernych kosztów

Rozliczenie delegacji zagranicznej to proces, który zwykle obejmuje zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Kluczowym elementem tego procesu jest dokumentowanie delegacji. Na dokumentach powinny znaleźć się szczegółowe informacje o zagranicznym wyjeździe służbowym, takie jak cel wizyty, miejsce zagranicznej podróży, czas podróży służbowej oraz wszelkie wydatki związane z podróżą. Pracownik, który rozlicza się z delegacji, powinien pamiętać, że potwierdzenie odbycia delegacji, czyli tzw. polecenie wyjazdu służbowego, jest niezbędne do zwrotu kosztów od pracodawcy.

Wynagrodzenia pracownika delegowanego: Jak zapewnić sprawiedliwe wynagrodzenie

Pracownik, który jest oddelegowany do pracy za granicą, ma prawo do wynagrodzenia za czas podróży służbowej. Wynagrodzenie to obejmuje zarówno dietę w delegacji, jak i zwrot kosztów związanych z podróżą. Jest to kluczowy aspekt, który powinien być jasno określony w poleceniu wyjazdu służbowego. Pracodawca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów delegacji, a pracownik do ich odpowiedniego udokumentowania. Istotne jest, aby pracownik był świadomy swoich praw i obowiązków związanych z delegacją, w tym konieczności posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających wydatki. Tylko wtedy pracownik może liczyć na pełne i prawidłowe rozliczenie delegacji.

Zakończenie zagranicznej podróży służbowej: Jak efektywnie podsumować i raportować wyniki

Zakończenie zagranicznej podróży służbowej to moment, w którym pracownik powraca do miejsca swojego stałego zatrudnienia. Ten moment jest nie tylko krokiem kończącym podróż, ale również rozpoczynającym proces rozliczenia. Pracownik powinien pamiętać o zebraniu wszystkich potrzebnych dokumentów do rozliczenia delegacji, takich jak rachunki za nocleg za granicą, bilety lotnicze i inne dowody zakupu związane z podróżą. Wynagrodzenia pracownika delegowanego oraz dieta zagraniczna są ważnymi elementami, które muszą zostać odpowiednio rozliczone. Zrozumienie zasad rozliczania delegacji, które są określone w prawie pracy, jest kluczowe dla prawidłowego wykonania tego procesu. Dlatego każdy pracownik powinien być z nimi dobrze zaznajomiony.

To może Cię również zainteresować

Delegacja

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są moje obowiązki podczas delegacji za granicą?

Twoje obowiązki obejmują przestrzeganie zasad ustalonych przez pracodawcę, prawidłowe korzystanie z wybranych środków transportu, zrozumienie i przestrzeganie zasad diety oraz dokładne dokumentowanie wszystkich wydatków związanych z delegacją.

Czy dieta przysługuje mi podczas każdej delegacji za granicą?

Tak, dieta przysługuje podczas każdej delegacji za granicą, jednak jej wysokość może się różnić w zależności od kraju, do którego jesteś oddelegowany, oraz od długości trwania podróży.

Czy czas podróży jest liczony w ten sam sposób dla różnych środków transportu?

Nie, czas podróży jest liczony inaczej w zależności od wybranego środka transportu. Dla transportu lądowego, czas liczy się od chwili przekroczenia granicy, dla transportu lotniczego - od momentu startu samolotu, a dla transportu morskiego - od momentu wyjścia statku z ostatniego polskiego portu.

Czy pracodawca pokrywa wszystkie koszty związane z delegacją za granicą?

Tak, pracodawca jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z delegacją, jednak pracownik musi odpowiednio je udokumentować.

Jak powinienem się przygotować do zagranicznej delegacji?

Powinieneś starannie zaplanować podróż, zrozumieć zasady dotyczące transportu i diet, a także przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i zaplanować, jak będzie wyglądać proces rozliczania wyjazdu.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Robert Ćwiertnia

Student

Cześć! Jestem Robert i  jestem copywriterem dla  serwisu Aplikuj.pl. Od kilku lat moją pracą jest pisanie artykułów,
Pasjonuję się  prawem pracy i wszystkimi powiązanymi z nimi tematami.

10 komentarzy

Balbina

Balbina

Sytuacja teraz przez covid-19 stała się trochę inna - pracownicy co nie chcą się szczepić przecież nie mogą wyjechać.
Tomasz

Tomasz

No ciekawe chyba stawka za granicą musi się różnić??? Przecież inne ceny są? Z drugiej strony jadąc przykładowo do Albanii mamy niższe więc też mnie ciekawi skąd stawki do danego miejsca na świecie?
Michał

Michał

A jak ze stawką taka sama jak w Polsce
del.Karol

del.Karol

Często wyjeżdżam na delegacje zagraniczne. Mam za to płacone, am dietę- osobiście dużo zyskuję i to nie tylko pieniędzy. Jestem w nowych miejscach, zwiedzam je za darmo, bo jestem na delegacji.
Penny

Penny

Dobrze jest poznać to wszystko by odpowiednio zrealizować to jak należy. Warto zaplanować to wszystko z korzyścią, dieta, rachunki do zwrotu i całągame innych działań.
Walerian

Walerian

U mnie w zakładzie w którym pracuję posiadamy regulamin wyjazdów służbowych- delegacji. Jest tam wykaz, za co pracodawca może zwrócić pieniądze. Wyjeżdżając na delegację np. do Niemiec lub Francji, pracodawca daje pewną sumę pieniędzy ( EURO), z których należy po powrocie się rozliczyć. Na wszystko muszą być rachunki.
Roksana

Roksana

Aby skutecznie delegować zadania, firma musi wybrać odpowiednie zadania, które chcesz przekazać, wskaż odpowiednie osoby, którym chcesz delegować zadania, i deleguj je we właściwy sposób.
gośc

gośc

Organizacja podróży służbowych, z oczywistych powodów, wymaga indywidualnego podejścia. Specyfika każdej takiej podróży zakłada stworzenie ekskluzywnego programu, począwszy od rezerwacji hoteli i biletów, a skończywszy na planowaniu spotkań, organizowaniu transferów, planowaniu programu kulturalnego.
Klimek

Klimek

Dieta w euro zawsze ciekawa :) niektórzy wolą ją zachować. Ja jednak lubię wykorzystać czas w nowym miejscu i płace gdy nie jest to np. opłacane w kwestii całego wyjazdu przez firmę.
yeti18

yeti18

Każdy kto porusza się zgodnie z prawem robi to odpowiednio. Przeważnie to co się należy uczciwa firma daje tylko dobrze jest wiedzieć jak to ma wyglądać. Niewiedza u ludzi może także po cichu powodować nieścisłości.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka