Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 29078        SUBSKRYBUJE: 7168
Tematy, które interesują czytelników:  Referencje, Emerytura

Urlop bezpłatny czy wypoczynkowy?

Urlop bezpłatny czy wypoczynkowy?
Każdy pracownik świadczący pracę na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. W praktyce skorzystać może przy tym również z urlopu bezpłatnego, choć jego udzielenie zależy wyłącznie od woli przełożonego.

Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy: ?Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego?. Osoba zatrudniona nie może zrzec się przy tym przysługującego jej prawa. To, ile dni będzie wypoczywać zależy wyłącznie od jej stażu pracy. Wymiar urlopu wynosi odpowiednio:

  • 20 dni ? jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni ? jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Osobne regulacje dotyczą pracowników, którzy podejmują pracę po raz pierwszy i tych, którzy świadczą pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Osoby zaliczane do pierwszego grona uzyskują prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/2 wymiaru urlopu przysługującego im po przepracowaniu roku. Gdy mowa o pracownikach zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracodawca jest zobowiązany dokonać dokładnych wyliczeń ? urlop ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tych zatrudnionych.

Zasady udzielania urlopów

Udzielanie urlopów wypoczynkowych odbywa się na pewnych zasadach ? powszechności, równości i odpłatności. Powszechność należy rozumieć jako prawo osób zatrudnionych do urlopu. Dotyczy to jednak tylko tych pracowników, którzy zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę ? osobom wykonującym zadania na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia nie przysługuje urlop. Równość dotyczy zaś tego, że osoby zatrudnione i posiadające ten sam okres zatrudnienia albo pobierania nauki mają prawo do urlopu w tym samym wymiarze. Warto wspomnieć również o odpłatności ? za urlop przysługuje pracownikowi wynagrodzenie.

Bezpłatny przed wypoczynkowym?

W praktyce wiele kontrowersji wywołuje pytanie o to, czy pracodawca powinien udzielać pracownikowi urlopu bezpłatnego przed wypoczynkowym. Czy osoba zatrudniająca, która udzieli zatrudnionemu urlopu bezpłatnego postąpi zgodnie z przepisami? Okazuje się, że tak. Zgodnie z art. 174 Kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może udzielić swojemu podwładnego urlopu bezpłatnego. Wniosek nie musi być przy tym uzasadniony, choć pracownik powinien wskazać czas trwania urlopu, o jaki się ubiega. Jednocześnie pracodawca powinien pamiętać, że nie może udzielić swojemu podwładnemu urlopu bezpłatnego bez wniosku czy też w terminie innym niż ten, jaki został wskazany w podaniu.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?

W przepisach prawa pracy nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących tego, czy pracownik powinien wykorzystać w pierwszej kolejności urlop wypoczynkowy. Warto jednak zauważyć, że podmiot zatrudniający może zobowiązać swojego podwładnego do tego, aby w pierwszej kolejności wykorzystał urlop płatny, dopiero później zaś urlop bezpłatny. Taki stan rzeczy może być uzasadniony choćby z punktu widzenia zaplanowanych odpowiednio wcześniej urlopów.

Choroba na bezpłatnym

Urlop bezpłatny jest okresem nieskładkowym. Warto zauważyć, że ewentualna choroba pracownika, który korzysta z takiego urlopu, wcale nie przerywa jego biegu. Inaczej mówiąc, za czas trwania choroby podczas urlopu bezpłatnego osoba zatrudniona nie może liczyć ani na wynagrodzenie chorobowe, ani na zasiłek chorobowy. Dodatkowo pracownik nie może samodzielnie anulować rozpoczętego urlopu bezpłatnego. Aby powrócić do wykonywania obowiązków zawodowych, ustawodawca przyjmuje, że potrzebna jest zgoda dwóch zainteresowanych stron. Oznacza to, że niezbędne jest złożenie wniosku przez pracownika i jego pozytywne rozpatrzenie przez pracodawcę.

Oceń ten wpis
Urlop bezpłatny czy wypoczynkowy?
Ocena: 3.5, liczba głosów: 16

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.