Twoje wsparcie w rekrutacji

Nauka a twój staż urlopowy

Nauka a twój staż urlopowy
Urlop to ta część roku, na którą większość zatrudnionych niecierpliwie oczekuje. A na co, w zakresie urlopów, mogą liczyć osoby, które świadczą pracę w oparciu o umowę o pracę i jednocześnie się kształcą? Jakimi przepisami należy się kierować?

W kwestii wyliczenia wysokości urlopu, który przysługuje pracownikowi, podmiot zatrudniający musi kierować się kilkoma kwestiami. Edukacja, w tym przypadku, jest kwestią podstawową. Zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu pracy do okresy pracy, od którego to właśnie zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej ? przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej ? przewidziany programem nauczana czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych ? 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej ? 4 lata,
  • szkoły policealnej ? 6 lat,
  • szkoły wyżej ? 8 lat.

Jednocześnie powyższe okresy nie sumują się. Pracodawca musi też pamiętać, że: Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 Kodeksu pracy).

 Dlaczego to takie ważne?

 Z aktualnie obowiązujących przepisów jasno wynika, że wymiar urlopu wypoczynkowego jest ściśle związany z ogólnym stażem pracy, czyli długością pozostawania przez pracownika w zatrudnieniu. Dalej, stosownie do art. 154 § 1 Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi odpowiednio:

  • 20 dni ? jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni ? jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 Z powyższego wynika zatem, iż okresy, które wymienione zostały powyżej, są niezwykle istotne do prawidłowego wyliczenia przez pracodawcę wysokości urlopu, jaki przysługuje danemu pracownikowi.

 Niepełnoetatowy pracownik

Nieco inaczej wysokość urlopu wylicza się dla osoby, która zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy. Same zasady wyliczania płatnych dni wolnych pozostają takie same, niemniej jednak należy pamiętać, że zatrudnionemu przysługuje urlop, który jest proporcjonalny do wymiaru czasu pracy, na jaki został zatrudniony. W praktyce oznacza to, że pracodawca musi dokonać stosownych obliczeń, które pozwolą mu określić, ile dni urlopu może wykorzystać jego pracownik. Jednocześnie jednak, podmiot zatrudniający musi mieć też na uwadze fakt, który wynika bezpośrednio z art. 154 § 2 Kodeksu pracy. Mowa tu o niepełnym dniu urlopu, który w każdym przypadku zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

To Cię powinno też zainteresować: Czy staż wlicza się do lat pracy?

Nowy pracownik

W praktyce kadrowej nierzadko można spotkać się z taką sytuacją, w której to pracownik zatrudniony zostaje w ciągu trwania roku. Obliczanie urlopu, który będzie mu przysługiwał należy rozpocząć od zapoznania się z art. 155? Kodeksu pracy. Na podstawie przywołanego przepisu należy wskazać, że takiemu pracownikowi przysługiwać może urlop zarówno u dotychczasowego, jak i już nowego pracodawcy. W pierwszym przypadku do dni wolnych zatrudniony będzie miał prawo w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze. W przypadku, gdy mowa o podpisaniu umowy o pracę z kolejnym zakładem pracy, należy wskazać na dwie możliwości. I tak, pracownikowi przysługiwać będzie urlop w wymiarze:

  • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego ? w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym ? w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

W drugim przypadku podmiot zatrudniający musi też pamiętać, że pracownik u swojego poprzedniego pracodawcy mógł wykorzystać urlop w wymiarze wyższym niż proporcjonalny do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy. W takim przypadku zatrudnionemu będzie przysługiwać urlop w odpowiednio niższym wymiarze. Z drugiej jednak strony, zgodnie z art. 155? § 2 Kodeksu pracy łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

O czym pamiętać?

W praktyce można spotkać się z taką sytuacją, jaka została uwzględniona przez pracodawcę w art. 158 Kodeksu pracy. I tak, pracownikowi, który to wykorzystał urlop na dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Jednocześnie też należy pamiętać, że każdy zatrudniony, który nie wykorzystał przysługujących mu dni wolnych, nabywa ? i to od razu ? prawo do urlopu w wyższym wymiarze. Wówczas nie ma mowy o urlopie uzupełniającym.

Oceń ten wpis
Nauka a twój staż urlopowy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Model1
2019-12-17, 13:55
Sporo ludzi chce się kształcić i wymaga to tego nawet zawód np. egzaminy na radców prawnych czy prokuratorów. To wymaga ustaleń.
Dudek
2019-12-03, 12:07
Stażyści podpisując przecież papiery mają wszystko zapisane, a jeżeli nie to w trakcie tych rozmó mogą o wszystko dopytać.
Antonina
2019-05-14, 14:46
Warto każdemu wiedzieć - ile lat do stażu można dodać po ukończeniu konkretnej szkoły. Ma to znaczenie, bo wlicza się naukę do stażu, a on decyduje o urlopie wypoczynkowym. Z tego artykułu wszystkiego można się dowiedzieć.
X234
2019-05-08, 17:45
Szkolenia mają wielki znaczenie i inwestowanie w młodych ludzi może być bardzo korzystne dla wszystkich. Trzeba tylko znać zasady jak to realizować z sukcesem itp.
Polinezja
2019-05-02, 10:49
Gdyby urlop roczny był przenoszony z jednego cyklu na drugi, a pracownik nadal nie wyjechał z poprzedniego cyklu w ciągu sześciu miesięcy od nowego cyklu, pracownik może zażądać skorzystania z tego urlopu z poprzedniego cyklu , a pracodawca nie może odmówić takiej zgody.
Darek
2019-04-01, 11:32
Nauka daje lata do stażu. Jak się jest po studiach to chyba z automatu ma się już więcej noż 20 dni? Chyba jest osiem lat za studia wyższe np. inżynier czy magister?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.