Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1061        SUBSKRYBUJE: 7262
Tematy, które interesują czytelników:  Podanie o pracę, Obowiązki pracodawcy, Wolontariat, Rozmowa kwalifikacyjna, Gdzie szukać pracy, Prokurent

Urlop bezpłatny - zasady

Urlop bezpłatny - zasady

W niektórych przypadkach urlop bezpłatny jest koniecznością, w innych może być traktowany jako korzystne wyjście zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. O czym warto pamiętać? Czy pracodawca zawsze musi udzielić zgody swojemu podwładnemu właśnie na urlop bezpłatny?

Same przepisy nie wskazują, w jakim przypadku pracownik może ubiegać się o urlop bezpłatny. Ponadto, nie wskazują jego minimalnej czy też maksymalnej długości i kwestie te nie są bezpośrednio związane z długością stażu pracownika. W związku z powyższym uznaje się, że ten aspekt powinien być rozpatrzony indywidualnie na linii pracownik?pracodawca. Praktyka wskazuje, że większość zatrudniających nie sprzeciwia się korzystaniu przez podwładnych z dobrodziejstw urlopu bezpłatnego.

Jak wnosić o urlop bezpłatny?

Urlop bezpłatny każdorazowo jest udzielany tylko i wyłącznie na postawie pisemnego wniosku pracownika. Swój wniosek zainteresowany nie musi uzasadniać, niemniej podanie przyczyn o wystąpienia o taki właśnie urlop, może przyczynić się do pozytywnego rozpatrzenia dokumentu, który wpłynie na biuro osoby decyzyjnej w tym zakresie.

Zgodnie z art. 174§1 oraz 174?§1 Kodeksu pracy, urlop bezpłatny może zostać przez pracodawcę udzielony pracownikowi na:

  • dowolny cel,
  • wykonywanie pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracownikami.

Pracownik zainteresowany urlopem bezpłatnym powinien pamiętać, że zatrudniający nie zawsze musi udzielić odpowiedzi pozytywnej. Równie dobrze może odmówić ? w tym wypadku wszystko zależy od jego woli, sytuacji w firmie lub innych czynników. I tak, pracodawcy często odmawiają przyznania urlopu bezpłatnego w sytuacji, gdy pracownik ma jeszcze urlop płatny, którego nie wykorzystał. W takim przypadku zgoda może być dla zatrudniającego niekorzystna ? jeżeli pracownik odejdzie z firmy, będzie trzeba wypłacić mu należny ekwiwalent za niewykorzystane dni. Istnieje też ryzyko, iż nie zdąży on wykorzystać przysługującego mu urlopu w zakreślonym przez ustawodawcę terminie.

Co się tobie należy?

Decyzja o urlopie bezpłatnym nie powinna być pochopna. Przez ten czas pracownik nie uzyskuje prawa do wynagrodzenia. Ponadto, jeżeli zachoruje i otrzyma zwolnienie lekarskie, to nie będzie przysługiwać mu wynagrodzenie chorobowe czy też zasiłek chorobowy zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?

Wielokrotnie o urlopie bezpłatnym wypowiadał się Sąd Najwyższy. Zgodnie z jego orzecznictwem, zwolnienie lekarskie nie przerywa ani biegu urlopu bezpłatnego, ani też go nie przedłuża ? wyrok z dnia 30 sierpnia 1973 roku.

Z praktycznego punktu widzenia, jak sama nazwa wskazuje, pracownik nie może liczyć na wynagrodzenie w trakcie trwania urlopu bezpłatnego. W związku z faktem, iż nie są odprowadzane na jego rzecz żadne składki i okres ten nie jest zaliczany do stażu pracy, od którego zależy wiele uprawnień, w tym choćby wysokość odprawy emerytalnej.

Kiedy pracodawca nie może odmówić?

Powyżej wskazano, że urlop bezpłatny przysługuje pracownikowi tylko i wyłączenie na podstawie jego porozumienia z pracodawcą. Z drugiej jednak strony warto zauważyć, iż od tej zasady są pewne wyjątki. Zatrudniający nie może bowiem odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego w przypadku, gdy pracownik:

  • został powołany do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem, gdy z wnioskiem o urlop bezpłatny dla tego pracownika wystąpiła organizacja związkowa,
  • jest pracownikiem młodocianym, uczęszczającym do szkoły i wnosi o udzielenie urlopu na okres ferii szkolnych.

W takim przypadku okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego to zależą uprawnienia pracownicze. Dodatkowo ? i to niezależnie od powodu ? dla którego zgoda na urlop została wydana, pracownikowi nie można wypowiedzieć umowy o pracę zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy. Przepisu tego nie stosuje się tylko wówczas, gdy ogłoszona została upadłość lub też likwidacja pracodawcy.

Tego nie wolno pracodawcy...

O urlop bezpłatny może wnosić tylko jedna strona ? pracownik. To na jego, pisemny wniosek, może zostać wydana zgoda lub odmowa, której pracodawca nie musi uzasadniać. Ustawodawca zadbał w tym przypadku o interes każdego zatrudnionego i ewentualne nadużycia ze strony pracodawców. Ci bowiem nie mogą w żaden sposób zmusić pracownika do skorzystania z urlopu bezpłatnego z uwagi choćby na fakt, że firma ma przejściowe problemu finansowe.

W świetle prawa, gdy pracodawca chce wysłać pracownika na urlop bezpłatny, działa niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Takie działanie jest bezskuteczne, zaś każdemu pracownikowi, który zostałby zmuszony do pozostania w domu, przysługuje wówczas tak zwane wynagrodzenie przestojowe. Na tym stanowisku stanął też Sąd Apelacyjny w Katowicach ? wyrok z dnia 21 listopada 1996 roku, w którym podkreślono dodatkowo, że w takiej sytuacji każdemu pracownikowi, który zachorowałby, przysługuje stosowny zasiłek.

Z powyższego wynika, że zagadnienie urlopu bezpłatnego ? wbrew wszystkiemu ? nie jest kwestią jednoznaczną do oceny i prostą z punktu widzenia prawa. Praktyka pokazuje, że może on spowodować wiele problemów zarówno dla pracownika, jak i jego szefa.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o podobnej tematyce: Ważne okoliczności? Staraj się o urlop bezpłatny.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.