Kiedy trzeba wypłacić ekwiwalent za urlop?

Kiedy trzeba wypłacić ekwiwalent za urlop?
Moment wręczenia pracownikowi zwolnienia to konieczność uporządkowania szeregu kwestii. Jeżeli pracownik posiada urlop zaległy i bieżący do wykorzystania, pracodawca ma możliwość wysłać go na taki w okresie wypowiedzenia. Co w przypadku niewykorzystanego urlopu i jak się oblicza ekwiwalent za urlop? Wyjaśniamy.

Rozstanie się stron, które odpowiednio wcześniej podpisały umowę o pracę, niesie za sobą określone konsekwencje. Przede wszystkim konieczne jest wzajemne rozliczenie się. Po stronie pracodawcy leży obowiązek udzielenia podwładnemu zaległego i bieżącego urlopu lub wypłaty ekwiwalentu czy sporządzenia świadectwa pracy.

W praktyce zatem podmiot zatrudniający musi zdecydować się na określoną drogę postępowania i uzgodnić szczegóły ze swoim podwładnym. Pracownik powinien zdać sprzęt otrzymany w użytkowanie lub rzeczy, które pozwalały mu wywiązywać się z powierzonych mu obowiązków zawodowych.

Krótki okres wypowiedzenia

W Kodeksie pracy ustawodawca dokładnie wskazał długość okresów wypowiedzenia. W praktyce może zdarzyć się tak, że w trakcie okresu wypowiedzenia pracownik nie wykorzysta wszystkich przysługujących mu dni wolnych. W takim przypadku pracodawca będzie zobowiązany również do wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop.

W przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest długość okresu wypowiedzenia uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy. Może on być jednak znacznie krótszy, gdy mamy do czynienia z umową zawartą na okres próbny – zależności te przedstawiamy niżej w tabelce. 

Umowa na okres próbny
okres wypowiedzenia długość okresu próbnego
3 dni robocze do 2 tygodni
1 tydzień powyżej 2 tygodni
2 tygodnie 3 miesiące
Umowa na czas nieokreślony
okres wypowiedzenia staż pracy u pracodawcy
2 tygodnie poniżej 6 miesięcy
1 miesiąc min. 6 miesięcy
3 miesiące min. 3 lata

Przymusowy urlop?

W zależności od tego, jak długi jest okres wypowiedzenia, pracodawca może udzielić w tym czasie pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 kwietnia 2011 roku (sygn. akt II PK 302/10), pracodawca nie musi pracownika pytać o zgodę. Jeżeli zdecyduje, że chce udzielić podwładnemu takiego urlopu, po prostu powinien go o tym poinformować.

To Cię powinno też zainteresować: Wymiar urlopu wypoczynkowego

Pracownik nie ma przy tym możliwości, by skutecznie domagać się zmiany decyzji swojego przełożonego. Może on, co prawda, spróbować porozmawiać ze swoim pracodawcą, niemniej jednak nie może domagać się, by pracodawca wypłacił mu ekwiwalent za urlop. W praktyce zatem termin „urlop przymusowy” nie jest bezpodstawny.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – kalkulator

A zatem, gdy pracownikowi z różnych przyczyn nie uda się wykorzystać pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni wolne. Wysokość tego ekwiwalentu zależy od liczby tych dni, a także współczynnika ekwiwalentu urlopowego, który ustalany jest na każdy rok kalendarzowy, ponieważ uwzględnia niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. 

Współczynnik urlopowy na rok 2020W roku 2020 obliczenie współczynnika przedstawia się następująco:

{366 – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 sobót)} : 12 = 253 : 12 = 21,08

A zatem współczynnik ekwiwalentu urlopowego wynosi 21,08.
W przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin jest on pomniejszony proporcjonalnie według części etatu.

Wysokość ekwiwalentu wyliczana jest od podstawy wynagrodzenia, czyli średniej miesięcznej pensji wg przepracowanych miesięcy danego roku. Po obliczeniu tej podstawy należy podzielić ją przez wskaźnik ekwiwalentu (obecnie 21,08).

Wynik dzielimy następnie przez liczbę stanowiącą dobową normę czasu pracy (zazwyczaj 8h). W ten sposób otrzymujemy wysokość ekwiwalentu przysługującą za 1 godzinę pracy. Dalej wystarczy pomnożyć tę liczbę o liczbę godzin niewykorzystanego urlopu, by dowiedzieć się, ile ostatecznie otrzymamy pieniędzy za zaległe wolne.

Przykładowe obliczenie

Podstawa wynagrodzenia wynosi 2340,00 zł, pracownik nie wykorzystał z urlopu 4 dni po 8 godzin.

2340,00 zł (podstawa) / 21,08 (wskaźnik ekwiwalentu) = 111,00 zł

111,00 zł / 8 = 13,87 zł

13,87 zł x 32 godziny = 443,84 zł

Jak widać, w powyższym przykładzie kwota do wypłaty ekwiwalentu dla pracownika wynosi 443,84 zł.

Wolne na poszukiwanie pracy – to nie urlop

W przypadku, gdy to pracodawca sporządza wypowiedzenie umowy, musi liczyć się z tym, że pracownikowi przysługiwać będą również dni wolne na poszukiwanie pracy. Nie są to jednak dni, które wchodzą w skład puli dni urlopowych, ale dodatkowe dni do wykorzystania przez pracownika. Zasadniczo właśnie w te dni , wskazane przez pracodawcę, powinien on szukać pracy.

Ponieważ jednak szukanie zatrudnienia to nie tylko wysyłanie CV (co pracownik mógł zrobić to odpowiednio szybciej), lecz także rozmowy kwalifikacyjne, pracodawca może przychylić się do wniosku pracownika i udzielić mu dni wolnych w tych dniach, o jakie wnioskuje.

Ile dni wolnych na szukanie pracy?Liczba dodatkowych dni wolnych zależy wyłącznie od długości okresu wypowiedzenia, np. przy miesięcznym wypowiedzeniu osoba zatrudniona ma prawo do 2 dni wolnego.

Warto przy tym dodać, że ustawodawca za dni na szukanie pracy rozumie wyłącznie dni od poniedziałku do soboty.

Zgodnie z powyższym, z dni wolnych przysługujących na szukanie zatrudnienia wyłączone są niedziele i święta, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Zasadniczo jednak pracodawca powinien kierować się grafikiem zatrudnionego – może zdarzyć się, że świadczy on pracę w niedzielę i akurat ten dzień wskaże jako dzień, który chciałby otrzymać na poszukiwanie pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy przysługuje ekwiwalent za urlop?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi tylko wtedy, gdy nie było możliwości odbycia dni wolnych w okresie wypowiedzenia lub z różnych przyczyn rozwiązanie umowy ma tryb natychmiastowy.

Jaka wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Należy podzielić podstawę wynagrodzenia przez aktualny współczynnik ekwiwalentu (nie jest on stały, ale obliczany dla każdego roku). Uzyskaną kwotę należy dalej podzielić przez normę dobową godzin pracy (np. 8) W ten sposób otrzymujemy kwotę, jaka nam przysługuje za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu.

Ile wynosi współczynnik ekwiwalentu urlopowego w 2020 roku?

Aktualny wskaźnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynosi 21,08.
Oceń ten wpis
Kiedy trzeba wypłacić ekwiwalent za urlop?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Piotr
2019-12-04, 07:42
Kiedy trzeba wypłacić ekwiwalent za urlop? Pracowałem 3 lata w zakładzie i w 3 roku ni wykorzystałem urlopu, bo zostałem zwolniony. Dostałem pieniądze za niewykorzystany urlop.
Jerzy Biegun
2019-05-14, 09:07
U mnie w zakładzie nastąpiły zwolnienia - redukcja etatów. Mnie to też dotyczyło. Nie wykorzystałem swojego urlopu, ale zapłacono mi za niewykorzystany urlop.
Aleksander Gowin
2019-05-09, 13:10
Zastąpienie urlopu rekompensatą pieniężną jest niedozwolone, z wyjątkiem przypadków zwolnienia pracownika, który nie korzystał z urlopu. Zasady mają znaczenie.
Girova
2019-05-07, 11:23
Dobrze napisane, człowiek niby wszystko wie a potem okazuje się, że wcale nie wiedział i rzeczywistość okazuje się inna. Urlop wypoczynkowy jednak to sprawa korzystna zawsze.
Ewa
2019-04-15, 15:09
W wielu firmach różnie podchodzą do tego. U nas nawet dłużej można wykorzystywać należny urlop. W ten sposób można zrealizować jakieś plany ale wcześniej trzeba uzgodnić.
Lecter
2019-04-05, 09:19
Przy zwolnieniach niewykorzystany urlop jest płatny i dobrze. To jest logiczne rozwiązanie. Także zdarzyło mi się zmieniać prac ę w różnych okolicznościach i także tak było.
Cypis
2019-03-30, 14:07
Czasami może to być dobra suma, ale w wielu przypadkach osoba może mieć problem ze znalezieniem pracy, ze względu na brak wakatów lub wiek i kasa się szybko przecież kończy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.