Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 29812        SUBSKRYBUJE: 7202
Tematy, które interesują czytelników:  Wypowiedzenie umowy, CV list motywacyjny, Headhunter, Outsourcing

Co robić, gdy pracodawca spóźnia się z wynagrodzeniem?

Co robić, gdy pracodawca spóźnia się z wynagrodzeniem?
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywać pracę zgodnie z poleceniami przełożonego. Za tę pracę otrzymuje on wynagrodzenie. W praktyce zdarza się, że pracodawcy spóźniają się z wypłatą pensji. Jakie możliwości dochodzenia swoich praw ma pracownik?

Wynagrodzenie za pracę przysługuje każdemu pracownikowi, który świadczy pracę. Pracodawca powinien przy tym pamiętać, aby wypłacać je zgodnie z zasadami ustalonymi przez ustawodawcę w Kodeksie pracy. Pracownik przy tym nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia czy też przenieść tego prawa na inną osobę. Zasady te odnoszą się do dwóch kwestii. Pierwsza dotyczy faktu, że wypłat wynagrodzenia podmiot zatrudniający powinien dokonywać co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. Druga zaś, że wynagrodzenie za pracę, które jest płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu i to niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

 

Podstawowe zasady

Z punktu widzenia pracownika istotną kwestią jest to, że może on ustalać ze swoim przełożonym różnorodne kwestie, które zostaną zapisane w umowie o pracę. Ograniczeniem są jednak przepisy prawa pracy oraz to, że poczynione ustalenia nie mogą pogarszać sytuacji osoby, która świadczy pracę. W przypadku uregulowań dotyczących wypłaty oznacza to, że pracodawca nie może zaproponować rozliczenia choćby do dnia 20 kolejnego miesiąca, strony zaś mogą ustalić, że wynagrodzenie będzie płatne do 5 dnia miesiąca. Jeżeli pierwszy z zapisów znalazłby się w umowie o pracę, to i tak byłby on nieważny. Dodatkowo warto pamiętać, że za dzień wypłaty wynagrodzenia uznaje się zawsze dzień otrzymania przez pracownika pieniędzy do ręki. W przypadku dyspozycji przelewu wypracowanych środków na konto bankowe liczy się data wpływu pieniędzy na rachunek, a nie dzień dokonania przelewu przez pracodawcę.

 

Za opóźnienie odszkodowanie

Rzeczywiście, przepisy prawa pracy zostały skonstruowane w taki sposób, że pracownik może domagać się od swojego pracodawcy odszkodowania za zwłokę w wypłacie pieniędzy. W praktyce ten zapis, ze względów oczywistych, jest stosowany bardzo rzadko. Odsetki, o jakich mowa, to odsetki ustawowe, które aktualnie wynoszą 13% w skali roku (zgodnie z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy - ?w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy).

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Poza odsetkami każdy pracownik może starać się również o wypłatę odszkodowania. Aby jednak takie otrzymać niezbędne jest wykazanie, że poniosło się konkretną szkodę. W praktyce może być to na przykład niemożność uregulowania raty kredytu w terminie. W takim przypadku bank będzie naliczał odsetki, które w zależności od wysokości raty kredytu mogą być znaczne. Podobnie jednak jak w przypadku odsetek o takie odszkodowanie pracownicy najczęściej nie występują.

 

Wykroczenie przeciwko prawom pracownika

Nieregularne wypłacanie wynagrodzenia przez pracodawcę nie może być usprawiedliwiane brakiem rozliczeń z kontrahentami w terminie. Każdy podmiot, który spóźnia się z wypłatą pensji musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Warto zaznaczyć, że teoretycznie takie postępowanie jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Oznacza to, że na pracodawcę może zostać nałożona grzywna. W praktyce dzieje się tak w sytuacjach, gdy podmiot działa w sposób uporczywy, czyli nie wypłaca wynagrodzenia w terminie praktycznie każdego miesiąca.

 

Możesz rozwiązać umowę

Również w teorii ustawodawca przyznaje pracownikowi możliwość wypowiedzenia zawartej umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Jest to jednak rozwiązanie o charakterze ostatecznym i decydują się na nie nieliczni pracownicy. Warto jednak wiedzieć, że wówczas pracownik również ma możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Dodatkowo może złożyć stosowne zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy, która podejmuje interwencje lub po prostu przeprowadza w zakładzie pracy kontrolę sprawdzając, czy pracodawca rzeczywiście łamie prawa swoich podwładnych.

Oceń ten wpis
Co robić, gdy pracodawca spóźnia się z wynagrodzeniem?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 4

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.