Zwolnienie z pracy

Jak napisać wypowiedzenie?

30 marca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 30 głosów

30 głosów

15 komentarzy
Jak napisać wypowiedzenie?
Jeśli chcemy zakończyć pracę w danej firmie jednym ze sposobów jest złożenie wypowiedzenia o pracę. Umowa o pracę może być rozwiązana zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Jak napisać poprawne wypowiedzenie o pracę i jakie elementy powinno zawierać?

Prawie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć. Aby do tego doszło pracodawca lub pracownik powinien dostarczyć dokument wypowiedzenia. Obie strony są zobowiązane do przestrzegania okresu wypowiedzenia. Należy również pamiętać, że dokument ten powinien spełniać wymogi formalne, np. datę zawarcia umowy, okres wypowiedzenia czy dane pracownika oraz pracodawcy.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę – wzór

W zależności od warunków można wyróżnić kilka form zakończenia umowy. Najpopularniejszym sposobem jest wypowiedzenie umowy o pracę. Jeśli jednak obu stronom zależy na jak najszybszym zakończeniu współpracy i są co do tego zgodne, można zakończyć umowę porozumieniem stron. W przypadku, gdy pracodawca złamie podstawowe prawa pracownika, można zastosować wypowiedzenie w trybie natychmiastowym.

Video

Jak napisać wypowiedzenie z pracy w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem obu stron? W dokumencie należy zawrzeć informacje takie, jak:

 • data i miejscowość,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • adres pracownika,
 • imię i nazwisko lub nazwa pracodawcy,
 • adres pracodawcy,
 • informacje dotyczące umowy, która jest rozwiązywana (data zawarcia, miejsce)
 • sugerowana data rozwiązania umowy,
 • podpis pracownika i pracodawcy. 

W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym nie ma okresu wypowiedzenia, ale strona składająca wypowiedzenie powinna podać przyczynę takiej decyzji oraz pouczenie, w którym zaznaczy, że istnieje możliwość odwołania się do sądu pracy.

Szukasz pracy?

Doradca / Doradczyni klienta - Gliwice (Rybnicka)

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

 • Gliwice
 • 4 500-6 100 zł / mc
Dodana

Montaż -> na wakacje, bądź na dłużej!

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Łódź
 • 4 550-6 000 zł / mc
Dodana

Pracownik magazynu w Heerlen – PRACA IDEALNA NA WAKACJE

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

 • Holandia
 • 58-65 zł / h
Dodana

Pracownik produkcji

SGP GROUP

 • Nowa Sól
Dodana

Pracownik produkcji montażu -> 2 zmiany!

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Łódź
 • 4 550-6 000 zł / mc
Dodana

Przyjmujący dokument – jeśli go akceptuje – składa podpis z datą przyjęcia wypowiedzenia oraz adnotacją wyrażającą zgodę (np. „zgadzam się na przytoczone warunki wypowiedzenia”). Wypowiedzenie umowy o pracę można przekazać ustnie, telefonicznie, e-mailem lub w wiadomości tekstowej. Jednak, by być przekonanym, że druga strona zapoznała się z treścią wypowiedzenia, zaleca się zastosowanie formy pisemnej.

W przeciwnym wypadku, bez dowodu na to, że składaliśmy wypowiedzenie, w skrajnych przypadkach możemy zostać oskarżeni o porzucenie pracy. Dlatego zawsze starajmy się dopilnować formalności.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia przez pracownika, które ma na celu zakończyć umowę po odpowiednim okresie wypowiedzenia. Taki dokument należy dostarczyć zawsze w dwóch wersjach – dla pracownika oraz pracodawcy. Nie jest konieczne, aby zawierać w nim powód wypowiedzenia.

Zapamiętaj!
Gdy to pracownik składa wypowiedzenie umowy o pracę, nie przysługują mu dodatkowe 2 dni zwolnienia w celu poszukiwania nowej pracy. Może jedynie wykorzystać należne mu dni urlopu.

Do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (czyli w trybie natychmiastowym) dochodzi w przypadku, gdy pracodawca złamie podstawowe obowiązki pracownika (np. zapewnienie higienicznych warunków pracy lub niewypłacenie należnego wynagrodzenia). Podobnie jest, kiedy otrzymamy orzeczenie lekarskie, że dane środowisko pracy szkodzi naszemu zdrowiu – obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie nam innych, bezpiecznych warunków. Kiedy tego nie zrobi, również mamy prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Jak sama nazwa wskazuje, w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę obowiązuje określony okres wypowiedzenia. Czas trwania takiego okresu zależy od liczby lat przepracowanych u pracodawcy oraz od rodzaju umowy i może trwać od kilku dni do nawet 3 miesięcy.

Okresy wypowiedzenia wg rodzajów umów - infografika

Do czasu zatrudnienia wlicza się także łączny czas zatrudnienia u konkretnego pracodawcy, nawet jeśli pomiędzy poszczególnymi umowami były przerwy. Do stażu zalicza się także zwolnienia lekarskie, urlopy bezpłatne i wychowawcze oraz okres zatrudnienia u innego pracodawcy, jeśli zmiana pracy była spowodowana przejęciem firmy. 

Istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu wypowiedzenia w określonych sytuacjach. Prawo do wydłużenia okresu wypowiedzenia mają pracownicy, których stanowisko było związane z odpowiedzialnością materialną za przydzielone mienie. Inaczej wygląda sprawa przypadku skrócenia tego okresu.

Skrócenie okresu wypowiedzenia
Szybsze odejście z pracy, a więc skrócenie okresu wypowiedzenia, jest możliwe w momencie, gdy dokonamy porozumienia stron, a także w przypadku likwidacji oraz bankructwa przedsiębiorstwa.

Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia?

W sytuacji, gdy rozwiązanie umowy odbywa się w trybie natychmiastowym, właściwie z dnia na dzień przestaje nas obejmować obowiązek pracy. Jednak zdecydowanie częściej umowa rozwiązywana jest z okresem wypowiedzenia, przy czym warto mieć na uwadze, że nie zaczyna się on w momencie, gdy któraś ze stron składa wypowiedzenie. To, od kiedy się zaczyna się okres wypowiedzenia, zależy od długości tego okresu (czy są to tygodnie czy miesiące), a także od momentu, w którym złożyliśmy dokument. 

W przypadku okresów wypowiedzenia miesięcznych i dłuższych rozpoczyna się on w pierwszym kalendarzowym dniu miesiąca po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. Natomiast jeśli okres ten jest krótszy (1-3 tygodni), okres wypowiedzenia liczy się od pierwszej niedzieli następującej po tygodniu, w którym złożono wypowiedzenie.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Zwolnienie pracownika jest z pewnością bardzo trudną decyzją, jednak czasami konieczną. Niejednokrotnie pracodawca ma wówczas wątpliwości związane z procedurą postępowania. Zastanawia się, jak napisać wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika czy jaką podać przyczynę zerwania umowy.

Przyczyna zwolnienia pracownika jest jednym z najbardziej istotnych elementów w procesie zwalniania. To właśnie od niej zależy forma rozwiązania umowy o pracę. Najczęściej wybieranym sposobem jest wypowiedzenie umowy o pracę. Wówczas, tak jak w przypadku wypowiedzenia ze strony pracownika, obowiązuje nas okres wypowiedzenia – czyli czas między złożeniem oświadczenia a ostatecznym rozwiązaniem stosunku pracy.

Przyczyna wypowiedzenia umowy przez pracodawcę
Według Kodeksu pracy w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony pracodawca ma obowiązek podania w dokumencie o wypowiedzeniu przyczyny takiej decyzji.

W przypadku umów terminowych pracodawca nie jest zobowiązany do uzasadnienia zwolnienia, chyba że jest to przyczyna niedotycząca pracownika, np. likwidacja firmy.

To nie wszystko. Jeśli pracodawca wypowiada umowę na czas nieokreślony, podana przez niego przyczyna musi spełniać trzy wymogi, a więc być:

 • rzeczywista (zgodna z prawdą),
 • konkretna (stwierdzenie, że pracownik nie spełnia odpowiednich wymagań na danym stanowisku, nie jest wystarczające – powód zwolnienia powinien być konkretnie sprecyzowany),
 • zrozumiała dla pracownika.

Warto przy tym zdawać sobie sprawę, że w przypadku sprawy sądowej pracodawca nie będzie mógł przytoczyć innej przyczyny niż tej, którą podał w wypowiedzeniu umowy o pracę.

W sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę ważne jest także ustalenie odpowiedniego czasu wypowiedzenia. Aby to zrobić, należy prawidłowo obliczyć okres zatrudnienia pracownika na danym stanowisku. Trzeba również pamiętać, że do okresu zatrudnienia należy doliczyć również czas od daty składania wypowiedzenia do daty ostatecznego rozwiązania umowy.

Video

Składając wypowiedzenie, pracodawca musi pamiętać także o dopilnowaniu pewnych formalności: wypowiedzenie umowy o pracę powinno być złożone na piśmie i wskazywać, jaki okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi. Powinno też zawierać informację o prawie odwołania się do sądu pracy, które przysługuje pracownikowi. Informacja powinna zawierać także konkretną datę, by można się odwołać od konkretnej decyzji pracodawcy oraz nazwę sądu, do którego pracownik może się zwrócić. Termin odwołania wynosi zazwyczaj tydzień.

Napisanie wypowiedzenie umowy o pracę nie jest skomplikowane. Warto znać pewne zasady formalne, które ułatwią poprawne skonstruowanie takiego dokumentu. Należy pamiętać, że wypowiedzenie umowy, czyli oświadczenie zwalniające z obowiązku świadczenia pracy, może nastąpić ze strony pracownika, jak i pracodawcy. Zakończenie stosunku pracy może nastąpić również za porozumieniem stron. Aby mieć pewność, jak powinieneś postąpić w Twojej sytuacji, warto zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy i wybrać odpowiedni sposób.

To może Cię również zainteresować

Wypowiedzenie umowy o pracę

Najczęściej zadawane pytania

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

W wypowiedzeniu umowy o pracę trzeba zawrzeć: dane pracodawcy i pracownika, data i miejsce zawarcia umowy, której dotyczy dokument, sugerowana data rozwiązania umowy (przy porozumieniu stron) i/lub okres wypowiedzenia (gdy wypowiada pracodawca), a także podpisy stron.

Kiedy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie najlepiej złożyć, uwzględniając okres wypowiedzenia, który liczony jest od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie lub od pierwszej niedzieli po tygodniu, w którym je złożono (w przypadku okresu wypowiedzenia krótszego niż miesiąc).

Jak długi jest okres wypowiedzenia?

Długość okresu wypowiedzenia jest wyliczana według zasad zawartych w Kodeksie pracy i zależna od rodzaju umowy oraz stażu pracy w danej firmie. Może wynosić od kilku dni (umowa na okres próbny) do kilku miesięcy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

15 komentarzy

Sylwia

Sylwia

Artykuł jest bardzo przydatny i przystępnie napisany. Zdecydowanie polecam go każdemu, kto chce dowiedzieć się więcej o wypowiedzeniu umowy o pracę.
Wojtek K.

Wojtek K.

Ważne są dla mnie przypomnienia, co do obowiązków pracodawcy i jakie prawa mają pracownicy w przypadku złamania tych zasad. Artykuł pomaga mi w zapewnieniu korzystnych warunków pracy dla moich pracowników.
dudek

dudek

Przydatne informacje o okresie wypowiedzenia oraz trybie natychmiastowym. Dzięki artykułowi wiem, na jakie warunki zatrudnienia trzeba zwracać uwagę w umowie o pracę.
Mr

Mr

Artykuł na pewno przyda mi się w przyszłości, gdy będę szukał pracy. Teraz już wiem, jakie m.in. zobowiązania pracodawcy powinny być spełnione, a co za tym idzie, kiedy zakończyć współpracę.
Relik2

Relik2

Dobrze, że w artykule jest opisany proces wypowiedzenia umowy o pracę. Dzięki temu dużo łatwiej będzie mi w przyszłości zakończyć współpracę z pracodawcą.
Helena

Helena

Mam na oku inną (lepszą) prace jak napisać wypowiedzenie umowa na czas określony
Erika

Erika

Dla mnie także wzory są szczególnie pomocne gdy nie trzeba szukać a w jednym temacie mieć to wszystko zamieszczone.
Marian

Marian

Wzory są ważne bowiem nie trzeba tracić czasu na wymyślanie czegoś co potem i tak by trzeba było poprawiać. Ja lubię takie gotowce do wszystkich instytucji. Dobrze, że takie porady mają miejsce.
Igor

Igor

Pragnę się zwolnić z mojego zakładu pracy, w którym pracuję na umowie na czas nieokreślony i to już 11 lat. Skorzystam z wzoru umieszczonego w tym artykule, który mówi jak prawidłowo napisać wypowiedzenie umowy o pracę...
Iga

Iga

Mam na oku inną (lepszą) pracę. Wykorzystam wzór z tej strony, jak napisać wypowiedzenie umowy....
Samantha

Samantha

Mimo wszystko taka rozmowa o zwolnieniu jest także uciążliwa dla dyrektora wykonawczego, który zachowuje się sprawiedliwie i robił wszystko wcześniej.
Halinka

Halinka

Schematów jak to napisać jest wiele ale dobrze, że dość prosto można znaleźć przykłady na takich stronach. To wtedy w chwilę można pobrać i zastosować osobiście.
Mundek

Mundek

Dobrze, że dajecie tutaj przykład jak to zrobić. Niby to oczywiste, ale jednak lepiej mieć to wszystko w schemacie opisane i przedstawione, że jest to taki jakby gotowiec.
Jonasz

Jonasz

Każdy wzór jest dobry i fajnie mieć to na uwadze. Dzięki temu nie trzeba szukać na innych stronkach. Chociaż szablony wypowiedzenia pracy pewnie sa dostępne w każdej prawie firmie.
Iluzja

Iluzja

Wypowiedzenie jest wypowiedzeniem, może i schemat jest ważny ale chyba to juz jest tylko formalność jak chce się zwolnić. Dzięki jednak, że tutaj łatwo można pobrać taki schemat.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.