Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 31972        SUBSKRYBUJE: 7434
Tematy, które interesują czytelników:  Kara porządkowa, Wykształcenie w CV

Jak napisać wypowiedzenie?

Jak napisać wypowiedzenie?
Jeśli chcemy zakończyć pracę w danej firmie jednym ze sposobów jest złożenie wypowiedzenia o pracę. Umowa o pracę może być rozwiązana zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Jak napisać poprawne wypowiedzenie o pracę i jakie elementy powinno zawierać?


Prawie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć. Aby do tego doszło pracodawca lub pracownik powinien dostarczyć dokument wypowiedzenia. Obie strony są zobowiązane do przestrzegania okresu wypowiedzenia. Należy również pamiętać, że dokument ten powinien spełniać wymogi formalne, np. datę zawarcia umowy, okres wypowiedzenia czy dane pracownika oraz pracodawcy.
 

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?
 

W zależności od warunków można wyróżnić kilka form zakończenia umowy. Najpopularniejszym sposobem jest wypowiedzenie umowy o pracę. Jeśli jednak obu stronom zależy na jak najszybszym zakończeniu współpracy i są co do tego zgodne, można zakończyć umowę porozumieniem stron. W przypadku, gdy pracodawca złamie podstawowe prawa pracownika, można zastosować wypowiedzenie w trybie natychmiastowym.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem obu stron? W dokumencie należy zawrzeć informacje takie, jak:

  • data i miejscowość,
  • imię i nazwisko pracownika,
  • adres pracownika,
  • imię i nazwisko lub nazwa pracodawcy,
  • adres pracodawcy,
  • informacje dotyczące umowy, która jest rozwiązywana (data zawarcia, miejsce)
  • sugerowana data rozwiązania umowy,
  • podpis pracownika i pracodawcy. 

W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym nie ma okresu wypowiedzenia, ale strona składająca wypowiedzenie powinna podać przyczynę takiej decyzji oraz pouczenie, w którym zaznaczy, że istnieje możliwość odwołania się do sądu pracy.

Przyjmujący dokument - jeśli go akceptuje - składa podpis z datą przyjęcia wypowiedzenia oraz adnotacją wyrażającą zgodę (np. „zgadzam się na przytoczone warunki wypowiedzenia”). Wypowiedzenie umowy o pracę można przekazać ustnie, telefonicznie, e-mailem lub w wiadomości tekstowej. Jednak, by być przekonanym, że druga strona zapoznała się z treścią wypowiedzenia, zaleca się zastosowanie formy pisemnej.
 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 

Wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia przez pracownika, które ma na celu zakończyć umowę po odpowiednim okresie wypowiedzenia. Taki dokument należy dostarczyć w dwóch wersjach – dla pracownika oraz pracodawcy. Nie jest konieczne, aby zawierać w nim powód wypowiedzenia. Należy pamiętać, że w przypadku złożenia wypowiedzenia przez pracownika, nie obowiązują go 2 dni zwolnienia, aby poszukać nowej pracy.

Do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (czyli w trybie natychmiastowym) dochodzi w przypadku, gdy pracodawca złamie podstawowe obowiązki pracownika (np. zapewnienie higienicznych warunków pracy lub niewypłacenie należnego wynagrodzenia). Podobnie, kiedy otrzymamy orzeczenie lekarskie, że dane środowisko pracy szkodzi naszemu zdrowiu – obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie nam innych, bezpiecznych warunków. Kiedy tego nie zrobi, również mamy prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

Jak sama nazwa wskazuje w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę obowiązuje określony okres wypowiedzenia. Czas trwania takiego okresu zależy od liczby lat przepracowanych u pracodawcy oraz od rodzaju umowy. Do czasu zatrudnienia wlicza się także łączny czas zatrudnienia u konkretnego pracodawcy, nawet jeśli pomiędzy poszczególnymi umowami były przerwy. Do stażu zalicza się także zwolnienia lekarskie, urlopy bezpłatne i wychowawcze oraz okres zatrudnienia u innego pracodawcy, jeśli zmiana pracy była spowodowana przejęciem firmy.

Istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu wypowiedzenia. Skrócenie następuje w momencie, gdy dokonamy szybszego porozumienia stron lub w przypadku likwidacji oraz bankructwa przedsiębiorstwa. Prawo do wydłużenia okresu wypowiedzenia mają pracownicy, których praca była związana z odpowiedzialnością materialną za przydzielone mienie.
 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 

Zwolnienie pracownika jest z pewnością bardzo trudną decyzją, jednak czasami konieczną. Niejednokrotnie pracodawca ma wówczas wątpliwości związane z procedurą postępowania. Zastanawia się jak napisać wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika czy jaką podać przyczynę zerwania umowy.

Przyczyna zwolnienia pracownika jest jednym z najbardziej istotnych elementów w procesie zwalniania. To właśnie od niej zależy forma rozwiązania umowy o pracę. Najczęściej wybieranym sposobem jest wypowiedzenie umowy o pracę. Wówczas, tak jak w przypadku wypowiedzenia ze strony pracownika, obowiązuje nas okres wypowiedzenia – czyli czas między złożeniem oświadczenia, a ostatecznym rozwiązaniem stosunku pracy.

Według Kodeksu pracy w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony pracodawca ma obowiązek do podania w dokumencie o wypowiedzeniu przyczyny takiej decyzji. W przypadku umów terminowych pracodawca nie jest zobowiązany do uzasadnienia zwolnienia, chyba że jest to przyczyna niedotycząca pracownika, np. likwidacja firmy.

Jeśli jest to umowa na czas nieokreślony, podana przyczyna musi być rzeczywista (zgodna z prawdą), konkretna (stwierdzenie, że pracownik nie spełnia odpowiednich wymagań na danym stanowisku nie jest wystarczające. Powód zwolnienia powinien być konkretnie sprecyzowany) oraz zrozumiała dla pracownika. W przypadku sprawy sądowej pracodawca powinien pamiętać, że nie będzie mógł przytoczyć innej przyczyny niż tej, którą podał w wypowiedzeniu umowy o pracę.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę ważne jest także ustalenie odpowiedniego czasu wypowiedzenia. Aby to zrobić należy prawidłowo obliczyć okres zatrudnienia pracownika na danym stanowisku. Trzeba również pamiętać, że w orzeczeniu sądu zakłada się, że do okresu zatrudnienia należy doliczyć również czas od daty składania wypowiedzenia do daty ostatecznego rozwiązania umowy.

Składając wypowiedzenie pracodawca musi pamiętać także o dopilnowaniu pewnych formalności: wypowiedzenie umowy o pracę powinno być złożone na piśmie i wskazywać, jaki okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi. Powinno też zawierać informację o prawie odwołania się do sądu pracy, które przysługuje pracownikowi. Informacja powinna zawierać także konkretną datę, by można się odwołać od decyzji pracodawcy oraz nazwę sądu, do którego pracownik może się zwrócić. Termin odwołania wynosi zazwyczaj tydzień.

Napisanie wypowiedzenie umowy o pracę nie jest skomplikowane. Warto znać pewne zasady formalne, które ułatwią poprawne skonstruowanie takiego dokumentu. Należy pamiętać, że wypowiedzenie umowy, czyli oświadczenie zwalniające z obowiązku świadczenia pracy, może nastąpić ze strony pracownika, jak i pracodawcy. Zakończenie stosunku pracy może nastąpić również za porozumieniem stron. Aby mieć pewność, jak powinieneś postąpić w Twojej sytuacji, warto zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy i wybrać odpowiedni sposób.
Oceń ten wpis
Jak napisać wypowiedzenie?
Ocena: 3.5, liczba głosów: 30

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.