W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia?

W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia?
Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. Pracodawca, który zamierza przesunąć termin wypłaty wynagrodzenia powinien wiedzieć, że jest to możliwe. Trzeba jednak postępować ostrożnie ? w przeciwnym wypadku można narazić się na konsekwencje.

Termin wypłaty wynagrodzenia a kodeks pracy

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Oznacza to, że wypłacanie pensji jest jednym z podstawowych obowiązków każdego zatrudniającego. Regulacje dotyczące terminu i formy wypłaty pieniędzy wynikają bezpośrednio z zapisów znajdujących się w Kodeksie pracy. Tymi przepisami powinien więc kierować się pracodawca, który zamierza zmienić termin wypłaty wynagrodzenia.

Informacja o zmianie terminu wypłaty wynagrodzenia

Pracodawca, który przyjmuje pracownika do pracy, jest zobowiązany poinformować go na piśmie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę m.in. o częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę. Wypłata dokonywana powinna być co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeżeli pracodawca wypłaca wynagrodzenie „z dołu”, powinien tego dokonać po obliczeniu wysokości pensji poszczególnych zatrudnionych, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (wówczas w umowie znajduje się zapis, że wynagrodzenie jest płatne do 10. dnia miesiąca następnego).

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Zapamiętaj!Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy. Wówczas nie musi on informować nowych podwładnych o zasadach wypłaty wynagrodzenia, gdyż takie informacje znaleźć muszą się właśnie w regulaminie pracy.

Powyższe potwierdza art. 1041 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy: Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia.

W sektorze państwowym pracownicy mają ponadto zapewnioną trzynastkę, czyli dodatkową pensję w każdym roku kalendarzowym. Taką wypłatę otrzymuje się do końca marca danego roku, choć przysługuje ona tylko pracownikom zatrudnionym w danym miejscu pracy powyżej rok. Ci, którzy pracują krócej, ale powyżej 6 miesięcy – mogą otrzymać ją w wysokości proporcjonalnej.

W jaki sposób zmienić termin wynagrodzenia?

Zmiany np. w rozliczeniach z kontrahentami mogą być podstawą do zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca, który podejmuje taką decyzję, powinien przede wszystkim poinformować o tym pracowników. Prawidłowo należy tego dokonać w drodze aneksu do każdej umowy o pracę. Ułatwione zadanie mają ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 osób – oni sporządzają jedynie aneks do regulaminu. W przypadku małych pracodawców aneks dotyczy informacji o warunkach zatrudnienia.

Warto wiedzieć!Choć powszechną praktyką jest zastosowanie w regulaminie pracy lub w umowie o pracę zapisu, że wynagrodzenie będzie wypłacane do określonego dnia miesiąca, co do zasady taki zapis jest niewłaściwy. Zgodnie z art. 85 § 1 Kodeksu pracy wynagrodzenie należy wypłacać w stałym terminie, a więc dzień wypłaty powinien zostać określony konkretnie.

Jeśli chodzi o chęć zmiany terminu wypłaty pensji, istotne są też terminy. Zgodnie z przepisami prawa pracy, zmiany wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości zatrudnionym. Należy przy tym dokonać obwieszczenia w taki sposób, jaki przyjęty został u danego pracodawcy, np. przez wywieszenie informacji o zmianie regulaminu na tablicy ogłoszeń znajdującej się w zakładzie pracy.

Brak informacji lub wynagrodzenia w terminie

Prawidłowe zawiadomienie pracowników o planowanych zmianach w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia jest niezwykle istotne. Pracodawca powinien pamiętać, że uchybienia w tym względzie mogą być dla niego bardzo niekorzystne pod względem finansowym i wizerunkowym, ponieważ wiążą się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Oczywiście w sytuacjach nagłego kryzysu gospodarczego takie opóźnienia są traktowane inaczej i mają uzasadnienie w związku z przestojem działalności firmy (tak działo się w okresie pandemii koronawirusa). Wówczas nadal pracodawca jest zobowiązany prawnie do wypłacenia pracownikom pensji, jednak w przypadku niezależnych od przedsiębiorstwa spadków obrotu wobec okoliczności Państwo przygotowuje stosowne programy pomocowe i dopłaty do wynagrodzeń.

Brak wypłaty wynagrodzenia w terminie powoduje, że naraża się on na zarzut wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. Zgodnie z art. 281 Kodeksu pracy wykroczenie łamania praw pracownika jest zagrożone grzywną od 1 000 zł do nawet 30 000 zł. Pracownik może przy tym dochodzić w sądzie nie tylko wypłaty zaległej pensji, lecz także odsetek w ramach odszkodowania.

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca ma prawo zmienić termin wynagrodzenia?

Tak, pracodawca może zmienić termin wypłaty wynagrodzenia, jednak ma obowiązek poinformować o tym pracownika odpowiednio wcześniej oraz dodać stosowny zapis o tej zmianie w umowie o pracę lub w obowiązującym regulaminie pracy.

W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia?

Aby zmienić termin wypłaty wynagrodzenia, pracodawca powinien wypisać aneks do umów o pracę bądź do ogólnego regulaminu pracy (w przypadku powyżej 20 pracowników w firmie). Ponadto ma obowiązek poinformować zatrudnionych o zmianach najpóźniej 2 tygodnie przed wejściem ich w życie.

Co grozi za opóźnioną wypłatę lub brak informacji o zmianie terminu?

W przypadku, gdy pracodawca nie poinformuje pracowników o zmianie terminu wypłacania wynagrodzeń i wypłaci pensje po terminie określonym w warunkach zatrudnienia, w razie pozwu do sądu o łamanie praw pracownika grozi mu grzywna w wysokości od 1 000 zł do nawet 30 000 zł.
Oceń ten wpis
W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Marylka
2019-12-15, 18:25
U nas w pracy pensje dostawaliśmy 1-go, ale od 3 lat 10-go. Pracodawca wszystkich poinformował i uzasadnił, dlaczego tak musi być. Zresztą w tym czasie powstał u nas regulamin pracy i taka wzmianka odnośnie dnia wyplaty tam jest.
Jola
2019-12-04, 11:45
Takie rzeczy różnie wyglądają. Powyżej 50 pracowników tak zawsze było - czy coś się zmieniło lub w najbliższym czasie zmieni? Agata gdzie to czytasz?
Agata
2019-11-20, 14:53
A w Kodeksie pisze, że regulamin wprowadza się powyżej 50 pracowników.
Blanka
2019-05-17, 21:56
Przydatny i ciekawy ten artykuł. Każdy pracownik musi wiedzieć, kiedy otrzyma wynagrodzenie. Zazwyczaj wynagrodzenia otrzymuje się pierwszego lub dziesiątego w następnym miesiącu. Nauczyciele maja płacone naprzód.
Pajdo
2019-05-02, 12:25
Wynagrodzenie pracowników pracujących w firmach, instytucjach i organizacjach na podstawie umów o pracę jest regulowane zgodnie z Kodeksem Pracy w Polsce.
kusy
2019-04-01, 18:20
Nie widziałem, że to jest w sumie takie proste. Spoko w takich tekstach jest to, że człowiek ma gotowy plan jak to wszystko zrealizować i nie musi pytać innych czy wielce szukać.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.