Twoje wsparcie w rekrutacji

W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia?

W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia?
Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. Pracodawca, który zamierza przesunąć termin wypłaty wynagrodzenia powinien wiedzieć, że jest to możliwe. Trzeba jednak postępować ostrożnie ? w przeciwnym wypadku można narazić się na konsekwencje.

Termin wypłaty wynagrodzenia a kodeks pracy

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca ? do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Oznacza to, że wypłacanie pensji jest jednym z podstawowych obowiązków każdego zatrudniającego. Uregulowania dotyczące terminu i formy wypłaty pieniędzy wynikają bezpośrednio z zapisów znajdujących się w Kodeksie pracy. Tymi przepisami powinien więc kierować się pracodawca, który zamierza zmienić termin wypłaty wynagrodzenia.

Informacja o zmianie terminu wypłaty wynagrodzenia

Pracodawca, który przyjmuje pracownika do pracy jest zobowiązany poinformować go ? na piśmie ? i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę ? m.in. o częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę. Wypłata dokonywana powinna być co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeżeli pracodawca wypłaca wynagrodzenie z dołu, powinien tego dokonać po obliczeniu wysokości pensji poszczególnych zatrudnionych, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (wówczas w umowie znajduje się zapis, że wynagrodzenie jest płatne do 10. dnia miesiąca następnego).

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy. Wówczas nie musi on informować nowych podwładnych o zasadach wypłaty wynagrodzenia, gdyż takie informacje znaleźć muszą się właśnie w regulaminie pracy. Zgodnie bowiem z art. 1041 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy: ?Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia?.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

W jaki sposób zmienić termin wynagrodzenia

Zmiany np. w rozliczeniach z kontrahentami mogą być podstawą do zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca, który podejmuje taką decyzję powinien przede wszystkim poinformować pracowników. Prawidłowo należy tego dokonać w drodze aneksu. Ułatwione zadanie mają ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 osób ? oni sporządzają aneks do regulaminu. W przypadku małych pracodawców, aneks dotyczy informacji o warunkach zatrudnienia.

Istotną są też terminy. Zgodnie z przepisami prawa pracy, zmiany wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości zatrudnionym. Należy przy tym dokonać obwieszczenia w taki sposób, jaki przyjęty został u danego pracodawcy, np. przez wywieszenie informacji o zmianie regulaminu na tablicy ogłoszeń znajdującej się w zakładzie pracy.

Brak informacji lub wynagrodzenia w terminie

Prawidłowe zawiadomienie pracowników o planowanych zmianach w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia jest niezwykle istotne. Pracodawca powinien pamiętać, że uchybienia w tym względzie mogą być dla niego bardzo niekorzystne pod względem finansowym. Brak wypłaty wynagrodzenia w terminie powoduje, że naraża się on na zarzut wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. Zgodnie z art. 281 Kodeksu pracy takie wykroczenie jest zagrożone grzywną od 1 000 zł do nawet 30 000 zł. Pracownik może przy tym dochodzić w sądzie nie tylko wypłaty zaległej pensji, lecz także odsetek.

Oceń ten wpis
W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 4

Opinie

Marylka
2019-12-15, 18:25
U nas w pracy pensje dostawaliśmy 1-go, ale od 3 lat 10-go. Pracodawca wszystkich poinformował i uzasadnił, dlaczego tak musi być. Zresztą w tym czasie powstał u nas regulamin pracy i taka wzmianka odnośnie dnia wyplaty tam jest.
Jola
2019-12-04, 11:45
Takie rzeczy różnie wyglądają. Powyżej 50 pracowników tak zawsze było - czy coś się zmieniło lub w najbliższym czasie zmieni? Agata gdzie to czytasz?
Agata
2019-11-20, 14:53
A w Kodeksie pisze, że regulamin wprowadza się powyżej 50 pracowników.
Blanka
2019-05-17, 21:56
Przydatny i ciekawy ten artykuł. Każdy pracownik musi wiedzieć, kiedy otrzyma wynagrodzenie. Zazwyczaj wynagrodzenia otrzymuje się pierwszego lub dziesiątego w następnym miesiącu. Nauczyciele maja płacone naprzód.
Pajdo
2019-05-02, 12:25
Wynagrodzenie pracowników pracujących w firmach, instytucjach i organizacjach na podstawie umów o pracę jest regulowane zgodnie z Kodeksem Pracy w Polsce.
kusy
2019-04-01, 18:20
Nie widziałem, że to jest w sumie takie proste. Spoko w takich tekstach jest to, że człowiek ma gotowy plan jak to wszystko zrealizować i nie musi pytać innych czy wielce szukać.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.