Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia?

18 maja 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 4 głosy

4 głosy

12 komentarzy
W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia?
Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. Pracodawca, który zamierza przesunąć termin wypłaty wynagrodzenia powinien wiedzieć, że jest to możliwe. Trzeba jednak postępować ostrożnie ? w przeciwnym wypadku można narazić się na konsekwencje.

Termin wypłaty wynagrodzenia a kodeks pracy

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Oznacza to, że wypłacanie pensji jest jednym z podstawowych obowiązków każdego zatrudniającego. Regulacje dotyczące terminu i formy wypłaty pieniędzy wynikają bezpośrednio z zapisów znajdujących się w Kodeksie pracy. Tymi przepisami powinien więc kierować się pracodawca, który zamierza zmienić termin wypłaty wynagrodzenia.

Informacja o zmianie terminu wypłaty wynagrodzenia

Pracodawca, który przyjmuje pracownika do pracy, jest zobowiązany poinformować go na piśmie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę m.in. o częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę. Wypłata dokonywana powinna być co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeżeli pracodawca wypłaca wynagrodzenie „z dołu”, powinien tego dokonać po obliczeniu wysokości pensji poszczególnych zatrudnionych, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (wówczas w umowie znajduje się zapis, że wynagrodzenie jest płatne do 10. dnia miesiąca następnego).

Zapamiętaj!
Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy. Wówczas nie musi on informować nowych podwładnych o zasadach wypłaty wynagrodzenia, gdyż takie informacje znaleźć muszą się właśnie w regulaminie pracy.

Szukasz pracy?

Mechanik > stała praca > do 8000 zł + dodatki

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • 6 000-8 000 zł / mc
  • Wrocław
Dodana
Dodana

Mechanik > stała praca > do 8000 zł + dodatki

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • 6 000-8 000 zł / mc
  • Kobierzyce
Dodana

Powyższe potwierdza art. 1041 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy: Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia.

W sektorze państwowym pracownicy mają ponadto zapewnioną trzynastkę, czyli dodatkową pensję w każdym roku kalendarzowym. Taką wypłatę otrzymuje się do końca marca danego roku, choć przysługuje ona tylko pracownikom zatrudnionym w danym miejscu pracy powyżej rok. Ci, którzy pracują krócej, ale powyżej 6 miesięcy – mogą otrzymać ją w wysokości proporcjonalnej.

W jaki sposób zmienić termin wynagrodzenia?

Zmiany np. w rozliczeniach z kontrahentami mogą być podstawą do zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca, który podejmuje taką decyzję, powinien przede wszystkim poinformować o tym pracowników. Prawidłowo należy tego dokonać w drodze aneksu do każdej umowy o pracę. Ułatwione zadanie mają ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 osób – oni sporządzają jedynie aneks do regulaminu. W przypadku małych pracodawców aneks dotyczy informacji o warunkach zatrudnienia.

Warto wiedzieć!
Choć powszechną praktyką jest zastosowanie w regulaminie pracy lub w umowie o pracę zapisu, że wynagrodzenie będzie wypłacane do określonego dnia miesiąca, co do zasady taki zapis jest niewłaściwy. Zgodnie z art. 85 § 1 Kodeksu pracy wynagrodzenie należy wypłacać w stałym terminie, a więc dzień wypłaty powinien zostać określony konkretnie.

Jeśli chodzi o chęć zmiany terminu wypłaty pensji, istotne są też terminy. Zgodnie z przepisami prawa pracy, zmiany wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości zatrudnionym. Należy przy tym dokonać obwieszczenia w taki sposób, jaki przyjęty został u danego pracodawcy, np. przez wywieszenie informacji o zmianie regulaminu na tablicy ogłoszeń znajdującej się w zakładzie pracy.

Brak informacji lub wynagrodzenia w terminie

Prawidłowe zawiadomienie pracowników o planowanych zmianach w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia jest niezwykle istotne. Pracodawca powinien pamiętać, że uchybienia w tym względzie mogą być dla niego bardzo niekorzystne pod względem finansowym i wizerunkowym, ponieważ wiążą się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Oczywiście w sytuacjach nagłego kryzysu gospodarczego takie opóźnienia są traktowane inaczej i mają uzasadnienie w związku z przestojem działalności firmy (tak działo się w okresie pandemii koronawirusa). Wówczas nadal pracodawca jest zobowiązany prawnie do wypłacenia pracownikom pensji, jednak w przypadku niezależnych od przedsiębiorstwa spadków obrotu wobec okoliczności Państwo przygotowuje stosowne programy pomocowe i dopłaty do wynagrodzeń.

Video

Brak wypłaty wynagrodzenia w terminie powoduje, że naraża się on na zarzut wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. Zgodnie z art. 281 Kodeksu pracy wykroczenie łamania praw pracownika jest zagrożone grzywną od 1 000 zł do nawet 30 000 zł. Pracownik może przy tym dochodzić w sądzie nie tylko wypłaty zaległej pensji, lecz także odsetek w ramach odszkodowania.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca ma prawo zmienić termin wynagrodzenia?

Tak, pracodawca może zmienić termin wypłaty wynagrodzenia, jednak ma obowiązek poinformować o tym pracownika odpowiednio wcześniej oraz dodać stosowny zapis o tej zmianie w umowie o pracę lub w obowiązującym regulaminie pracy.

W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia?

Aby zmienić termin wypłaty wynagrodzenia, pracodawca powinien wypisać aneks do umów o pracę bądź do ogólnego regulaminu pracy (w przypadku powyżej 20 pracowników w firmie). Ponadto ma obowiązek poinformować zatrudnionych o zmianach najpóźniej 2 tygodnie przed wejściem ich w życie.

Co grozi za opóźnioną wypłatę lub brak informacji o zmianie terminu?

W przypadku, gdy pracodawca nie poinformuje pracowników o zmianie terminu wypłacania wynagrodzeń i wypłaci pensje po terminie określonym w warunkach zatrudnienia, w razie pozwu do sądu o łamanie praw pracownika grozi mu grzywna w wysokości od 1 000 zł do nawet 30 000 zł.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

12 komentarzy

Witold

Witold

Dla mnie jako pracodawcy bardzo ważne są wytyczne dotyczące zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia. W razie potrzeby muszę wiedzieć, jakie kroki mogę podjąć, aby zmienić termin wypłaty pensji i w jaki sposób informować o tym moich pracowników.
dugi

dugi

Bardzo ciekawy artykuł! Takie informacje są dla mnie bardzo przydatne, ponieważ szukam pracy i pragnę mieć pewność, że mój przyszły pracodawca będzie przestrzegał kodeksu pracy i będzie regulaminowo wypłacał wynagrodzenia.
wyjazdowicz

wyjazdowicz

To ja już wolę nie mieć pracy, niż znaleźć pracodawcę, który nie szanuje moich praw i nie wypłaca wynagrodzenia w terminie. Lepiej szukać etatu w firmie, która dba o swoich pracowników.
Irek

Irek

W końcu jasne wytyczne! Wypłata wynagrodzenia w stałym terminie to dla mnie bardzo ważne, ponieważ mam swoje wydatki, które muszę opłacać. Cieszę się, że kodeks pracy przyznaje pracownikom takie prawa.
Elvis

Elvis

Fajnie jakby odpowiedzi otrzymywać na zadawane tutaj pytania albo linki do odpowiedzi.
Bartek

Bartek

A co jak pracodawca obecnie wypłaca pensję 27 dnia miesiąca i wprowadza teraz, że będzie wypłacał 10 miesiąca. W skrócie pomiędzy dwoma wypłatami będzie około 40dni. Jak to się ma do przepisu, że pensja powinna być przynajmniej raz w miesiacu?
Marylka

Marylka

U nas w pracy pensje dostawaliśmy 1-go, ale od 3 lat 10-go. Pracodawca wszystkich poinformował i uzasadnił, dlaczego tak musi być. Zresztą w tym czasie powstał u nas regulamin pracy i taka wzmianka odnośnie dnia wyplaty tam jest.
Jola

Jola

Takie rzeczy różnie wyglądają. Powyżej 50 pracowników tak zawsze było - czy coś się zmieniło lub w najbliższym czasie zmieni? Agata gdzie to czytasz?
Agata

Agata

A w Kodeksie pisze, że regulamin wprowadza się powyżej 50 pracowników.
Blanka

Blanka

Przydatny i ciekawy ten artykuł. Każdy pracownik musi wiedzieć, kiedy otrzyma wynagrodzenie. Zazwyczaj wynagrodzenia otrzymuje się pierwszego lub dziesiątego w następnym miesiącu. Nauczyciele maja płacone naprzód.
Pajdo

Pajdo

Wynagrodzenie pracowników pracujących w firmach, instytucjach i organizacjach na podstawie umów o pracę jest regulowane zgodnie z Kodeksem Pracy w Polsce.
kusy

kusy

Nie widziałem, że to jest w sumie takie proste. Spoko w takich tekstach jest to, że człowiek ma gotowy plan jak to wszystko zrealizować i nie musi pytać innych czy wielce szukać.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.