Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 10 głosów

10 głosów

6 komentarzy

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć
Pojęcie "wynagrodzenie za pracę" nie zostało zdefiniowane w Kodeksie pracy, niemniej jest jednym z podstawowych świadczeń, jakie przysługują pracownikowi za wykonaną pracę. Jakie są podstawowe zasady jego wypłacania? Jakie wynagrodzenie poza zasadniczym może przysługiwać pracownikowi?

W Kodeksie pracy nie zostało zdefiniowane pojęcie wynagrodzenia za pracę. Opierając się jednak choćby na art. 22 § 1 stwierdzić można, że jest to świadczenie, jakie pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi okresowo w zamian za wykonaną przez niego pracę. Warto przy tym pamiętać, że co do zasady wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za pracę wykonaną. Z drugiej jednak strony, pojęcie "wynagrodzenie" jest często rozumiane bardzo szeroko. Wówczas odnosi się je zarówno do wynagrodzenia zasadniczego, jak i pozostałych, dodatkowych elementów, w tym między innymi premii, dodatków za pracę świadczoną w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia wypłacanego tytułem urlopu czy też nawet do odprawy emerytalno-rentowej.
 

Wynagrodzenie za pracę
 

Co do zasady strony, które nawiązują stosunek pracy powinny pamiętać, że wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone tak, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy? (art. 78 § 1 Kodeksu pracy).
Wszelkie warunki wynagradzania za pracę, jak również przyznawania innych świadczeń, powinny być ustalone w układach zbiorowych pracy. Warto jednak zauważyć, że wyjątki od tej reguły dotyczą pracodawców, którzy nawiązali stosunek pracy z minimum 20 osobami. W ich przypadku zastosowanie ma art. 77 Kodeksu pracy: Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy, ani pozazakładowym układem zbiorowym pracy ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.
 

Wynagrodzenie - ważny element umowy
 

Trzeba pamiętać, że określenie wysokości wynagrodzenia jest też elementem niezbędnym w każdej podpisywanej umowie o pracę. Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy: umowa o pracę musi określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Pracodawca ma przy tym obowiązek wskazać wynagrodzenie, które przysługuje zatrudnionemu odpowiadające rodzajowi pracy i to ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Zatrudniający, którzy nie posiadają odpowiedniego wzoru, mogą skorzystać z tego, który został zamieszczony jako załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych.
 

Składniki wynagrodzenia
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami trzeba podkreślić, że mówiąc o wynagrodzeniu za pracę można wymienić dwa rodzaje składników wchodzących w jego skład:

  • składniki obligatoryjne, czyli stawki wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku,
  • stawki fakultatywne, czyli dodatkowe składniki wchodzące w skład wynagrodzenia, które przyznawane są pracownikowi na mocy przepisów płacowych, jakie obowiązują u danego pracodawcy.

Składnikiem obligatoryjnym jest zawsze wynagrodzenie zasadnicze. Warto podkreślić, że może być ono określone stawką miesięczną, godzinową lub też prowizyjną. Dodatkowo z punktu widzenia pracownika istotną kwestią powinien być fakt, iż wynagrodzenie za pracę na umowę o pracę nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie.
 

Ustalenia przy podpisywaniu umowy
 

Strony, które podpisują umowę ustalają wynagrodzenie, jakie otrzyma świadczący pracę. Pracodawca powinien przy tym pamiętać, że pod uwagę powinien wziąć zarówno kwalifikacje pracownika, jak i doświadczenie przez niego dotychczas zdobyte. Jeżeli podmiot zatrudniający ustali z pracownikiem w umowie wynagrodzenie w wysokości niższej niż to, które przewiduje choćby regulamin wynagradzania, to zatrudnionemu przysługuje roszczenie o wypłatę wynagrodzenia w wysokości, która została ustalona właśnie w regulaminie. Takie stanowisko podzielił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 maja 1981 roku (sygn. akt I PZP 6/81, publikacja OSNCP nr 11, poz. 210).

Podziel się

6 komentarzy

Luka

Luka

Dobrze napisany artykuł, przeczytałem z przyjemnością i co najważniejsze wszystko przydatne.
nmaucz, mianowana

nmaucz, mianowana

Witam. Jestem nauczycielką na umowie na cza nieokreślony. Pracuję 22 lata. Moje wynagrodzenie to stawka zasadnicza + 20% stażowego do stawki zasadniczej + 300 złotych netto za wychowawstwo. Jeśli w miesiącu mam zastępstwa, to mam za nie płacone jako nadliczbówki. Każdy nauczyciel mianowany niezależnie ile lat pracuje ma taką samą stawkę zasadniczą. Nauczyciele dyplomowani mają większe stawki zasadnicze, a najmniejsze nauczyciele stażyści.
Emil

Emil

Ja się zawsze zastanawiałem jaki jest pasek i co na nim jest wyszczególnione. Taka mała wiedza nic nie boli a chociaż wiemy kto nas okrada :) No tak trzeba sobie powiedzieć ile z tego odzyskamy w emeryturze?
Suzanne

Suzanne

Bardzo sprawiedliwe jest wynagrodzenie w szkolnictwie. Każdy wie, jaka ma stawkę gdy ma tytuł inżyniera, magistra czy doktora. Również czy jest nauczycielem stażystą, kontraktowym, mianowanym czy dyplomowanym. Ponadto do wynagrodzenia dochodzi staż pracy. Wiem, że w zakładach pracy jest inaczej. Z moim mężem stawkę ustalił przełożony. Z kolei mój syn pracuje na akord i zarobi "ile zrobi".
Pawlik

Pawlik

Termin „wynagrodzenie” oznacza wynagrodzenie lub wynagrodzenie, ale ma ono szersze znaczenie niż tylko wynagrodzenie podstawowe. DUżo dodatków tutaj jest.
Karol1

Karol1

Każdy sobie marzy o wysokim wynagrodzeniu. Szkoda, że ni można otrzymywać 100%. Dlatego państwo nam zabiera tyle własnej kasy. To jest bardzo zła sytuacja dla każdego.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka