Twoje wsparcie w rekrutacji

Uzupełnianie wynagrodzenia - w jakich sytuacjach?

Uzupełnianie wynagrodzenia - w jakich sytuacjach?
Każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową o pracę. W niektórych sytuacjach pracodawca będzie też zmuszony do uzupełnienia niektórych składników wynagrodzenia.

Czym jest i kiedy stosuje się wyrównanie wynagrodzenia

Zgodnie z Kodeksem pracy, zainteresowane strony mogą ustalić wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej, stawce godzinowej, akordowej, może też zdarzyć się, że na wynagrodzenie składać będą się różne składniki. Jednocześnie jednak, zgodnie z art. 78 § 1: ?Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy?. Jak wspomniano powyżej, może zdarzyć się, że pracodawca będzie zobowiązany do uzupełnienia przysługującego zatrudnionemu wynagrodzenia. O jakich sytuacjach mowa?

 

Wyrównanie do poziomu minimalnego

Osoby świadczące pracę w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie mogą zarabiać poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia, które ustalane jest w każdym roku. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: ?Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika [?] jest niższe od wysokości wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania?. Sytuacja taka może mieć miejsce wówczas, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie składające się z kilku składników, zaś dopiero łączne ich zsumowanie daje płacę w wysokości minimalnej. W takim przypadku niewypłacenie choć jednego ze składników wpływa negatywnie na wysokość wynagrodzenia, które powinien otrzymać pracownik. W takim też przypadku podmiot zatrudniający ma obowiązek dokonać właśnie wyrównania do poziomu minimalnego.

 

Kiedy wypłacać kwotę wyrównującą?

Z punktu widzenia pracodawcy istotnym jest, że wyrównanie powinno zostać wypłacone łącznie z wynagrodzeniem i to za okres przepracowanego miesiąca. Jeżeli pracownikowi przysługuje wynagrodzenie godzinowe, to powinien on otrzymać wyrównanie za każdą godzinę pracy. Dokładnego wyliczenia zatrudniający powinien dokonać zgodnie z treścią art. 7 ust. 3: ?Wyrównanie stanowi różnicę pomiędzy wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 6 ust. 4, przeliczoną na godzinę pracy?.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

 

Wyrównanie do minimalnego przy chorobie?

Nie w każdej sytuacji pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Trzeba pamiętać, że w miesiącu, w którym wynagrodzenie pracownika było niższe od minimalnego wynagrodzenia tylko z powodu choroby, zatrudniający nie ma obowiązku jego wyrównania. Dzieje się tak dlatego, że ustawodawstwa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy wskazał, że osobie zatrudnionej za niezdolność do pracy wskutek choroby lub ?odosobnienia w związku z chorobą zakaźną ? trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia ? trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego ? pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu?.

 

Co z dopełnieniem podstawy ekwiwalentu za urlop?

Warto też zauważyć, ze pracodawca jest zobowiązany ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Ten ustala się w oparciu o § 15-19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Tak zwane dopełnienie podstawy jest tu zależne od czasu, jaki przepracował dany pracownik. W przypadku składników zmiennych, które przysługują zatrudnionemu za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie poprzednich 3 miesięcy, podmiot zatrudniający powinien je uwzględnić w obliczeniu przeciętej wysokości z tego okresu. Nieco inaczej jest, gdy pracownik nie przepracował pełnych 3 miesięcy. Wówczas ?wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy? (zgodnie z art. 16 § 2 przywołanego rozporządzenia).

 

Składniki uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika

Zgodnie z Kodeksem Pracy każdy pracownik pracujący na umowę o pracę na cały etat powinien otrzymać przynajmniej płacę minimalną, której wysokość jest odgórnie ustalana na każdy rok. Jeśli jednak z obliczeń wynika, że w danym miesiącu jego pensja wychodzi mniejsza, to przysługuje mu tzw. wyrównanie do najniższego wynagrodzenia. Wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od ustalonego minimum, chyba że jest to pierwszy rok zatrudnienia pracownika (pierwsza praca), to wtedy może ono wynosić 80%.

Wyrównanie wynagrodzenia oblicza pracodawca i to w jego obowiązkach jest poprawne wyliczenie pensji. Dokonując obliczeń należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia stosunku pracy, które są włączane do tzw. wynagrodzeń osobowych.

 

Jakie elementy należy uwzględnić w wynagrodzeniu dla pracownika?

Wspomniane składniki to przede wszystkim podstawowe wynagrodzenie (godzinowe, prowizyjne lub miesięczne), dodatki za staż pracy, dodatki funkcyjne, nagrody, premie, wynagrodzenie za urlop, ewentualnie odszkodowanie za zmniejszenie okresu wypowiedzenia, dodatki wyrównawcze ze względu na wypadek przy pracy czy chorobę zawodową pracownika. W tych składnikach nie uwzględnia się nagród jubileuszowych, odprawy za przejście na emeryturę lub rentę, wynagrodzenia za nadgodziny. Suma składników powinna dać kwotę brutto wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Jeżeli wyliczenia nie dają tej kwoty, to pracownikowi należy się tzw. wyrównanie do płacy minimalnej. Wyrównanie należy wypłacić w każdym miesiącu, w momencie wypłaty pensji (razem z pensją).

 

Dlaczego poprawne wyliczenie wynagrodzenia jest dla pracodawcy tak istotne?

Pracodawca powinien pamiętać, że wypłacenie minimalnego wynagrodzenia jest jego obowiązkiem i niedotrzymanie jego może spowodować różne przykre konsekwencje. Poszkodowany pracownik może zgłosić ten fakt do Inspekcji Pracy lub założyć pracodawcy sprawę w sądzie.

 

Oceń ten wpis
Uzupełnianie wynagrodzenia - w jakich sytuacjach?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 8

Opinie

Salo
2020-02-03, 12:55
Zasadnicza stoi w miejscu a dorzucają co miesiąc dodatek wyrównawczy 600 zł z nieba a stażowe z zasadniczej co na to prawo i to w polslim szpitalu
Pracownik sanepidu
2020-01-29, 23:43
Wszystko super. Tylko pracodawcy z dodatku zrobili stały składnik wynagrodzenia., który nie wlicza się do podstawy naliczenia jubileuszu, 13-ki lub odpraw emerytalno - rentowych. Poza tym pracownik jest stratny przy naliczeniu dodatku stażowego od zaniżonej stawki wynagrodzenia zasadniczego, które później wyrównuje się co miesiąc dodatkiem. Czy to jest zgodne z prawem ?
Julek
2019-12-04, 13:01
No i tego akurat nie wiedziałem. Spoko, że do kawy takie coś szybko i skutecznie wpada mi do głowy :) Porady według mnie zawsze powinny być skuteczne, a przedstawione w formie lekkiej co ma znaczenie.
Sława
2019-05-18, 08:58
Poprawne wynagrodzenie jakie należy się pracownikowi, to obowiązek pracodawcy. Uzupełnianie wynagrodzenia - w jakich sytuacjach - to wszystko fajnie ujęliście. Zainteresowani tym tematem powinni ten wpis przeczytać.
Syrena
2019-05-02, 13:12
Przepisy polskiego Kodeksu pracy i innych ustaw dotyczących prawa pracy dotyczą tylko osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Ale przypadki kiedy uzupełnienie jest ok opisane.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.