Twoje wsparcie w rekrutacji

Stosunek pracy - najważniejsze spełnienie warunków

Stosunek pracy - najważniejsze spełnienie warunków
Pracodawcy, którzy zamierzają stworzyć kolejne stanowisko pracy mogą zaproponować wybranemu kandydatowi jedną z całej palety umów. Spełnienie jednak określonych warunków będzie podstawą do ubiegania się przez zatrudnionego o umowę o pracę.

Stosunek pracy - co to?

Obowiązujące przepisy prawa dają stronom zawierającym umowę możliwość wybrania najbardziej adekwatnej formy. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze pracodawca będzie mógł skorzystać z tańszego dla siebie rozwiązania, czyli podsunąć kandydatowi umowę zlecenie. Mowa tu o wachlarzu pewnych warunków, których łączne spełnienie jest równoznaczne z tym, że strony wiąże stosunek pracy. W takiej sytuacji pracodawca musi dostosować się do obowiązujących przepisów i podpisać z kandydatem umowę o pracę. W przeciwnym wypadku naraża się nie tylko na proces przed sądem pracy, ale również wysokie koszty związane z koniecznością choćby odprowadzenia składek z odsetkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kiedy można mówiąc o stosunku pracy?

Stosunek pracy - nazwa nie jest wiążąca

Z punktu widzenia zainteresowanych stron istotny powinien być art. 22 § 11 Kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią o tym, czy strony danej umowy łączy stosunek pracy decyduje wyłącznie charakter i sposób wykonywanej pracy, jak również treść zawartej umowy, nie zaś nazwa. Inaczej mówiąc, strony nie mogą umowy o pracę zastąpić umową cywilnoprawną. Na ten fakt wskazuje art. 22 § 12  Kodeksu pracy.
Aby jednak strony nie popełniły błędu, muszą wiedzieć, jakie warunki muszą być łącznie spełnione, aby można było mówić o stosunku pracy. Istota stosunku pracy została wskazana w art. 22 § 1 Kodeksu pracy: ?Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca ? do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem?.

Stosunek pracy - definicja

Z cytowanego przepisu można wywnioskować, że o stosunku pracy mowa wówczas, gdy łącznie spełnione są cztery warunki. Mowa tu o:

  • pracy określonego rodzaju ? która jest związana z wykonywaniem na oznaczonym stanowisku (na przykład księgowa),
  • praca na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem ? inaczej mówiąc, w tym przypadku pracownik nie ponosi odpowiedzialności za wyniki świadczonej przez siebie pracy, czyli działa de facto na ryzyko pracodawcy i jednocześnie jest zobowiązany do wykonywania poleceń swojego szefa,
  • praca świadczona jest w określonym miejscu i czasie ? pracownik nie ma możliwości dowolnie kształtować swojego czasu pracy, nie może też decydować o miejscu, w którym będzie wykonywał służbowe czynności ? jest tu zależny od swojego przełożonego,
  • pracownikowi należy się wynagrodzenie za wykonaną pracę ? w umowie nie może znaleźć się zapis, który stwierdzałby, że zatrudniony wykonuje prace nieodpłatnie.

Zatrudnienie w powyższych warunkach w każdym przypadku będzie przesądzało o istnieniu pomiędzy stronami właśnie stosunku pracy. Inaczej mówiąc, w takiej sytuacji strony nie będą mogły kierować się swoją wolą i ustaleniami, tylko zmuszone będą podpisać umowę o pracę.

Czy umowa zlecenie jest stosunkiem pracy?

Z uwagi na koszty pracy i chęć ich redukcji część pracodawców może pokusić się o zamienienie umowy o pracę na umowę cywilnoprawną. Trzeba pamiętać, że taki podmiot działa wówczas niezgodnie z prawem i dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Dodatkowo, w przypadku kontroli i wykrycia takiego postępowania, pracodawca naraża się na karę grzywny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokładniej art. 282 Kodeksu pracy: ?Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę, podlega karze grzywny od 1000 zł do nawet 30 000 zł?. Z tego też względu pracodawca nie może myśleć o ewentualnej redukcji kosztów (wynikającej między innymi z braku konieczności płacenia pracownikowi za czas choroby), ale na uwadze powinien mieć fakt, iż jest zobowiązany przepisami prawa do podpisania z kandydatem umowy o pracę.

Sposoby nawiązania stosunku pracy

Niektórzy przedsiębiorcy niechętnie zatrudniają pracowników na umowach o pracę. Bardziej preferują umowy zlecenie, które wiążą się z niższymi kosztami, łatwiejszym sposobem ewentualnego rozwiązania umowy oraz z mniejszą ilością dodatkowych kosztów, jak np. płatne urlopy, odprawy itp.

Stosunek pracy a umowa zlecenie

Jednak w wielu przypadkach pracodawca, który wręcza umowę zlecenie swojemu pracownikowi powinien tak naprawdę dać mu umowę o pracę. Lepiej zorientowani pracownicy mogą się tego domagać, jeśli zauważą, że jest od nich wymagane świadczenie pracy w taki sam sposób jakby miało to miejsce na umowie o pracę. Trzeba też pamiętać, że pracownik może udać się do sądu w celu ustalenia stosunku pracy przy umowie zlecenie.

Istota stosunku pracy to wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy, pod jego nadzorem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez przełożonego. W takim przypadku jedyną zgodną z prawem opcją jest nawiązywanie stosunku pracy, a nie umowy zlecenia. Doskonałym przykładem błędnie zastosowanej umowy zlecenie może być praca w galerii handlowej w sklepie odzieżowym, gdzie pracownik pracuje w konkretnym miejscu, w takim czasie jak to wynika z jego grafiku oraz pod kierownictwem przełożonego.

Stosunek pracy i jego rodzaje

Stosunek pracy to nie tylko standardowa umowa o pracę między pracodawcą a pracownikiem. Powstaje on również w przypadku powołania, wyboru, mianowania czy spółdzielczej umowy o pracę. Natomiast umowy cywilnoprawne nie są stosunkiem pracy. Mowa o umowie zlecenie, o dzieło czy umowie agencyjnej. Warto też mieć świadomość tego, że umowy cywilnoprawne zawierane są w oparciu o Kodeks Cywilny, a nie Kodeks Pracy, co ma duże znaczenie na przykład wtedy, gdy pracownik chce się sądzić ze swoim zleceniodawcą.

Każda osoba, która wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, w miejscu i czasie, który on wyznaczył, pod jego nadzorem i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie powinna mieć podpisaną umowę o pracę.

Oceń ten wpis
Stosunek pracy - najważniejsze spełnienie warunków
Ocena: 4.5, liczba głosów: 17

Opinie

Edelek
2019-12-17, 12:05
Warunki spełniam więc mam umowę. Oczywiście warunki w każdej firmie i na stanowiskach są bardzo zróżnicowane co jest sprawą oczywistą.
Remek
2019-12-05, 13:27
Wszystko zawsze sprawdzam przed podpisaniem i bazuję właśnie na takich wpisach. W ten sposób nikt mnie nigdy nie oszuka.
Suchar
2019-05-07, 15:59
Potrzeby przejściowego zatrudnienia mogą być zaspokajane przez pracowników świadczonych przez agencje pracy tymczasowej. Najlepiej jednak od razu mieć umowę o pracę.
Jello
2019-03-30, 19:00
To wiadomo, że z punktu widzenia pracodawcy najlepiej jest mniej płacić, a z punktu widzenia zatrudnionego, że chce mieć najlepsze warunki pracy, pace i całą gamę innych spraw.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.