!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Składniki wynagrodzenia za pracę

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

5 komentarzy

Składniki wynagrodzenia za pracę
Wynagrodzenie, które otrzymuje pracownik zazwyczaj składa się z wielu świadczeń cząstkowych i tylko niekiedy jest świadczeniem jednostkowym. A czy Ty wiesz, z czego składa się Twoja pensja?

Składniki wynagrodzenia za pracę - poznaj elementy wynagrodzenia

Wynagrodzenie za pracę to okresowe świadczenie majątkowe, które przysługuje każdemu pracownikowi za świadczoną przez niego pracę w ramach zawartej z zatrudniającym umowy. Dodatkowo, zgodnie z art. 78§1 Kodeksu pracy, powinno być ono tak ustalone, aby "odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy".Zasadą jest również, że wynagrodzenie pracodawca wypłaca w formie pieniężnej, gdyż "częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy". Warto również wiedzieć, co na rzeczone wynagrodzenie może się składać.

Struktura wynagrodzenia za pracę

Przyjmuje się, że wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę może składać się z wielu składników. Z drugiej strony, zawsze występuje jeden składnik, który ma charakter podstawowy. Zazwyczaj mówi się o nim jako o zasadniczym wynagrodzeniu, zaś pozostałe składniki są określane jako dodatkowe. Mogą one zależeć od różnych czynników, w tym choćby stanowiska pracy. Wobec powyższego można najprościej stwierdzić, że wynagrodzenie składa się z dwóch rodzajów składników:

  • stałego, czyli podstawowego, który jest zawarty w każdym wynagrodzeniu,
  • zmiennego, który zależeć może choćby od wyników pracy czy też świadczenia pracy w szczególnych warunkach.

W skład wynagrodzenia mogą wchodzić również rozmaitego rodzaju dodatki. Wówczas mówi się o nich jako o składnikach uzupełniających podstawowe wynagrodzenie. Mogą mieć one rozmaity charakter. I tak, mogą to być dodatki kompensujące zwiększony wysiłek pracownika, wśród których wymienić można:

  • dodatki za pracę w nadgodzinach,
  • dodatki za pracę w porze nocnej,
  • dodatki za pracę w szczególnych warunkach,
  • dodatek funkcyjny,
  • dodatek za staż pracy.

Inną grupą składników mogą być dodatki za ewentualne kwalifikacje zawodowe lub też dodatki wyrównawcze. Wśród tych wymienić można:

  • dodatek dla ciężarnych kobiet oraz tych, które karmią dziecko piersią i z uwagi na ten fakt zostały przeniesione do pracy niżej nagradzanej,
  • dodatek przysługujący pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy z uwagi na wypadek przy pracy i jednocześnie nie został uznany za niezdolnego do pracy,
  • dodatek przysługujący pracownikowi, który został przeniesiony do innej pracy z uwagi na stwierdzenie u niego objawów, które wskazują na powstanie choroby zawodowej.

Na ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej warto zwrócić uwagę właśnie na kwotę, jaką pracodawca lub rekrutujący podaje jako kwotę wynagrodzenia. Okazać może się bowiem, że to jedynie wynagrodzenie zasadnicze, do którego doliczyć należy ekstra składniki w postaci właśnie dodatków.

Składowe pensji: premia

Dodatkowym elementem wynagrodzenia może być również premia. Nie jest ona wprost uregulowana w Kodeksie pracy, niemniej jednak może wynikać z innych przepisów, zwłaszcza zaś aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym w firmie. Z punktu widzenia pracodawcy, premia jest składnikiem fakultatywnym, co oznacza, że uregulowana została właśnie w przepisach prawa obowiązującego u danego pracodawcy, dla przykładu, w regulaminie pracy. Najczęściej jest ona też ekwiwalentem, który odzwierciedla ilościowe lub też jakościowe efekty pracy, może być też uzależniona od osiągnięcia pewnego pułapu finansowego przez samego pracodawcę. Niezależnie jednak od tego, jak rozpatrywać premię, warto zauważyć, że pracodawca nie jest zobligowany do jej przyznania. W związku z powyższym jej wysokość może być zmienna. Z drugiej strony warto zauważyć, że regulamin powinien dokładnie określać, w jakich sytuacjach premia może zostać pracownikowi przyznana. Inaczej mówiąc, akt prawny, obowiązujący u danego pracodawcy, który zdecydował się na premiowanie pracowników, powinien określać kryteria, po spełnieniu których zatrudniony nabywa prawo do tego składnika wynagrodzenia.

Elementy wynagrodzenia - prowizja

Poza premią pracodawcy bardzo często stosują prowizję. Ta najczęściej zostaje uregulowana w samej umowie, którą strony podpisują. Wówczas może być ona zarówno podstawowym składnikiem wynagrodzenia, jak również dodatkiem do zasadniczej pensji. Najczęściej stosowana jest w branży handlowej, choć często można ją również spotkać w gastronomii czy innych gałęziach, które opierają się na sprzedaży usług lub dóbr materialnych.

Prowizja, która zapisana jest w umowie ma zazwyczaj charakter stały, zmienia się zaś jej wysokość, która obliczana jest jako procent od uzyskanych, finansowych rezultatów pracy danego zatrudnionego. W takim przypadku wszystko zależy od wyników, jakie osiąga pracownik w okresie rozliczeniowym. Bardzo często prowizja jest uznawana za sposób motywowania zatrudnionych do jeszcze efektywniejszej pracy. W takim przypadku pracownicy muszą ? dla przykładu ? wypracować własną metodę sprzedaży, która będzie przynosiła im określone zyski.

Składniki wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie zasadnicze na umowie o pracę zawiera w sobie pewne składniki, o których powinien wiedzieć nie tylko każdy pracodawca, ale przed wszystkim pracownik.

Składniki wynagrodzenia za pracę możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza to wynagrodzenie zasadnicze, a druga to dodatki do wynagrodzenia. Niektóre z nich są stałe, a inne zmienne. Stałym składnikiem jest wynagrodzenie tzw. obligatoryjne, czyli jest to po prostu pensja za wykonanie określonej pracy, a zmiennym składnikiem są dodatki, które przyznaje się pracownikowi ze względu na przepisy obowiązujące w danym zakładzie pracy.

Obowiązkowe elementy wynagrodzenia to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze (tzw. płaca zasadnicza), wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenie za nadgodziny, dodatkowe dyżury, płatny urlop czy pracę w święta.

Nieobowiązkowe, dodatkowe składniki wynagrodzenia to przede wszystkim różnego rodzaju dodatki, których rodzaj jest zależny od zasad panujących w danym zakładzie pracy. Najczęściej występującymi dodatkami są: dodatek funkcyjny, stażowy, za dodatkowe umiejętności, za znajomość języków obcych itp.

Dodatki do wynagrodzenia nie muszą być wypłacane w każdym miesiącu – długotrwale. Mogą również być przyznawane tylko czasowo, na przykład w ciągu kilku miesięcy, z powodu okresowego wykonywania dodatkowych obowiązków.

Jako dodatkowe elementy wynagrodzenia uznajemy również dodatki typu premie i nagrody, które z zasady nie mają charakteru stałego. Takie dodatki uzupełniają elementy wynagrodzenia zasadniczego. Mogą zostać przyznane w ramach spełnienia przez pracownika konkretnych warunków zawartych w regulaminie firmy lub mogą być przyznawane zupełnie uznaniowo, czyli według indywidualnej decyzji kierownika lub właściciela firmy.

Podpisując umowę o pracę i negocjując warunki zatrudnienia, warto zorientować się, jakie elementy będą wchodzić w skład naszej pensji. Co będzie wynagrodzeniem stałym, a co dodatkowym.

 

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Podziel się

5 komentarzy

Filomena

Filomena

Rozbicie na składniki dobrze to pokazuje na co odlatuje kwota poza tym co dostajemy :na rękę".
Alojz

Alojz

Zawsze uważam, że powinno się wiedzieć skąd moje pieniądze za jakie ja pracuję wynagrodzenie gdzie idą i w jakiej formie. Pracuje człowiek na rękę, generalnie jednak dobrze wiedzieć jakie koszty ponosi pracodawca.
Patrycja

Patrycja

Każde wynagrodzenie zazwyczaj składa się z różnych składników. Zazwyczaj dolicza się do wynagrodzenia staż pracy, ale nie tylko. Również praca w godzinach nocnych - to za taka prace dolicza się pewna sumkę....
skrzat

skrzat

Człowiek każdy by chciał zarabiać to co jest w kwocie brutto. Właśnie te składniki wynagrodzenia pokazują jak nas państwo okrada. A emerytury głodowe z tego powstają.
Adi

Adi

Spoko takie coś przeczytać, człowiek wie jak kształtują się te wszystkie liczby i inne niezrozumiałe wiersze. Zawsze to mnie ciekawiło, a teraz o nagle przypadkiem widzę jak jest spox.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.