!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracownik - prawa i obowiązki

Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 13 głosów

13 głosów

4 komentarze

Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?
Każdy pracownik ma swoje obowiązki i prawa. Analogiczna sytuacja dotyczy jednak także pracodawców. Twój szef, wbrew wszystkiemu, również musi pamiętać o tym, aby wywiązywać się ze swoich. O jakich konkretnie mowa?

Obowiązki podmiotu zatrudniającego związane są z kilkoma kwestiami. Pierwsze powstają już w momencie nawiązania stosunku pracy z pracownikiem, kolejne zaś dotyczą realizacji zawartej umowy, jeszcze inne rodzą się w momencie, gdy następuje zakończenie stosunku pracy. Warto przy tym pamiętać, że opisane poniżej obowiązki każdego szefa dotyczą tylko takiej sytuacji, w której z zainteresowanym pracownikiem podpisał on umowę o pracę, nie zaś umowę cywilnoprawną.
 

Obowiązki pracodawcy - gdy pracownik pojawia się w firmie
 

Moment nawiązania stosunku pracy to konieczność wprowadzenia pracownika nie tylko w zakres jego czynności służbowych. Otóż, jeszcze przed dopuszczeniem zatrudnionego do stanowiska pracy pracodawca (lub osoba przez niego wyznaczona) powinien skierować pracownika na przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania wstępne. Konieczne jest też poinformowanie nowego członka zespołu o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie pracy, o częstotliwości wypłaty wynagrodzenia czy urlopie wypoczynkowym, jaki będzie mu przysługiwał. Dodatkowe informacje powinien usłyszeć ten pracownik, który pracę będzie wykonywał w porze nocnej. W terminie 7 dni pracodawca musi też zaznajomić nowego zatrudnionego o przyjętym sposobie potwierdzania obecności w pracy czy usprawiedliwiania nieobecności.
 

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
 

Szczególne obowiązki Twój szef ma wówczas, gdy nawiązany stosunek pracy jest w fazie trwania. W takim przypadku powinien on pamiętać nie tylko o prawidłowym organizowaniu pracy, ale również o ochronie dóbr osobistych pracowników, w tym podejmować takie kroki, które skierowane będą na przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, niepełnosprawność, religię, narodowość czy przekonania polityczne.

Przez cały okres trwania stosunku pracy to podmiot, który ją zleca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przejawia się to między innymi przez obowiązek kierowania poszczególnych zatrudnionych na badania okresowe czy skierowania do innej pracy tych pracowników, których zdrowie jest zagrożone chorobą zawodową. Na pracodawcę nałożony jest też obowiązek informowania swoich podwładnych o ryzyku zawodowym.

Choć niewielu pracowników o tym wie, ich szef powinien również ułatwiać im podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W stosunku do zatrudnionych, którzy podejmują pierwsze zatrudnienie tuż po szkole, jest on zobowiązany stworzyć takie warunki, które sprzyjać będą przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy. Ponadto, w zależności od stażu pracy poszczególnych pracowników powinien przyjąć takie kryteria, które pozwolą mu w sposób obiektywny oceniać zatrudnionych i wyniki ich pracy.
 

Obowiązki pracodawcy - gdy pracownik odchodzi z firmy
 

Również na etapie zakończenia stosunku pracy na pracodawcy spoczywają określone obowiązki. Twój szef, podobnie jak Ty, powinien rozliczyć się ze współpracy. W takim momencie wymagalne stają się:

  • wszystkie odprawy i odszkodowania związane z faktem rozwiązania stosunku pracy,
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

pracodawca ma też obowiązek wydania świadectwa pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że przy wystawianiu takiego dokumentu pracodawca nie ma pełnej dowolności. Dzieje się tak dlatego, że problematyka świadectw pracy została dokładnie uregulowana w przepisach Kodeksu pracy i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu ich wydawania i prostowania. Z punktu widzenia zainteresowanych stron istotne może być to, że pracownik nie musi wnioskować o wydanie świadectwa pracy ? pracodawca ma obowiązek je wystawić. W sytuacji, gdy były już pracownik nie zgłasza się po jego odbiór, powinien on wysłać dokument pocztą na adres, który został przez pracownika podany jako adres korespondencji. 

Podziel się

4 komentarze

Oliwia

Oliwia

Najważniejsza jest wiedza co ja mogę i co może mój szef. Tylko wtedy gdy zaistnieje jakaś dziwna sytuacja to wiadomo na co się powoływać. Inaczej to by było niezbyt zrozumiałe.
Halinka

Halinka

Wszystkie obowiązki trzeba znać. Każda ze stron wtedy wie jak się do nich stosować. Obie strony w każdej sytuacji posiadają prawa i obowiązki.
dział kadr

dział kadr

Pracownik ma obowiązki i prawa, ale też pracodawca ma to samo. Jak ktoś zaczyna pracę, to musi zrobić badania lekarskie, pracodawca powinien zadbać, aby pracownik zapoznał się z przepisami BHP i Ppoż. Powinien dbać, aby pracownik swoje kwalifikacje rozwijał.
Dartanian

Dartanian

Jeśli często chorujesz lub biegasz późno, będziesz bardziej narażony na ryzyko niż ci, którzy są punktualni i wiarygodni. Z kolei pracodawca także musi się wywiązywać z obowiązków.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.