Pracownik - prawa i obowiązki

Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

14 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 13 głosów

13 głosów

4 komentarze
Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?
Zdobądź praktyczne wskazówki na poprawę relacji z szefem. Dowiedz się, jak skutecznie rozmawiać, radzić sobie z trudnymi sytuacjami i zwiększyć swoją efektywność w pracy

Obowiązki podmiotu zatrudniającego związane są z kilkoma kwestiami. Pierwsze powstają już w momencie nawiązania stosunku pracy z pracownikiem, kolejne zaś dotyczą realizacji zawartej umowy, jeszcze inne rodzą się w momencie, gdy następuje zakończenie stosunku pracy. Warto przy tym pamiętać, że opisane poniżej obowiązki każdego szefa dotyczą tylko takiej sytuacji, w której z zainteresowanym pracownikiem podpisał on umowę o pracę, nie zaś umowę cywilnoprawną.

Obowiązki pracodawcy - gdy pracownik pojawia się w firmie

Moment nawiązania stosunku pracy to konieczność wprowadzenia pracownika nie tylko w zakres jego czynności służbowych. Otóż, jeszcze przed dopuszczeniem zatrudnionego do stanowiska pracy pracodawca (lub osoba przez niego wyznaczona) powinien skierować pracownika na przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania wstępne. Konieczne jest też poinformowanie nowego członka zespołu o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie pracy, o częstotliwości wypłaty wynagrodzenia czy urlopie wypoczynkowym, jaki będzie mu przysługiwał. Dodatkowe informacje powinien usłyszeć ten pracownik, który pracę będzie wykonywał w porze nocnej. W terminie 7 dni pracodawca musi też zaznajomić nowego zatrudnionego o przyjętym sposobie potwierdzania obecności w pracy czy usprawiedliwiania nieobecności.

5 ciekawostek o obowiązkach szefa w pracy

1. Rola decyzyjna: Wielu szefów ma moc decyzyjną, co do kierunku, w którym podąża firma. Mogą decydować o wielu aspektach, od codziennych operacji do strategii biznesowych, które wpływają na długoterminowy sukces firmy.

2. Mentorowanie pracowników: Dobrzy szefowie często pełnią rolę mentorów dla swoich pracowników, pomagając im rozwijać umiejętności i kariery. Mogą prowadzić sesje szkoleniowe, oferować bezpośrednie porady i wsparcie, a także pomagać pracownikom osiągać swoje cele zawodowe.

Szukasz pracy?

Praca przy zbiorze truskawek wiszących w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca na magazynie kurierskim w Wałbrzychu! WYPŁATY TYGODNIOWE

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Wałbrzych
 • 5 000-6 000 zł / mc
Dodana
Aplikuj bez CV

Praca Holandia - magazyn - od zaraz ! Bergen op Zoom

DSV Services Sp. z o.o.

 • Holandia
 • 9 000-12 000 zł / mc
Dodana

Praca przy zbiorze borówek w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca Niemcy - Monter - auto do dyspozycji

PUR Service+Montage GmbH

 • Niemcy
Dodana

3. Motywowanie zespołu: Szefowie mają za zadanie motywować swoich pracowników do osiągania celów firmy. Mogą to robić przez uznawanie osiągnięć, oferowanie nagród i zachęt, a także tworzenie pozytywnej i angażującej atmosfery pracy.

4. Zarządzanie konfliktami: W przypadku problemów czy konfliktów w zespole, to szefowie są odpowiedzialni za ich rozwiązanie. Muszą być w stanie rozwiązywać konflikty i negocjować kompromisy w sposób, który jest sprawiedliwy dla wszystkich stron.

5. Reprezentowanie firmy: Szefowie często są "twarzą" firmy, reprezentując organizację na zewnątrz. Mogą uczestniczyć w spotkaniach z klientami, konferencjach branżowych czy spotkaniach z inwestorami, prezentując firmę w pozytywnym świetle.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Szczególne obowiązki Twój szef ma wówczas, gdy nawiązany stosunek pracy jest w fazie trwania. W takim przypadku powinien on pamiętać nie tylko o prawidłowym organizowaniu pracy, ale również o ochronie dóbr osobistych pracowników, w tym podejmować takie kroki, które skierowane będą na przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, niepełnosprawność, religię, narodowość czy przekonania polityczne.

Przez cały okres trwania stosunku pracy to podmiot, który ją zleca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przejawia się to między innymi przez obowiązek kierowania poszczególnych zatrudnionych na badania okresowe czy skierowania do innej pracy tych pracowników, których zdrowie jest zagrożone chorobą zawodową. Na pracodawcę nałożony jest też obowiązek informowania swoich podwładnych o ryzyku zawodowym.

Choć niewielu pracowników o tym wie, ich szef powinien również ułatwiać im podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W stosunku do zatrudnionych, którzy podejmują pierwsze zatrudnienie tuż po szkole, jest on zobowiązany stworzyć takie warunki, które sprzyjać będą przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy. Ponadto, w zależności od stażu pracy poszczególnych pracowników powinien przyjąć takie kryteria, które pozwolą mu w sposób obiektywny oceniać zatrudnionych i wyniki ich pracy.

Efektywna komunikacja i wzajemny szacunek to klucz do poprawy relacji z szefem i zwiększenia efektywności w pracy.

Obowiązki pracodawcy - gdy pracownik odchodzi z firmy

Również na etapie zakończenia stosunku pracy na pracodawcy spoczywają określone obowiązki. Twój szef, podobnie jak Ty, powinien rozliczyć się ze współpracy. W takim momencie wymagalne stają się:

 • wszystkie odprawy i odszkodowania związane z faktem rozwiązania stosunku pracy,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Pracodawca ma też obowiązek wydania świadectwa pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że przy wystawianiu takiego dokumentu pracodawca nie ma pełnej dowolności. Dzieje się tak dlatego, że problematyka świadectw pracy została dokładnie uregulowana w przepisach Kodeksu pracy i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu ich wydawania i prostowania. Z punktu widzenia zainteresowanych stron istotne może być to, że pracownik nie musi wnioskować o wydanie świadectwa pracy - pracodawca ma obowiązek je wystawić. W sytuacji, gdy były już pracownik nie zgłasza się po jego odbiór, powinien on wysłać dokument pocztą na adres, który został przez pracownika podany jako adres korespondencji. 

Trudna rozmowa ze szefem

Komunikacja jest kluczowym elementem każdej relacji w miejscu pracy, a rozmowa ze szefem stanowi istotny jej aspekt. Pracownicy powinni czuć się komfortowo, wyrażając swoje myśli i pomysły, a także zdolni do szczerze omówienia ewentualnych problemów z szefem. Wymiana opinii i feedbacku szefa są ważne dla wzajemnego zrozumienia i poprawy wydajności. Szef, który słucha i szanuje swoich pracowników, tworzy zdrowe środowisko pracy, które promuje efektywną pracę i kreatywność pracownika.

Niekiedy może się zdarzyć, że rozmowa ze szefem jest trudna, szczególnie kiedy musisz poruszyć delikatne tematy lub problemy. Takie rozmowy są jednak niezbędne do utrzymania zdrowej relacji z szefem i zrozumienia jego oczekiwań. Pamiętaj, że kluczem do skutecznej komunikacji jest szacunek i empatia. Jeżeli napotykasz na problem, radzić z szefem to często najskuteczniejsze rozwiązanie.

Co jeśli z szefem nie układa się dobrze

Czasem możemy mieć poczucie, że relacja z szefem nie układa się dobrze. Ważne jest, aby zidentyfikować, co stanowi rdzeń tego problemu. Czy to wynika z różnic w metodach zarządzania, czy może z braku jasnej komunikacji? Próbuj rozmawiać z szefem o swoich obawach, pamiętając o zachowaniu profesjonalizmu i szacunku. Pracodawcy często cenią inicjatywę i otwartość na rozmowę o problemach, a takie działania mogą przyczynić się do poprawy relacji.

Kontrola pracy przez szefa to standardowy element zarządzania, który służy ocenie naszych dokonań i identyfikacji obszarów do poprawy. Dobre praktyki menedżerskie zachęcają do konstruktywnej krytyki i udzielania konkretnego, użytecznego feedbacku. Twój szef powinien być przykładem do naśladowania i pomagać Ci podejmować trudniejsze zadania, podnosząc Twoją motywację i zadowolenie z pracy.

Czy istnieją sposoby na szefa

W sytuacji, gdy relacja z szefem jest skomplikowana, istnieje kilka strategii, które mogą pomóc poprawić tę relację. Przede wszystkim, staraj się zrozumieć perspektywę swojego szefa - jakie ma cele, jakie są jego priorytety i jaki styl zarządzania preferuje. Komunikuj się otwarcie i konstruktywnie, wyrażaj swoje pomysły i pytania. Pokazuj, że jesteś zaangażowany w swoją pracę i chcesz jej efektywnie wykonywać. Pamiętaj, że każdy szef ceni sobie pracowników, którzy są odpowiedzialni, lojalni i mają pozytywne podejście do pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Jak poprawić relację z szefem?

Kluczem jest otwarta komunikacja, zrozumienie perspektywy szefa i zaangażowanie w pracę.

Jak poradzić sobie z trudną rozmową ze szefem?

Podchodź do rozmowy z szacunkiem i empatią, omów otwarcie swoje problemy i oczekiwania.

Jak radzić sobie, gdy z szefem nie układa się dobrze?

Zidentyfikuj źródło problemu, podejdź do szefa z inicjatywą rozmowy o problemach.

Jak radzić sobie z kontrolą pracy przez szefa?

Przyjmuj konstruktywną krytykę i ucz się na podstawie feedbacku od szefa.

Jakie są sposoby na poprawę relacji z szefem?

Zrozum perspektywę szefa, komunikuj się otwarcie i konstruktywnie, pokaż zaangażowanie w swoją pracę.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

4 komentarze

Oliwia

Oliwia

Najważniejsza jest wiedza co ja mogę i co może mój szef. Tylko wtedy gdy zaistnieje jakaś dziwna sytuacja to wiadomo na co się powoływać. Inaczej to by było niezbyt zrozumiałe.
Halinka

Halinka

Wszystkie obowiązki trzeba znać. Każda ze stron wtedy wie jak się do nich stosować. Obie strony w każdej sytuacji posiadają prawa i obowiązki.
dział kadr

dział kadr

Pracownik ma obowiązki i prawa, ale też pracodawca ma to samo. Jak ktoś zaczyna pracę, to musi zrobić badania lekarskie, pracodawca powinien zadbać, aby pracownik zapoznał się z przepisami BHP i Ppoż. Powinien dbać, aby pracownik swoje kwalifikacje rozwijał.
Dartanian

Dartanian

Jeśli często chorujesz lub biegasz późno, będziesz bardziej narażony na ryzyko niż ci, którzy są punktualni i wiarygodni. Z kolei pracodawca także musi się wywiązywać z obowiązków.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka